ሐሳዊ ኣዳራሽ ገዛ መዕነዊ

ጭጉራፍሲ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእዊ መንዩ ንለውጢ ዝቃለስ ኤርትራዊ መንዩ ኸ ክንዲ ውጹዕ ህዝቢ ዘእዊ’’ ሐምራ ፍርቂ ጎና ሰቢሐ ካብ ተቃወምቲ ድያስቮራ ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ክኸውን ሐራ  ስራሕ እንበር ኣይደልንዩ ጃህራ’’ ተልእኾ መራሒ ህግደፍ ሕጂ ዘይኮነ ብ66 ንኤርትራ ንምድኻም ዝተወጠነ ኣንፈቱ ስሒቱ ንመስል ርእሰ ውሳነ’’ ኢድ ለሚሳ መልሐስ ነዊሐ ሐምራ ፍርቂ ጎና ሰቢሐ ንተበግሶ ደቀባት ፈንጢሐ’’