news

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂ፡ ኣብ መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት እንታይ ኣመልኪቱ?

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፍወርቂፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ብኣጋጣሚ ሓድሽ ዓመት 2023፡ ንዞባዊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምዕባለታት ምርኩስ ብምግባር፡ ብቐንዱ ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝቐንዐ ነቐፌታ ዝሓዘለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። እቲ ፕረዚደንት፡ ኣብቲ ብመገዲ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ዝተቓለሐ ናይ ጽሑፍ መልእኽቱ፡ ኤርትራ “ንዝሓየለ መኸተ” ትዳሎ ከምዘላ ኣሚቱ።ኣብቲ መልእኽቲ፡ “ኣብ ጐደቦና ብተመሳሳሊ ቅኒት፡ በንጻር ዝበለየ ኣጀንዳታቶም፡ ቅልውላው ንምንቛት ዘካይድዎ ሸርሓዊ ምትእትታዋት ዛይዱ’ዩ። ሂስተርያ ቅርሕንታዊ ተጻብኦኦም ኣንጻር ኤርትራ ኸኣ ይዓርግ ኣሎ” ክብል ኣቶ ኢሳይያስ ከሲሱ።ሓይልታት ኤርትራ፡ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድጋፍ ናብ ኲናት ትግራይ ምእታዎም፡ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት፡ ብፍላይ ኣሜሪካ ተሪር ተቓውሞ ኣስዒቡ’ዩ።

ኣሜሪካ፡ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራን ላዕለዋይ ኣዛዚኡ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደዮውሃንስን፡ ሓላፊ ጸጥታ ብ/ጀነራል ኣብርሃ ካሳ፡ ከምኡ’ውን ንንግዳውያን ትካላት ህግደፍን ምስ ኲናት ትግራይ ብዝተሓሓዝ እገዳታት ምግባራ ይዝከር።

እቲ ፕረዚደንት ኣብቲ ዘውጽኦ ሓጺር መልእኽቲ፡ “ኣብ ሕቚፊ ህዝቡ ዝመውቕ ሓይልታት ምክልኻል ከኣ፡ ዛጊት ንቀንጠብጠብ ወራር ተደናደንትን ዓንደርትን ዝእድብ ቅያ ስርሒታት ጸረ-መጥቃዕቲ ኣመስኪሩ’ሎ” ኢሉ።

ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ኤርትራ ዝተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ መንእሰያትን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከምኡ’ውን ዓበይቲ ሰብኡትን ዝተገፈፍሉን፡ እቶም ክርከቡ ዘይክኣሉ ድማ ገዛውቶም ዝተዓሸገሉን ኣባላት ስድራቤታቶም ዝተኣስሩሉን’ዩ ነይሩ።

ኤርትራ፡ ኣብቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝተቓወምዎ ምትእትታው ክንደይ ወተሃደራት ከምዝኸሰረት ዛጊት ኣይገለጸትን ዘላ።

ድሕሪ ምኽታም ስምምዕ ሰላም መንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያን ህወሓትን፡ ሓይልታት ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ካብ ትግራይ ክወጹ ከምዝተራእዩ ጸብጻባት ካብቲ ክልል ሓቢሮም።

ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝጸሩ መንእሰያት ኤርትራ ካብቲ መንግስቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ዝቕጽሎ ዘሎ ግዱድን ገደብ-ኣልቦን ወተሃደራዊ ዕስክርናን ኣገልግሎትን ብምህዳም ናብ ስደት ክውሕዙ ከምዝጸንሑ ይፍለጥ።

እቲ ፕረዚደንት፡ ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ፡ ማሕበራዊን ቁጠባውን ቅልውላዋት ንምፍታሕ ዝሃቦ ተስፋ ይዅን ዝመልከቶ ውጥን የለን።

“2023 ብተዛማዲ፡ ናይ ዓብለልቲን ሓንከርቲን ዕንደራታት ኰነ፡ ናይ መጋበርያታቶም ሸርሒታት ዝዕገስ ስለዘይመስል፡ ልዕሊ ዅሉ ኸኣ፡ ልምዓታዊ ብድሆታትና’ውን ክዓቢ ስለዝዀነ፡ ከይተዛነና ንዝሓየለ መኸተ ኣብ እነካይዶ ምድላዋት፡ ዓወት ኣብ ጐድኒ ፍትሓዊን ናጻን ሕርያና’ዩ” ክብል ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣሚቱ።

ድሕሪ’ቲ ኣብ መንጐ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም፡ ኣብ ሃገሮም ወረ-ውግእ ኣብቂዑ፡ ብሓይሊ ኣብ ሰራዊት ዝኸተቱ ብዙሓት መንእሰያት ናብ ሰላማዊ ናብራኦም ክምለሱን ንዓመታት ዝተወንዘፉ ለውጥታት ክትግበሩን ሃንቀው ዝብሉ ኤርትራውያን ብዙሓት’ዮም።

እንተዀነ፡ መግለጺ ናይቲ “ኣብ ግጭት ተሓቢኡ ዝነብር” ተባሂሉ ዝንቀፍ ፕረዚደንት፡ ነቲ ሃንቀውታ ዝእምት ተስፋ ኣየቐመጠን።

ብኣንጻሩ፡ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ግፋን ጻውዒትን ምስኡ ዝተኣሳሰር ማእሰርትን ብዝሓየለ ይቕጽል ምህላዉ ካብ ውሽጢ ‘ታ ሃገር ዝተረኽቡ ሓበሬታታት የረጋግጹ።

“ኣብ ዝመጽእ ሳምንቲ” ኣብ ውሽጣውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ኣመልኪቱ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ቃለመጠይቕ ከካይድ ምዃኑ ሚኒስትሪ ዜና ኣፍሊጡ’ሎ።