ሃገርና ኤርትራ ኣርባዕተ ዩ ፊደላ

ኤርትራ ጎዶሎ ዘይብላ ኣርባዕተ እዮም ፊደላ ጀጋኑና ደቀባታ ዝወደቑላ’’ ከም ከልቢ ዝኣተወን ኣህባይ ዋጭ ዋጭ ክሳብ ማዓስ ህዝበይ ብጀካ ምልኪ እንታይ  ወሩሱ ዋርሳይ’’ ዋርሳይ እንታይ ወሪሱ ኤረ ብጀካ መደረ እንታይ  ኣሎዝተቀየረ ዘዝመጸ ምስ ዝተጃሃረ’’