መግለጺ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ ብምኽንያት 31 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ

ERPFJሎሚ 24 ግንቦት 2022 ንመበል 31 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ከነብዕል ከሎና፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ንምውጻእ ኣብ መስርሕ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋ ጅግንነታዊ መስዋእትነት ንዝክረላ፡ ምልካውነትን ህልው ኩነታት ብድሆታቱን ንገጥመላ፡ ሓርነት ንምርግጋጽ እንደገና ሕድሪ ኣለና ሕድሪ ኣቦታትና ብምባል፡ ሕድሪ ሰማእታት ኣኽቢርና ንዝካየድ ዘሎ ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ቃልሲ መብጽዓና ነሓድሰላ፡ ክብርቲ
መዓልቲ ምዃና እዩ