ደምዳሚ ኣዋጅ ቀዳማይ መስራቲ ጉባኤ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ)

OOEUጉባኤ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ “ክብርና ክምለስ ሓቢርና ንቃለስ” ዝብል መሪሕ ጭርሖ እዩ ተኻይዱ። ካብ መጀመርታ ካልኣይ መንፍቕ 2020 ጀሚረን ሰለስተ (3) ኣሓት ውድባት (ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ፣ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-(ሕድሪ)፣ ናይ ዘተ መስርሕ ከካይዳ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ኣብ 28 ለካቲት 2021 ድማ ናይ ምትሕንፋጽ ስነ-ስርዓት ብምክያድ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን (ውሓኤ) ከም ዘቖማ ዝዝከር እዩ።