ደምዳሚ ውሳኔታትን ለበዋታትትን መስራቲ ሓድነታዊ ጉባኤ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን 12-16 ሕዳር 2021

OOEUመስራቲ ሓድነታዊ ጉባኤ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን ካብ 12 ሕዳር ክሳብ 16, 2021 ኣብ ትሕቲ "ሓቢርና ንቃለስ ክብርና ክምለስ" ዝብል ቴማ: ዕዉት ሓድነታዊ ጉባኤኡ ኣካይዱ። ኣብቲ ጉባኤ፣ ካብ ኣፍሪቃ፣ ሰሜን ኣመሪካ፣ ኤውሮጳ፣ ኣውስትራልያን: ማእከላይ ምብራቅን ዝመጹ፥ ኣስታት 160 ወከልቲ ተሳቲፎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ጉባኤኛታት ኣብ ፖለቲካዊ መደብ ዕዮን ሕገ-ህንጻን ውድብ: ኣድላዪ ዝኮነ ክትዓትን ምርድዳእን ድሕሪ ምክያድ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን ለበዋታትን ኣሕሊፎም።