ካብ ጥንቲ ዶብና ንጹርዩ ኤርትራዊያን

Eritrea | History, Flag, Capital, Population, Map, & Facts | Britannicaደናቁር እኳ ኣይኮናን ኣለና ኣእምሮ’’ጠቢብ ብፈታዊኡ ይጅምር’’ዕባይ ኣስመራ ዶክተር ገላውዴዎስ ኣርኣያ’’ንታሪኽ ጠምዚዙ ዝነግር’’ንስለ ዓባይ ትግራይ ክምህር’’ኤርትራዊ ምሁር’’ኣብ ነበረ ያ ነበረ ይነብር’’ ተንቤናይ ደጊሙ’’ንህዝቢ ኤርትራ ኣዳኺሙ’’ሐደ ህዝቢ ኢና እንዳበለ’’ንኢትዮጵያዊያን ዓደሙ’’