ሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ዑስማን መሓመድ እስማዒል ተሰዊኡ

Osmanmismailሓርበኛ ገዲም ተጋዳላይ ዑስማን ማሓመድ ብዕለት 4 ሕዳር 2021 ኣብ ከተማ ግብጺ ካይሮ ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብሞት ተፈሊዩና። ዲም ላይ ዑስማን መድ ብዕለት 4 ዳር 2021 ኣብ ግብ ካይ ድሕ ዊሕ  ማም ሞት ና።