ናይ ቋንቋ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ 2ይን መጨረሽታን ክፋል

ንሓደ ቋንቋ ክትፈልጦ እንተዘይደሊኻ ዘገድደካ የለን፤ - እንተደኣ ዕላዊ ቋንቋ ሃገርካ ክኸውን`ዩ ተባሂሉ ኸኣ፡ - ናይ ድምጺ ምሃብ መሰል እንተለካ ትነጽጎ ፤ - ብሓይሊ እንተኾይኑ ኸኣ ወይ ትሽፍት ወይ ተጽቅጥ። - ኪኖ እዚ ምግጋይ ግና ዘተዓዛዝብ`ዩ። ቋንቋ ክትፈልጦ እንተዘይደሊኻ ዘገድደካ የለን፤ - እንተደኣ ዕላዊ ቋንቋ ሃገርካ ክኸውን`  ተባሂሉ ኸኣ፡ - ናይ ድምጺ ምሃብ መሰል እንተለካ ትነጽጎ - ብሓይሊ እንተኾይኑ ኸኣ ወይ  ትሽፍት ወይ ተጽቅጥ። - ኪኖ እዚ ምግጋይ ግና ዘተዓዛዝብ`ዩ።