መልሲ ነቶም ንህዝቢ ኤርትራ ከናኣእሱ ኣብ ሳሕል ሐንጎሎም ተሐጺቦም ዝዓበዩ

tegaduloመልሲ ነቶም ንታሪኽ ተ.ሐ.ኤ. ከማራስሑ’’ኣብ ሳሕል ሐጎሎም ተሐጺቦም ዝዓበዩ’’ክልተ ገጽ ናይ ሐንቲ ቅርሺ’’ ኣቱም ካብ ኤሊት ተጋሩ ዶላራት ተላቛምጹ’’ንምድምሳስ ተሐኤ ከም ነጸናት ገሮም ዝገልጹ’’ንጀብሃ ከም ዓረባዊት ገርኩም ትገልጽዋ’’መንድዩ ብካድራቱ ገሩ ከምዚ ዝብል ዝነበረ’’ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ህዝባዊት ምዃና ክትፈልጥዋ’’ሩዝ ኣለና ሩዝ ናይ ሳበ’’ከም ዓማ ኣይኮናን ከብ ህዝቢ ንጽበ’’ኤርትራዊ ወድበት ኣስላማይ ዶ ኣይኮነን ዑስማን ሳልሕ ሳበ’’ሩዝ ብሐገዝ ናይ መን ድዩ ዝግዝኣሎም ዝነበረ።