መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብኣጋጣሚ ዝኽሪ 60 ዓመታት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ

ENCDCባሕቲ መስከረም መበል 60 ዓመት ሰውራ ኤርትራ ዝጀመረሉ ዕለት እንዝክረሉ ኣጋጣሚ ኢዩ። ኣብዛ ዕለት’ዚኣ ብጅግና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ዝምራሕ፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና ተኣወጀት። ባሕቲ መስከረም ኣብ መስርሕ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ፍጻመ ኢያ። ሃገርና ኤርትራ ሓራ ንኽትወጽእ፣ ጽኑዕ ህዝብና ቅልጽሙ ኣስሚሩ ብተወፋይነት መዘንና ዘይርከቦ መስዋእትን ከፈለ። እዚ ታሪኽ’ዚ ንውሉድ ወለዶ እናተዘከረ ዝነብርን፣ ሓድነትና ኣብ ምዕዛዝ ይኩን ፍትሕን ሓርነት ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ሓባራዊ ቃልሲ ዓቢ ደራኺ ትምህርቲ ኢዩ። መስከረም መበል 60 ዓመት ሰውራ ኤርትራ ዝጀመረሉ ዕለት እንዝክረሉ ኣጋጣሚ ኢዩ። ኣብዛ ዕለትዚኣ ብጅግና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ዝምራሕ፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና ተኣወጀት። ባሕቲ መስከረም ኣብ መስርሕ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ፍጻመ ኢያ። ሃገርና ኤርትራ ሓራ ንኽትወጽእ፣ ጽኑዕ ህዝብና ቅልጽሙ ኣስሚሩ ብተወፋይነት መዘንና ዘይርከቦ መስዋእትን ከፈለ። እዚ ታሪኽ ንውሉድ ወለዶ እናተዘከረ ዝነብርን፣ ሓድነትና ኣብ ምዕዛዝ ይኩን ፍትሕን ሓርነት ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ሓባራዊ ቃልሲ ዓቢ ደራኺ ትምህርቲ ኢዩ።