መን`ዩ ዝዕደዮ ? !

(ዕዳ ናይቶም ሓዊ ዘሳዉሩ ዘለዉ ተጋሩን ኣምሓሩን) ንዝኾነ ህዝቢ፡ ብመሰረት እምነቱ - ሕብሪ ቆርበቱ - ዘርኡ - ዓሌቱ - ዓዱ ………. መሚኻ ፤ እዚኦም ቁኑዓት`ዮም ፤ እዚኦም ሑሱማት`ዮም ፤ እዚኦም ጀጋኑ`ዮም ፤ እዚኦም ከሓድቲ`ዮም ……… ኢልካ ምውጋኖም ጌጋ`ዩ ጥራሕ ዘይኮነስ እንተላይ ገበን`ዩ ።