ውድባዊ መግለጺ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ

ENSHኣብ ተመክሮ ህዝባዊ ቓልሲ ከም ዝተዓዝበናዮ: ዝተወጽዔ ህዝቢ ወጽዕኡ ኣለልዩ : ብንቕሓትን: ሓድነትን :ብሓደ ውደባ ተጠርኒፉ እንተ ተቓሊሱ : ከምዝዕወት ብተመኽሮ ቓልሲ ዝተመስኸረ እዩ ::