ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ልደት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ኣመልኪቱ ዝወጸ ውድባዊ መግልጺ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ)

ካብ ዝምስረት እነሆ 26 ዓመቱ መሊኡ። ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ስለ ምንታይ ብብሄሩ ተወዲቡ ክንድዚ ዝኣክል ዓመታት መስዋእቲ ከፊሉ? ንዝብል ሕቶ ፣ ድሕሪ ምርግጋጽ ናጽነት ኤርትራ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኩናማ ኤርትራ ዘውረዶ በደልን ጭቆናን ኣብ ዘይጻወረሉ ብርኪ ምብጽሑን፣ ሕሉፍ ሓሊፉ ብሄረ ኩናማ ኣብ ገዛእ መሬቱ ፖሎቲካዊ መሰሉ ተዓፊኑ፥ ንህልውንኡን ቀጻልነቱን ኣብ ከቢድ ፈተና ዘውድቕ ስርዓተ ምሕደራ ኢሳያስ ምኻኑን ስለ ዘረጋገጸን፣