ዕድመ ንህዝባዊ ሰሚናር

ብቐዳምነት ካብ‘ዚ ብኣካል ተራኺብና ማሕበራዊ ርክባትና ንኸይነደልድልን ኢሂን-ምሂን ንኸይንብህሃልን ቀዪዱ ሒዙና ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ድሓን ንኽትህሉዉ ተስፋ እናገበርና፡ እዚ ጽንኩር ኲነታት ሓሊፉ ከኣ ከም‘ቲ ቀደም ናብ ንቡር ህይወትና ንኽንምለስ ንትምነ።