ንቅሎ ኣደታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን

 ብቀዳምነት ዝላዓለን ዝኸበረን ሃገራዊ ሰላምታና ነቅርበልኹም። ቀጺልና ድማ ነቲ ህዝብናን ሃገርናን ንምድሓን ዝኻየድ ቃልሲ ዕንቅፋት ኾይኑ ዝጸነሔን ዘሎን ናይ ተናጻጺልኻ ምስራሕ፣ተሳጊርጉም በቲ ሓደ ሸነክ እቲ ኣብ ሰለስተ ውድባት ተማቃቂሉ ዝጸንሔ ዓቅምታትን ተሞኽሮታትን ኣብ ሓደ ውድብ ተጠርኑፉ ብሓባር ኽትሰርሑ ኸሎኹም ዘስዕቦ ናይ ዓቅሚ ዕብየት ስለዝርዳኣናን፣በቲ ካላኣይ ሸነኽ ድማ እዚ ብሸነኽኹም ተወሲዱ ዘሎ ኣወንታዊ ስጉምቲ ንኹሉ ደላይ ለውጢ ኣብነት ኾይኑ ደድሕረኹም ኽስዕቡ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ስለዘለና እዩ።