ኣብ ጎረባብትና ዝረአ ክፍኣት ህግደፍ ኣብ ሃገርና መሊኡ ዝፈሰሰ እዩ

ኣብ ደንበ ተቓውሞ ዘሎ ሕመቕ በብእዋኑ እናኣልዓልና ከምተዛረብና ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ካብ ትማሊ ሎሚ፡ ካብ ሎሚ ጽባሕ ክንሓይሽ ኢና ኢልና ስንና ነኺስና ካብ ምቕጻል ወጻኢ ቃልሲ ጠንጢንካ ምኻድ ከም ኣማራጺ ክንወስድ ኣይመረጽናን።