ጎቦ ዘፍረሰ ዕሸል !! ቶጎርባ

ቶጎርባ ካብ ከም ውግእ ትዛረበሉ ንላዕሊ ፤ ሃገሩ ዝተዘምተ ይኹን መሰሉ ዝተገፈ ፤ ዝኾነ ሸነኽ ናይ መብትኻ ምሕላው ከመይነት ፍልጠት ዝቀስመሉ ተረክቦ ጌርና ክንርደኦ ቅኑዕ እመስለኒ። ተጎርባ ብዘይካ`ቲ ንፈልጦን ብዓይንና እንርእዮን ሓይሊ / ዕጥቂ ንላዕሊ