ንዘልኣለም ተምበርኪኹ ዝነብር ህዝቢ የለን - Enough! ይኣክል! ! كافية

Category: ትግርኛ

መልእኽቲ በይ-አርያ ኤርትራውያን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ምልኪ የብቅዕ፣ ስልጣን ኣብ ኢድ ህዝቢ ይረከብ

ኤርትራውያን ተቐማጦ በይ-አርያ ካሊፎርንያ፤ ድርብ በዓላት 8 መጋቢት ዓለም-ለኸ መዓልቲ ደቀ-ኣንስትዮን ዝኽሪ ኵናት ተጎሩባን ከኽብሩ ብ9 መጋቢት 2019 ኣብ ቤት ጽሕፈት ማሕበር፣ ከተማ ኦክላንድ ሰፊሕ ኣኼባ ብምክያድ ንህልዊ ኵነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣልዒሎም ዕቱብን ዓሚቝን ምይይጥ ኣካይዶም።  ኣብ ኣኼባ ዝተረኽቡ ንፖሊቲካውን ማሕበራውን ብዙሕነት ኤርትራ ዝወከሉ፡ መብዝሕትኦም'ውን ኣብ ፖሊቲካውን ዕጥቃውን ቃልሲ ንናጽነትን ሓርነትን እጃሞም ዘበርከቱን ገና'ውን ሃገሮም ልዑላውነታ ተኸቢሩ ክነብር ብልዑል ሃገራዊ ሕልና ዝቃለሱ እዮም።

Category: ትግርኛ

ማይ በላ፣ ነበርቲ ዓዲ ሰጕዶ ዝኾኑ ኣልማዕቲ ጀራዲን፣ ጀነሬተራቶም ተሃጊሩ

ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከብ ማይ በላ፣ ጀራዲን ከልምዑ ዝጸንሑ ሓረስቶት ዓዲ ሰጕዶ፣ ጀነሬተራቶም ተሃጊሩ። እዞም ብሞተር እናተሓገዙ፣ ጀራዲን ከልምዑ ዝጸንሑ ሓርስቶት፣ ንእንስሳ እንተዘይኮይኑ ንሰብ ዝኸውን ፍርያት ከየቕርቡ፣ ኣቐዲሙ ንዝተዋህቦም መምርሒ ጥሒሶም ብዝብል ጉዳይ ጀነሬተራቶም ከምዝተሃገረ'ዩ ዝጠቅስ ዝበጽሓና ሓበሬታ። እዚ ብሓላፊ ናይቲ ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ዝርከብ ቤት ማአርቲ ከምዝተወስደ ዝግለጽ ዘሎ፣ ምህጋር ብውሕዱ ኣርባዕተ ዝኾና ዓብይቲ ጀነሬተራት፣ ኣብ ኣልማዕቲ ጀራዲን ዓዲ ሰጕዶ ከቢድ ቁጠዐ ፈጢሩ ከምዘሎ፣ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣረጋጊጾም።