ጽንብል በዓል መበል 23 ዓመት ነጽነት ኤርትራ ኣብ ከተማ ጀኔቭ (ስዊስ)

ጽላል ጽላልጽላል ጽላል  ደንበ ደንበደንበ ደንበ  ተቓዉሞ  ኣብ ኣብኣብ ኣብ  ስዊስ፣  ደለይቲ  ፍትሒ ፍትሒፍትሒ ፍትሒ  ውድባትን  ምንቕስቓሳትን  ማሕበራትን  ብሓበራ  ኩሉ ኩሉኩሉ ኩሉ ደላይ ደላይደላይ ደላይ ፍትሕን ብትምህርትን ብተዘክሮታትን ክንጽብሎ ኢና። ኢና።ኢና። ኢና።

Interview With Dictator Isayas

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18

ብጭቕታ ዕላማ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ........ህ.ግ.ደ.ፍ ስምዕዎ!!!