እቲ ሓቂ ሎሚ በሪሁ

 4ይ ክፋል፣ ከምቲ ኩሉ ደላይ መሰረታዊ ለውጢ እተኸታተሎ፡ ኣብ ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዘይካቲ ግዕዘ ነባር ኣመራረሓ ዝፈጠሮ ስሩት ምጥፍፋእ ገንዘብን ንብረትን ቅልውላዋት፡ ካልእ ን17 ኣዋርሕ ዝኣክል ተወሳኺ ኣብ መንጎ ደላይ መሰረታዊ ልውጥን፡ ኣንጻር መሰረታዊ ለውጥን፣ ደላይ ስምረትን፡ ጸረ ስምረትን፣ ሓዝ ክሕዝ  ዝነበረ ጥምጥም ሎሚ ኣኽቲሙ።

ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ማኒወል ኖርየጋ እዩ፡

ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዝነበረ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መርበብ ስለላ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብዝለዓለ ደረጃ ተመልሚሉ ገና ኣብ ከተማ እንከሎ ብዙሓት ኣገደስቲ  መንእሰያት ብስዉር የእስርን የሕቅቕን ከም ዝነበረ ብዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ተገሊጹ እዩ።

ደምዳሚ ኣዋጅ ኼባኣ ህጹጽ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ህጹጽ ኣኼብኡ  ካብ ዕለት 11/05/2014 ክሳብ ዕለት 14/05/2014 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሰላሲሉ። ህጹጽ ኣኼባ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን፡ ድሕሪ’ቲ ዓቢ ሃገራዊ ግደን መዘና ዘይብሉን ኣስተዋጽኦ ዘበርከተ መራሒናን ሃገራዊ ኣብነትናን ጅግና ሓርበኛ ብጻይ ኣሕመድ መሓመድ ናስር ብመስዋእቲ ኣብ ዝተፈለየና እዋን ይካየድ ብምህላዉ ኣኼባ ብዝኽርን ክብርን ስዉእ ሓርበኛ ብጻይ ኣሕመድን ካልኡት ዝሓለፉ ሓርበኛታት ብጾትናን ተኸፊቱ።

Interview With Dictator Isayas

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18

ብጭቕታ ዕላማ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ........ህ.ግ.ደ.ፍ ስምዕዎ!!!