እዋኑ ሓልዩ ዝመጽእ ህዝባዊ ጠለብ ዓጋቲ የብሉን

ካብ ስርዓት መልኪ፡ ናብ ስርዓተ ህዝባዊ ደሞክራሲ ንምስጋር ዝግበር ቃልሲ፡ ታህዋኽ ብዘወገደ፡ ብውጥን ብዝተመርሐ ኣገባብ ክሰልጥ ንቕድሚት ክድፋእ  ጥራሕ’ዩ ዘለዎ።  መሰላት ኮነ ንብረት ሓደ ህዝቢ ሰሪቕካ፡ ገቢትካ፡ ንዝተወሰነ ግዜ ብምድንጋር ብጉንብሕ ጉንብሕ ምኻድ ይከኣል’ዩ።

ስርዓት ህግደፍ ሓድሽቲ ኣባይቲ ከይስራሕ ከልኪሉ፡ ኣቐዲሙ ዝተሃንጸ ብዘይዝኾነ ካሕሳ የፍርስ ኣሎ

ብተግባር ፖሊሲ ዕንወትን ብርሰትን ተኸቲሉ ዝኸይድ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ መንግስቲ ህግደፍ፡ ዓቕሚ ዘለዎም ዜጋታት  ንመንበርን  ትካላትን ዝኸውን ኣባይቲ ከይሃንጹ ብወግዒ ከልኪሉ ክነሱ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ካባቢታት  ኣቐዲሞም ብሕጋዊ ምርሒት ዝተሃንጹን ኣብ መስርሕ ህንጸት ዝነበሩን ኣባይቲ፡ ብዘይ ዝኾነ መርዳእታን ካሕሳን፡ ብኣልማማ ኣብ ምፍራስ ተጸሚዱ ከም ዘሎ  ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም።

ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ዴንማርክ!

አብ መጨረሻ አዋርሕ ዓመተ 2014 ንጉዳይ ሓደስቲ ሓተትቲ ዑቕባ ኤርትራውያን አመልኪቱ ብመንግስቲ ዴንማርክ ዝወጸ ጉጉይ መጽናዕቲ ምንባሩን፡ ክሳብ ክንደይ ከም ዘወዓወዐን ኩሉ ደላይ ፍትሒ ዝተኸታተሎ ምንባሩ ይፍለጥ፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ናህርን ቁጠዐታትን ዘሰነዮ አዝዩ አደናቒ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘኸተለ ተዓዚብና ኔርና፡፡

ግዕዝይና ኣብ እንዳ ህግደፍ ውልቀ ሰባዊ ዘይኮነ ትካላዊ’ዩ።

ኣብ ዝኾነ ሕብረተ-ሰብ ከም ሕብረተ-ሰብ፡ ጉቦ፣ ስርቂ፣ ብዝተፈላለየ መልከዓት ዝግለጽ ግዕዝይና ድጉፍ ኮይኑ ኣይፈልጥን። ነውሪ’ዩ። ውጉዝ’ዩ። ብደረጃ ባህሊ  ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ፡ ከም ህዝብታት  እንተተመልኪትና’ውን ፎእ ዘብል ፍንፉን’ዩ። ብፍላይ ኣብ ገለ ከባቢታት ብቐጥታ ካብ ቤተሰብን ኣዕሩኽን  ዝንጽል፡ መውስቦ ዘኸልክል ጽዩፍ ተግባር’ዩ።

ኣብ ክንዲ ህዝብና፡ መሪሕነትና ዝሰረቱ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ፡ ውጽኢቱ ህዝቢ ለኪምካ ውድቀት’ዩ።

ሕቶ ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነት፡ ታሪኻዊ፣ ሕጋዊ፣ ፖለቲካዊ፣ መርተዖ ዘለዎ ፍትሓዊ  ናይ መሰል  ናይ መንነት ሕቶ’ዩ ክበሃል እንከሎ፡ ካብ ኣብራኽ ህዝቢታት ኤርትራ ናይ ዝወጸ ዝተወሰነ ፖለቲካዊ ምትእክኻብ ወይ ጉጅለ ዘይኮነ፡ እቲ ወጽዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከም ህዝቢ ዝተጻዕነ፡ እቲ ሕቶ ድማ ሃገር ከደን ናይ ህዝቢ ሕቶ ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ።

ጽንብላት እንዳ ህግደፍ፡ ምስ መዘነጋዒ መድረኽ ንግስነት ሮማ ዝመሳሰል’ዩ።

መለኽቲ ናይ ምምራሕን ምምሕዳርን ጸገም ኣለዎም ንምባል፡ እቲ ዝነኣሰን ዝወሓደን ትዕዝብቲ’ዩ።  መለኽቲ ናይ ምምራሕን ምምሕዳርን ጸገም ከም ዘለዎም ኣይፈልጡን’ዮም፡ ክፈልጡ ከኣ ኣይደልዩን’ዮም ምባል ከኣ ካልእ ትዕዝብቲ’ዩ።  ኩሉ’ዚ  ብቕንዕና ክትመርሕ ከተመሓድር ዘይምኽኣል፡ ዓቕምኻ ዘይምፍላጥ በደለኛን ተሓታትን ይገብረካ፡ ኣብ ቅድሚ’ቲ ንስቅያት ዝፈረድካዮ ህዝቢ ወይ ሕብረተ-ሰብ። መላኺ ጨቋኒ ዝብሉ ኣስማት ፖለቲካዊ መለለዪ ናይ’ቲ ዕለታዊ ሓደ ውልቀ ሰብ ኣብ ልዕሊ ሓደ ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝፍጽሞ ዘይምኽኑይን ዘይቅቡልን ተግባራት’ዩ።

መርድእ !

ገዲም ተጋደላይ ኣለም ዘርኣ (ማንጁስ) ብዕለት 31.01.2015 ብሃንደበት ስለዝዓረፈ  ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ንኹልኹም ፈተውትን መሓዙትን ብኣካል ብምምልላስን ተሌፎን ብምድዋልን ተኻፈልቲ ሓዘና ዝኾንኩም እናመስገና፣ ስነስርዓት ቀብሪ ዝካየደሉ ቦታን ዕለትን ሰዓትን ከምዚ ዝስዕብ ምዃኑ ንሕብር። ፍትሓት ኣብ ቤተክሪስትያን ኣካላ/Akalla kyrka/ ዕለት 12.02.2015 ሰዓት  09,00 ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ ስንዱቡበሪ/Sundbyberg/ ዕለት 12.02.2015 ሰዓት 11.00 ቦታ ስንዱቡበሪ /Sundbyberg Begravningsplats/ vid Lötsjön Stockholm እቶም ብመኪና እትመጺ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ስለዘየሎ ኣብ Hallonbergen centrumክትገድፍወን ነተሓሳስብ ።

 

 

ስድራቤትን  መሓዙትን

 

ግዳያት ላምፔዱሳን ካልኦትን ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ኣብ ምስግጋር ክነጥፍ ጸኒሑ ዝተባህለ ሶማላዊ ን30 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ

elmi

ነቶም ኣብ ላምፔዱሳ ዝጠሓሉ ኣስታት 360 ኤርትራውያን ካልኦትን ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ኣብ ምስግጋር ክነጥፍ ጸኒሑ ዝተባህለ ሶማላዊ ን30 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ።

እቲ መሓመድ ዕልሚ ሙሔዲን ዝተባህለ ወዲ 34 ዓመት ሶማላዊ፣ ኣብታ ብወርሒ ጥቕምቲ 2013 ኣብ ላምፔዱሳ ዝጠሓለት ጃልባ እኳ እንተነበረ፣ ካብቶም ድሒኖም ብኻልእ ጃልባ ናብ ሌምፔዱሳ ዝኣተዉ ሒደት ምዃኑ'ዩ ዝንገረሉ።

መልእኽቲ ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳንን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ናብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

ብቐዳምነት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ኤ.ስ.ደ.ለ ኣብ ሰሚናርን ውድባዊ ጉባኤን ክንሳተፍ ንዝተገብረልና ዕድመ ነመስግን። ኣብ ሰሚናርኩምን ጉባኤኹምን ክንሳተፍ ድሌት እኳ እንተነበረና ብዛዕባ ከመይነት ዕድመ ኣሰታትፍኡን ኣወዳድብኡን ኣጀንዳታቱን ወዘተ ኣቐዲምና ክበርሁልና እንደልዮም ጉዳያት ምሳኹም ክንርእን ክንላዘብን ክንረኽበኩም ዝገበርናዮ ጻዕርታት ክሰልጥ ኣይከኣለን። ስለ ዝኾነ ከኣ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ምሳኹም ክንዘራረበሉ ዝሓሰብናዮ ዛዕባ ኣብ መዛዘሚ ናይ መልእኽትና ጠቒስናዮ ክንሓልፍ ግድን ይኾነና ምህላዉ ኣቐዲምና ክንሕብር ንፈቱ። ካብዚ ብምቕጻል ኣብዚ ንመበል ካልኣይ ግዜኡ ዝጋባእ ዘሎ ውድባዊ ጉባኤኹም ንቃልስና ዘጎልብት ኣገደስቲ ውሳኔታት ሒዙ  ንኽወጽእ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ሰናይ ትምኒትና ንገልጸልኩም።

መስመር ህ.ወ.ሓ.ት. ንበዓል ቤት ኩርዓት፡ ንካልኦት ውጹዓት ኣብነት’ዩ።

ቃልሲ ብደረጃ’ቲ ዝፍጸም በደልን ዓይነትን ይፈላለ እንተዘይኮይኑ፡ ኩሉ ካብ ወጽዓ’ዩ ዝብገስ። እቲ ወጽዓ ነጻነታዊ ወይ ሃገራዊ ናይ መንነት ሕቶ፡ ደርባዊ፣ ምምሕደራዊ፣ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ጾታዊ …ወዘተ ብሓዲኦም፡ ብከፊል ወይ ብምሉኡ  መልክዕ ዝግለጽ ክኸውን ይኽእል። ደረጃ ናይ’ቲ በደል’ውን ኣብ ገለ ብስውር፡ ኣብ ገለ ከኣ ዝባኑ ዝቐልዐ ጥሕሰት መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት

መንእሰያት ኣባላት ሲቪላዊ ስለያ ህግደፍ ይቀልዑ!!

ብሓይሊ ጨፍሊቅካ ዝቅየር መንነት የለን ትብል

ኣባላት ሲቪላዊ ስለያ ስርዓት ህግደፍ ይቀልዑ!! ካልኣይ ክፋል

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18