ምርኢት ኣመኽኒኻ ዝግበር ገንዘብ ምእካብ ሓያል ተቓውሞ የጋጥሞ’ሎ

ጸሓፊ ኬሮል ሳንደርስ- ትርጉም ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ንዓመታት መሳርዕ ባህላዊ ምርኢት ኤርትራ ናብ’ዚ ናባና ናብ ካናዳ እናገሻ፡ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት’ዛ ሃገር ምርኢት ብምክያድ፡ ኣብ’ታ ሃገር ንዘሎ ምልካዊ ወተሃደራዊ ስርዓት ዝዕንገለሉ ኣማኢት ኣሽሓት ዶላራት ክግሕጣ ጸኒሐን’የን። ካብ ኩሉ ዘዛርብ ግን፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ብምኽንያት’ዚ ምልካዊ ስርዓት ዝኽተሎ ማሕበራዊ ፖሊሲ፡ ይበሳበሱን ይሃድሙን ምህላዎም’ዩ። ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዘመን ክራማት ግን ኣይከምዝሓለፈን። እዚ ከኣ ሳላ ኣብ ከተማ ዊኒፔግ ዝርከቡ ጉጅለታት ተጣ ቕቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ ንሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ካናዳ ህልዊ ምዕባለታት ኤርትራ ንክግምግም ብዝገበርዎ ጽዑቕ ጎስጓስ’ዩ።

ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ኣንጻር ፈስቲቫል ህግደፍ ሰፊሕን ዕውትን ሰላማዊ ሰልፊ ተኻየዱ።

እዚ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝወሓዙ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብውሁድ ኣገባብ ዝተሳተፍዎ ዕውት ሰላማዊ ሰልፊ፡ ብዓቐኑ፡ ብዓይነቱን ጽፈት ኣወዳድብኡን ጸብለልታ ዝነበሮ ኮይኑ፡ ንደገፍቲ ህግደፍ ዝደሃለ ከም ዝነበረ፡ ካብ ጨንፈር ስካንደኒቭያ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ብኢሜይል ዝመጸና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

ዋዕላ ኣፍሪቃን- ኣመሪካን

ክፍለ-ዓለም ኣፍሪቃ፡ ሓደ ካብ ሸውዓተ ክፍለ ዓለማት እዚ ግሎብ ኮይኑ፡ ብዙሕ ዘነይት ባህሪያዊ ሃብቲ ዘለዎ’ዩ። ንስፋሓቱ ዝምልከት ጂኦ-ፖለቲከኛታት ክድህስስዎ እንከለው፡ እቲ ካብ ቱኒስ ( ሰሜን) ናብ ኬፕታውን ( ደቡብ) ካብ ምጽዋዕ (ምብራቕ) ናብ ፍሪታውን ( ምዕራብ)  ዝዝርጋሕ ክፍለ ዓለም ኢሎም የላልይዎ። ገሊኦም ተመራመርቲ ከኣ ንምስጢራውነቱ፡ ጽምዋኡ፡ ተነጽሎኡ ኣመልኪቶም “ደባን ወይ ሃሰ” ክፍለ ዓለም ኢሎም ይሰምይዎ።

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዞባ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ

 ኣብ ዞባ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካ እንርከብ ኣባላት ግ.ሃ.ድ.ኤን ም.ደ.ፍ. ኤ.ን ነቲ ብሰራዊት ሕድሪ ኣብ ልዕሊ ናይ ስለያ ኣሃዱታት ዝተወስደ በርቃዊ መጥቃዕቲ ንስርዓት ህግደፍ መጽፋዕቲ ንህዝብና ከኣ ሞራልን ተስፋን ዝህብ ናይ ኣለናልካ ብስራት ብሙኻኑ ንስራዊት ክልቲኡ ውድባት (ግ.ሃ.ድ.ኤን  ም.ደ.ፍ.ኤን ) ሙሉእ ደገፍና ንገልጽ።

ፈትዩ ንዛኣተዎ ሓባራዊ ስምምዕ ዘይግዛእን ዘይትግብርን ውድብ/ግንባር ስቓይ ህዝቢ ኣብ ምንዋሕ ናቱ ብጽሒት ይገብር ከም ዘሎ ክግንዘብ ይግባእ።

ንህዝብታት ኤርትራ ካብ’ዚ መድረኽ’ዚ ዝኸፍእ ሓደጋ ምብትታን ኣጋጢምዎም ኣይፈልጥን። ከም ህዝቢ ከም ሃገር ንኣስታት 100 ዓመታት ብዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ገዛእቲ በደላት በጺሕዎም’ዩ። ዜጋታት ኤርትራ፡ ኣብ በበይኑ መድረኻት፡ ተኣሲሮም፡ ተገሪፎም፡ ተሰዲዶም፡ ንብረቶም ተራስዩ፡ መሰሎም ተገፊፎም፡ ተረሽኖም’ዮም።

ካብ ብዙሕ ምዝራብ ንእሽቶይ ምስራሕ ይበልጽ!!

ክቡራት ኣንበብቲ ብፍላይ ድማ ደለይቲ ለውጢ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ውድብና ግሃድኤ ዘጋጠሙና ዕንቅፋትን መፍትሒ ይኾኑ ዝበልናዮም ፖለቲካዊ ኣካይዳን፡ ብካልእ ወገን ድማ ኣንጻርና ክኸዱ ዝጸንሑ ጸለመታትን ማለት ብክልቲኡ መዳይ
ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ክትሰምዕዎን ከተንብብዎን ምጽናሕኩም ይፍለጥ ኢዩ፡፡

ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ጨንፈር ርያድ

እቲ ኣብ ከተማ ርያድ ዝተኻየዯ ዕዉት ኣኼባ ፡ ኣባላት ስምረትን ተዯጋገፍቶምን ኣብ ዝተረኽቡሉ ፡ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርን ፡ ኩነታት ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገርን በጺሕዎ ዘሎ መድረኽን ኣመልኪቱ ፡ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ሓው ኣሕመድ ዓብዯላ ንኣኼበኛታት ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ። ንሱ ኣብ’ቲ ዝሃቦ መግለጺ ቦኽሪ ጉባኤ ስምረትን ኣብኡ ዝተራእዩ ምዕባለታትን ኣብ መወዳእታ ዝሓለፉ ውሳኔታትን ኣመልኪቱ ክገልጽ እንከሎ ፡ ኩሉ’ቲ ኣብ’ቲ ጉባኤ ዝተሳተፈ መንእሰይ ካበየ’ቦትኡ ዓቢ ሃገራዊ

ሰራዊት ሕድሪ በርቃዊ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ስለያ ክፍለ ሰራዊት 36!!

ዕጡቕ ኣሃዱታት ሰራዊት ሕድሪ (ግሃድኤን ምደፍኤን) ናብ ዕለት 3 ነሃሰ 2014 ዘውገሐ ለይቲ ሰዓት 5፡00 ጀሚሩ ኣብ ከባቢ ኣኽራን ዝርከብ ዓዲ ጠላዕ ዝተባህለ ዓድታት ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስለያ ክፍለ ሰራዊት 36 በርቃዊ መጥቃዕቲ ብናህሪ ምክያድ ጀሚሩ ከምዘሎ ሓላፊ ወተሃደራዊ ሽማግለ ሰራዊት ሕድሪ
ሓቢሩ፡፡

ዑደት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፖ)ናብ ዓባይ ብሪጣንያ

ኣገዳሲ ሓበርይታ ንኹሎም  ኤርትራውያን  ፈተውቲ ሰላምን ደለይቲ ዲሞክራሲያዊ  ለውጥን!! ሓቀኛ  ቃልሲ  ታሪኽ  ጅጋኑ ኣቦታት ብመልክዕ  ስነፍልጠትን  ሰነዳትን  ብደሆን  ንሓፋሽ  ህዝቢ  ኤርትራ  ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ  ንከቕርብ  ክቡር ሓው /ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ)ኣብዚ ቀረባ  እዋን  ናብ  ሎንዶን  ክኣቱ ኢዩ፡፡

ዎ’ክቡር ህዝብና ቀጻሊ ሓበሬታ ተኻተተሉና፡፡ ኣዳላዊት  ሺማግለ፡፡

አሥተምህሮ ብወደባት ግርማይ ኪዳነ

(ወዲ ፊሊፖ) ኣብ ዓዲ እንግሊዝ

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18