ኣብ ላስቬጋስ ህግደፍ ንህዝቢ የፈራርሁ

ኣብ ላስቬጋስ ህግደፍ ንህዝቢ እንታይ ትገብሩ ኣለኩም ኣብ ኩሉ መዳይ መንእሰያት ኣብ ባይታ ይስዕርዕኩም ኣለዉ ኣብ ሓጺር ግዜ ገለ ኽትገብሩ ኣለኩም ዝብል መልእኽቲ ካብ ኢንባሲ ኤርትራ ካምዝመጾኦም እቶም ኣብቲ ናይ እሙናት ኣኬባ ዝወዓሉ ምንጭታት ሓቢሮም።እቶም ምንጭታት ወሲኮም ዋላ ካብ ፖለቲካ ነጻ ዝኾነ ማእከል  ወይ ኮሚዩኒቲ ይኽፈቱ ክሳብ ንሕና ኣብኡ ዘየለና ኣንጻርና ምኻኑ ክትፈልጡ ኣልኩም ክብል እቲ ልኡኽ ከምዘፈራርሆም ተፈልጡ።

ወነንቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣበርክቶኦም ምሉእ መታን ክኸውን

ጉጅለ ህግደፍ  ልሳን ህዝቢ ኮይነን ዜናዊ ሓበሬታ ኣብ ምቅላሕ፡ ካልኦት ሃገራዊ ጉዳያትን ዓለም ለኻዊ ፍጻሜታትን ምዕባለታትን ብምጽብጻብ፡ ኣወታዊ ኣስተምህሮ ክህባ ጀሚረን ዝነበራ ብሕታውያን ጋዜጣታት ዓጽዩን ጋዘጠኛታት ኣሲሩን ሃገር ዝኣቱን ዝወጽእ  ሚድያዊ ትካል ናብ ዘይረኣየላ ዕጽውቲ ገዛ ካብ ዝቐይረሉ ዝሰሰና፡ ብኣሰላልፋአን  ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾና መራኸቢታት፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ክርከብ ዝነበሮ’ሞ ዝተዓፈነ ምንጪ ሓበሬታ ብምትካእ፡ ዘብርክታኦ ዘለዋ ዜናዊ ስራሓት ብሓፈሻ ብኣወንታ ዝምዘንን ዝተባባዕን’ዩ።

ኣብ ርያድ ስዑዲ ዓረብ ዝርከብ ኮማዊ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ምሉእ ብምሉእ ብዘጋጠሞ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተሃሞኸ ተገሊጹ

ቤት ጽሕፈት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ  ከም ዝሓበሮ፡ ኣብ ርያድ ስዑዲ ዓረብ ዝርከብ ኮማዊ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ መበግሲኡ ዛጊት ዘይተፈልጠ ብዘጋጠሞ ባርዕ ሓዊ ምሉእ ንምሉእ ተሃሚኹ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ።

በቲ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሰብ ዝበጽሐ ጉድኣት ከም ዘየለን እቲ ከባቢ ብፖሊስ ክሕሎ ከም ዝቐነየን ኣፍሊጡ።

ሓደ ውልቀ መላኺ ክሳብ ግዜ ውድቀቱ፡ ደም መንንትን ናይ ህላወዌኡን ግፍዑን እቶም ኣብ ዙርያኡ ዝዓስሉ መጋበርያታቱ’ዮም

ሃገረ ኤርትራ- ሃገረ ካርቦን ኮፒ፡ኣብ ራብዓይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ “ኣትላንቲካዊ ቻርተር”  ንኤርትራ ኮነ ኢሉ ብኣድልዎ ከም ዝጎሰያ፡ ኣብ መፈለምታ 50ታት ከኣ፡ ናይ’ቲ እዋን ናይ ኣመሪካ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረ ጆን ፎስቴር ዳላስ፡ ኣንጻር ትጽቢት ህዝቢ ኤርትራን፡ ደገፍቲ ኤርትራን “  ንሕና ኣመሪካውያን ኣብ’ዚ ናይ ጥምጥም እዋን፡ ብቐዳምነት ንሰርዖ ዛዕባ እንተሃለወ ሃገራዊ ስትራተጂካዊ ረብሓና’ዩ” ብምባል ንናይ ኤርትራ መሰል ርእስ ውሳነ ንሞት ከም ዝፈረደ፡ ከምኡ’ውን ድሕሪ’ዚ ኩነነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንመሰሉ ንመንነቱ ንምኽባር በረኻ ወጺኡ ብረት ዓጢቑ ክቃለስ ከም ዝተገደደ፣ እቲ ዝተሓልፈ መስርሕ ግን ኣዝዩ ጽንኩር ከም ዝነበረ፣ኣማስይኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ንግዳማዊ ጸላኢ ብሓይልን ብሕግን ምስ ሰዓረ፡ መን ከም ዝተበለጸሉ ንብራህ ፈቲነ ኔረ።

ገዛእ ርእሱ ካብ ፖለቲካዊ ድሕረት ዘይተላቐቐ፡ ንፖለቲካዊ ድሕረት ክገርሕ ኣይክእልን

ዜጋታት ይዕበ ይንኣስ ወይ መሰረታዊ ይኹን ዘይhateta 19-01-2015D1.pdfመሰረታዊ፡ ገለ ነገር እንተዘይጎዲልዎም፡ ካብ ባዶ ተበጊሶም   ኣንጻር ካልኦት ኣይጫናውን ኣይውደቡን። ግዜ፣ ዕድመ፣ ጉልበት፣ ደም፣ ህይወት ናብ ዝኽፈሎ ቃልሲ ኣይኣትውን።

ኣብ ከተማ ኣስመራ ድምጺ ጠያይት ክስማዕ ዊዒሉ‘ሎ; ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ‘ውን ብዕጡቓት ተደፊሩ

ብተለምዶ ሓድሽ ዓዲ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ክፋል ከተማ ኣስመራ ድምጺ ጠያይት ክስማዕ ዊዒሉ‘ሎ። ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ‘ውን ብዕጡቓት ተደፊሩ። ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ ዝርከብ 3ይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ ሎሚ ብዝተኻየደ ስርሒት፣ ኣብቲ መደበር ዝነበሩ እሱራት ናጻ ተለቒቖም። ብተወሳኺ ኣብቲ ብተለምዶ ሓድሽ ዓዲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፋል ከተማ ኣስመራ ቶኽሲ ክስማዕ ከምዝወዓለ ዓርቢ ሓርነት ዝተባህለ ምንቅስቓስ ካብ ኣስመራ ዝርከቡ ኣባላቱ መልእኽቲ ከምዝበጽሖ ይሕብር ኣሎ።

ኣባላት ዓርቢ ሓርነት ካብ ኣስመራ ሎሚ ወሲኾም ህዝቢ ኣስመራ ሎሚ ሓጎሱ ብሕቡእ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ክገልጽ ከምዝወዓለ ይሕብሩ‘ለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንቐጻሊ ምዕባለታት ተኸታቲልና ኣብ ዝቕጽል መደባትና ከነቕርበልኩም ሙዃና ቃል ንኣቱ።

ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ኣብ 2015 ዝበለጸ ዓወት ንምጭባጥ፡ ብትብዓት ንክሰርሑ ቃል ብምእታው ክረበራቡ ይግባእ’

እዚ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ዝምእከል ስርዓት ኣስመራ፡ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ እናተቛሰለ ዝመጸ’ዩ።  ጠንቂ ናይ’ዚ ኩሉ ምቁሳል ከኣ፡ እዚ ስርዓት ንገዛእ ርእሱ ደኣዩ ክነቅፍ ዘለዎም’ምበር፡ ናብ ካልኦት ከላግቦ ኣይግባእን። ስርዓት ኣስመራ ዘይከምቲ መን ከማይ ዝብሎ፡ ብኩለንተንኡ ብፍላይ ኣብ ምሕደራ ህዝቢ ዝምልከት ድኹም ምዃኑ፡ ዕለታዊ  ኣካይዳኡ ዝምስክሮ’ዩ።  ውጽኢት ናይ’ዚ ተንኮለኛን ጠላምን ኣካይዳ ከኣ፡ ኩሉ ዝርእዮ ዘሎ’ዩ። ብሕልፊ ከኣ’ቶም ናይ’ዚ ስርዓት ቀንዲ ግዳያት ዝኾኑ ወገናት። ብቐንዱ ተበዳሊ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ፡፡ ቀጺሎም  ተበደልቲ ከኣ ጎረባብቲ ሃገራትን ክኒዮኡ ዘለው ህዝብታትን።

ግደ ኤርትራዊ ምሁር ኣብ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ

 

ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ናብ ወድቀት ገጹ የንቍልቊል ምህላዉ ዘርእዩ ምልክታታት

ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ሓባራዊ እንኮ እዋናዊ ጸላኢ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ተቓለስቲ ሓይልታቱን ከም ምዃኑ መጠን፥ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፡ ተግባራቱን ኣካይድኡን ብምክትታል ኣብ ቅድሚ ሓፈሻዊ ርእይቶ ኤርትራውያንን ዓለምን ብምቅላዕ፡ ናይ ምምኻቱ ዓቕምታትና ንምብራኽ፡ ከ

"ኣውራጃውያን፡ ብደረጃ ኣውራጃ ንግጭት ይተዃትኹ"

ቤት-ጽሕፈት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብ29 ታሕሳስ 2014፡ State Failure and Identity Politics in Eritrea: Is Regional Mobilization the Answer? (ፍሽለት ሃገርን ናይ መንነት ፖለቲካን ኣብ ኤርትራ፡ እቲ መልሲ ኣውራጃዊ ምልዕዓል ድዩ?) ዝብል ብቛንቛ እንግሊዝ ዝተጻሕፈ ሓደ መግለጽ ኣውጺኡ ኣሎ። እቲ ሰልፊ ወግዓውያን ቋንቋታት ኤርትራ `ትግርኛን ዓረብን ኢዮም` ዝብል ፖሊሲ ዘለዎ ክንሱ፡ ስለምንታይ መግለጺኡ ብቋንቋ እንግሊዝ ኣውጺኡዎ ንዝብል ሕቶ፡ መልሲ ካብኡ ንጽበ። ኣብታ ሓጻር ጽሕፍቲ እተን ኣውራጃ፡ ኣውራጃውያን፡ ኣውራጃነት ዝብላ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ቃላት፡ 63 ግዜ ተደጊመን ኣለዋ።

ፈ/ቤ/ጽ ኤሃባደለ፡ ዓለም-ለኸ ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንምምስራት ኣወንታዊ ፈላሚ ዘተ ኣካይዱ

ፈጻሚት ቤት ጽሕፈት ኤሃባደለ ዘዋደዶ፡ ብ15 ጥሪ 2015 ዝጀመረ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶን ኣብ ዞባዊ ስርርዓት ኣሃዱታት ሃገራዊ ባይቶ ዝነጥፋ ምዑታት ሓርበኛታት ደቂ-ኣንስትዮ ዝተረኽብሉ፡ ኣገዳሲ ኣኼባ ኣኻይዱ፡፡ ዕላማ’ዚ ኣኼባ’ዚ፡ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ደሞክራሲያዊ ለውጢ ብሓፈሻ ብምድህሳስ፤ ወድዓውን በዓል-ቤታውን ሕጽረታቱ ምልላይን፤ ንሓያል ጎንታቱ ብምዕቃብ ብዝሓየለን ዝተወደበን መልክዑ ንጡፍ ተሳትፎ ደቂ-ኣንስትዮ ንምውሓስ ክግበር ብዛዕባ ዘለዎ ቃልሲ፤ ኣብ መወዳእታ ከኣ ኣብ ምዕዋት መደባት ሃገራዊ ባይቶ ደቂ-ኣንስትዮ ዝህልወን ታሪኻዊ ኣበርክቶ ንምንጻር ዝዓለመ’ዩ ኔሩ፡፡

ኣማኑኤል ማህደረ ደኣ፡ ጋዜጠኛ’ዶ! ጠበቓ??

ክቡር ሓው ኣማኑኤል ማህደረ እኹል ብቕዓትን ተመኩሮን ዘለዎ ምሁር ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ምዃኑ’የ ዝኣምን። ብኣካል ኣይፈልጦን። እንተኾነ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎኒ ኣኽብሮት ዓብዪ’ዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ስነ ቋንቋ ትግሪኛ ዘለዎ ኣፍልጦ ኣሰዃኾዓ ፊደላትን ኣሰራረዓ ቃላትን ጥበብን ተውህቦን፡ ካብ ኣድናቖተይ ኣውጺአዮ ኣይፈልጥን። ብሰንኪ ጊዜ ዘይምርካበይ ኩሎም ጽሑፋቱን ንዘካየዶም ቃለ ማሕተታቱን ጠንቀቐ ተኸታቲለዮም’የ ክብል ግን ኣይደፍርን። ምስቲ ዘሎኒ ሕጽረትን ዓቕምን ድማ ተወሳኺ ናእዳን ወቐሳን ኣስፊረሉ ኣይፈልጥን። ሎሚ ግን እነሆ! ነቐፌታን ወቐሳን ክህብ ንዕኡ ዘገድድን ዝዕድምን ተረኺቡ።

ን’’መቓብር ሓርበኛታት” ተዳለዉ! መልእኽቲ ንሰብ ተርታ

ከምቲ  መዘንኡ  ምስ  ሞተ፡ ‘ሆእ!  ሞት  ገርገረት’ ዝበሎ ሞት ዘይስቆሮ ዝነበረ ሰብኣይ፣ ሕጂ’ምበኣር   ኢያ  ሞት  መዛኑ  ዝገርገረት። ኣንቱም  ብደውኩም  ዝጃጆኹም  ሰራዊት  ጎልያድ፡
ደጊም ሞት ንማዕጾ ገዛኹም ትኹሕኩሕ ኣላ’ሞ ተዳለዉላ። ኢሳይያስ ኣብ ዛዕጎሉ ባህ ንዘይበሎ መኮነን  ገና  ክቐዝፍ  ኢዩ።

ብርዒ ኣማኑኤል ንሓድነትʼዶ ንምብትታን

ጽሑፋት  ኣማኑኤል  ማህደረ  ንኽልተ  ዓመታት  ዝኣክል  ተኸታቲለዮም፡፡  ማለት  ይብዛሕ  ይውሓድ ኣብዚ  ክልተ  ዓመት  ዝዘርገሖም  ጽሑፋትን  ቃለ  መሕትታትን  ተኸታቲለዮም፡፡  ካብ  ዝዘርገሖም  ጽሑፋት
እታ ጨቋኒ ሕብረተሰብ ጨቋኒ መራሒ ይወልድ ዘርእስታ ሓቅኻ ኣማኑኡል ማህደረ ኢለዮ ነይረ፡፡ ብሓቂ ከኣ  መሃሪ  ጽሑፍ  ነይሩ፡፡

ኤርትራውያን ነበርቲ ስዑዲ ዓረብ፡ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ብህግደፍ ይምዝመዙ ከም ዘለው ሓቢሮም

ኣብ ስዑዲ ዓረብያ ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ’ታ ሃገር ንዘሎ ናይ መንበርን መንቀሳቐስን ሰነዳት ምርካብ ጸገም ተበሊጹ፡ ምስምሳት እናፈጠረ፡  ወርሓዊ ኣታዊኦምን ወጻኢኦምን ኣብ ግምት ከየእተወ፡ ብትእዛዝ ይምዝምዞም ከም ዘሎ ኣፍሊጦም።

ነፍስ ወከፍ ነባሪ ስዑዲ ዓረብ ዝኾነ ኤርትራዊ፡ ናይ ፓስፖርት፣ መንነት ወረቐት፣  2%፣ መሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት፣ መኸተን ካልኦትን ብዝብል ብድምሩ ኣብ ዓመት ኣስታት 10.000.00-ርያል ክኸፍል ከም ዝግደድ  ኤረና  ንምንጭታታ ብምጥቃስ ብ13 ጥሪ 2015 ኣቃሊሓ።

ኣብ ካልኦት ሃገራት ፓስ-ፖርት ካብ 5-10 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ከም ዝሕደስ፡ እዚ ጉጅለ ግን ኮነ ኢሉ ንመእተዊ ገንዘብ መታን ክትቀመሉ ኣብ ክልተ ዓመት ክሕደስ ከም ዘገድድ ዝገለጸት ኤረና፡ ማእከላይ ገምጋም ኣብ ስዑዲያ  ናይ ዝነበሩ ወርሓዊ ኣታዊ ካብ 1700-2000 ርያል ከም ዝበጽሕ ወሲኻ ኣረዲኣ።

ድ,ሰ,ደ,ኤ, 16-01-2015

መብርሂ፡ፈወነ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ንምስማዕ፡ ኣብ ደሞክራስያ ዶት ኦርግ፡ ድምጺ ሰላምን ደምክራስን ዝብል ብምጥዋቕ ክትከታተሉ ትኽእሉ

ብሓይሊ ጨፍሊቅካ ዝቅየር መንነት የለን ትብል

ኣባላት ሲቪላዊ ስለያ ስርዓት ህግደፍ ይቀልዑ!! ካልኣይ ክፋል

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18