ቃል ሓዘን ብመስዋእቲ ተጋዳላይ ብዮ ዓብደላ

ተጋደላይ ብዮ ዓብደላ እስማዒል ብዝሓዳሮ ንነዊሕ ግዜ ዘሳቐዮ ሕማም ብዕለት 25/5/2014 ኣብ ከተማ ከሰላ ብመስዋእቲ ከም ዝተፈለየና፡ መሪር ሓዘን እና ተሰማዓና ንኩሎም ኣባላት ውድብናን ተቐለስቲ ኤርትራውያንን ንገልጽ። ተጋዳላይ ብዮ ኣብ መወዲእታ ኣርባዓታት ኣብ ብንቢና-ጋሽ ተወሊዱ ምስ ስድራኡ ኣብቲ ከባቢ ይነብር ነይሩ ።

ጋዜጣዊ መግለጺ ግ.ሃ.ድ.ኤ ጨንፈር ጀርመን

 

ወድብና ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን  ኣብ ተቃውሞ ደንበ ዝዋስኣ : ኣብ ሓድነት ሓይልታት ኤርትራ ጽኑዕ እምነት ዘለዋን እንኾርዓላን  ውድብ  እያ። ሓደ ካብ’ቲ ነዚ ኣብ ሃገርና ኤርትራ  ዘሎ ቁዋም- ኣልቦ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ  ንምልጋሱ ዝግበር ቃልሲ ሓድነታትን  ውህደትን  ተቃውሞ ሓይልታት  ኤርትራ  ከም ዘድሊ ብዓንተብኡ  ዘስመረትሉ  ውድባዊ  እምነትና እዩ።

ዕላምኡ ዝሰሓተ ግዱድ ኮንፈደረሽን

እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ካብ ቅድሚ ምልካዊ ስርዓት ምዃኑ ጀሚሩ፡ ብጉልባብ ስነ-ሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ዕለታዊ ተግባራቱ ዝወስዶ ዝነበረ ኣረሜናዊ ስጉምታት ሕልሚ ምልካዊ ዓብላልነት ከምዘለዎ ዘመላኽት’ዩ ኔሩ። ብምስምስ ናይ ግንባር ሓድነት፣ ናይ ኣረኣእያ ሓድነት፣ ነጻ ኣረኣእያ ዝነበሮም ሰባት ብደሞክራስያዊ መድረኽ ብኣስትርምህሮ ሓሳብ ብሓሳብ ንምስዓሮም ኣብ ክንዲ ዝፍተን፡ ብኣካላዊ ቅንጸላ ካብ ምድረ-ገጽ ክጠፍኡ’ዩ ዝገብር ዝነበረ። እዚ ጨካን ስጉምቲ’ዚ ነቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ዕጡቕ ተጋዳላይ ንምርዓድን ምንብርካኽን ዝዓለም ጥራሕ ኣይነበረን።

ሬድዮ ሕድሪ ሰማእታት ኤርትራ ምዱብ ፈነወኣ ጀሚራ

 

 

ሬድዮ  ሕድሪ፣  ካብ  ሃገረ  ካናዳ ኣብ  ሰሙን  3  ግዜ  ማለት  ሰሉስ፡  ሓሙስን  ቀዳምን  ብኣቆጻጽራ  ኤርትራ  ካብ  ሰዓት  5  ድ.ቀ.  ክሳብ ሰዓት  9  ምሸት  ምዱብ  ፈነወ፣  ካልእ  መዓልታት  ከኣ  24  ሰዓታት  ዝተፈላለዩ  ደርፊታት  ክፍኖዉ ኢዮም።  ብዘይካ  ደርፊታትን  ሙዚቃታትን  ብሄራት  ሃገርና እውን  ዜማታት  ሱዳንን  ካልኦት  መዘናጋዕቲ  ሙዚቃታትን ክህልዉ ኢዮም።

ቃለ-መጠይቕ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ምስ ብ/ተኸስተ ተስፋ-ማርያም (ሓረስታይ)

ራብዓይ ክፋል - ሕቶ፡- ምስኡ ኣተሓሒዝካ እዚ ንዓናን ኣባና ዘሎ ጸገማትን ንምፍታሕ ማእከሉ ዘይገበረ ብግዳም ጉጅለ ህግደፍ ንምድሓን ዝግበር ወስታታት ንምዕጻፍ ወይ ንምብርዓን ደምበ ሓልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም፡ እቶም ብደገ ከም’ዚ ዓይነት ምልክታት ዘርእዩ ወገናት’ከ እንታይ ክምከሩ ኣለዎም ኢልካ ትርኢ?

“እንተተዛረበት ናይ ዓሚ- ኣንተፈተሇት ፋእሚ”

ነጻነት፡  ዓይኒ  ህዝብን  ሃገርን  ኮይና፡  ምለእ  ብርሃና  ክትዕድል  ኣብ  ዝነቁሓትለ፡  ብኡ  ንብኡ  ጠሇምቲ  ሕድሪ  ሓበሊ ኮይኖም  ኣብ  ውሽጣ  ነጢቦም  ዓየንዋ።  ኣብዛ  ዓይኒ  ህዝብን  ሃገርን  ነጻነትና  ሓበሊ  ኮይኖም  ዝወዯቑ  ጠሇምትን  ዓየንትን ሓኪኽና ከይጉሓፍናዮም፡ ምስ ጽልግልግን ጎዯሎ ብርሃንን ሰረገሊ ግዜ እናተወንጨፈ እነሆ መበል 23 ዓመት ተቖጺሩ።

ዕ ድ መ

ዕዙዝ ሰላምታና ድሕሪ ምቕዳም ማሕበርና " ኤርትራዊ ተጣባቒ ማሕበር ንሰብኣዊ መሰልን ስደተኛታትን " ንተበጊሱሉ ዘሎ ዕላማታት ንምብራህን ብኡ ኣቢሉ ድማ እቲ ዕማም ኣዝዩ ሰፊሕን ናይ ኩልናን ስለዝኾነን ክንትሓባበረሉን ብማለት ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ዝካየድ ኣኼባ ኣዳልዩ ኣሎ። ኣብዚ ዝተፈላለያ ማሕበራት ዓዲምናሉ ዘለና ናይ ምልላይን ምይይጥን ኣኼባ ናይ ሙዚቃ መደብ'ውን ክህልወና እዩ።

Mr. Ghermai Kidane (wedi Filipo) visits the UK

Mr. Ghermai Kidane (wedi Filipo) is visiting to Great Britrean carrying the true history and facts about our ancestors' struggle in a civilised manner. ALL WELCAME!!!!

W

e

d

i

 

F

i

l

l

i

p

o

 

i

n

 

G

r

e

a

t

 

B

r

i

t

i

a

n

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18