3- መንእሰያት ዶብ ክሰግሩ ተቐቲሎም፣ 2- ቖሲሎም

ሓሙሽተ ተመሃሮ ካብ ሳዋ ንሱዳን ክኸዱ ከለዉ፣ ብስለያ ምክትታል ዶባት ሚኒስትሪ ምክልኻል ብተመልከተለይ ዝተተኮሰ ጠያይቲ፣ ተኲሶም ሰለስተ(3) ክሞቱ ኮለዉ፣ ክልተ (2) ድማ ቆሲሎም። ካብቶም ዝሞቱ ክልተ ትሕተ ዕድመ እዮም።

ዓገብሲ ንዓኻዩ ዝግባእ ፍሻለ!!

መበል 40 ዓመት ዲ.ማ.መ.ኤ. ንምዝካር ቅድሚ ሰለስተ ኣዋርሕ መደብ ምስወጸ፡ ቀንዲ ካብቲ መደባት መስረቲ ናይቲ ማሕበርን ፍሉይ ኣስተዋጽኦ ዝነበሮምን ዘለዎምን ኣባላት ማሕበር፡ ከምኡ እውን ነቶም ብማዕረ ዝሳተፉዎ ዝነበሩ ተቛወምቲ ውድባት ማእከል ዝገበረ ክኸውን ኢዩ ተመዲቡ።

ደሃይ ዓዲ ምንጪታት ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)

እቲ ብዮሱፍ ሳይቕን ሚኒስተር ኤኮኖሚን ዝምራሕ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝሓወሰ ልኡኽ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጉዳይ የመን ዘለዎም መርገጽ ንመንግስቲ ሱዳን ንምብራህ ቅልጡፍ ዑደት ከካይድ ኳ እንተተገደደ፡ ኮይኑ ግን ብዙሕ ተገዳስነትን ኣቃልቦን ዘይምርካቡ ተገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ምስቲ ልኡኽ ዝራኸቡ ተራ ካድራት ሰልፊ ብድሕሪ ምስዳዱ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ንምስማዕኩምን ምሳኩም ንምትሕብባርን ጻዕርታት ክንገብር ኣይንኽእልን። ምክንያቱ መንግስቲ ምስ ምርጫ ብዝተኣሳሰረ ካብ ስልጣን ዝወረደሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ክሰምዕ ዝኽእል ኣካል የለን ዝብል መልሲ ከም ዝሃብዎም ተፈሊጡ።

መርሆ ዕላዊ ልሳን ሰደግኤ

መርሆ :ብባህርን ምስልን ንክልተ፡ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኩነት ዝጣመሩ ተርእዮታት ብማዕረ ዝውክል፡ ማንታ ትርጉም ዘለዎ ኣምር ወይ ቃል’ዩ፡፡ ካብ ድቅድቕ ጸላም፣ ካብ ዓሚቕ ባዓቲ ወይ’ውን ካብ መሪር መግዛእታዊ ኣርዑት ሓራ ንምውጻእ ዘገልግል፡ መዋጽኦ ወይ’ውን ባብ ራህዋ ክህሉ
ግድን’ዩ፡፡ እዚ ባብ’ዚ ካብ ጭንቅን ሕሰምን ዘናግፍ መስተርሆ ናይቲ ኣደራዕ ብምዃኑ፡ እቲ ባብ መርሆ’ዩ፡፡

ውጽኢት መበል 40 ዓመታት ታሪኻዊ ዲሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ፣

ኣብ ሃገረ ጀርመን ዲሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ክበሃል ከሎ! ብሓፍሽኡ ሓደ ካብ’ቲ ዲሞክራስያዊ ኣዕኑድ ትካላት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢልካ ምግላጹ ኣብ ቦትኡ እዩ። ብፍላይ ድማ እምነ-ኩርናዕ ሓይልታት ደምበ ተቓውሞን ደላይ መሰረታዊ ለውጢ ህዝቢ ኤርትራን እዩ ምባል ሓቀኛ ኣገላልጽኡ ይኹውን። ዲሞክራሳያዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ካብ ዝምስረት ኣብ ትሕቲ ውድቡ ዓባይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ፡ ብኣሃዝ ክቑጸር ዘይከኣል ሰውራዊ ኣበርክቶ ከሰላስል ድሕሪ ምጽናሑ፡ ካብ 1980ታት ንደሓር እንተ ኾነ’ውን ንኹሉ ምድሕርሓራትን ቅንጸላታትን ኮኒኑ ናብ’ቲ ናይ ሽዑ መሪሕ ዲሞክራስን ብትካላት ሃገራዊ ጉባኤታት ተሓኤ ዝግዛእ ዝኾነ ውድብ “ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ” ብምውጋን ቃልሱ ቀጸለ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሉ ተጻበኦታት ፈንጢሱ ውድብ ናብ ዝለዓለ ባይታ ከም ዝሰጋገር ዝገበረ ሓይሊ እዩ።

ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ!

 ብድሕሪ ስርሒት ተርግእ ቢሻ፡ መመርገጺኻ ኣፍልጥ ኢዩ ኮይኑ ቀንዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ፍጻሜ ምምጽኡ’ውን ሻነ’ዩ። ቅድሚ ሕጂ ከኣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዝተበየነ ኣህጉራዊ እገዳ፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኣለና ካብ ዝብሉ ኤርትራውያን ብዙሕ ፈያር ርእይቶታት ሰሚዕና ኢና። “… ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ እገዳ ክግበር የብሉን! ብእገዳ ህዝብና ክህሰ’ዩ” ኢሎም ተማጒቶም ኢዮም። ነቲ መራሒ ህግደፍ ኣብ ተለቪዥን ቀሪቡ፣ “…ኣብዚ ሃገር እኽሊ ምሻጥ ክልኩል ኢዩ። ብሑቕ’ውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐስ የብሉን።” ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝኣወጆ ግሁድ እገዳ ረሲዖሞ ያኢ።

ስምረት ምንቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር ቦኽሪ ኣኸባኡ ኣብ ከተማ ሽቱትጋርት ሃገረ ጀርመን

ትማሊ ቐዳም  ዕለት 25.04.2015 ብጉጂለ ፍራንክፎርት ስምረት ምቅስቃስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር: ብዝተገብረ ዕድመ መሰረት  ኣብ  ሽቱትጋርድን ከባቢኣን  ዝቅመጡ መንእሰያት ኣብ ኩሉብ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ብዙሓት መንእሰያት ክረከቡ ኪኢሎም::

ሰፊሕ ኣኼባ ኣባላት ግሃድኤ-ሕድሪ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ

ንኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ብዕለት  ግንቦት  03-2015 ብሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ውድባ ጨንፈር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተመርሐ ሰፊሕ ኣኼባ ከምዝተኻየደ ተሓቢሩ፡፡ ኣብቲ ዝተገብረ ኣኼባ ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ዘይተኣደነ ግፍዕታትን ስደትን ንምግታእ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ሰላምን ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ዓገብ ክብሎን ድምጹ ከስምዕን እዋኑ ሎሚ ምኳኑ ሰፊሕ መግለጺ ከምዝተዋህበ ዝበጽሓና ጸብጻብ ገሊጹ፡፡ 

 

ሃገራዊ፡ ዞባውን ኣህጉራውን ግምታትን ኣመታትን ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ

ፖለቲካ ርእሱ ዝኸኣለ ዓውዲ’ዩ። ስለዚ ከኣ ቃሕ ከም ዝበለካ ዓትዒትካ ትሕዞ ዓውዲ ኣይኮነን። ፖለቲካ ስነ-ፍልጠታዊ ዓውዲ’ዩ።  ከም ማሕበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህላዊ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ዝጠምር ስነ-ፍልጠታዊ ዓውዲ’ዩ። ፖለቲካዊ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን፣ ቅርዕው ምሕደራን ደሞክራስያዊ መሰላትን ፣ ምምቕራሕ ፖለቲካዊ ስልጣንን ሃብቲ ሃገርን ትኹረት ዝገብር ዓውዲ’ዩ።

ዕድመ ህዝባዊ ኣኼባ ሰደህኤ (EPDP) ኣብ ሮተርዳም

መሪሕነት ሰደህኤ (EPDP) ኣብ ዓለምለኻዊ  ገስጋሲ  ምሕዝነት (Progressive Alliance) ዝግበር መጋባኣያ ንምስታፍ ኣብ ሆላንድ ክመጽእ ስለዝኾነ፡  ኣስዒቡ እውን ንህልው ኩነታት ሃገርና ምስ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ተራኺቡ  ክመያየጥ  ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ ንሕብር። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከኣ ኩሉ ብሃገሩ ንዝግደስ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ንኽትሳተፍ ብኽብሪ ንዕድም፡፡

ቴንዳ ተኺሎም ሓዘኖም ይገልጹ ካብ ዝነበሩ፡ ነበርቲ ዕዳጋ-ዓርብን ዳዕሮ ጳውሎስን

ኣስታት 60 ዝኾኑ ሓዘንተኛታት፡ ብትካል ጸጥታ ህግደፍ ከም ዝተኣስሩ ተገሊጹ በቲ ዳግም ኣብ ማያት ማእከላይ ባሕሪ፡ ብ19 ሚያዝያ 2015 ዘጋጠመ ጃምላዊ መቕዘፍቲ፡ ናይ ኣማኢት  ኣፍሪቃውያን ሶርያውያንን ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ተሰሚዑ፡ ገለ ስድራ ቤታት  ድሮ መርድእ ናይ ደቆምን መቕርቦምን በጺሕዎም፡ ከም’ቲ ልሙድ ዳስ ሓዘን ተኺሎም፡ ሓዘኖም ኣብ ዝገልጽሉ ዝነበሩ ግዜ፡ ኣባላት ጸጥታ ህግደፍ፡ ነቲ ምረት ዝደፍኦ ባህሪያዊ ንብዓትን ኣውያትን ደው ከብልዎ ከም ዝኣዘዝዎም፡ ሓዘንተኛ ነቲ ትእዛዝ ስለዘይተቐበሎ፡ እዚ ኣድማ’ዩ ብዝብል ን60 ሰባት ካብ’ቲ ዳስ ሓዘን ኣውጺኦም ኣብ ዓዲ-ኣበቶ ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ዳጒነሞም ከም ዘለው፡ ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብ24 ሚያዝያ 2015 ኣብ ዝዘርገሖ ዜና ኣፍሊጡ ኣሎ።

መግለጺ ሓዘን

ብ19 ሚያዝያ 2015 ኣብ ሃገረ ሊቢያ ነብሱ ከም ወኪል እስላማዊ ሓይሊ ዝቆጽር፤ ግን ከኣ ንሃይማኖታዊ ይኹን ዓለማዊ ክብርታት ብዘጉድፍ ካብ መሳርዕ ሰብኣውነትን ሰብኣዊ-ኣተሓሳስባን ዝፈለለ ግብረ ሽበራዊ ኣረሜናዊ ጉጅለ ISIS፡ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ስደተኛታት ዝተፈጸመ ኣረሜናዊ ተግባር ዝሰነደ ስእላዊ ቪድዮ ናብ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ምዝርግሑ ዝዝከር’ዩ፡፡ እዚ ፍጹም ኣረሜናዊ ተግባር’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ንጹሃት ዜጋታት ዝተፈጸመ ተራ ግብረሽበራዊ ፍጻመ ብምዃኑ፡ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዓለምና ብሓደ ድምጽን ልሳንን ከቢድ ውግዘትን ኩነነን ክገጠሞ ጸኒሑ’ዩ፡፡ ገና’ውን ይቅጽል ኣሎ፡፡

መግለጺ ሓዝን ብምኽነያት ምጥሓል ኤርትራውያን ስደተኛታት

ኤርትራዊ ዲሞክራስያዊ ኪዳን ብዕለት 19/04/2015 ካብ ሊብያ ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ ግዜ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ናይ መርከብ ምጥሓል ሓደጋ ኣጋጢሙ ከባቢ 350 ኤርትራውያን ስደተኛታት ብምህላቖም ዝተስምዑ መሪር ሓዘን ይግለጽ።

ስርዓት ህግደፍ ነቲ ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ፡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ተኲስካ ቅተል ፖሊሲ ከም ዝኽተል ክቐርበሉ ዝጸንሐ ክሲ ብዘይቀጥታዊ መንገዲ ኣሚኑ።

ብዘይ ዝኾነ  ህዝባዊ ውክልናን ቅዋማዊ ሕግን ን24 ዓመት ብሓይሉ ዝመርሕ ዘሎ ጸረ-ህዝቢ መንግስቲ ህግደፍ፡ ብጥሕሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ተኲስካ ቅተል ሓለዋ ዶባትን ኣመልኪቱ ካብ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ሓያልታቱን ከምኡ’ውን ካብ ዝተፈላለዩ  ኣህጉራዊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክቕርበሉ ንዝጸንሐን ዘሎን  ምሕጽንታን ክስን  ኣሉታ ክበሉ ድሕሪ ምጽናሕ፡  ብሓደ ግንቦት 2015  መደብ ጉዳያት ኣብ ዘተ ኣብ  ዝብል ፕሮግራም ምስ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ዝገበሮ ዕላል፡ ነቲ  ብኽሕደት ክሃድመሉ ዝጸንሐ ሓቂ ብተዘዋዋሪ ኣሚኑ።

ዓሻ ሰብይቲ’ሲ ወዲ ሓሙታ ጓና ይመስላ፣ ሰብኡት ከም ዓይበት ብኻራሩ ይቕደዱ፡ ጓል ማ…ጥ ተራእዩዋ።

እዚ ጉፍሮ ርኢቶ’ዚ መግለጺ ሓዘን እተሰነየ ኮይኑ፡ ፍጻሜታት ሽፋቱን ተፈጥሮ ማእከላይ ባሕርን ተደማሚሮም ንዘህለቑዎ ወገና፡ ስርዓት ኤርትራ ድማ ኣብ ጓይላን ዳንኬራን ብምቕንዩን ዘብርህ ስእላዊ መብርሂ ዘለዎ ርኢቶ’ዩ።

ኣብ መንጎ ውድባትን ግንባራትን ዝግበር ኣኼባታት፡ ኣብ መድረኻውን መጻእን ዛዕባታት መሰረት ዝገበረ ክኸውን ይግባእ።

ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ግንባር ኮይኑ፡ ኣብ ውሽጡ፡ ምስ ካልኦት ውድባትን ግንባራትን ኣፈናዊ ርክባት ክገብር፡ ወግዓዊ ኣኼባታት ከካይድ ሓድሽ ዘይኮነ ንቡር’ዩ። ብኣንጻሩ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ግንባር ኮይኑ፡ ባህሊ ኣኼባን ዘተን ዘይብሉ ምስ ዝኸውን ዘይንቡር ኣካይዳ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል። ምኽንያቱ ርክባትን ኣኼባታት ምግባር፡ ውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ክትመዝን፡ ዓቕምኻን ዓቕሚ ጸላኢኻን ከተነጻጽር፡ ኣብ’ቲ ዘራኽበካ ተላፊንካ ተወሃሂድካ ብዕግበት ክትሰርሕ ይሕግዝ። ርክባትን ኣኼባታትን ዘይምግባር ድማ፡ ቀስ ብቐስ ከም ውድብ ወይ ግንባር ናብ ዘይትቕጽለሉ መንገዲ ዝወስድ’ዩ። ብሓጺሩ ባህሊ ርክባት፡ ዘተን ኣኼባታትን ምህላው መግለጺ ህይወት ዘለዎ ምንቅስቓስ’ዩ።

`ዳዕሽ ንዝኾነ ሃይማኖት ዘይውክል ጉጅለ ራዕዲ`ዩ` ዾ/ር መሓሪ ታደለ

ዶ/ር መሓሪ ታደለ ማሩ

ቅልውላው ሊብያ ካብ ሊብያ ሓሊፉ ንካልኦት’ውን ኣረኻኺቡሉ ኣሎ።ናብ ኣወሮጳ ክንሰግር ኢን ኢሎም ተስፋ ዝገበትሩ ኣሻሓት ኣፍሪቃዊያን ስደተኛታት ኣብ ባሕሪ ሜድትራንያን ጠፊኦም’ዮም።

ሃገራዊ፡ ዞባዊ ኣህጉራዊ ግምታትን ኣመታትን ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ናይ’ዚ ቴማ፡ ፖለቲካ ከም ስነ-ፍልጠት፡ ፍልስፍና መጠን ከመይ ክንርደኦ ከም ዝግበኣና፡ ከም ኣዝዩ ተነቃፊ ዓውዲ ከኣ፡ ኣብ ትግባሬኡ ሓያል ጥንቃቐ ምግባር ከም ዝሓትት፡ ካብ’ዚ ሓሊፉ ግን ሰባት ናብ ቃሕ ዝበሎም ዝዝውርዎ እንተኾይኖም፡ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ከቢድን ክኸውን ከም ዝኽእል ከዘኻኽር ሃቂነ። ኣፍሪቃ  ብሕልፊ ኣብ ፖለቲካ ከም ስነ-ፍልጠት ዘይኮነስ ከም ቃሕ ዝበለካ፡ ብፍታውካ ናይ ምኻድ ግዳይ ኮይና ምጽናሓ፡ ህዝብታት እዛ ኣህጉር ድማ፡ ኣብ  ትሕቲ ምሉእ ምሕረት ንሕስያ ዘይብሎም ብቕልጽሞም ዝረዳድኡ ስሱዓት ጉጅለታት ክወድቁ ከም ዝተገደዱ ጠቒሰ።

መግለጺ ብዛዕባ 40 ዓመት ዲ.ማ. መ. ኤ. ኣብ ጀርመን

ንሕና ግሃድኤ ጨንፈር  ጀርመን  ብመሰረት ዝተገበረልና መጸዋዕታ  ምስታ ነዚ ዕማም  ንምስላጥ ክትዋፈር ዝጸነሐት ብገለ ነባራት ኣባላት ማሕበር መንእሰይ ዝቕመት ሽማግሌ  ብኣዎንታዊ መንፈስ ክምእንዋሳእ ኣብቲ ፈላሚ ርኽክብና ኣረጋጊጽና። ትጽቢትናውን ዝነበረ እዛ ሽማግሌ ነዚ  ተረኽቦ ካብ ኣጀማምርኡ  ክሳብ መደምደምትኡ ብኣ ተማእኪሉ ኩሉም  ኣብ  ምምስራት  ማሕበር መንእሳይ ጸላዊ  ተራ  ዝነበሮም  ባእታታት  ክሳተፍዎን  ሓቐኛ ታሪኽን  ኣበርክቶን  ኣብ ቃልሲ  ደንበ  ተቓውሞ  ናይዚ  ማሕበር  ንምብራህ ነበረ።

ኣብ ግዜ ሽግርን ጃምላዊ ሞትን፣ ህግደፍ ሓዲሽ ኣጽዋር ሸሚቱ። እንታይ’ዩ ዕላምኡ?

ህዝብና ኣብዚ ግዜ’ዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ናይ ናብራ ሽግር፣ ምፍራስ ኣባይትን ተደጋጋሚ ጃምላዊ ሞት ዜጋታትና ተደራሪቡ ንምጽዋሩ ዝኸብድ ምጣነ ሃብታውን ማሕበራውን ቅልውላዉ Economic & Social Crisis የጋጥሞ ከምዘሎ ኩሉ’ቲ ቅኑዕ ሕልና ዘለዎ ዝፈልጦ’ዩ።

ካብ’ቶም ብ19 ሚያዝያ 2015 ኣብ ባሕሪ ሜዲትራኒያን ብጃምላ ዝተቐዝፉ ስደተኛታት 350 ኤርትራውያን ምዃኖም፡ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ጀኔቭ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ኣነጺሩ

ዮላንድ ኔል ወኪል ትካል ዜና ቢቢሲ፡ ካብ’ቲ ግዳያት ንምልላይ ሓበሬታ ዝእከበሉ ዘሎ ወደብ ካታኒያ ከም ዝጸብጸበቶ፡ ካብ’ቶም መሳኪን ግዳያት 350 ኤርትራውያን’ዮም።  ሰበ-ስልጣን ኢጣልያን ልኡኻት ላዕለዋይ ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ምስ’ቶም ካብ’ቲ ህልቂት ንስክላ ዝደሓኑ ሰባት፡ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምዝርራቦም ዝተረጋገጸ’ዩ።

መበል 40 ዓመት በዓል ዲመክራስያዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ ሃገረ ጀርመን

ስዉኣትና ከም ሑጻ ባሕሪ እዮም። ኣንተኾነ ነዞም ጀጋኑ’ዚኣቶም ከም ኣብነት ስለተወስደ ንመርኣያ እዩ።  ከምቲ ኩሉ ደላይ መሰረታዊ ለውጢ ክከታተሎ ዝጸንሐ፡ ሎሚ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ ፍራንክፉርት ኣብ ትሕቲ ስርዒታዊ ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ መበል 40 ዓመቱ ኣብ ምብዓል ይርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ ዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ሃገርና ኤርትራ ሰኣን ፍትሕን ህዝባዊ ምሕደራን ኣደዳ ምብትታን ኮይና ምህላዋ ንቐባራይዶ! ተርደኦ፣ ከም ዝበሃል፡ እንተኾነ ኣብ ሰሳልስቲ ብሓድሽ መርድእ

ጠንቅን መፍትሕን ናይ ሓዘና ኣብ ኤርትራ’ዩ

 ብሕዙንካ ሕጉስ፡ ብጥሙይካ ጽጉብ፡ ብሕሙምካ ጥዑይ ምሰል፡ ኣብ ታሪኽ ተራኣዩን ተሰሚዑን ኣይፈልጥን። ንህዝቢ ከም ህዝቢ ከም ቆልዓ ሰለስተ ሓሙሽተ ዓመት፡  ገንዘብካን ጥሪትካን ይራሰ፣ ተጸረፍ ተሃረም፣

ስደት-ከም ተርእዮን ብደሆታቱን

“ስ ደ ት ”  ዝ ብል   ቃል ፡   ብዛ ዕ ባ   ምር ሕራ ሕ፣   ፈ ጨው   ኢል ካ   ምጥ ፋ እ   ወይ   ክ ት ጠፍ እ   ምድላ ይ ፣   ምር ሓቕ ዘ መል ክ ት ’ዩ።   እቲ   እ ት ር ሕረ ሖ  ፈ ጨው   ኢል ካ   ክ ት ር ሕቀ ሉ  ክ ት ጠፍ ኣ ሉ   ት ዳ ሊ፡  መዳ ሕን ት ኻ  ዝ ተ ቐ ብረ ሉ፣   ቤተ -መረ በ ት ካ ፡   ዓ ደ ቦ ኻን   ዓዲ   እ ኖ ኻን ’ዩ።   ብሓፈ ሽ ኡ   ስ ደ ት   ‘ምበ ኣ ር ፡   ቃሕታ፡   ሃ ረ ር ታ፡   ምር ጫ   ናይ ’ቲ   ካብ መረ በ ቱ   ዝ ር ሕቕ   ዘሎ  ሰብ   ወይ   ሰ ባ ት   ዘ ይ ኮ ነ ስ ፡   ብዘ ይ   ሰ ሓቕ ን   ዓ ጀ ባ ን   ተ ገ ዲድካ   ት ኣ ት ዎ   ኲነ ተ
ሃ ለ ዋ ት ’ዩ።

Commission of inquiry on Eritrea - 23rd Meeting 29th Regular Session of Human Rights Council

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18