ዕድመ ንሰሚናር ካስል

ካብ ዕለት 29-31/08/2014 ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ (ባሕቲ መስከረም) ንምኽባር ንታሪኻዊ አበርክቶታት ፈስቲቫል ካስል ብዘንጸባርቕ ፡ ዲሞክራውያዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ - ጨንፈር ጀርመን ብምውህሃድ ምስ ጨናፍር ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዞባ ኤውሮጳ፡ ካብ ዕለት 29-31/08/2014 ኣብ ከተማ ካስል ብመሪሕነት ግ.ሃ.ድ.ኤ. ዝምእከል ኣገዳሲ ሰሚናር ኣዳልዩ ስለ ዘሎ፡ ኩሉ ጉዱስ ሃገራዊ ኣብ’ዚ ተዳሊዩ ዘሎ ሰሚናር ንክሳተፍ ብኽብሪ ይዕድም።

ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ጥማዕ ፍልጠት ክኸውን የብሉን

ዓለምና ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ኣስታት ሓደ ዘመን ትምህርትን ምርምርን ዝመበገሲኡ ሓያል ምዕባለ ኣመዝጊባ’ያ። ምዕባሌታት ኣብ ምህንድስና፣ ስነ-ቅመማ፣ ሕክምና፣ መጎዓዝያ፣ ሕርሻን ካልኦትን።  ሎሚ ድማ  ዘመነ-ሮቦታት፣ ኮምፒተራት፣ ካልእ ተክኒካውን ተክኖሎጂካውን ምዕብሌ ተባሂሉ ይግለጽ ኣሎ። ምስ’ዚ ኩሉ ዝጥቀስ ዘሎ ተክኖሎጂካዊ ምዕባሌታት ግን፡ ጠቕሊሉ ንዓቕምን ፍልጠትን  ወዲ-ሰብ ክትክእ ዝኽእል መሳለጥያታት ተፈቲኑ ደኣምበር ኣይተማህዘን። ዛጊት ናይ ወዲ-ሰብ ተራ ማእከላይን ወሳንን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ።

ካብ ብዙሕ ምዝራብ ንእሽቶይ ምስራሕ ይበልጽ!!

ክቡራት ኣንበብቲ ብፍላይ ድማ ደለይቲ ለውጢ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ውድብና ግሃድኤ ዘጋጠሙና ዕንቅፋትን መፍትሒ ይኾኑ ዝበልናዮም ፖለቲካዊ ኣካይዳን፡ ብካልእ ወገን ድማ ኣንጻርና ክኸዱ ዝጸንሑ ጸለመታትን ማለት ብክልቲኡ መዳይ
ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ክትሰምዕዎን ከተንብብዎን ምጽናሕኩም ይፍለጥ ኢዩ፡፡

ደቅኹም ኣበይ ኣለው ዝብል ጽሑፍ ኣብ ወተሃደራዊ መዓስከር ሳዋ ከም ዝተበተነ ተሓቢሩ።

ኣብ ቅኒያት ምምራቕ መበል 27 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ፈስቲቫል መንእሰያት ህግደፍን ሓውኻ ኣበይ ኣሎ ውላድኩም ኣበይ ኣሎ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብቲ መዓስከር ከም ዝዘርግሕዎ ገለ ኣብ’ቲ ተግባራት ካብ ዝተሳተፉ ወገናት ሓቢሮም ክትብል ኣሰና ኣቃሊሓ።

ጉዳም ማሕበረ-ፖለቲካዊ ህይወት ንሱ ልዕሊ ሕጊ ወዮ ህዝቢ ትሕቲ ሕጊ

ኢሳያስ ኣፈ-ወርቂ ልኡኻቱን ካድራት ኣባላት ጨንፈር ዜናኡን ክኔዮ እቲ ልሙድ “ንሰራዊት ጸላኢ ኣብ’ዚ ደምሲስናዮ፡ እዚ ዝዓይነቱ ብረት መንዚዕናዮ፡ ናይ ጸላኢ መኻዚኖ ሃጂምና፡ ሰሊብና። ኣድሚናዮ ኣጥሚናዮ እናበልካ ወግሐ-ጸብሐ ሰራዊትን ህዝብን ምዕዋን ዝኸይድ ሽሕጣን ቁም-ነገር ኣይነበሮምን የብሎምን ክበሃል ይከኣልን። ሕጊ፣ ፍትሒ፣ ቅንዕና፣ መሰል፡ ዝብሉ ነጥብታት ንቃል ዓለም’ውን ኣልዒሎም ኣይፈልጡን። ስለምታይ’ሲ መኻይዶም ስለዘይኮነ።

አሥተምህሮ ብወደባት ግርማይ ኪዳነ

(ወዲ ፊሊፖ) ኣብ ዓዲ እንግሊዝ

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18