ደለይቲ ፍትሒ ላስቬጋስ መዓልቲ ሰማእታት 20 ሰነ ብኽብሪ ዘኺሮም

ደለይቲ ፍትሒ ላስቬጋስ ነቶም ምእንቲ ሓርነት በጃ ዝሓለፉ ሰማእታት ኤርትራ ምእንታና ዝተበጀዉን ንዘላኣለም ኣብ ልብና ዝነብሩን እዮም ብምባል ሽምዓን ዝተፈላለዩ ግጥምታትን ዜማ ስዋኣትን ብምቕራብ ብነበርቲ ላስቬጋስ ተዚኪሩ ኣምሲዩ።

Read more...

መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዞባ ኤውሮጳ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብሰንኪ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ዘይምርግጋእ ነቲ ኣንጊሁ ዝተበገሰሉ ፍትሓዊ ቓልሲ ብዘይ ድልየቱ ኣወንዚፉ ይስቐ ምንባሩ ዝዝከር እዩ: ኣብዚ እዋን እዚ ግ.ሃ.ድ.ኤ. ንኹሉ መሰናኽላት ፈንጢሱ ኣብ ምድሓን ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ቃልሱ ብምሕዳስ ብዓቢ ፍናን ተበጊሱ ኣሎ::

ንሕና’ውን እንብሎ ኣሎና

ካልኣይ ክፋል ኩቡር ኣንባባይ፡ ኣብ ትሕቲ “ንሕና’ውን እንብሎ ኣሎና” ዝብል ኣርእስቲ ነቲ ንግ.ሃ.ድ.ኤ. ናብ ቅልውላው ዘእተወ ኩነታት ብወድዓዊ ትንተና ከነቕርብ ክንፍትን ኢና። ከም’ቲ ብዙሓት ሃገራውያን፡ ብፍላይ ድማ ክቡር ሓውና ኢሳያስ ኣስፋሃ ዝተላበዎ ኣብ ግምት ብምውሳድን፡ መትከላት ውድብና ድማ ብዓቢዩ ስለ ዘየፍቅዶን፡ ኣብ ውልቃዊ ምዝንጣልን ጸለመን ኣይክንኣቱን ኢና። ነቲ ኣብ ልዕሊ ውድብና ዝኸይድ ዘሎ ወፍሪ ጸለመ ግን ሓቅታትን ጭብጥን እናቕረብና ክንምክቶ ኢና። ምኽንያቱ እዚ ወፍሪ’ዚ ናብ ውድብና ዘቕነዐ’ኳ እንተመሰለ ነቶም ኩሎም እንሕበነሎም ሃገራዊ ክብርታትና ዝሃርምን ንሓድነት ህዝብናን ፖለቲካዊ ሓይልታቱን ዝፈታተን ምኳኑን ንሕናን ካልኦት ብዙሓት ሃገራውያንን ዘስተባሀልሉ ጉዳይ ኢዩ። ኣባልትና’ውን ነዚ ጉዳይ ካብ ነዊሕ ኣስተባሂሎሙሉስ ዓቕሞም ብዘፍቅዶ ብክብ ዝበለ ሃገራዊ ኣተሓሳስባ ክምክትዎ ጸኒሖም ኢዮም።

Read more...

ሕድሪ ስውኣት ጠሊምካ ብስም ስዋእት ምስትንታን ንብዓት ሓርገጽ’ዩ።

ሓርገጽ መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ቃላያትን ወሓዝቲ ማያትን ዝነብር ስጋ ካብ ዝበልዑ ኣዝዮ ጨካናትን ተፈራሕትን እንስሳ ዘገዳም ሓደ’ዩ። ተመራመርቲ ስነ-ፍጥረት ከም ዝገልጽዎ፡ እዚ መብዛሕቲኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ማያት ተሓቢኡ ኮለላ ብምክያድ፡ ገለ ገለ ግዝያት ከኣ ኣብ ወሰናስን ማያት ኣድብዩ ብምጻሕ፡ ሰብን እንስሳን ጎቢጢ ብምሓዝ ናብ ውሽጢ ባሕሪ ኣእትዩ ዝምገብ ካብ’ቶም ሓያላት እንሳሳ ዘገዳም ዝምደብ ሓርገጽ፡  ኣብ ገዛእ ርእሱ ጉድኣት በጺሕዎ፡ በዓልቲ ቤቱ ደቁ ወይ ወለዱ መይተሞ ጉህዩ ንብዓት ኣይወጽእን’ዩ። ሓርገጽ ካብ ካልኦት ፍጥረታት ፍሉይ ዝገብሮ ደስ ኢልዎ ክምገብ እንከሎ’ዩ ዝነብዕ ይብሉ። ሓርገጽ እንክበልዕ ዝነብዕ ግን ሕጊ ተፍጥሮ ኣገዲድዎ ‘ምበር ከምስል ኢሉ ኣይኮነን።

Read more...

ለበዋን ጻዋዒትን ንኣሰናደውቲ ተቓውሞ ኮሾምሸም ቦሎኛ

መኖም ይኸብድ? እዚ ካብ ዕለት 04/07/2014 ጀሚሩ ንዝኽሪ ኣኼባ ቦሎኛ መበል ኣርበዓ ዓመት ተመኽንዩ ዝሰናደው ዘሎ ጓይላ ዝኽሪ ኣልቦ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ካብ ሽዑኡ ጀሚሩ እዚ ስርርዕ ሸፋቱ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽልማትን ምቕሃምን ዝዘርኦ ቶንኮላዊ ዝርኣት ሕጂ እውን እቶም ሽዑኡ ዝነበሩ የለውን ዝብል ዕውር ትምክሕቲ ሒዙዎ ንመንውሕ ዕድሜኡ ህላዌኡ ከም ብሓድሽ መርዚ ክዘርእ ንምፍታን ከም ዝኾነ ኣይንዘንግዖን ጥራሕ ዘይኮነ፡

ኣብ ጀኔቭ ኣብ ዝተኻየደ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣህጉራዊ ኣኼባ፡ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ዘባህርር ምዃኑ ተገሊጹ።

ናይ ሕቡራት ሃገራት ፍልይቲ ልእኽቲ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ወ/ሮ ሺላ ቢ ኪታሩት ቆልዓ ሰበይቲ  ዝሓወሰ ኣብ ወርሒ ኣስታት 4000 ኤርትራውያን  ከም ዝስደዱ፡ እዚ ድማ ኣዝዩ ዘባህርር ከም ዝኾነን ኣብ ጸብጻባ ገሊጻ።

Read more...

ቃለ መሕትት ምስ ወደባት ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፊሊፓ) PART 18