ሰላማዊ ሰልፊ ኣንጻር ፈስቲቫል ህግዕደፍ

ውዕሎ ጀነቫ ይደገም ኣብ ስቶኮልም ንዕለት 2016-07-30

R

a

l

l

y

 

a

g

a

i

n

s

t

 

P

F

D

J

 

f

e

s

t

i

v

a

l

 

i

n

 

S

t

o

c

k

h

o

l

m

መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቢልዩ ጽንብል ነጻነት ኤርትራ ሃገራዊ ዘይኮነስ ናይ ሓደ ውድብ በዓል መሲሉ ይኸይድ ከምዘሎ ተገሊጹ።

ብሩራዊ  ኢዮቤልዩ  ኢልካ  ብሃገር  ደረጃ  ተካይዶ  ጽንብል  ትርጉሙ  ረዚን  ብምዃኑ፡   እቲ  ሃገር  ዝመርሕ  ዘሎ መንግስቲ፡  ሃገራዊ  ትሕዝቶ  ከልብሶ  ግዴታኡ’ዩ  ዝበሉ፡  ኣስማቶም  ክገልጹ  ዘይደለዩ፡  ግን  ከኣ፡  ናብ  ፖለቲካ ኤርትራ  ቅርበት  ዘለዎም  ተንተንቲ  ፖለቲካ፡  ስርዓት  ኤርትራ  ንሃገራዊ  ነጻነትን  ዝመጽኣሉ  መስርሕን ኣመልኪቱ  ዘካይዶ  ዘሎ  ጎስጓሳት፡  ምሉእ  ህዝቢ  ዝተሳተፈሉን  ከቢድ  ዋጋ  ዝኸፈለሉን  ሃገራዊ  ጉዳይ  ዘይኮነስ፡ ናይ ሓደ ውድብ ታሪኽ ስራሕን ጽንብልን የምስሎ ኣሎ ክብሉ ኣረዲኦም።

Add a comment

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንምግምጋም ኣብ ኤርትራ ዑደት ዘካየዱ ሰበ ስልጣን ስዊዘርላንድን ጀርመንን፣ ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን ወትሃደራዊ መዓስከራትን ከይበጽሑ ተኸልኪሎም

ga

መንግስቲ ኤርትራ፣ ንምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት ዝኣተዎ፣ "ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ ከነውርዶ ኢና፣" ዝብል መብጾዓ ከምዘየተግበረ ኣብ ኤርትራ ዑደት ዘካየዱ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ስዊዘርላንድ ነቒፎም።

ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ይመሓየሽ ምህላዉ ዘረጋግጽ መርትዖ ከምዘየለ'ውን ጠቖሶም።

Add a comment

ሕድሕዳዊ ምትሕልላይናን ፖለቲካዊ ንቕሓትናን ደኣ ኣብ ባይታ ኣይንጸባረቕን ድዩ?

ብዛዕባ  ኣብ  ኤርትራውያን  ዘሎ  ሕድሕዳዊ  ፍቕርን  ምትሕልላይን  ብዙሕ  ተዘሪቡ።  ብዙሕ  ተጻሒፉ።  ብዙሕ ተደሪፉን  ተዋስኦታት  ተሰሪሕሉን’ዩ።  ከም  ኣብ  ትሕቲ  ተኸታተልቲ  መግዛእታዊ  ስርዓታት  ዝጸናሕና ህዝብታት መጠን፡ ኣብ ሓደ መድረኽ፡ ናይ ሓባር ጾርን ጸላእትን ኣብ ምምካት፡ ተመሳሳሊ ርድኢት፡ ሕድሕድ ዘይግነታዊ ምድንጋጽ ተፈጢሩ፡ ብኡ መሰረት ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ቅድሚት  ሰጒሙ ምንባሩ  ዝከሓድ ኣይኮነን።  ስለዚ  ከኣ፡  ነቲ  ሓባራዊ  መግዛእታዊ  ኣርዑት  ኣብ  ምምካት፡  ኣብ  ኤርትራውያን  ዝነበረ  ሕድሕዳዊ ፍቕርን  ሓልዮትን  ኣመልኪትካ  ሚዛናዊ  ብዝኾነ  ዘይተጋነነ  ኣቀራርባ፡  እንተተዘርበ፣  እንተተጻሕፈ፣ እንተተደርፈ፡  ተዋስኦታት  እንተተሰርሐ፣  ናእዳን  መጎሳን  እንተፈሰሰ  ሕማቕ  ኣይኮነን።  ብኣንጻሩ  ንዘለናዮ ኩነታት  ኣብ  ግምት  ዘየእቱ፡  ኣብ  ባይታ  ኣብ  ስኒትና  ዘይረአ፡  ሰላምና  ዘየውሕስ  እንተኾይኑ  ግን፡  መጀመርያ ንዓና  ንገዛእ  ርእስና  ጉድኣት’ዩ።

Add a comment

መዓለሽ’ስ እንብዛ’ኳ በዚሑ!!

ኣቶ በሺር እስሓቕ ንፌደራላዊ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ዝተባህለ ውድብ ዝመስረተን ብኣቦ መንበርነት ዝመርሕ ዘሎ ባእታን ምዃኑ ዝፍለጥ’ዩ። ፖሎቲካዊ ብቕዓቱ፡ እጃሙ ኣብ ሓድነት ውድቡ ምዕቓብ፡ ምስ ኣባላት መሪሕነቱን መሰረታቱን ዘለዎ ዝምድናታት፡ ባህርያቱ፡ ተጸዋርነቱ፡ ስነ ምግባሩ ………….ወዘተ እንታይ ይመስል? ልዕለይ ኣፍልጦ ክህልዎ ዝኽእል ኣቶ ፍስሃ ናይር ስለዝኾነ ባዕሉ ክገልጽ ከም ቅኑዕን ዝበለጸ ምርጫን ክወስድ’የ።

Add a comment

ሓርነት ዘይብሉ ህዝቢ ብናይ መሬት ነጻነት ናይ 25 ዓመት ኢዮበልዩ ብጓይላን ዳንኬራን ከብዕሎስ ምስ ምንታይ ይቑጸር?

ናይ ነጻነት ሽግ ኣብ መላእ ኤርትራ ትኾልል ኣላ። በቲ ኩሉ ታሪኽ ዝተሰርሓሉ ቦታታት፣ ነጻነት ኤርትራ ክዉን  ንኽኸውን ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ሓራን ነጻን ኮይኑ ብቕሳነትን ብልጽግናን ንኽነብር፡ ኣዕጽምቲ ክቡራትን ክቡራንን  ሰማእታት ዝተኸስከሰሉ፡ ኣብ ትሕትን ልዕሊ መሬትን ብጽኑዕ ተቐይዶም ብርሃን ዘይረኣዩ ዜጋታትና ዝተዳጎንሉ ቦታታት  እናረገጸት ዑደታ ክትዛዝም ቀሪባ ኣላ።

Add a comment

ሚኒስቴር ሚኒስትሪ ጉዳያት ስደትን ስደተኛታት ኖርወይ፡ ኣብ’ታ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ዕቑበኛታት ብምኽንያት መዓልቲ ነጻነት ናብ ኤርትራ ከይገሹ ኣጠንቂቑ።

ሲልቪ ሊስትሃውግ ሚኒስቴር ሚኒስትሪ ጉዳያት ስደትን ስደተኛታትን ኖርወይ፡ ስርዓት ኣስመራ ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ርግጸኛ ንምዃን ግንቦት 24 ናይ ኤርትራ መበል 25 ዓመት ነጻነት ንምኽባር ብዝብል ይዳሎ ኣሎ፡ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ኖርወይ ዕቑባ ሓቲቶም ተቐባልነት ዝረኸቡ ኤርትራውያን  ናብ ኤርትራ ከይኸዱ የዘኻኽርን የጠንቅቕን ኢላ።

Add a comment

ዘሔጉስ ዜና

ንውጉኣት ሓርነት  መደበር ከሰላ ብጉዱሳት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያንን  ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ማሕበር ኣካለ ጽጉማንን ኤርትራን ዘዳለዋኦ ድራር  ብዕለት 14-05-2016 ኣብ NIED SAALBAU  FRANKFURT  ብዓወት ተዛዚሙ።

Add a comment

ናይ ፖለቲካዊ የወሃት ዝመሰረቱ፡ ሓደ ባህሪ ክልተ ተግባር

ስርዓት ህግደፍ ብደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪኡ፡ ጸረ-ሰላም፣ ጸረ-ደሞክራሲ፣ ጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ- ፍትሒ፣ ጸረ-ልምዓት ….ወዘተ ‘ዩ። ኣብ ዓውደ ተግባር ዝፍጽሞ  ኢ-ሰብኣዊ ፋሽሽታዊ ስጉምታት ድማ ካብ’ዚ መሰረታዊ  ፖለቲካዊ ባህሪኡ ዝምንጩ ምዃኑ ፍሉጥ’ዩ። ሳሕቲ በኣእምሮ ለዋሃት ክጻወት እንከሎ ግን፡ ቀታሊ ክንሱ መሓሪ፣ ከሓዲ ክንሱ ተኣማኒ፣ ጸረ-ህዝቢ ክንሱ ወዲ ህዝቢ ዝመስል ግዝያዊ ኣጀንዳ ተኾልኲሉ ክነጥፍ ይረአ። በቲ ሓደ ብዘይ ዝኾነ ጭቡጥ መረዳእታ፡ ንዜጋታት ይኣስር፡ ይስውር፣ ይርሽን፣ ንብረት ይዘምት ይራሲ፡ በቲ ካልእ ከኣ ብቋንቋ ህዝቢ ይዛረብ፣ ብስውኣትን ስድራ ቤት ስውኣትን ይመጻደቕ፣ ብነጻነት ልኡላውነት ይውጭጭ ይወራዘ። ንዝጨወዮ ነጻነት የኽብር ኣለኹ፣ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤሉ ንምጽንባል መደባት ሰሪዐ ይነጥፍ ኣለኹ ይብል። “ኣብ ሓደ ርእሲ ክልተ መልሓስ”  “ሓደ ፖለቲካዊ ባህሪ ክልተ ተግባር” ይብልኹም ከምዚ’ዩ።

Add a comment

ቃል መሪር ሓዘን

/ሮ ፋጥማ መሓመድ ኑረዲን ወላዲቱ ንተጋዳላይ መሓመድ ስዒድ ኢድሪስ መፍለስ፣ ብሓሙስ ዕለት 12 ግንቦት 2016 ኣብ’ታ ዝነብረላ ሃገር ሱዳን፣ ብሞት ካብ’ዛ ዓለም ተፈሊየናና።

Add a comment

ጽንብል ነጻነት 24 ግንቦት፡ መዳመቒት ባይታ ውሑዳት ክትከውን ኣይግባእ።

 ልዕሊ 200 ዓመት ይገብር  ከተማ ሮማ፡ ማእከል ምምሕዳር ናይ ሓደ ሰልፊ  ግዝኣት ነበረት። ሎሚ ከኣ ኣብ’ዚ ሓድሽ መዋእል ኢሳያሳዊት ህግደፋዊት ኤርትራ ተወሊዳ። ኣብ እዋን ንግስነት ሮማ፡ ኣብ ሰፊሕ ጎላጉል ኮሊሲዮም።  ኣብ ኢሳያሳዊት ህግደፋዊት ኤርትራ ከኣ፡ ኣብ ንኡስ ሜዳ ኣስመራ። ዘመናት መዋእላት በበይኑ። ሃጸያት በበይኖም። ጂኦግራፊካዊ ኩርናዕ በበይኑ። ፖለቲካዊ ባህሪ ግን ሓደ። ዕላማኦምን ግብሮምን ግን እወ ሓደ፡  ዝኾነ ሜላ ተጠቒምካ ኣቃልቦ ሓፋሽ ምስሓብ ምምራኽ። ምጥምዛዝ። እወ ንሓቂ ድሕሪ ምኽሓድን ምቕባርን ሓሲኻ ሸፊጥትካ ነቲ ኣብ ኣዳራሻት ድዩ ኣብ ሜዳ ዝእከብ ህዝቢ ሓቂ ከይፈልጥ፡ ከይነቅሕ፡ ብሜላ ግዝያዊ ምዝንጋዕ ኣቢልካ ኣንፈቱ ኣጥፊኡ ከም ዝደናገር ምግባር ሓፋሽ ከስተብህለሉ ካብ ዘለዎ ርኹስ ሜላ’ዩ።

Add a comment

ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ መንእሰያት ናብ ኤርትራ ክዛወሩ ይዕደሙ፣ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ መንእሰያት ከኣ ናብ ታዕሊም ክወርዱ ይጽውዑ

Notice

ምምሕዳራት ከተማ ኣስመራ፣ ናብ ታዕሊም ዘይወረዱ መንእሰያት፣ ኣብ ዝሓጸረ ናብ ክብገሱ ጻውዒት የቕርባ ምህላወን ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

ምምሕዳር ዕዳጋ ሓሙስ ብ10 ዝለጠፎ መጸዋዕታ ከም ኣብነት ስኢሎም ዝሰደዱ እቶም ምንጭታት፣ ኩሎም'ቶም ንታዕሊም ዘይወረዱ ደቂንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን መንእሰያት ናብ ናይ ታዕሊም ቦታ ንኽብገሱ ንቀዳም 28 ግንቦት ንግሆ ሰዓት 6፣00 ኣብ ቀጽሪ'ቲ ምምሕዳር ክርከቡ የመልክት።

Add a comment

ህግደፍ፣ "ኣብ 25 ዓመታት ናጽነት ናብ ርሁው መድረኽ ንሰጋገር ኣለና ይብል"፣ ዋሕዚ ዜጋታት ናብ ስደት ከኣ ብዝልዓለ መልክዑ ይቕጽል

hagosኤርትራ ናብ ርሁው መድረኽ ትሰጋገር ኣላ ክብል ህግደፍ ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ጎስጓስ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን፣ ዋሕዚ ዜጋታት ናብ ስደት ብዝልዓለ መልክዑ ይቕጽል ምህላዉ ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ዝተፈላለዩ ምንጭታት የመልክቱ።

Add a comment

ቤተ ክርትያን መድሃኔ ኣለም ቶሮንቶ

ዝኾነ ቤተ ክርትያን ቤት ኣምላኽ ምዃን ተሪፉ ቤት ህ.ግ.ደ.ፍ ምዃን እንተቐጺሉ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ቤት ክርትያናት  ምስ ህ.ግ.ደ.ፍ ኣልጊብና ክንቃለሶም............

Add a comment

ብስራት !

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሕዋትን ኣሓትን ብሄረ ጀበርቲ ኤርትራ፡ ብመሰረት ውሳኔ ለት 25-27 መጋቢት 2016      ኣብ ሆላንድ ዝተገብረ ጉባኤ ማሕበራት ኤርትራውያን ብሄረ ጀበርቲ ኤውሮጳ ምርኩስ ብምግባር፡ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት 2017 መዓልቲ ጀበርቲ ኣብ ሆላንድ ክግበር ተወሲኑ ስለዘሎ፡ ኩሎ ክሳተፍ ዝደሊ ብማሕበራት ደረጃ ኮነ ብውልቀ ሰባት ማዕጾና ክፉት ምኻኑ እናሓበርና ተሳተፍቲ ናይዚ መዓልቲዚ ክትኮኑ ከንበስር ደስ ይብለና።

Add a comment

ሰራሓተኛታት፡ ፍርያት ዕዮን መሰላትን ኣብ ናይ እዋና ኤርትራ፡-

ዓለምና ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ጥራሕ፡ ንመበል 70 ግዜ ባሕቲ ግንቦት ኣህጉራዊ በዓል ሰራሕተኛታት ኣኽቢራ  ውዒላ። እዚ ኣጋጣሚ ንኹለን ሃገራት ዓለም ብፍላይ ከኣ ንዓና ንኣፍሪቃውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ካብኡ ናብኡ ከኣ ንኤርትራውያን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ’ዩ።  ሃገርና ኤርትራ  ኣብ ጽባሕ  ምዝዛም ካልኣይ ኲናት ዓለም ማሕበረ ሰራሓተኛታት ካብ ዝመስረታ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቅድሚት ትስራዕ ሃገር’ያ።  ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ማለት ኩነታት ሰራሕተኛታት፡ ፍርያት ዕዮን መሰላትን ኣብ’ዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ እንታይ ይመስል ምርኣይን ምፍላጥን ብኡ ኣቢልካ ንዘይፈለጡ ምሕባርን ኣገዳሲ’ዩ።

 

Add a comment

ንሕና ንሓድነትና! ሸጥ ማዓንጣና!

ድምጽኻ ድምጺ ህዝቢ ብደቕኻ

ተላዒሉ      ኣንጻር        ደመኛኻ

እምቢ   ንምልኪ   ንዲክታቶር   ኢሉ

ንዓለም   ኣስምዑ    ናይ   ፍትሒ ቃሉ

Add a comment

ኣገዳሲ ሓበሬታ ንደለይቲ ፍትሒ

ኣብዚዝሓለፈሳልስቲ  ኣብመርበብሓበሬታwww.meskerem.net  ብምኽንያት25 ቡሩራዊ  በዓልናጽነትኣብከለን/ ጀርመን:” ብሰሚናርን  ምሽታዊ  ሙዚቃን  ወጋሕ  ትበል  ለይቲ  ተዳልዩዘሎመደብ: ብስም  ጨንፈር  ሰልፊዲሞክራሲህዝቢኤርትራን: ጨንፈርግንባር ሃገረዊ  ድሕነትኤርትራ/ሕድሪን: ብምትሕብባርግዱሳትኤርትራውያን” ተጸዊዑዘሎዕድመ: ንሕና ሽማግለ ጨንፈር ጀርመን ግንባርሃገራዊ ድሕነትኤርትራ/ ሕድሪ  ዘይንፈርልጦን  ምዃኑ  ንሕብር::

 

 

ምልኪይፍረስ!

ፍትሒይንገስ!

 

ሽማግለ ጨንፈር   ጀርመን   ግ. ሃ. ድ. ኤ/ ሕድሪ

 

13.05.2016

Add a comment

ካብ መላእ ኣብላት ተ.ሐ.ኤ.ንዝኽሪ ሐሙሻይ ዓመቱ ንጅግና ስዉእ ተጋዳላይ ዓብደላ

ተጋዳላይ ዓብደላ እድሪስ ንእስነቱ ምሉእ ንነጻነት ዝጎየየ ኣብ ውግእ ተወጊኡ ዝደመየ ድሕሪ ነጻነት ንህዝቢ ብቁዋም ትምራሕ ደሞክራስያዊት ኤረትራ ዝተመነየ እዩ ፡፡እዚ ኮንቱ ምስ ኮነ ከይተሐለለ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ንሐርነት  ዝተጓየየ፡ ተጋዳላይ ዓብደላ እድሪስ ኣብ 11 መስከረም 1999 ኣብ ሲምፖዝዩም ፍራንክፎርት ውድባት ብምሕዝነት ተጠርኒፈን ኣብ ዝቃለሳሉ ዝነበራ እዋን ተሐቲቱ ብዓውታ ከምዚ በለ፡ ገበን እንተሎኒ ኣብ ፍትሐውት ኤረትራ ክሕተት ድሉውየ ፡ሕጂ ግን ቂምን ቅርሕንትን ገዲፍና ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ብስኒት ንጉየ እዩ ዝበለ፡፡

Add a comment

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ። ዶር. መሓመድ ብርሃን ኢድሪስ

ኣብ  ዝሓለፈ  ቀዳም:  ዕለት  07  ግንቦት  2016 :  ብህዝባዊ  ምንቅስቃስ  ዝተዳለወ  ፓለቲካዊ  ሰሚናር  ምስ ክቡር  ሓው  Dr. መሓመድብርሃን  እድሪስ:  ብኩለንትንኡ  ዘተባብዕን  ዘሐጉስን  ዕዉት  ኣኼባ  ተሰላሲሉ።
ሓው Dr. መሓመድብርሃን እድሪስ: ሓደ ካብቶም ህዝብና ካብ ስርዓት ውልቀመለኺ ተገላጊሉ: ብሰላም: ራህዋን  ብልጽግናን  ክነብር:መሰረታዊ  መሰሉ  ክሕለወሉን  ኣብ  ትሕቲ  ግዝኣተ  ሕጊ  ብዴሞክራስያዊ
ኣገበብ ክመሓደርን ምእመቲ ዘይተሓለለ ጻዕሪ የካይዱ ካብዘለዉ ዜጋታትና ሓደ’ዩ።

Add a comment

ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ ድሮ ጽምብል መበል 25 ዓመት በዓል ባርነቶም እንሆ ይርአ ምልክት ዕርበቶም።

ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ ሎንዶን ዓባይ ብርጣንያ መሬት እናጸልመቶም ኣብ ዝመጽኣሉ ዘሎ እዋን መርኣያ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ዘውርድዎ ዘለዉ ግፍዕን በደልን ኩሎም እቶም ምሳና ኣለዉ እናበሉ ዝምክሑሎም ዝነበሩ ዜጋታት እንሆ ደጊምሲ ልቢ ኣዕቢዮም እናራሕርሕዎም ይመጹ ብምህላዎም: እዚ ማለት ከምቲ ቀደም ገለን መሲልዎምን ተገሪሆምን ካብ ክቱር ሃገራዊ ሓልዮት:ገለን ክኣ ብረብሓን ጠቕምን ፍጹም ዓዊሮም ብሕማም በለጽ ተበኪሎም ክድግፍዎም ድሕሪ ምጽናሕ እቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝተጠቕሱ ዜግታት: ሃገርና እናበረሰትን እናተደሰነትን ትኸይድ ምህላዋ ብምስትብሃል ኣእዳዎም ስሒቦም ብዝቐደመ’ውን ዓሕ! ንብላሽ’ባ ገንዘብናን ጉልበትናን ዘሪና እናበሉ ክርሕርሕዎም ይርኣዩ ኣለዉ። እንተ እቶም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተጠቒሶም ዘለዉን ምስ’ቲ ስርዓት ዝወገኑን እቶም ናይ ጠቕምን ረብሓን ህሩፋት ኮይኖም ብቑጽሪ’ውን ውሑዳት ጥራይ ኢዮም ሒዞም ተሪፎም ዘለዉ።

Add a comment

ልቅብቃብ ሃገራት

ተጋዳላይ ነልሶን ማንደላ ኣብ ሓደ ናይ ጠበቃ ቤት ጽሕፈት ንዝተማህርዎ ናይ ምጥባቅ ሞያ ልምምድ እናገበሩ ሓደ መሳርሕቶም ሓንቲ ሰኮንዶ-ማኖ (ዝተለብሰት) ባድላ ከም ህያብ ሃቦም። ወያ ባደላ መብረ ሰለ ዝሳኣነት ንክትኣርግ ግዜ ኣይወሰደላን፤ማንደላ ኸኣ እናለገቡ ብልቅብቃብ ጨርቂ እቲ ዝሃቦም ዋናኣ ከለልያ ዘይክእል ካልእ ባድላ ኣምሰልዋ።

Add a comment

ብዙሓት ኤርትራውያን፡ 24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነት፡ ህግደፍ ኣብ ዘዳለዎ መድረኻት ተረኺቦም ከኽብርዎ ውሽጣዊ ዕግበት ከምዘይህቦም ይገልጹ ኣለው።

ብሳላ ዘይሕለል ጻዕሪ ህዝቢ ኤርትራ፡ ህይወቶም ዝበጀውን ኣካሎም ዝኸፈሉ ጀጋኑናን፡  ሓደ ምዕራፍ  ናይ ቃልስና ዝተዛዘመላ ታሪኻዊት ዕለት 24 ግንቦት መዓልቲ ነጻነት፡ ወትሩ ኣብ ልብና ኣላ። ንጀጋኑና ዘለና ክብሪ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከነሳጋግሮ ኢና። እንተኾነ፡ ኣብ’ዚ ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ “25 ዓመት መኸተን ልምዓትን” እናበለ ንዘየለ ከምዘሎ ኣምሲሉ ዝጎሳጉሰሉ ዘሎ መድረኽ ተረኺብና ክንጽንብል ግን ዕጋበት ኣይበናን። እቲ ንሱ ዝብሎን ዝገብሮን ሓሶት ስለዝኾነ፡ ንዑኡ ምድጋፍ  ሕስረትን ውርደትን ኮይኑ ይስመዓና ዝብል ርእይቶ ከም ዘለዎም ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ በበይኑ ኩርነዓት ኣብ ዝሰደድዎ መልእኽቲ ኣፍሊጦም።

Add a comment

ጽላል ስዊድናዊ -ኤርትራዊ ኮሙኒቲ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም

መጠንቀቅታ ንኹሉ ብምኽንያ ት ፖለቲካዊ ሽግር ኤርትራ ፍቓድ ዝወሰደ ብፍላይ ከኣ ንሓተትቲ ዑቁባ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ሃገረ ሽወደን

Add a comment

ምስ ህዝቡ ዘይተዓረቐ ስርዓት ኣካል ሃናጺ ጽምዶ ክኸውን ኣይክእልን

ኣብ  መንጎ  መንግስታት  ዝግበር  ሓቀኛ  ዲፕሎማስያዊ  ምሕዝነት፡  ፊን  ኣብ  ዘበላካ  ትኣትዎ፡  ወይ ምስተቐርቀርካ  ብሽርሕን  ጉርሕን  ንመምሎቒ ትጥቀመሉ መዕቀኒታት ዘይብሉ ክፉት  ደምበ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ  መንግስታት  ዝግበር  ሓቀኛ  ምሕዝነት፡  ብወሳኒ  መልክዑ  ኣብ  ውሽጦም  ሰላም  ዘስፈኑ፡  ብሕጊ  ዝቕየዱ፡ ንህዝቢ  ዘኽብሩ፡  ቀዳምነት  ንረብሓን  መሰልን  ህዝቢ  ደው  ዝበሉን  ኮይኖም፡  ተመሳሳሊ  ፖለቲካዊ  ባህሪ፣  ኣብንጹር  መትከላት  ዝተሰረተ  ሓባራዊ  ቁጠባዊ  ረብሓ  ምርግጋጽ፡  ብኹሉን  ብማዕረ  ድሌታትን  ድልውነትን  ምስ ዝህሉ’ዩ። ካብ’ዚ ወጻኢ፡ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ  ተጎሩ ፋእፊኡ ግዳም ወጺኡ  ዘስገድግድ ስርዓት፡ ብማስኬራ
ተሸፊኑ  ንምሕዝነትን  ሃናጺ  ጽምዶን  ድልዊ’የ  ኢሉ  ክጽውዕ፡  ንለባማት  ሕፍረት’ዩ።  ብዘይካ  ለኣክትን ጎቶትን  ካልእ ሰማዒ ዘይብሉ ጻውዒት ድማ’ዩ።

Add a comment

ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣብ መንጎ መጋበርያታት ህግደፍን፡ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ብዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ሰባት ኣካላዊ ጉድኣት በጺሑ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን  ብምኽንያት መበል 25 ዓመት ነጻነት ኤርትራ፡ ብስርዓት ህግደፍ ተወዲቡ፡ ኣብ ሃገረ እስራኤል ከተማ ተልኣቪቭ፡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ፡ ኣብ መንጎ ኣምለኽቲ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኤርትራውያን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ብዝተፈጥረ ግጭት፡ ሓያሎ ሰባት ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ካብ’ቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ዋንነት ሰማያት ኤርትራ ናብ ስዑድያ ይሰጋገር ምህላዉ ተሓቢሩ

Air-Traffic-Control-Tower-3

ኣብ ሰማያት ኤርትራ ዝወሃብ ናይ በረራ ፍቓድ ምሉእ ብሙሉእ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ሱዑድያ ክኣቱ ፕረሲደንት ኢሳያስ ብምስጢር ምስ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ምኽታሙ ተሓቢሩ። ብመሰረት ዓንቀጻት ናይቲ ምስጢራዊ ሰነድ ዝኾነት ናብ ኤርትራ እትኣቱ ይኹን ብልዕሊ ኤርትራ እትበርር ነፋሪት ብፍቓድ መንግስቲ ኤርትራ ዘይኮነ፥ ብፍቓድ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ክትንቀሻቐስ እዩ ዘገድድ። ናይ ኤርትራ ነፈርቲ ውግእን መጓዓዝያን ውን ንድሕነትን […]

Add a comment

መዓለሽ’ስ እንብዛ’ኳ በዚሑ!!

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ልዕሊ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ሓደጋ ዕንወትን ምብትታንን ምድሓን ኣብ ትሕቲ ዝብል መሳጢ ዝኾነ ጭርሖ ብ2011’ዩ ተመስሪቱ። ኮይኑ ግን ካብ ዝምስረት ኣትሒዙ ክሳብ’ዚ ዕለት’ዚ ነቲ ዝቆመሉ ዕላማታት ክልለለን ክጭበጥን ዝኽእል ኣድማዒ ተራ ከይተጻወተ ብዙሕ ቅልውላቅ ክሓልፍ ጸኒሑን እንሆ የሕልፍ’ውን ኣሎ።

Add a comment

ዓቢ ብስራት

 ኣብዝተፈላለየመዳያት፡ኣንጻርምልካዊስርዓት....እነካይዶቃልሲክብንምባልን፡ ሓፋሽ ተቓላሳይ ህዝብና ኣብ ኩሉ ቦታታት፣ ብፍላይ ድማ ኣብ’ታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተቐይራ ዘላ ሃገርና ዘሎ ጽኑዕ ህዝብና፡ ከምኡ’ውን ኣዕሩኽትን ፈተውትን ህዝብና፣ ሓቅታትን ግቡእ ሓበሬታን ንምርካብ፡ እነሆ ኣብ ትሕቲ “ድምጺ ኣዳል” ዝብል ስም ነጻ ሬድዮ ናይ ፈተነ ፈነውኡ ከም ዝጀመረ ከነበስር ደስ ይብለና።

Add a comment

ኤርትራ 25 ዓመት ሃገረ ጽልግልግን ስግኣትን

ሓደ ሓያል  ትምኒት ወይ ትጽቢት፡ ናብ ብርቱዕ ተስፋ ምቑራጽ ክቕየር እንከሎ፡ ተስፋ ዝቖረጸ ህዝቢ ድማ ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ሕብረተ-ሰብ ክቕየር ይእኽል’ዩ ይብሉ ናይ ፖለቲካ ተመራመርቲ። ናይ ሓደ ህዝቢ  ኣወንታዊ ትጽቢታት ምብናን፡  ተስፋታት ምዝሕታል  ማለት ከም  ናብ እቶን ዝተቐረበ ዕንጸይቲ ነገር ምእጓድ ማለት’ዩ። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኢሳያስን ናይ ሓሶት ካድራቱን ፍለጡለይ ዝበሎም ዘየለ ክንሶም፡ ሰማይን ምድርን ከጣብቑ የደናደኑ ኔሮም። ዓቕሞም ኣይፈልጡን። እንታይ ይብሉ ኣለው ኣይርድኡን።  ስለዚ ከኣ፡ ብሕልሞም ርሑቕ ተጓዒዞም ንሓያላን መንግስታት ከይተረፉ የነኣእሱ ኔሮም።

Add a comment

ፍልልያትና ከይጋደድ ንጥንቀቕ

ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ብቐዳምነት ልባዊ ሰላምታይ ተቐበሉ ብምቕጻል ኩነታት ኣቃላልሳና ጽቡቕ ጌሩ ክርኣየናን ንምምሕያሹ ካኣ ጻዕሪ ክነካይድ ከም ዝግባእን ንዝብል ኣታሓሳስባ ከነኳማስዕን ሓደን ሓያልን ጥሙር ህዝባዊ ቃልሲ ከነማዕብልን እናዛኸኸርኩ፡ ምስ ፍልልያትካ ቃልሲ ኣብ መፈጽምትኡ ምብጻሕ ከቢድን ዝገደደ ሳዕቤን ዘኸትልን ምዃኑ ክንስሕቶ የብልናን እናበልኩ ሰናይ ንባብ እብለኩም።

Add a comment

ከመየላ ሃገርና ኤርትራ ጥዒሙዋ ደሎ ተሸጊራ

መሬት ዘቢጡ ኸሎ ሽግር ህዝብና

የሕዝነኒ ጽቡቕ ኣላ ሃገር ክትብሉና

ተምሳልና ኣለዉ ሕቡኣን ጸላእትና

ውሽጥና ኮይኖም ሓሸውየ ዘጻውቱና

 

Add a comment

ኤርትራውያን ኣሜሪካን ኮሚዩኒቲ ላስቬጋስ፡ ሳንዲያጎ ፡ሂስቶን፡ ቤይ ኤርያ ብምኽንያት 25 ዓመት መዓልቲ

ነጻነት ንብምልኦም ደለይቲ ፍትሕን ጽቡቕን ኤርትራውያን ምስቲ ተባዕ ስነ ጥበባዊ ወዲ ትኻቦ የውሃንስ ትካቦን ሙዚቐኛታት ጊዶውን፡ቴድሮስ፡ኣሮን ምስ ዝተፈላልዩ መደባት ተዳልዩ ከምዘሎ እንዳገለጽና ኣብዚ መሪርን ተኣፋፍን ህሞት ሓድነትና ብምትራርን ፍልልይና ብምጽባብን ብዝለዓለ ክንሳተፎ ንጽውዕ ።ምኽንያቱ እዚ መዓልቲ ናጽነት እዚ ህግደፍ ዘይኾነስ ከብዕሎ ዝግባእ ደላይ ጽቡቕ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ከብዕሎ ዝግባእ'ሞ እዚ ተርዲእና ሓላፍነትና ክንዋጻእ ነዘካክር።

Add a comment

ሚኒስተር ኢምግሬሽን ነረወይ፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከይገሹ ተጠንቕቕ

lis

ኣብ ነወርይ ፖለቲካዊ ዑቕባ ዝተዋህቦም ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ከይገሹ መጠንቐቕታ ተመሓላሊፉ።

ብመሰትረ ኣብ ማዕከን ዜና ነርወይ ቱደይ ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ፣ ሚኒስተር ኢምግሬሽን ሲልቪ ሊስቶግ ኣብ ዘመሓላለፈቶ መጠንቐቕታ፣ ናይ ነርወይ ዜግነት ዘለዎም ኤርትራውያን ብምኽንያት 25 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፣ ናብታ ሃገር ዝገሹ ክህልዉ ከምዝኽእሉ ብምዝኽኻር፣ እቶም ፖለቲካዊ ዑቕባ ዝተዋህቦም ግና ናብ ኤርትራ እንተጌሾም ሳዕቤን ክህልዎ ከምዝኽእል ኣፍሊጣ።

Add a comment

ሰራዊት ህግደፍ ምዃኑ ካብ’ዚ ንላዕሊ መረጋገጺ የለን

ብመትከል ናይ ሓንቲ ልኡላዊት  ሃገር ሰራዊት፡ ቅዋም ብዝእዝዞ መሰረት ይቐውም። ብመሰረት ቅዋም መሰሉ ኣረጋጊጹ፡ እታ ሃገር ንትምረሓሉ ሕገ-መንግስቲ፡ መሰልን ረብሓን ህዝቢ ክከላኸል ክሕሉ’ዩ ዝምስረት። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዕጡቕ ክፍልታት ግን፡ ከመይ ኣብ’ቲ መሳርዕ ኣትዩ፡  ደርባዊ ማሕበራዊ መሰረቱ፡ ውጹዕ ድዩ ወጻዒ ዝብል ፖለቲካዊ ገምጋምን  ቤተሰባውን ዕርክነታውን ምድንጋጽን ንጎኒ ገዲፍካ፡  ከም ትካል ዝቖመሉ ኣገባብ፡ ዝምረሓሉ ፖሊስን ዕለታዊ ተግባሩን ርእይኻ፡ ናይ ህዝብን ወዲ ህዝብን ዘብሎ ፖለቲካዊ መግለጺ ኣይትረኽበሉን።

Add a comment

ኤርትራ 25 ዓመታት ድሕሪ ናጽነት

ብምክንያት መበል 25 ብሩራዊ በዓል እዮቤ ብኣሃዛት ዝተሰነዩን ኣብ ርትዒ ዝተመርኮሱን ብኤርትራውያን ዜጋታት ዝቐርቡ ስሚናራት ብምድላው ካብዚ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ምልኪ ኣሰጋጊሮም ናብ ብሩህ መጻኢ ክመርሑና ይኽእሉ እዮም ዝብሎም መንገድታት ኣናድዩ ብምቕራብ ንሃገራዊ ቃልስና ንቕድሚት ዝላ ዝውስኸሉ ናይ ዝኽርን ሃገራዊ ቃልሲ ሞርሖ ዝእምት መደብ ኣብ ምድላው ይርከብ ኣሎ።
ዕዱማት ኣቕረብቲ ሴሚናር ኣስማትን ዛዕባን

Add a comment

እዚ ጉጅለ ውሑዳን በትረ ስልጣኑ ዓቂቡ ክሳብ ዝዓበደ፡ ድኽነትናን ሞትናን ቀጻሊ’ዩ።

ብዛዕባ ዝሓለፈ ምዕባሌታት ናይ ሓደ ተርእዮ ክትፈልጥ ምስ እትደሊ፡ ታሪኽ ክትውከስ ግዴታ’ዩ።  ንውልቀ-ሰባት፣ ንሕብረተ-ሰባት፣ ንሃገራት፣ ዝምልከት ምዕባሌታት ታሪኽ ከይተወከስካ፡ ዝቕሰም ትምህርትን ክብጻሕ ዝድለ ቅኑዕ መደምደምታን ኣይህሉን።  ምኽንያቱ ታሪኽ ክበሃል እንከሎ ፍጻሜታት ተረኽቦታት፡ ክስተታት፡ ጽቡቕ ጎኖም ኮነ ሕማቕ ጎኖም ዘርኢ፡ ናይ  ህይወት ሰነድ ስለ ዝኾነ። ታሪኽ ምስትያት ምዕባሌታትን ተረኽቦታትን’ዩ። ናይ ጽቡቕን ሕማቕን ተግባራት መምህር እውን’ዩ። ህልዊ ኩነታት ባዕልኻ ኣለኻዮ። መጻኢ መደባት ምግምጋም’ውን  ክንድ’ቲ ኣይከሸግረካን’ዩ። ታሪኽ ግን  ናይ ግድን ብግቡእ ክጽናዕ’ሞ ክፍለጥ ኣለዎ። ክትፈልጦ እንተደኣኮይንካ ድማ ክትመሃሮ፡ ካብ’ዚ ሓሊፍካ ክትመራመረሉ የድልየካ። ኣካዳሚያዊ ፍልጠት ከኣ ታሪኽ ክትመሚ የብቀዓካ። ነቲ ጽቡቕ መታን ቁም-ነገር ክትገብረሉ፡ ነቲ ሕማቕ ከኣ ክትርሕቀሉ፡ ክትቃለሶ ኣካዳሚያዊ ፍልጠት ምጭባጥ ኣገዳሲ’ዩ።

Add a comment

ኤርትራዊ መንእሰይ ብትምክሕትን ጽበትን ንዝግለጹ.................

ኤርትራዊ መንእሰይ  ብትምክሕትን ጽበትን ንዝግለጹ ድሕረታትን ዘይሃነጽቲ ውድድራትን ወጊድ ኢሉ ኣብ ሓደ ዝሰመረ ማሕበር ተጠርኒፉ ኣብ ምድሓን ህዝብን ሃገርን እጃሙ ከበርክት ጻውዒት ቀሪቡ ብስም ኣብ ቀረባ  ግዜ  ዝተሰወአ ብ/ተድሮስ ኪዳነ ተሰይሙ፡ ብዝኽሪ ኩሎም ሰማእታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ነቶም ብ3 ሚያዝያ 2016 ብዘይዝኾነ ገበን ዝተጨፍጨፉ መንእሰያት ብምዝካር ተኸፊቱ፡ ካብ 23 ክሳብ 24 ሚያዝያ 2016 ዝተሰላሰለ ራብዓይ ዞባዊ ጉባኤ፡ ዞባ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)  ኤርትራዊ መንእሰይ ከም ናይ ለውጢ ሓይልን ተካኢ ወልዶን መጠን፡ ንትምክሕትን ጽበትን ዝመግለጺኡ ድሑር ዝንባሌታትን ዘይሃናጺ ውድድራትን  ወጊድ ኢሉ ኣብ ክሊ ሓደ ዝሰመረ ማሕበር ተጠርኒፉ ንመላኺ ስርዓት ኣብ ምዕናው ኣጃሙ ከበርክት ጸዊዑ።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ሕድሪ

ካብ  ግንቦት  02/ 2016  ጀሚሩ  ክሳብ  ግንቦት  08 /2016  ውድብ  ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ-ሕድሪ ብኣላይነት  ኣቦ  መንበር  ፈጻሚ  ኣካል  ግሃድኤ-  ሕድሪ  ብጻይ  ዕቑባዝጊ  ድቡስ  (  ወዲ  ድቡስ  )  ኣገደስትን እዋናውያንን  ኣጀንዳታት  ብምልዓል  ሰፊሕ  ውድባዊ  ሰሚናር  ክካየድ  ቀንዩ፡፡  እቲ  ንብሙሉኡ  ውድባዊ ቤት  ጽሕፈታት  ፈጻሚ  ኣካል  ብፍላይ  ከኣ  ኣብ  ወተሃደራዊ  ክንፊ  ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ-ሕድሪ  ( ሰራዊት  ሕድሪ  )  ቀንዲ  ኣድህቦ  ሂቡ  ክካየድ  ዝቐነየ  ሰሚናር፡  ብደቂቕን  ዝርዝራውን  ብዝኾነ  ጠመተ  እዩ ክሰላሰል ቀንዩ፡፡

Add a comment

ኤርትራ 25 ዓመት ሃገረ ተነጽሎን ሕልምልምን

ሃገረ ኤርትራ ሎሚ፡  ሃገረ ቤት ማእሰርትን ማሕዩርን’ያ። ሓቀኛ መግለጺኣ ብልክዕ ንሱ’ዩ። ኤርትራ ብደቡብ ምስ ኢትዮጵያ ብምዕራብ ከኣ ምስ ሱዳን ዘራኽብ ኣዝዩ ነዊሕ ኬሎ ሜትራት እኳ እንተሃለዋ፡ ዝኾነ ግሉጽ ቀጻልነት ዘለዎ ሕጋዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ክካይድ ኣይረአን። ብኣንጻሩ፡ ክኸውን ዘይነበሮ ግን ብተግባር ኮይኑ ዘሎ፡ ፍርሒ ስግኣት ዝሕታለ ሞት’ዩ።

Add a comment

ብሓሮ ብሓሮ ብሌና ብሌና ረድዮ ረድዮ ሎዛን ሎዛን ስዊስትል ስዊስትል ዕለት ዕለት 07.05.2016 07.05.2016

ብሄር ብሄር    ሰርገልድ ሰርገልድ    እስቲዂ\ \\ \ፈስቲቫል ፈስቲቫል    ብሌን ብሌን    ኣብ ኣብኣብ ኣብ    ከተማ ከተማ    ሎዛን ሎዛን    ስዊስ ስዊስ ብዕለት ብዕለት    07.05.2016 07.05.2016
ብዓቢ ብዓቢ    ድምቐት ድምቐት    ተባዒሉ ተባዒሉ    ኣብ ኣብኣብ ኣብ    ቐጻሊ ቐጻሊ    ገጽ ገጽገጽ ገጽ    ትግርና ትግርና    ንበቡ ብሌና ብሌና    ረድዮራ ረድዮራ    እቑቱ እቑቱ     ታጋ ታጋታጋ ታጋሃኒድ ሃኒድሃኒድ ሃኒድ     ብርፍ ብርፍ ብርፍ    ዪረሪ፣ ዪረሪ፣    ላ ላላ ላ    ኤምሪ ኤምሪ    ክድመትሲ ክድመትሲ    ን ንን ንርከውዲ ርከውዲ ርከውዲ ኣኽሮ ኣኽሮ    ቋልትኽር፣ ቋልትኽር፣    ንደንቢሲ ንደንቢሲ    ኤዋሃብረ ኤዋሃብረ    ጂቢቶኽር፣ ጂቢቶኽር፣    ከዋ ከዋከዋ ከዋ    ካበነስ ካበነስ    እሽብቶኽር እሽብቶኽር    ዪስቶ ዪስቶ ከተማ ከተማ     ሎዛን ሎዛን ሎዛን     ስዊስል ስዊስል ስዊስል     ባሕሮ ባሕሮ ባሕሮ     ዓደምሶ ዓደምሶ ዓደምሶ     እርጋዂ እርጋዂ   ሽንግርው ሽንግርው ሽንግርው     ጎሊተንትድ ጎሊተንትድ ጎሊተንትድ     ዓጀብሶ ዓጀብሶ ዓጀብሶ ሰላምዲ ሰላምዲ    ስርገልዲሲ ስርገልዲሲ    ደኲዂ። ደኲዂ።

Add a comment

ሰበ ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ፣ ምስ ወከልቲ ደምበ ተቓውሞን መንግስቲ ኤርትራን ተዘራሪቦም

ሰበስልጣንሚኒስትሪጉዳያትወጻኢፈረንሳ፣ክፍሊዞባኣፍሪቃምስወከልቲደምበተቓውሞንመንግስቲኤርትራንከምዝተዘራረቡዲፕሎማስያውያንምንጭታትንሬድዮኤረናኣረጋጊጾም።

Add a comment

ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ቶሮንቶ

ብምክያት ብዓል ናጽነት ሃገራዊ ዘተ ከምኡዉን ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣራዳሊና ኣለና ዕለት 05/23/2016

Add a comment

ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ህግደፍን ፖሊስን፣ ጸጥታን ምክልኻልን ዝተራእየ ፍሉይ ግርጭትን ሳዕቤናቱን።

ምንጭታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ፍሉይ መጽናዕታዊ ሰነድ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ትሕዝትኡ ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ህግደፍን ፖሊስን፣ ጸጥታን ምክልኻልን ዝተጋህደ ፍሉይ ግርጭትን ዘኸተሎ ሳዕቤንን ዘቃልዕ ሰነድ እዩ። ምኽንያቱ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ኣብዘን ትካላት ነንሓድሕዶም ዘይምርድዳእን ምትህልላኽን ኣስዒቡ። ስለዚ እቲ ዝተራእየ ግርጭት ፍሉይ ምኽንያት ሒዙ እቲ ቅልውላው ዓብዩ ከምዘሎ ብመርትዖ ዘረጋግጽ እዋናዊ ሰነድ እዩ።

Add a comment

ርሑስ በዓል ፋሲካ

ብምኽንያት በዓል ፋሲካ፣ ንኹሎም ኣመንቲ ክርስትና፣ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ክርስትያን፡ እንቋዕ ጾመ ልጓም ፈታሓልኩም፡ ብምባል ርሑስ ብዓል ፋሲካ ክኾነልና ንምነ። ዝመጽእ ዘሎ ብዓላትና፣ ኤርትራ ሃገርና ካብ ምልኪ ተናጊፋ፣ ፍትሕን ዲሞክራስን ስርዓት ተኺላ፣ ዓለምና ከኣ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ዝሰፈነሉ ክነብዕሎ ተስፋ ንገብር።

Add a comment

ካብ ቤት ማእሰርቲ ሻካት ክሃድሙ ዝፈተኑ 3 መንእሰያት ተቐቲሎም 4 ቆሲሎም።

images (5)

ብ 2 ግንቦት 2016 ኣብ ሻካት ካብ ዝርከብ ብክፍለ ሰራዊት 57 ዝመሓደር ቤት ማእሰርቲ ክሃድሙ ዝፈተኑ ኣስታት 10 ዝኾኑ መንእስያት ሻቡ ብኣባላት ክፍለሰራዊት 57 ቶኽሲ ስለዝተፈነወሎም 3 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 4 ካልኦት ዲማ ብኸቢድ ቆሲሎም።

እዞም  ክሃድሙ ዝፈተኑ  እሞ ብኣዘዝቲ ቲ ክፍለሰራዊት ንኢትዮጵያ ክሃድሙ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ስለዝተገምገሙ ተኽሲ ምስተፈነወሎም እዮም ግዳያት ሞትን ሞቕሰልትን ኮይኖም። እቶ ቶኽሲ ኪኽፈት ዝኣዘዙ መራሕቲ ክፍለሰራዊት ነቶም ዝቆሰሉ መንእሰያት ውን ብኣረመናዊ ተግባር  ከጋፍዕዎም ከም ዝተራእዩ ተፈሊጡ ።
እዚ ኣብ ሻካት ዝበሃል ቦታ ተደኩኑ ዝርከብ ብክፍለ ሰራዊት 57 ዝመሓደር እስርቤት ብምሉኡ ትሕተ ባይታዊ ክፍሊ ማለት ኣንደርግራውንድ ምስ ምኻኑ ኩነታት እሱራት ኣዚዩ ኣስካሕካሒ ይገብሮ ።
እዞም ብዕለት 02/05/2016 ካብ ሽንቲ ምስ ወጹ  ክሃድሙ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ብኣስካሕካሒ ኣገባብ ዝተቀዝፉ መንእሰያት ልክዕ ኣብ ወርሒ ናይቲ ኣብ ኣሰመራ ዘጋጠመ ቅትለት ጸላም ሰንበትሙዃኑ’ዩ ።
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝርከቡ ኣብያተማእሰርቲ ብእኩብ ናይ ምህዳምን ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ከጋጥመና እዩ ብምባል ተቓውሞታት ምልዓልን ልሙድ እንዳኾነ ይመጽእ ኣሎ።
Add a comment