ብመትከል ዘይተገርሐ ኣራኣእያ ንድኽመትን ገበንን ብማዕረ ክፈርድ ኣይስከፍን

ዝወጠንካዮ  መደብ  ብብቕዓትን  ብግዜን  ኣብ  መፈጸምታኡ  ከተብጸሖ  ዘይምኽኣል፡  ምኽንያቱ  ድኽመት  ወይ ድማ  ሕጽረት’ዩ። 

Add a comment

ሃገራዊ ባይቶ ሆላንድ ስርዓት ህግደፍ ኣብ...............

ሃገራዊ ባይቶ ሆላንድ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሃገሩን ኣብ መላእ ኤውሮጳን ዝገብሮ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ንምቁጽጻር ዘኽእሎ መደብ ሰሪዑ ባይቶ ሆላንድ ስርዓት  ህግደፍ፡  መንእሰያት ህግደፍ ኢሉ ብዝጽወዖ ዝተወደበ ግን ድማ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ብቐረባ  ክከታተሎ  ምጽንሑ  ብምግላጽ፡  ካብ  ሕጂ  ንደሓር  ኣብ  ሃገሩ  ኮነ  ኣብ  መላእ  ኤውሮጳ  ንዝገብሮ ዘይሕጋዊ  ስለያዊ  መርበባት  ብምክትታል  ሕጋዊ  ስጉምቲ  ንምውሳድ  ዘኽእሎ  ውሳነ   ብምሕለፍ  ናይ ተግባር መደባት ከም ዝሓንጸጸን ገዳብ ኒውስ ብ30 ሰነ 2016 ገሊጹ።

Add a comment

ሓቅን ሓሶትን፣ ግንባር ንግንባር!!

ከምቲ ወለድና ዝምስልዎ ኢዩ፣ ሓሶትን ስንቅን እናሓደረ ይፈኩስ ከም ዝብሃል፣ ጃንዳ ህግደፍ ዋላ'ኳ ከም'ቲ ባዕልዕም ዝብልዎ ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ሓዊሶም ኣብ ጀነቭ ሰልፊ ኣካይድና እንተበሉ፣ ሓሶቶም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ዝያዳ ካዕቢቱ ኢዩ ተራእዩ። ብዕለት 23 06 2016 ብደለይቲ ፍትሒ ኣንጻር ጃንዳ ህግደፍ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ነቲ ጃንዳ ህግደፍ ኣካይድናዮ ዝብልዎ ሰላማዊ ሰልፊ ብብዝሑ ኮነ ብዓይነቱ ዝተዓጻጸፍ ቁጠዐ ህዝቢ ዘገንፈለ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ።

Add a comment

ኣብ በዓል ናጽነት ዝተራእየ ብልሽውና ስለምንታይ ተሸፊኑ?

መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ጽምብል ናጽነት ንምክያድ፡ ብሃገር ደረጃ ናይ ሓምሳን ሽዱሽተን ሚልዮን (56. 000.000) ናቕፋ ወጻኢ ከምዝተገብረሉ ተረጋጊጹ ኣሎ። ብዞባታት ዝተገብረ ወጻኢታት ግና ኣብዚ ሕሳብ’ዚ ኣይኣተወን።

Add a comment

እቲ ኳሓሊ ዝመስል ኣንቋሪ ፍጡር ተስፋጺዮን መን`ዩ?

ኣብዛ ትሒታ ቀሪባ ዘላ ቪድዮ ክሊፕ ሓደ መስደመም ስማዕ ሰሚዕኩም: ዋእ!ኣንታ በየን ዝነጠበ ድኣሉ እዚ’ኸ? ከምዚ ዝዓይነቱ ኳሓሊ ዝመስል ኣንቋሪ ፍጡር ከ ኣሎ ዲዩ? ከምትብሉ ፍጹም ኣይጠራጥርን። ስለዚ ካብ’ዚ ነቒለ እምበኣር፡ ብዛዕባ’ዚ ሰብ እዚ ገለ ክብል እኳ እንተኾንኩ: ኣብቲ ነንሓድሕዱ ዝዋቓዕ ትንተንኡ ኣትየ ክዛረብ ግን ኣይኮንኩን: ምኽኒያቱ ባዕልኹም ሰሚዕኩም ፍርድኹም ክትህቡ ስለ እትኽእሉ።

Add a comment

ኣብ ሱዳን ጽዑቕ ግፋ ክካየድ ስለዝኾነ፡ ዜጋታትና ክጥንቀቑ ንሕብር።

ሰበ ስልጣናት ጸጥታን ፖሊስን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ፣ ኣብ ሓጺር ግዜ ሰፊሕ ተፍትሽ ብምክያድ ጽዑቕ ግፋ ንምክያድ መደብ ከምዘሎ ዝበጽሓና ሓበሬታ  ይገልጽ፡፡ ግፋ ንምክያድ ከም ቀንዲ ምኽንያት ዝጥቀስ ብዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ክቐርብ ዝጸንሔ ጥርዓናት መሰረት ገይሮም ከምዝወሰኑ ይፍለጥ። ምኽንያቱ ኣቐዲሙ ብምምሕዳር ጅሬፍ፣ ምምሕዳር ኣምትዳድ፡ ምምሕዳር ሰሓፋን ምምሕዳር ዴምን ኣቐዲሞም ናብ ማእከላይ መንግስቲ ሱዳን ጥርዓናት ኣቕሪቦም ከመዝነበሩ ይግለጽ።

Add a comment

ላዕለዎት ኣመራርሓ ደሞክራስያዊ ግምባር ሓድነት ኤርትራ...................

ላዕለዎት ኣመራርሓ ደሞክራስያዊ ግምባር ሓድነት ኤርትራ  ኣብ ቅድመ ግንባር ምስ ዝርከቡ ተጋደልቲ ብኣካል ተራኺቦም ዝሃብዎ ንህልዊ ኩነታት ዝምልከት ሓበሬታዊ ኣስተምህሮ ኣብ እዋኑ ዝተረኸበ ሃናጺ መልእኽቲ ከም ዝነበረ ካብ’ቲ ቦታ ዝመጸአና ሓበሬታ ኣረዲኡ።

Add a comment

ውጹዕ ህዝቢ መሰረት ሽግሩ ክፈልጥ ጥራይ ኢዩ ዘለዎ

እዚ ማለት ካኣ ፖለቲካ ስምምዕን ብዙሕ ጥበብ ዝሓትትን እምበር ብስምዒትን ብምትንዃል ክፉእ እናተሓሳሰብካን ኣነዶ ንስኻ እናተባሃሃልካንዝፍታሕ ኣይኮነን ብምባል ኢየ ቀዳማይ ምዕራፍ ዛዚመልኩም እሞ ንቐጽል።

Add a comment

ካብ ኣስመራ ናብ ጀኔብ ጉዕዞ 25 ዓመት

ክሌራንስ ዳሮው ዝተባህለ ውሩይ ተጣባቒ ስቪላዊ መሰላት “ ነፍስ ወከፍ  ገዛእ ርእሱ ከም ሓርበኛ ጌሩ ዝርኢ ሰብ፡  ንጭቆና  ኣበርቲዑ  ክቃወም  ኣለዎ።  ብሕልፊ  ኣብ  ህዝቡን  ሃገሩን  ዝፍጸም  ጭቆና” ይብል።  ኤርትራዊ ሓርበኝነት  ኩሉ  ግዜ  ምስተጠቕዐ፡  ኩሉ  ግዜ  ግዳይ  ምስኮነ’ዩ።  ኣብ’ዞም  ዝሓለፉ  25  ዓመታት  ኣብ  ልዕሊ ኤርትራዊ  ሓርበኝነት  ዝተፈጸመ  ግፍዒ  መዘና  ዝርከቦ  ኣይኮነን።  ግፍዒ  ኣብ  ውሽጢ  ኤርትራ፡  ግፍዒ  ካብ ኤርትራ  ወጻኢ።  ኩነታት  መጥቃዕቲ  ድማ  ጥርዚ  በጺሑ  ኣሎ።  ስለዚ  ኤርትራዊ  ሓርበኝነት  ንምዕቃብ፡  ኣብ ናይ ቀደም ደረጃኡ ንምምላስ ሓያል ጻዕርን መስዋእትን ክኽፈለሉ ዘለዎ ኮይኑ ይረኣየኒ

Add a comment

አብ 4- ቦታታት ኤርትራ ጽሑፋት ተዘርጊሑ።

ውፉያት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣብ (4) አርባዕተ ቦታታት ጽሑፋት ዘርጊሖም። ማለት አብ ኣስመራ መዓርፎ ኣውቶቡስ (ዕዳጋ ሓሙስ) ከተማ ባረንቱ፡ ዒላ በርዒድን ደብረሲናን እዮም።
ዓመታዊ ንግደት ማርያም ደብረሲና ሰነ,28/2016 ንምኽባር ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመጹ ሰባት ብመንገዲ ዒላ በርዒድ ስለዝጎዓዙ እቲ ጹሑፋት ኣብ ኢድ ብዙሓት ሰባት ክበጽሕ ኪኢሉ’ዩ። ገለ ትሕዝቶ ካብቲ ጹሑፋት ብ 23- ግንቦት- 2016 ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ጀኔቫ ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ብደለይቲ ፍትሒ ዝተራእየ ሰፊሕ ተሳታፍነት፣ ድምቀቱን ዝነበረ ድምጽን ዝገልጽ እዩ። በዚ ፍጻሜዚ ዝተሻቐሉ ትካላት ስርዓት ህግደፍ፣ አዛዚ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ኮለኔል ልብሱ ተስፋሚካኤል ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት፣ ፖሊስ ንዒላ በርዒድ ተዋፊሮም ንከረንን ኣስመራን ዝኸዳ ኣውቶቡሳት ጠጠው አቢሎም ንህዝቢ ጽዑቅ ተፍትሽ አካይዶም። ዕላማ እቲ ተፍትሽ ንዝተዘርግሐ ጹሑፋት ካብ-ናብ ንከይመሓላለፍ ካብ ጸጥታዊ ስግአት ዝብገስ ስጉምቲ እዩ።

Add a comment

ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ፣ ንመርማሪት ኮሚሽን ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ኣብ ጀኔቫ ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ

Geneve

ኤርትራውያን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ፣ ነቲ ብመርማሪት ኮሚሽን ዝቐረብ ጸብጻብ ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ሎሚ 23 ሰነ ኣብ ጄኔጃ ሰላማዊ የካይዱ።

እቶም ኤርትራውያን፣ ኣብዚ ሰዓት'ዚ ካርፕ ደ ክሮፐት ኣብ ዝተባህለ ቦታ ናይ ከተማ ጀኔቫ ብምትእኽኻብ ናብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት የምርሑ ኣለዉ።

Add a comment

ሎም ዘመን ኣብ ጀነቭራ ንዓመታ ናብ ኣስመራ

ጀነቭ ዕርዲ  ሰላም ዓዲ ፍትሒ

ክንጽበየኪ ቀኒና ሓቂ ክትሰርሒ

ህግደፍ ዘዋፍሮ ዘሎ ዓሻ ጉረሒ

ፈሊጥክዮ ናይ ተንኮለኛ ሸርሒ

 

Add a comment

ቃል መሪር ሓዘን

/ሮ ሳዕድያ ማሕሙድ፣ ወላዲቱ ንብጻይ ጃብር ያሲን ኣባል ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ብሰንበት ዕለት 19 ሰነ 2016 ብሞት ካብ’ዛ ዓለም ተፈሊየናና፣ ብዕለት 22 ሰነ ከኣ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሐመድ ኣዳም ለቢሰን።

ብስም ኩሎም ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብሞት ክብርቲ ኣዲና ወ/ሮ ሳዕድያ ዝተሰማዓንና መሪር ሓዘን ብምግላጽ፣ ንብጻይ ጃብርን ንኩሎም ስድራ-ቤትን ኢማንን ኣኻእሎን ይሃብብኩም ንብል። ንክብርቲ ኣዴና ከኣ ረቢ ኣብቲ ሰፊሕ ጀንኡ ይቀበለን።

 

ፈጻሚ ኣካል

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

23 ሰነ 2016

Add a comment

ብፈጠዚያን ፕሮፖጋንዳዊ ሃልክን ሃገር ኣይትህነጽን

ጭቁናት  ኣብ  ትካዜ  ኣብ  ሕልምልም  ጥራሕ  ኣይኮኑን  ዝነብሩ።  ሓደ  ግዜ  ኣብ  ዓመት  ካብ’ቲ  ናይ  ብሓቂ  ትካዜን ሕልምልምን  ዓለም  ወጺኦም፡  ግን  ከኣ  ኣብ  ዘይናይ  ሓቂ፡  ናይ  ሕልሚ  ዓለም  ክኣትው  ክጥሕሉ  ይግደዱ’ዮም።  ኣብ  ገለ
ብዝተደናገረ  ውዴታ፡  ኣብ  ገለ  ሃገራት  ከኣ  ብሓይሊ  ብግዴታ።  እዚ  ከምዚ  ዝበለ  ናይ  ሕልሚ  ዓለም  መለለይኡ ፖለቲካውን ፕሮፖጋንዳን ዘሰነዮ ፈንጤዚያ ዳንኬራ’ዩ።

Add a comment

ኮሚሽን መርማሪ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሙ ይብል

ብናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሰየመ ኮሚሽን መርማሪ ኣብ ኤርትራ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ከምዝተፈጸመ ዝገልጽ ትማሊ ሰሉስ ናብቲ ቤት ምኽሪ ኣቕሪቡ ኣሎ። ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ነጺግዎ ኣሎ። ዝተፈላለያ ሃገራት ድማ መርገጺአን ኣቕሪበን ኣለዋ።

Add a comment

መርሆ

ብባህርን ምስልን ንክልተ፡ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኩነት ዝጣመሩ ተርእዮታት ብማዕረ ዝውክል፡ ማንታ ትርጉም ዘለዎ ኣምር ወይ ቃል’ዩ፡፡ ካብ ድቅድቕ ጸላም፣ ካብ ዓሚቕ ባዓቲ ወይ’ውን ካብ መሪር መግዛእታዊ ኣርዑት ሓራ ንምውጻእ ዘገልግል፡ መዋጽኦ ወይ’ውን ባብ ራህዋ ክህሉ ግድን’ዩ፡፡ እዚ ባብ’ዚ ካብ ጭንቅን ሕሰምን ዘናግፍ መስተርሆ ናይ'ቲ ኣደራዕ ብምዃኑ፡ እቲ ባብ መርሆ’ዩ፡፡

ናብ’ቲ ክትበጽሖ እትብህጎ መስተርሆ-ባብ፣ ጫፍ ዓወት ንምብጻሕ፡ ንጊዚያዊ ግድላት ካብ እምኒ-ዓረ ብዝተረረ ጽንዓት፣ ውፉይነትን ቅሩብነትን ምብልሓት ዝሓትት’ዩ፡፡ ምንጪ ናይ’ዚ ተኣምራታዊ ሓይሊ፡ ብንጹር ራእይን እስትራቴጂን ዝግራሕ ቅኑዕ መስመር ምዕታር ድማ የድሊ፡፡ እዚ ቅኑዕ መስመር’ዚ መንገዲ ዓወት’ዩ፡፡ ነዚ መንገዲ ዓወት ዝቕልስ ከኣ መርሆ’ዩ፡

Add a comment

ኣብ ኣዲስ ኣበባን መዓስከር ማይ ዓይንን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ንመርማሪት ኮሚሽን ዝድግፍ ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ

Add

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ዘለዎም ደገፍ ንምግላጽ ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ሎሚ ሓሙስ 23 ሰነ ካብ ከባቢ ገነት ሆቴል ተበጊሶም ዝተፈላለየ ጭርሖታት እናስምዑ ክሳብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሕብረት ኤውሮጳ ከምዘምርሑ'ውን ምንጭታት ካብታ ከተማ ሓቢሮም።

Add a comment

ንኤርትራዊ ሃብቶም ዘርኦም ብምቕታል ዝተኸሰሰ እስራኤላዊ ፖሊስ፡ ብቤት ፍርዲ ናጻ ተባሂሉ

ሃብቶም ዘርኦም

ቤት ፍርዲ እስራኤል ንክሱስ ሃናንያ ሻባት፡ ካብ ቅትለት ኤርትራዊ ሃብቶም ዘርኦም ናጻ ዝበሎ፡ “ተግባራቱ ምኽንያታዊ `ዩ ኔሩ” ብዝብል`ዩ።

 

Add a comment

Former Eritrean Freedom Fighters and High-ranking Officials (now exiled) call upon the ICRC to visit Political Prisoners in Eritrea*

In an interview with Radio France International (RFI), on June 20th, 2016, the Foreign Minister of Eritrea, Mr. Osman Saleh, announced that all prisoners, and particularly those high-ranking government officials and veterans of Eritrea’s liberation struggle (aka G15) and journalists of the private press, who were arrested on September 18, 2001 and in its immediate aftermath, “are all alive” and “in good hands”.

Add a comment

ኣገዳሲ ኣኼባ ኣብ ስቶክሆልም

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ - ጨንፈር ሽወደን፣ ንድፍታት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ ንምክታዕን ርእይቶን ህዝቢ ንምስማዕን፣ ኣገዳሲ እኬባታት ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ፣ ሕጂ’ውን ደጊምና ከነዘኻኽር ንፈቱ። ኣብ’ቲ ኣኼባ ዝቐርቡ ሰነዳት፣ ህንጻ ሕግን፣ ፖለቲካዊ ቻርተርን፣ ሓባሪ መንገዲን (ሮድ ማፕ) ኢዩ። ኣገዳስነት ናይዚ ተመዲቡ ዘሎ ኣኼባታት ብምርኣይ ኩሉ ሃገራዊ ኣብቲ ተወሲኑ ዘሎ ግዜን ቦታን ክርከብ ብኽብሪ ነዘኻኽር።

Add a comment

ኣማኢት ኢትዮጵያን ተቓወምቲ ዝርከብዎም ደገፍቲ ህግደፍ ኣንጻር መርማሪት ኮሚሽን ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ

Geneve

ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ፣ ንጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ዘለዎ ተቓውሞ ንምግላጽ ሎሚ 21 ሰነ ኣብ ጀኔቫ ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣለዉ። እቶም ካብ ኣመሪካ፣ ካናዳን ኤውሮጳን ዝተኣኻኸቡ ኤርትራውያን ደገፍቲ ህግደፍ፣ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ብምትእኽኻብ፣ ንመርማሪት ኮሚሽንን ጸቕረበቶ ጸብጻብን ኮኒኖም።

እቲ "ኣብ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጸም ኣሎ" ዝብል ጸብጻብ ከኣ፣ ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ'ዩ ክብሉ ነጺጎሞ።

Add a comment

ኤርትራ፡ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን፡ ገበን ኣንጻር ሰብኣውንትን ደው ይብል! ጋሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ናብ ናጻ ፍርዲ ይቕረቡ!

ነቲ ንምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮምሽን መርማሪት ሰብኣዊ መሰላት ዝቐረበ ጸብጻብ ብምድጋፍ ነዚ ኣቤቱታት/ፔቲሽን ክመዝድግፍ ብክታመይ የረጋግጽ።

 

 

Add a comment

ዝበዝሐ ሃገራት ኣብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት፣ ኣብ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጽም ኣሎ ንዝብል ጸብጻብ መርማሪት ኮሚሽን ከምዝድግፋ ገሊጸን

Geneve

ሎሚ 21 ሰነ ኣብ ጄኔቫ ኣብ ዝተጋብአ መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ ባይቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝተሳተፋ ሃገራት፣ መብዛሕተን ነቲ ብመርማሪት ኮሚሽን ዝቀረበ ኣብ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጸም ኣሎ ዝብል ጸብጻብ ከምዝድግፋ ኣረጋጊጸን።

ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፈጸሙ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ፍርዲ ክቀርቡ ንዝብል እማመ'ውን ደጊፈን።

Add a comment

ሚኒስትሪ ዜና፣ ብሰንኪ ብዝሒ ስደት ኣባላቱ ብኸቢድ ካብ ዝተሃስዩ ትካላት መንግስቲ ሓደ ምዃኑ ተሓቢሩ

Forto

ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ብብዝሒ ናብ ስደት ይውህዙ ብምህላዎም፣ እቲ ሚኒስትሪ ሓደ ካብቶም ብኸቢድ ተሃስዮም ዘለዎ ትካላት መንግስቲ ምዃኑ ተሓቢሩ። ደገፍቲ ህግደፍ ኣንጻር መርማሪት ኮሚሽን ኣብ ጄኔቫ ንዘካየድዎ ሰለማዊ ሰልፊ ብቀጥታ ብኤሪ ቲቪ ንምትሕልላፍ ካብ ዝተላእከኡ ሰለስተ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ሓደ ዑቕባ ንምሕታት ድሕሪ ምትራፉ፣ ተወሳኺ መብርሂ ንምሕታት ሬድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ኣባላት እቲ ሚኒስትሪ፣ ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣስታት 27 ዝኾኑ ኣባላት እቲ ሚኒስትሪ ከምዝተሰዱ ኣረጋጊጾም።

Add a comment

ኤርትራውያን ቪቫ ናብ ጀነቫ ኵላትና ኣብ ወጻኢ

ኤርትራውያን ቪቫ ናብ ውሽጢ ኣብ ቀረባ መጻኢ
ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ኣብ ጎረባብቲ
ቅድመ-ግንባር ዘለኹም ተቓለስቲ
ዕድመ ህግድፍ ተወዲኡ መዓልቲ
ውራይና ነመዓራሪ ንፍትሒ ደለይቲ፡

Add a comment

ዓወትን ፍሽለትን ጉዕዞ 25 ዓመት እንክነጻጸር፡

ምዕባለ  ሕብረተ-ሰባት  መስርሕ’ዩ።  ነቲ  መስርሕ  ክቕልጥፍ  ወይ  ክዝሕትል፡  ንድሕሪት  ክዕጸፍ  ወይ ንቕድሚት  ክግስግስ፡  ኣብ  መወዳእታ  ከኣ  ክዕወት  ወይ  ክፈሽል  ዝውስን  ግን፡  እታ  ሃገር  ትምረሓሉ ትመሓደረሉ  ዓይነት  ፖለቲካዊ  ምሕደራ፡  ብቕዓት፣  ህዝባዊ  ወገናውነት፣  ተሓታትነት፣  ተወፋይነት  ዘለዎ ኣመራርሓን  ንሱ  ዝቐርጾ  ስትራተጂታት፡  ፖሊሲታት፡  ግብራዊ  ኣፈጻጽማኡን’ዩ።  ቅድሚ’ዚ  ረቛሒታት ዝስራዕ  ንዕቤትን  ዓወትን፣  ንውድቀትን  ፍሽለትን  ሓደ  ሕብረተ-ሰብ  ዝውስን  መዕቀኒ  የለን።  ተሓታትነት ዘይብሉ  ምልካዊ  ፖለቲካዊ  ምሕደራ  ልዕልነት  ኣብ  ዝሓዘሉ፡  ኣብ  ዘለኻዮ  ጋም  ማን  ምባል፡  ኣይምውት ኣይስሩር  ኮይንካ  ምሰሓግ፡  ኣብ  መወዳእታ  ከኣ  ፍሽለት  ምዃኑ  ኣየከራኽርን።

Add a comment

ኣማን ብኣማን ልምዳዊ ፖለቲካዊ ኣምልኾ

ተመራመርቲ  ማሕበራዊ  ስነ-ፍልጠት፡  ወዲ-ሰብ  ብህይወት  ንክነብር  ብቐዳምነት  ሰለስተ  መሰረታዊ  ነገራት  ክረክብ ኣለዎ  ኢሎም  ይመኽሩ  ይምህሩ።  መግቢ፡  ክዳን፡  ገዛ።  ሓቂ  ብሓቂ  ወዲ-ሰብ  ነዘን  ሰለስተ  ነገራት  እንተዘይረኺቡ
ብህይወት  ንምቕጻል  ዝህልዎ  ዕድል  ኣዝዩ  ጸቢብ  ናይ  መዓልታት  እንተ  ነውሐ  ከኣ  ናይ  ወርሓት’ዩ  ዝኸውን።  ኢሳያስ ስጋ ዝለበሰ ሰብ’ዩ። መግቢ፡ ክዳን፡ መጽለሊ የድሊዮ። ካብ’ቲ ካልእ ፍልይ ዝበለ ባህሪ ስለዘለዎ ግን፡ ብህይወት ንክነብር
ካልእ  ተወሳኺ  ራብዓይ  ነጥቢ  የድልዮ።

Add a comment

ምድላብ ዘይተኣደነ ሃብቲ፡ ቅድሚ ሰብኣዊ ሕልናን ሰብኣዊ መሰልን ክሳብ ዝተሰርዐ ህልቂት ባሕሪ ኩሉ ግዜ ከጋጥም’ዩ።

ስርዓት  ህግደፍ  ንዓና፡  ቅዋም፣  ባይቶ፡  ምርጫ  ጥራሕ  ኣይኮነን  ነፊጉና።  እንታይ  ደኣ፡  ግዳያት  መባእታዊ  መሰረታዊ መሰላት  ጌሩ’ዩ  ኣብ  ኣብያተ  ማእሰርቲ  ክንማስን፡  ኣርሒቕና  ክንስደድን  ግዳይ  ሳዕቤናት  ስደት  ክንከውንን’ውን ፈሪዱና።  ብዘይካዚ  ስንክሳርነት  ብኢሳያስ  ዝምራሕ  ጉጅለ፡  ማእከል  ሰፈርቲ  ጠቕሚ  ፈሊጣውያን’ውን  ኢዶም ዝሓወስሉ’ዩ።  ግዳያቶም  ከኣ  ኩሎም’ቶም  ህይወቶም  ከድሕኑ  ክብሉ  ብዘይልቦም  ኣብ  ኢዶም  ዝወድቁን  ዝጠፍኡን ዘለው  ኤርትራውያን’ዮም። 

Add a comment

ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ ብ8 ሰነ 2016 ምስ ኣቶ ረዘነ ኣብራሃ ናይ ዝገበረቶ ቃለ-መጠይቕ

ሕቶ፡  ለውጥስ  የድሊ’ዩ  ግን  ከመይ  ጌርካ’ሞ፡  ውድባት  በዚሐን  ናይ  ምምራሕ  ቦታ  ኣሃባናን  ወይ  ኣይህባንና ዝብሉ  ምዕዝምዛማት  ይስማዕ’ዩ።  ስልጣን  ተቓልስካ  በቒዕካ  ተወስዶ  ደኣምበር  ብትካቦ  ዝልገስ  ከምዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ’ዩ። ከም ምኽንያት ዘቕርብዎ ግን እዚ ዝብለካ ዘለኹዩ’ሞ እቲ ኣሎ ዝበሃል ውደባታት’ከ ኣብ  ጽፈቱ  ዝኽተልዎ  ፖለቲካዊ  ስነ-ሓሳብ  እንታይ  ይመስል? ንኹሉ  ዘሳትፍ  ንለውጢ  ድማ  ዝዕድም  ብንጹር ጸረ’ቲ ስርዓት ዘትከለ ድዩ ከመይ’ዩ ትዕዝብትኻ?

Add a comment

መንግስቲ ህግደፍ ናብ ጀኔቭ ካብ ዝለኣኾም ሰለስተ ጋዜጠኛታት ሓደ ነቲ ስርዓት ራሒሪሑ ዑቕባ ሓቲቱ ተባሂሉ።

መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ኤውሮጳ ዝቐመጡ ብርሑቕ ብጅሆ ዝሓዞም ኤርትራውያንን ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ እምነት  ዘይብሎም  ተቓውምቲ  ውድባት  ኢትዮጵያን  ወዲቡ፡  ኣንጻር  መርማሪት  ኮሚሽን  ኣብ  ጀኔቭ  ንዘካየዶ ሰላማዊ ሰልፊ ክጽብጽቡ ካብ ዝለኣኾም ሰለስተ ጋዜጣታት፡  ኣሕመድ ዑመር ዝተባህለ ጋዜጣ፡ ብኡ ንብኡ ካብ ጉጅለኡ ከም ዝተሰውረ ረዲዮ ኤረና  ብ27 ሰነ 2016 ሓቢራ።

Add a comment

ሓባራዊ መግለጺ ደገፍ ንውጽኢት ሽማግለ መጽናዕቲ((commission of Inquiry) ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ

ህዝቢ  ኤርትራ  ንርብዒ  ዘመን  ዝኣክል  ኣብ  ትሕቲ  ፍጹም  ገባቲ  ስርዓት  እናተጨፍጨፈ፡  ብሕሱም  ድኽነትን  ጥሜትን እናተሳቐየ  ክነብር  ጸኒሑን  ኣሎን፡፡  ገባቲ  ስርዓት  ህግደፍ  ግን፡  ናይ  ርብዒ  ዘመን  ናይ  ነጻነት  ዓመታት  ብሩራዊ  እዮቤልዩ
ኣብ  እነኽብረሉ  እዋን፡  ቀልቢ  ማሕበረ  ሰብ  ዓለም  ብሓፈሻ፡  ዝተፈላለዩ  መንግስታት  ድማ  ብፍላይ፡  ክስሕብ፡  ላዕልን ታሕትን  ክብል  ሓግዩ።  ህዝቢ  ኤርትራ  ብሕጽረት  ኣድለይቲ    መዓልታዊ  ቀረባት  ኣብ  ከቢድ  ሽግር  ተሸሚሙ  እናሃለወ፡
ብሽም  ምድላው  መበል  25  ዓመት  ብሩራዊ  ኢዮቤልዩ፡  ብሚልዮናት  ዶላራት  ከፍስስ  ተራእዩ፤    ብኣንጻሩ  ህዝቢ  ኤርትራ ብሰንኪ  ገባቲ  ስርዓት  ህግደፍ፡  ወሊዱ  ከምዘይወለደ፡  ርእዩ  ዝሰኣኖም  ደቁ  እናዘከረ፡  ብጓሂ  ሓሪሩ  ዘይምሱል  መሲሉ፡ በብእዋኑ  ኣብ  ዘይዕድሚኡ፡  ኣብ  ውሽጢ  ሃገርን  ኣብ  ስደትን፡  ኣብ  ፎቖዶ  ምድረ-በዳን  ባሕርን  ብዘሰቕቕ  መንገዲ  ይቕዘፍ ኣሎ።

Add a comment

ዲጂታላዊ ሞዕቃብ ይሕያ ወደቦይ ኪያረ

ፕሮጀክት ምዕቃብን ምትሕዳስን ስነ ጥበባዊ ዕዩታት ይሕያ ወደቦይ ኪያረ ዝብል ዕማም ሓንጺጸ ንስራሕ ምስተበገስኩ ሽቶታት ናይቲ ፕሮጀክት እንታይ ክኾኑ አለዎም?

Add a comment

ኣገናዕ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እሰራኤል ትርከቡ

ሎሚ መዓልቲ 21 ሰነ 2016፡ ኤርትራውን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዝርከቡ፡ ስርዓት ህግደፍ ንህዝብና ብምልክን ዓፈናን ጸቒጡ ሒዝዎ ምህላዉ ጽቡቕ ጌሩ ብዘቃልዕ ተሳታፍነት ኣብ እስራኤል ከተማ ተልኣቪቭ ተኣኻኺቦም ተቓዉምኦም ንስርዓት ህግደፍ፡ ደገፎም ከኣ ንመርማሪት ኮሚሽን ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ምህላዉ ዘረጋገጸት ከስምዑ ዊዒሎም፡፡ እዞም ብምረትን ሕሰም ምሕደራን ካብ ዝፈትዉዋ ሃገሮምን ስድራቤቶምን ተሰዲዶም ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ሙሉእ ደገፎም ንመርማሪት ኮሚሽን ክገልጹ ከለዉ ኣብ ነብሲ ወከፎም ዘጋጠመ ምክልባት ሂወት ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ዓለም ሙሉእ መወዳድርቲ ዘይርከቦ ብምዃኑ እንዳ ገለጹ ማሕበረ ሰብ ዓለም ንናይ ህዝቢ ኤርትራ ወጽዓ ተረዲኡ እዚ ህዝቢ ካብ ነበረያ-ነበረ ክድሕን ተረኦም ክጻወቱ ጸዊዖም፡፡

Add a comment

ንመዓስከ እቲ ቀብሪ? ግብራዊ መልሲ እትጽበ ሕቶ

እዛ ሕቶ ብግብሪ እትመልስ . . . ባህግና ራህዋ ቅሳነት ግዝየኡ ምእንቲ ክምለስ፡ ኢለ ከቐድም መፍቀድየይ ውዕሎ ጀነብ 23.6.2016 ዝሃበኒ ተስፋ ዕዙዝ ኮይኑ፡ ሓጎሰይ ክገልጽ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣነ እውን ከም ኩሉ ተሰካም ሕድሪ፡ ስዉኣትን ስንኩላቲ ክርቱታትን ሃገር፡ ካብ‘ቲ ዝወዓልናዮ ኣድማዊ ሰልፊ ንሕልናይ ወቒሱ ዘበራብር ምህሮ ከም እተመሃርኩ ክሕብርን ክነግርን፡ ንዘይተበራበረ ዘሎ ሕልምታት ከበራብርን ኢለ ምዃነይ ኣድሚዔ ገሊጸ ኣገናዕ ወራሲ ወለዶ . . .

Add a comment

ፖለቲካዊ ንጥፈታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ጀርመን

ሓይሊ መንእሰይ መሪሕ ናይ ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈታት እዩ። በዘይ ሓይሊ መንሰይ ዝኹነ ሓርነታዊ ቃልሲ ክዕወት ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ስለ ዝኾነ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ  ሓይሊ መንእሰይ ተርኡ ከዕዝዝ ቀዳምነት ይህብ።

Add a comment

ጅቡቲን ሱማሊያን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ተሓታትነት ንክህሉ ናይ ውሳነ ሓሳብ ኣቕሪበን

ጅቡቲን ሱማሊያን ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ተሓታትነት ንክህሉ ናብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ናይ ውሳነ ሓሳብ ወይ ረቂቕ ኣቕሪበን።

 

Add a comment

ኤርትራ: ኢትዮጵያ ብኣመሪካ ተደፊኣ`ያ መጥቃዕቲ ከፊታ ንዝበለቶ ኣመሪካ ሓቅነት የብሉን ክትብል ትምልስ

ኢትዮጵያ ብኣመሪካ ተደፊኣ`ያ ኣብ ግንባር ጾሮና መጥቃዕቲ ኣካይዳ ትብል ኤርትራ፡ ኣመሪካ ሓቅነት የብሉን ክትብል ትምልስ ካብ ሚንስትሪ ወጻኢ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝወጸ መግለጺ፡ ኢትዮጵያ ነቲ መጥቃዕቲ ንኽትከፍትን፡ ኣብ ከባቢ ዶብ ኣጽዋራት ክትተክልን ኣመሪካ ደፋፊኣታ`ያ ይብል። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ-መጠይቕ ድማ፡ኣመሪካ መሻርኽተይ ንእትብላ ኢትዮጵያ ወተሃደራውን ቁጠባውን ሓገዛት ትገብረላ`ያ-ኢትዮጵያ ብግዲኣ ንኣመሪካ ኣብ ምግልጋል`ያ ዘላ ኢሉ።

Add a comment

ደገፍቲ ህግደፍ ኣንጻር መርማሪት ኮሚሽን ኣብ ጄኔቫ ንዘካየድዎ ሰለማዊ ሰልፊ...............

Ahmed Omar

ደገፍቲ ህግደፍ ኣንጻር መርማሪት ኮሚሽን ኣብ ጄኔቫ ንዘካየድዎ ሰለማዊ ሰልፊ ብቀጥታ ንምትሕልላፍ ካብ ዝተላእከኡ ሰለስተ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ሓደ ዑቕባ ንምሕታት ተሪፉ

Add a comment

ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕ/ሃ፣ ኣብ ኤርትራ ይፍጸም ኣሎ ዝተባህለ ገበን ሰብኣውነት ሎሚ ክዝትየሉ'ዩ

HRC

ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፣ ሎሚ ሰሉስ 21 ሰነ ብዛዕባ'ቲ ብመርማሪት ኮሚሽን ዝቐረብ፣ ኣብ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጽም ኣሎ ዝብል ጸብጻብ ክዝቲ'ዩ።

ብ13 ሰነ ኣብ ጀኔቫ ዝፈለመ መበል 32 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት፣ ኣብ መኽፈቲ መደቡ ካብ ዘተኮሮም ነጥብታት ሓደ ብዛዕባ'ቲ ኣብ ኤርትራ ይዝፈም ምህላዉ ብመርማሪት ኮሚሽን ዝተገልጸ፣ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት'ዩ።

Add a comment

ኤርትራ ደሴት ሰላም’ዶ ደሴት ጭቆና? መን እዩ ‘ኸ እቲ ዝቐንእ?

ኤርትራ  ዓዲ  ግዱድ  ዕስክርና፡  ዓዲ ወተሃደራዊ  ስልጠና፡  ሃገረ  ዕደላ  ኣጽዋርን  ከርተትን’ያ።  ስለዚ  ከኣ ኤርትራ ሃገረ    ዕስክርና’ያ።  ሽሕ’ኳ  ሕመረት  ናይ  ግፋ፡  ኣከታትባን  ታዕሊም  ምውራድን  ስርዓት  ህግደፍ  ኣብ  ክሊ ዕድመ  ንእስነት  ኣብ  ዝርከቡ  ዜጋታት  ዘጽዕቕ    እንተኾነ፡  ነቲ  ሓቂ  ቀሪብካ  ናተይ  ኢልካ  ምስ  እተስተውዕለሉ ግን  ካልእ  ተወሳኺ  ሓቂ  ኢኻ  እትረክብ።

Add a comment

ኣንበጣ ቀውዒ !!

ሓረስታይ ሃገርና ቃዲሩ /ለሚሙ / ዝኸረመ ራቱ ጸጊኡ፣ ገሪፉ፣ ኣብ ወርሒ ሰነ ድማ ዘሪኡ፣ ኣብ እዋን ክረምቲ ጻህዩ፣ ኣብ መጀመርያ ወርሒ መስከረም ራውቱ ብምኹላል፣ ተስፋ ዝህብ ብቑሊ ራቱ ምስ ረኣየ፣ እዚኣ ንመርዓ ተሕልፈለይ ኢያ፣ እዚኣ ድማ ንተስካር ትኾነኒ ኢያ ኢሉ ሰዊት ናይ ጻዕሩ በሊዑ፣ ምህርቲ ዓውዲ እናተጸብየ ከሎ፣ ኣብ እዋን እቶ እቶ ኣንበጣ ቀውዒ ይመጽእ እሞ፣ ነቲ ዝፈረየ ዘራእቲ በሊዑ ነቲ ሓረስታ ጾሙ የሕድሮ።

Add a comment

ሓቅን ምረትን ኣብ ልዕሊ ጥልመትን ዳንኬራን፣

ኣብ  መንጎ  ስርዓት  ህግደፍን  ውጹዓት  ህዝብታት  ኤርትራን  ዘሎ  ግርጭት  መሰረታዊ’ዩ።  ኣይፋል  መሰረታዊ ኣይኮነን።  ካብ  ነዊሕ  ከዛርብ  ዝጸንሐ  ዛዕባ’ዩ።  ካብ’ዚ  ክልተ  ርእይቶታት’ዚ  ዝነቅል  ድማ  ኣብ  ከመይ  ይወገድ ኣብ  ሓደ  ነጥቢ  ክመጽእ  ኣይከኣለን።  እቲ  ሓደ  ወገን  ኣብ  መንጎ  ህዝብታት  ኤርትራን  ህግደፍን  ዘሎ  ግርጭት መሰረታዊ  ናይ  ኣረኣእያን  ረብሓን  ፍልልይ  ስለዝኾነ፡  ብመሰረታዊ  ለውጢ  ደኣምበር፡  ብልመናን  ጽገናን ኣይፍታሕን  ክብል  እንከሎ፡  እቲ  ካልእ  ከኣ  ምስ  ህግደፍ  ዘለና  ፍልልይ  እቲ  መንግስቲ  ባዕሉ  ኣብ  ውሽጡ ብዝገብሮ ምምሕያሻት ክዕረ ዝከኣል’ዩ።  ስለዚ ክልብም ደጋጊምካ ምምካርን ናብኡ ዝደፍእ ጸቕቲ ምግባርን ጥራሕ  እኹል’ዩ።  ፍልልይና  መሰረታዊ’ዩ  ዝብሉ  ወገናት  ግጉያትን  ናይ  ደገ  ልኡኻትን’ዮም። 

Add a comment

"ካብ 2001 ኣትሒዞም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ጉጅለ 15ን ጋዜጠኛታትን ብሙሉኦም ብህይወት ኣለዉ፣" ሚ/ ጉ/ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ

Osman Salih

ካብ መስከረም 2001 ኣትሒዞም፣ ንኣስታት 15 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ብህወይት ከምዘለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኣ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ገሊጹ።

ኣቶ ዑስማን ምስ ሬድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ፣ ንሃለዋት'ቲ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ብቐጻሊ ዝሕተተሉ፣ ናይ ሽወደንን ኤርትራን ድርብ ዜግነት ዘለዎ ዳዊት ኢሳቕን፣ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ነበር ጴጥሮስ ሰለሙንን ብዝምልከት ከም ኣብነት ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ፣ እቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ጽቡቕ ናይ ጥዕና ኩነታት ከምዘለው ብምምልካት፣ መንግስቲ ኣብ ዝወሰኖ መዓልቲ ናብ ፍርዲ ክቀርቡን ናጻ ክልቐቑ ምዃኖም'ውን ጠቒሱ።

Add a comment

ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ናይ ኤውሮጳ ዑደቱ ኣቋሪጹ ናብ ኣስመራ ክምለስ ከምእተኣዘዘ ተገሊጹ

Osman Saleh

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ  ምስ ኣብ ፓሪስ ዝመደበሩ ራድዮ ፍራንስ ኢንተርናስዮናል እተባህለ ህዝባዊ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ  እቶም ብልምዲ ‘ጉጅለ 15’ ተባሂሎም ዝግለጹ ኣርካናት እሱራት ፥ ‘ብህይወት ኣለዉ ንፍርዲ ኪቐርቡ እዮም’  ክብል ድሕሪ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዑደቱ ብምቁራጽ ብቕጽበት ንኣስመራ ክምለስ ከምዝተኣዘዘ ተገሊጹ።

ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ ኣብ መግለጺኡ እቶም እሱራት ናይ ‘ፖለቲካ ቕዩዳት’ ሙኻኖም፥ ብሙሉኦም ብህይወት ከምዘለዉን ንፍርዲ ኪቐርቡን ክልቀቑን ሙኻኖም ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ፕረሲደንት ኢሳያስ ልዑል ቁጠዐ ከምዘስዓበ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ድሕሪ እዚ ፍጻመ፥  ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረሲደንት ብመንገዲ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ብዝተመሓላለፈሉ መምርሒ መሰረት፥  ኣቶ ዑስማን ዝኾነ ተወሳኺ ጋዜጣዊ መግለጺታት ካብ ምሃብ ኪቑጠብን ናብ ኣስመራ ብቕልጡፍ ክምለስን ከምዝተኣዘዘ ምንጭታት  ካብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ገሊጾም።

Source: Medrek

Add a comment

ኣብ ጅቡቲ ዝርከቡ ምሩዅት ኵናት ኤርትራ፣ ቆላሕታ ንምርካብ ሓገዝ ይሓቱ

POWጅቡቲ ዝርከቡ 19 ምሩዅት ኵናት ኤርትራ ካብ ዝኾነ ወገን ቆላሕታ ክረኽቡ ብዘይምኽእሎም ኣብ ከቢድ ሻቖልት ምህላዎም ሓቢሮም። ንሳቶም ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃብዎ ቃል፣ ካብ ዝተማረኹላ ዕለት ክሳብ እዚ እዋን'ዚ ሸሞንተ ዓመታት ብዛዕባ ውሕስነት ህወይቶም ብስሩዕ ዝከታተል ኣካል ብዘይምህላው፣ ኣደዳ ሕማምን ጭንቐት ኮይኖም ምህላዎም'ውን ገሊጾም።

2 ካብኣቶም ርእሰ ቅትለት ንምፍጻም ፈቲኖም ብብጾቶም ክድሕኑ እንከለዉ፣ 3 ከኣ ናይ ኣእምሮ ሕማም ጌሮም ምህላዎም'ዮም ጠቒሶም።

Add a comment

መግለጺ ፖሎቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሰደግኤ፡ ብምኽንያት 20 ሰነ 2016 መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ

ሎሚ መዓልቲ፡ ንኹሎም ጀጋኑ ስዉኣት ተቓለስቲ ንሃገራዊ ነጻነትን ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ሰውራናን ብኽብሪ እንዝክረላ ዕለት እያ። ከምኡ'ውን ንኹሎም'ቶም ኣብ ሰላማዊ መነባብሮኦም ይኹን ኣብ ጉዕዞ ስደት፡ ብሰንኪ ባዕዳውያን ገዛእትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ብዘሰቅቕ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኤርትራውያን እንዝክረላ ክብርቲ ዕለት'ውን እያ።

Add a comment

ሕንጉጉ !

ብ ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ:::ሕንጉጉ፡ እንታይ ይመስል ክሳብ ሕጂ ኣብ ኣእሙረይ ዝኾነ ስእሊ የለን። ግና ኣነ ልክዕ ከምቶን ካለኦት ህጻናት ኣብ ቁልዕነተይ በዚ ተምሳሉ ዘይፈልጦ "ፍጡር ተፈራርሔ`የ።

Add a comment

More Articles ...

  1. ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት፡ ስደትን ሳዕቤናቱን ዝውገድ ጠንቂ ስደት ዝኾነ ስርዓት ምስ ዝውገድ ምዃኑ ተገሊጹ
  2. ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ብ 8 ሰነ 2016፡ ምስ ኣቶ ረዘነ ኣብራሃ ናይ ዝገበረቶ ቃለ-መጠይቕ፡
  3. እቲ ምኻድ ውሳኔኹምዩ ንሓቂ ግን ኣይትጠዋውዩ
  4. ላዕለዎት ደሞክራስያዊ ግምባር ሓድነት ኤርትራ ኣመራርሓ ኣብ ሰራዊት ዑደት ኣካይዶም
  5. መብርሂ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ንወተሃደራዊ ጸብጻብ ኤርትራ ኣብ ዝተኻየደ ኲናት ምስ ኢትዮጵያ
  6. ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ግጭት ክቑጠባን ንስምምዕ ኣልጀርስ ከኽብራን መንግስቲ እንግሊዝ ጸዊዑ
  7. ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓኡ ክብል ንህዝባዊ ታሪኽ ክድምስስ ዝደናደን ስርዓት
  8. ዝኾነ ፖለቲካዊ ረጽሚ፡ ኣብ መወዳእታኡ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ ከም ዝፍታሕ ተገሊጹ።
  9. ኤርትራውያን ኣሜሪካን ኮምዩኒቲ ላስቬጋስን ንሰማእታትን ኣብ ባሕሪ ዝሃለቁ መንእሰያትን ብሓባር ዘኪርሞም ኣምሲዮም
  10. ኤርትራውያን ኣሜሪካን ኮምዩኒቲ ዳላስ ኣብ ባሕሪ ዝሃለቁ መንእሰያትን ዘኪርሞም ኣምሲዮም