ዘሔጉስ ዜና

ኣብቲ ብዕለት 03-12-2016 ዓ.ም. ብግዱሳት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያንን  ከምኡውን ብምትሕብባር ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ማሕበርን ዝተገብረ ናይ ውጉኣት ሓርነት መደበር  ከሰላ ናይ ድራር ምስዮት ብዓወት ተዛዚሙ።

Add a comment

ታሪኻዊ ትምህርታዊ ሓገዝ፡-

ካብ ኩሎም ኤርትራውያ ግዱሳት ብሓፈሻ፡  ናይ ታሪኽ፡ ሕግን ፖለቲካን ምሁራት ከኣ ብፍላይ፡ ስመይ ሮቤል ክብሮም ይበሃል። ዕድመይ ኣብ ክሊ ዕስራታት’ዩ።  ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ኤርትራ ብታሪኽ ምሩቕ’የ።   ቅድሚ ገለ ዓመታት ካብ ኤርትራ ወጺአ ኣብ ስደት እነብር ኣለኹ። ኣብ ስደት ምስ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ተራኺበ፡ ኣብ ኤርትራ ዘይረኸብክዎ ኣእምሮኻ ዘስፍሕ ምንጪ ሓበሬታን ዝመሰለካ ብነጻነት  ናይ ምሕሳብን ምክታዕን ዕድል ብምርካበይ ኣብ ህይወተይ ከፊላዊ ሩፍታ ረኺበ ኣለኹ።

Add a comment

ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ መብርሂ ክህብ ኣብ ፓርላማ ሕ/ኤ ዝተዓደመ ሚ/ዜ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል ተቓውሞ ይገጥሞ

Yemane Charlie

ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረመስቀል፣ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ መደረ ከስምዕ ንዝተወጸ መደብ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ተቓውሞታት ይገጥሞ ኣሎ።

ብኣባል ፓርላማ ኤውሮጳ ብራየን ሀይስ ዕድመ ዝተገብረሉ ሚኒስተር የማነ ገብረመስቀል፣ ንሰኑይ ዕለት 28 እዩ መደርኡ ከቕርብ።

Add a comment

ጸገማት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምንጩ፡ ሓያላን ሃገራትን ገለ መለኽቲ ስርዓታትን’ዮም

ካብ  ባሕቲ  ጥሪ  ናይ  2017  ጀሚሩ  ውድብ  ሕቡራት  ሃገራት  ሓዲሽ  ዋና  ጸሓፊ  ክህልዎ  ምዃኑ  ዝፈልጡ  ሰባት ኣብ  ዓለም  ክንደይ  ኮን  ክኾኑ  ይኽእሉ?  እቶም  ዝፈልጡ’ኸ  ክንደይ  ኮን  ይግደሱ  ይኾኑ?  እዞም  ዋና  ጸሓፊ ንምዃን  ከም  ሕጹያት  ኮይኖም  ዝቐርቡ  ሰባት  ከ፡  ምስ  ዝመርጽዎም  መራሕቲ  ካብ  ምርኻብ  ሓሊፎም፡ ፖሊሲታቶም  ናይ  ምግላጽ  ዕድል  ኣለዎም’ዶ?  እዚ  ክፍለጥን  ዝግበኦ  ግን  ተገዳስነት  ዘይወሃቦ  ኮይኑ  ኣሎ። ካብ’ዚ ሓሊፉ ኣህጉራዊ ኮም ንባዕሉ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት  ምስ  ፍጻሜታት፣ ፍሽለታትን ስዕረታትን ስለ ዘዛምዶ፡  ካብኡ ተስፋ ዝቖረጸ ይመስል።

Add a comment

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ...............

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ዓድታት ክኒን ቅኒቶን  ዝገበርዎ ንጥፈታት ኣመልኪታ  ዝገበረቶ ቃለ-መጠይቕ

Add a comment

ጸገማት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምንጩ፡ ሓያላን ሃገራትን ገለ መለኽቲ ስርዓታትን’ዮም (2)

ካብ  ባሕቲ  ጥሪ  ናይ  2017  ጀሚሩ  ውድብ  ሕቡራት  ሃገራት  ሓዲሽ  ዋና  ጸሓፊ  ክህልዎ  ምዃኑ  ዝፈልጡ  ሰባት ኣብ  ዓለም  ክንደይ  ኮን  ክኾኑ  ይኽእሉ?  እቶም  ዝፈልጡ’ኸ  ክንደይ  ኮን  ይግደሱ  ይኾኑ?  እዞም  ዋና  ጸሓፊ ንምዃን  ከም  ሕጹያት  ኮይኖም  ዝቐርቡ  ሰባት  ከ፡  ምስ  ዝመርጽዎም  መራሕቲ  ካብ  ምርኻብ  ሓሊፎም፡ ፖሊሲታቶም  ናይ  ምግላጽ  ዕድል  ኣለዎም’ዶ?  እዚ  ክፍለጥን  ዝግበኦ  ግን  ተገዳስነት  ዘይወሃቦ  ኮይኑ  ኣሎ። ካብ’ዚ ሓሊፉ ኣህጉራዊ ኮም ንባዕሉ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት  ምስ  ፍጻሜታት፣ ፍሽለታትን ስዕረታትን ስለ ዘዛምዶ፡  ካብኡ ተስፋ ዝቖረጸ ይመስል።

Add a comment

ውጽኢት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ባይታን ኣብ ህዝብን እምበር ኣብ ንፋስ ኣይንበብን።

ኣብ ፖለቲካ ኩነታት ምዕባለን ውድቀትን ሓንቲ ሃገር ንምምዛን ንከመይነት እታ ሃገር ትኽተሎ ልዕለ ቅርጻን፡ ብተግባር  ትወፍረሉ  ትሕተ  ቅርጻን  እንታይ  ይመስል  ብግቡእ  ምንባብ  ኣገዳሲ’ዩ።  ልዕለ  ቅርጻ  ብዓይኒ ዘይረኣዩ  ብኢድ  ዘይድህሰሱ  ከም  ፖለቲካ፣  ሕጊ፣  ባህሊ፣  ናይ  ዜጋታት  ንቕሓት፣  ስነ-ልቦናዊ  ብስለትን ርግኣትን  ….ወዘተ  ዝበሉ  ወሰንቲ  ዓውድታት  የጠቓልል።

Add a comment

ናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ዜጋታት፡ መጻወቲ ሜዳ ሓይልታት በለጽ’ዮም።

ደቂ-ሰባት  ከም  ሰባት  ብተፈጥረኦም  ማዕረ’ዮም።  ሓደ  ካብ’ቲ  ካልእ  ዝበላለጽሉ  ናይ  ተፈጥሮ  መዕቀኒታት የለን።  ንኣብነት  ብጾታ፣  ዘርኢ፣  ቁመት፣  ሕብሪ፣  መልክዕ፣  ርጉዲ  ወይ  ቅጥኒ  ሓደ  ካብ’ቲ  ካልእ  ክፈላለዩ ይኽእሉ’ዮም።  እዚ  ግን  ካብ  ድሌት፡  ፍልጠትን  ውሳነን  ወዲ-ሰብ  ወጻኢ  ብሕጊ  ተፈጥሮ  ዝውሰን’ዩ።  ድሌት፡ ክእለትን ሃብትን ወዲ ሰብ ኣብ’ዚ ተራ የብሉን። ምስ ምዕባለ ናይ ሕክምና ብመጥባሕቲ  ዘይነበረ ከም ዝነበረ፡ ዝነበረ ድማ ከምዘይነበረ ንምግባር ብዙሕ ፈተነታት ይግበር’ዩ።  ንናይ ተፈጥሮ  ህያብ ዝትክእ ግን  ኣይኮነን።

Add a comment

ኣብ ሓውሲ ደውታ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡

ዳግም ተበራቢሩ ናብ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ዝኣትወሉ ባይታ የጣጥሕ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም ብዙሕ  ትጽቢት  ዝተገብረሉን  ኤርትራዊ  ብዙሕነት  ከም  ዘንጸባርቕ  ዝተኣምነሉን  ኤርትራዊ  ሃገራዊ  ባይቶ ንደሞክራስያዊ  ለውጢ፡  ካብ  ጽባሕ  ምስረታኡ  ጀሚሩ፡  ኣብ  ላዕለዎት  ኣመራርሓ  ብዝተፈጥረ  ዘይመሰረታዊ ግን  ከኣ፡  ዓንቃፊ  ኣረኣእያን  ኣሰራርሓን  ከም  ግንባር  ኣሎ’ዶ  የለን  ክሳብ  ዝበሃል  ኣብ  ሓውሲ  ደውታ  ከም ዝጸንሐ፡  ኣብ’ዚ  ወቕቲ’ዚ  ግን  ሓኒቑ  ሒዝዎ  ዝጸንሐ  ጸገማት  ብልዝብ  ኣልዩ፡  ናብ  ምግባር  ካልኣይ  ሃገራዊ ጉባኤ ዝወስዶ መንገዲ ይጸርግ ኣሎ ይብሉ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ካብ ናይ ገጠር ሕርሻን እንስሳ ዘቤትን ገንዘብ ንምምዝማዝ ዘኽእሎ ኣዋጅ ኣውጺኡ።

ገባቲ  ስርዓት  ህግደፍ  ቅድም  ክብል  ክሰርሓሉ  ዝጸንሐ  ኣዋጅ  ብምስራዝ፡  ካብ  ኣታዊ  ሕርሻ  ገጠርን  እንስሳ ዘቤትን  ግብሪ  ንምእካብ  ዝወጽአ  ኣዋጅ  178/2016  ብዝብል  ሓድሽ  ናይ  ምዝመዛ  ኣዋጅ  ከም  ዘውጸአ፡  በዚ ኣዋጅ  መሰረት  ዓመታዊ  ንሓደ  ሄክታር  150  ናቕፋ  ከከፍል  ከም  ዝኾነ፡  ብ3  ታሕሳስ  2016  ኣብ  ጋዜጣ  ሓዳስ ኤርትራ  ቁ 81 ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ኣሎ።

Add a comment

ግዱሳት ኤርትራውያን ዜጋ

ከምቲ  ወርትግ  እንገብሮ  ድራር  ነቶም  ምእንቲ  ህዝቦምን ሃገሮምን  ልዕሊ 38 ዓመታት  ኣብ  ጸሓይን  ዶሮናን  ሃገር ሱዳን  ምስ ኵሉ መውጋእቲ  ስቓይን  ተወሳኺ ጸቕጢ ደምን  ሽኰርን  ካልእ ሕማማትን ወዘተ…..  ተሳቒዮም  ዝነብሩ  ዘለዉ  ጀጋኑ  ውጉኣት  ሓርነት ኤርትራውያን  ኣሕዋትና  ሓደ ምሸት ድራር ክንዝክሮም  ናይ  ኵላትና ኤርትራውያን  ሓላፍነትን፤ ሓልዮትን ምዃኑ ንዓኺ/ ንዓኻ ዝስወር ኣይኰንን እሞ ኣብዚ ንዕለት 03-12-2016  ኣብ SAALBAU NIED HEINRICH-stahl Straße 3. 60934 Frankfurt a.M. ካብ  ሰዓት 16.00 ክሳዕ ሰዓት 23.00  ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ሰዓታት ብጉዳዮምን ብዘሎና ማሕበራዊ  ሃለዋትና  ብምስናይ  ወግዕናን  ዋዛ  ምስ ቁም-ነገር  ዕላልናን ገርና ከነማሲ ብኽብሪ ንዕድመኩም።

Add a comment

ኣገዳሲ መግለጺ

ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ-ሕድሪ፡  ኣብ  ዝሓለፈ  ሳምንታት  ኣኼባ  መሪሕነቱን  ከምኡውን  ሰሚናር ውድብን ብምስልሳል፡ ናብቲ ኩሉ መሰረታትናን ህዝቢ ኤርትራን ብሃንቀውታ ዝጽበዮ ዘሎ ጉባኤ ንምእታው ኣብ  ምሽብሻብ  ይርከብ።  ኮይኑ  ግን፡  ምሉእ  ጻዕርታት  ውድብናን  ኣባላቱን  ፈተውቱን፡  ብሰንኪ  ዝተፈላለየ ሸርሕታት  ክነተግብሮ  ኣይካኣልናን፡  ናይዚ  ኩሉ  ተጻብኦ  ዋና  ድማ  ኣብ  ውሽጢ  ውድብ  ኮይና፡  ስልጣን ከይትሕደግ  ዝሰገአት  ጉጅለ  ምዃኑ፡  ንፈታዊ  ይኹን  ተጻባኢ  እናበረሀ  ምምጽኡ ናይ  ጎደናታት  ሚስጢር ኮይኑሎ።

Add a comment

ህዜቢ ኤርትራ ከም ህዜቢ ቱኒዜያን ግብጽን ህዜባዊ ዒመጽ ክጅምርን ኣብ ዒወት ክበጽሕን ይኽእል’ድ ?

ግብጽን ቱኒዜያን ካብተን ዜማዕበሊ ሃገራት ኣፍሪቃ ኢየን። ቅዴሚ ህዜባዊ ናዕቢ ምጅማረን ብመንገዱ ሕቡራት ሃገራት ( UN ) ኣብ ዜተገብረ መጽናዕቲ ካብ 135 ሃገራት ቱኒዜያ ሳደሸይቲ ክትወጽእ እንከሊ ግብጺ ከኣ መበል 14 ወጸት ። እዙ ናይ ወዱ ሰብ ዕብየት መሇክዑ ( Human Development Index ) ተባሂለ ይጽዋዕ ። ምዕባሇ ሃገራት ማሇት ብትምህርቲ : ብጥዕና ፥ ብቁጠባዊ መነባብሮ ዜተገብረ መጽናዕቲ የጠቓልል። እ዗ን ክልተ ሃገራት ሽሕ’ ኳ በቲ ዜተጠቕሰ መሇክዑታት ጽቡቕ ውጽኢት የርእያ’ምበር ፥ እቲ ህዜቢ ኣብ ልዕሉ እቶም ምልካውያን ገዚእቱ ሕቶ መሰልን ዱሞክርራስያዊ ምሕዯራን ብምልዒል ህዜባዊ ዒመጽ ብምብጋስ ነቶም ምልካውያን ገዚእቱ ካብ ስልጣኖም ከም዗ልገሶም ኩሊትና ዜርኣናዮ ሓቂ ኢዩ ።

Add a comment

ታና በሲግዲረዲ ዖነዲ ሩኹ

መዘኻኸሪ፣ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ብትግርኛን/ዓረብን ተርጉምና ክንዝርጋሓ’ና። ሓይሳን ብሊን ቚር እና ሽፍሽፋ ንር ኤደራ ናንሲ ዪና ለበኪል እንኩርኖሉ ፋነይነዲንና ኒ ስጙሲ ጠለቕነሊ።  ክቱብት ላሪ ነቀስድጝኒ ጃብስነኩንልኩም። ኮዶ ናትካ ስጙድ ሓመድነኩንሉ/ላ። ላኹክ ኒ ወረበድ ሰሄራዂ ከተቦ ፈስሮና ናጝር ድምኖ ናንሲ ሻኽኖ ወቐርነኩንኩም። እና ምጨት ኒን ከተብነጝር ታና እስጝነግር ግን ንእቢራኹ እማ ከተብነስ ባርጋ። ንግርጛ ታኒዃ ሺረላ።

Add a comment

ዓለም ዘገረመ ውጽኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 2016

ኣብዚወርሒዚ ሕዳር2016፡ዝተኻየደፕረዚደንታዊ ምርጫ ሕ/መ/ኣሜሪካ፡ናይ ተወዳደርቲ ፖለቲካዊ ክትዕ ካብ ልዙብ ናይ ሃገር እትምርሓሉ ፖለቲካዊ ፍልስፍናን፡ ስነ-ሐሳባትን፡ ፖሊሲታትን ዝርሐቐዘይንቡርን ኣሰካፍንእዩ ኔሩ።ወ/ሮ ሂለሪ ክሊንተን ኣብ ሓፈሻዊ ሃገርዊ ደረጃ ማለት፡ ኣብ ፖፕላር ምርጫ ብኽልተ ሚልዮን ቐዲመን ክንሰን፡ እቲ ቑጽሪ ግን ኣብ ክፍለ-መንግስታት ተመጣጠነ ዝርጋሒ ስለዘይነበሮ፡ ኣብ ኤለክቶራል ምርጫ ኣይተዓወታን።

Add a comment

ኣብ ዙርያ ፍትሓውን ደሞክራስያውን ቃልስና፡ ህዝባዊ ተሳትፎ ንክዕንብብ ተኣማሚናን ተኸባቢርናን ንቃለስ!

ኣብ’ዚ  ኣንጻር  ዓማጽን  ገባትን  ስርዓት  ህግደፍ  እነካይዶ  ዘለና  ፍትሓውን  ደሞክራስያውን  ቃልሲ፡  ናይ  ህዝቢ ተሳትፎ  ኣብ  ዙርያ’ዚ  ቅኑዕ  ህዝባዊ  ደሞክራስያዊ  ቃልሲ  ከይዕንብብን  ብኡ  ኣቢሉ  ድማ  ዓወትና  ከይቀላጠፍን ካብ  ዝገብሩ  ዘለው  ነገራት  ሓደ፡  እዞም  ኣንጻሪ’ዚ  ፍጹም  መላኺ  ስርዓት  እንቃለስ  ዘለና  ወገናት  ተኣማሚናን ተኸባቢርናን  ብሓባር  ክንሰርሕ  ዘይምብቃዕና’ዩ፡  እቲ  ቀንዲ  ጠንቂ  ዝብል  እምነት  ኣለኒ።  እዚ  ማለት  ብሕጽር ዝበለ  ዘይመሰረታዊ  ፍልልያትና  ብደሞክራስያዊ  ኣገባብ  ኣብ  ምምሕዳር  ተጸጊምና፡  እቲ  መሰረታዊ  ዛዕባ፡ ህዝብን  ሃገርን  ምድሓን  ዝብል  ብተግባር  ዳርጋ  ዝተወንዘፈ  መሲሎ  ኣሎ።    ከምኡ  ብምዃኑ  ድማ  እነሆ  ናይ ተቓላሳይ ህዝብና ናይ ቃልሲ ረስኒ ተዘሓሒሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓውሲ ደውታ ኣትዩ ይርከብ። 

Add a comment

መሰል ብሂራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ፡ ብዘይ ገደብ ምቕባል፡ ንሕጊ ተፈጥሮ ምቕባል ‘ምበር ምብታን ኣይኮነን።

ኤርትራ  ከም  ሃገር  ክትጽዋዕ  ወይ  ክትህሉ  ዝገብሩ፡  እቶም  ኣብ  ውሽጣ  ዝነብሩ  ዝተፈላለየ  ቋንቋ፣  ባህሊ፣  ልምዲ፣ ሃማኖታዊ  እምነታትን  …ወዘተ  ዘለዎም  ብሄራትን  ብሄረ-ሰባትን  ህዝብታት  ኤርትራ’ዮም።  ብሕጽር  ዝበለ  ኤርትራ
ማለት፡  እቶም  ኣብ  ውሽጣዊ  ዝነብሩ  ብሄራትን  ብሄረ-ሰባት  ህዝብታት’ያ  ።  እዚ  ማለት  ኤርትራ  ብተፈጥሮ  ናይ ብሄራትን  ብሄረ-ሰባትን  ብዙሕነት  እትውንን  ሃገር’ያ።

Add a comment

ጨንፈር ኣሜሪካን ካናዳን ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ብዓወት ኣሰላሲሉ

ኣባላት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ኣሜሪካን ካናዳን  ኣብ 27  ሕዳር  2016  ካልኣይ ስሩዕ ሰልፋዊ ኣኼባ ብዓወት ኣሰላሲሎም። ኣብዚ ብቴለ-ኮንፈረንስ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ መሪሕነት ሰልፊ ዝተመሓላለፈ ሓድሽ  ሰልፋዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት  ብዝምልከት  ብሓላፊ ጨንፈር  ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምቕራብ  ብዛዕባ ህሉው ኩነታት  ኤርትራን ብድሆታት  ተቓወምቲ  ውድባትን ኣዝዩ  ጠቓሚ ሓበሬታን መብርህን  ኣመሓላዲፉ። ብድሕር'ዚ፡ ኣባላት ሰልፊ ነቲ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ  ኣብ ነሓሰ ኣብ  ኣዲስ ኣበባ ዘቃንዖ ዕዉት ሳልሳይ ኣኼባኡ ዘሰላሰሎ  ሰልፋዊ  ንጥፋታት ብዝርዝር ዘቲዮምን  ብነቐፌታዊ ዓይኒ ገምጊሞም።

Add a comment

Cyber Revolution Solution for The Struggle to Create Constitutional Eritrea

Eritrean dissidents and justice-seekers the world over wonder how soon would a united organization of opposition forces would be formed and take the struggle against dictatorship one-step higher.  Unfortunately, realizing this yearning for the launch of a unified campaign for democracy seems more distant today than, say, 15 years ago when many felt betrayed by PFDJ and there was a momentum for unity.  Yet, among justice- seeking Eritreans, such hope is often rekindled whenever opposition parties announce to hold yet another meeting to reconcile their differences and work under one political umbrella. Sadly however hopes are quickly dashed no sooner, for one flimsy reason or another, the opposition parties fail to make good on any of their promises except to meet again 12 or 18 months later. In the meantime the dictator continues to terrorize Eritrea without being held to account for his misdeeds by an authoritative body that speaks for voiceless Eritreans.  

Add a comment

ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጁባ ዜመሃዝ ጸጥታዊ ውዲት!!

Image result for juba

ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ዜጋታትና ብኹሉ ኣገባብ ንምቑጵጻር ዝሕግዞ ጸጥታዊ ውዲት ዘለዎ ሓዲሽ ሜላ ክጥቐም ይፍትን ኣሎ።

Add a comment

ኣገዳሲ ጻውዒት ንኹሎም ግዱሳት ኤርትራውያን

ንዕለት 5/12/2016    ካብ ስዓት 06:00 ( Berlin Time )     ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር ስዊዘርላን ( Bern ) ዓቀብቲ ሕግን ማዕከናትን ዝሳተፍዎ ክፉት ኣኼባ ንምዕጋት ሓገዛት ዲክታተርያዊ ስርዓት ህ.ግ.ድ.    ፍ ክኸይድ እዩ :: ኣብዚ ኣጋጣሚ ኣቦና ኣቶ ግርማይ ኪዳነ (    ወዲ ፍሊፖ )    መርትዖ ዝሓዘ መግለጺ ክህብ ምዃኑ ንሕብር::

Add a comment

ናይ ቃልሲ ኒያትካ ካብ ምቕታል፡ ኣካይዳኻ ብግቡእ ምግምጋም፡

ሓደ  ህዝባዊ  ሓርነታዊ  ደሞክራስያዊ  ሕቶ፡  ክንዲ  ዝኾነ  ፍትሓውን  ብናይ  ብዙሓት  ድሌታት  ዝተደገፈን ይኹን፡  ናብ  ዓወት  ዘብጸሖ  ብዝተነጸረ፡  ፖለቲካዊ፣  ቁጠባዊ፣  ማሕበራዊ፣  ዲፕሎማስያዊ፣  ባህላዊ ስትራተጂካውን  ስልታውን  ውጥናት  ዘይምራሕን  ዘይግራሕን  እንተደኣ  ኮይኑ፡  ኣብ  ዝሓጸረ  ግዜ  ኣብ  ዓወት ክበጽሕ  ዝሕሰብ  ኣይኮነን፡፡  ብኣንጻሩ  ብባዕላዊ  ናይ  ኣረኣእያን  ኣሰራርሓን  ጉድለታት፡  ዘይተደላዪ  ግዜን መስዋእትን ክኸፍል’ዩ ዝግደድ። ምኽንያቱ ህዝባዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ ሕቶ፡ ብኣድማዕነት ኣብ’ቲ ዝድለ ናይ  ዓወት  ምዕራፍ  ክበጽሕ  ናይ  ለውጢ  ባህጊ  ጥራሕ  ኣኻሊ  ስለ  ዘይኮነ።

Add a comment

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ዓድታት ክኒን ቅኒቶን ዝገበርዎ ንጥፈታት ኣመልኪታ ዝገበረቶ ቃለ-መጠይቕ

ሰላም  ዝኸበርኩም  ኣንበብቲ፡  ፈነወ  ረድዮ  ድምጺ  ሰላምን  ደሞክራስን  ኤርትራ፡  ኣቶ  ካሕሳይ  ይሕደጎ  ኣብ ክልል  ትግራይ  ኢትዮጵያ  ኣብ  ዝርከቡ  መዓስከር  ስደተኛታት  ዝርከቡ  ጽጉማት፡  ከምኡ’ውን  ኣብ    ነበርቲ ዓድታት  ክኒኒ  ቅኒቶን  ዝገበርዎ  ምትሕግጋዝ  ኣመልኪቱ  ሓበሬታ  ክህበና  ኣዘራሪብናዮ  ነይርና።  እነሆ  ድማ ሕጂ  ነቲ  ብድምጺ  ኣብ  ሓሙሽተ  ክፋላት  ዝተመሓላለፈ  ቃለ-መጠይቕ  ናብ  ጽሑፍ  ኣድቂልና  ንዝርገሖ ኣለና፡ ሰናይ ንባብ።

Add a comment

ኣብ ኤርትራውያን ወለዲ ሳዋ ማእከል ኩለ-መዳያዊ ብዕልግና’ያ ዝብል ዓሚቕ ስግኣት ከም ዘሎ ተገሊጹ።

መብዛሕቲኦም  ብኣካልን  ብስነ-ኣእምሮን  ዘይበሰሉ  ኤርትራውያን  ተመሃሮ፡  ድሕሪ    11  ክፍሊ  ብግዴታ ወተሃደራውን ኣካዳሚያውን ትምህርቲ ናብ ዝወስዱላ  ወሃደራዊ መዓስከር ሳዋ ምኻዶም፡ ኣብ ኤርትራውያን ወለዲ  ካብ  ስሩት  ኣወንታዊ  ባህልናን  ስነ  ምግባርናን  ወጻኢ፡  ጽዩፍን  ኩንኑን  ተግባራት  ዝፍጸመሉ  ማእከል ግዕዝይና’ዩ  ዝብል  ዓሚቕ  ጽለኣትን  ስግኣትን  ከም  ዘሎ፡  ኣብ’ዚ  ቀረባ  ግዜ  ካብ  ኤርትራ  ወጺኦም፡  ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሓቢሮም።

Add a comment

ኣገዳሲ ኣኼባ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም - ሽወደን

ኤርትራዊ  ሃገራዊ  ባይቶ  ንዲሞክራስያዊ ለውጢ  ንዕለት26/11/2016  ብጉዳይ  መስርሕ ምስንዳእ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶ ኣበይ  በጺሑ  ኣሎ  ንህዝብና  ንምሕባርን ርእይቶታትን  ሓሳባትን  ህዝቢ  ንምስማዕን ኣገዳሲ ኣኼባ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ኣዳሊዩ ምህላዉ  ክሕብር  ደስ  ይብሉ።  እዚ  ኣገዳሲ ኣኼባ’ዚ  ብተጋደልቲ፣  በሺር  ኢስሓቕ  ኣቦ መንበር  ኣሰናዳኢት  ካልኣይ  ሃገራዊ  ጉባኤን ዶር.  ዩሱፍ  ብርሃኑ  ኣባል  ሃገራዊ  ባይቶን ክምእከል  ምዃኑ  ብምሕባር   ኩሉ  ግዱስ
ኤርትራዊ ኣብዚ ተጸዊዑ ዘሎ ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ንክሳተፍ ብክብሪ ንዕድም።

Add a comment

ኣብ ኤርትራ - ተማሃሮ ዓዲ ተኸላቢ ኣብ ከባቢኦም ቤት-ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ብዘይምህላዉ ይጽገሙ

ኣባ ስምኦን ተወልደመድህን

ኣብ ኤርትራ- ዞባ ደቡብ- ንኡስ ዞባ ማይ-ዓይኒ፡ ኣብ `ተኸላቢ` ትብሃል ዓዲ ዝማሃሩ ተማሃሮ ማእከላይ ደረጃ፡ ኣብ ከባቢኦም ካልኣይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ብዘይምህላዉ ሻቕሎት ከምዝሓድሮም ንምፍላጥ ተኻኢሉ`ሎ።

 

Add a comment

ኣገዳሲ ሓበሬታ ንኹሉ ኢርትራዊ ተቐማጣይ ስዊስ

ንዕለት10/12/2016 ብጉዳይህዝብንሃገርንኤርትራ ንምዝታይን፣ ከምኡ’ውን፣ ኣብ ትሕቲ ጨኳኒ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ፣ ሃገርና ትሓልፎ ዘላ ኩነታትን፣ ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዝቃለሱ ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ንምሕብራን፣ብኣባላትፈጻሚኣካልግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ ብጾት ገዛኢ ኪዳነን መንሱር ዓብዱልሃዲን ዝምራሕሰፊሕንክፉትንህዝባዊኣኼባክካየድስለዝኾነ፡ኩሉግዱስ ኤርትራዊኣብቲ ተጸዊዑ ዘሎ ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ንክሳተፍ ብክብሪንዕድም።

ድሕሪ ኣኼባ ድሙቕ ባህላዊ መደብ ክካየድ ተመዲቡ ምህላዉ ድማ ንሕብር።

 

 

Add a comment

ሓፈሻዊ ህልዊ ዓለማውን ዞባውን ኩነታትን ዝፈጥርዎ ጽልዋታትን ደሞክራስያዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራን።

ድሕሪ  ምዝዛም  ካልኣይ  ኲናት  ዓለም  ኣብ  ዓለማዊ  ኩነታትና፡  ኣብ  ኩሉ  መዳያት  ልዑል  ሓይሊ  ሚዛን  ዝወነኑን  ኣብ ብዙሓትን ሃገራትን መንግስታትን ዓለምና ዓቢ ጽልዋ ዝነበሮምን ክልተ ተነሓናሕቲ ደምበታት፡ ብሓደ ሽነኽ ብኣመሪካ ዝምራሕ  ምዕራባዊ  ደምበ፡  ብካልእ  ሽነኽ  ከኣ  ብሶቬየት  ሕብረት  ነበር  ዝምራሕ  ምብራቓዊ  ደምበ  ተፈጢሮም፡  ኣብ ዓለምና  ነናቶም  ሓይሊ  ሚዛን  ከዕብዩን  ሓደ  ኣብ  ልዕሊ’ቲ  ሓደ  ልዕልናኡ  ክረጋግጽን  ናብ  ከባቢ  ፍርቂ  ዘመን  ዝኸውን
ብዙሕል ኲናት ( ኮልድ ዎር) ዝፍለጥ መስርሕ እናተተፈናኑ ከም ዝተጓዕዙ ዝፍለጥ’ዩ።

Add a comment

ፖለቲካ ኤርትራ ጥዕና ዝናፍቕ ወትሩ ሕሙም፡-

ህዝብታት  ኤርትራ  ካብ  ያታዊ  ወይ  ልምዳዊ  ምሕደራ  ናብ  ዘመናዊ  ፖለቲካ  ምሕደራ  ካብ  ዝሰጋገሩ  ነዊሕ ዕድመ  ተቖጺሩ  ኣሎ።  ፖለቲካዊ  ውድባት  ኤርትራ’ውን  ዕድመ  ዝጸገባ’የን።  እንተኾነ  ፖለቲካ  ኤርትራ ብመንጽር  ዘቑጸሮ  ዕድመ  ምስ  ዘመናዊ  ምሕደራ  ዝኸይድ  ድልዱል  ባይታ  ኣየንጸፈን።  ፖለቲካዊ ውድባት’ውን  ከምኡ  ብመሰረት  ናይ  ቃልሲ  ግድምናአንን  ተመክሮና  እናበላ  ኣፈን  መሊአን  ዝገልጻኦን በረኣእያን  ኣሰራርሓን  ሃብታማት  ኣይኮናን።  ውዒልካ  ምስ  ሓደርካ  ዓመት  ብዓመት  እናተተከአ  ክኸይድ እንከሎ፡  ናይ  ኣካልን  ኣእምሮን  ብስለት  ክመጽእ’ ዩ  ትጽቢት  ዝግበር።  ዕድመን  ተመክሮን  ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት  ግን  ፍልይ  ዝበለን  ካብ  ትጽቢት  ወጻእን’ዩ።  ካብ  ሕሉፍ  ተመክሮኦም  እናተማህሩ፡  ጌጋኦም እናኣረሙ  ኣብ  ክንዲ  ንቕድሚት  ዝስግሙ፡  ገለ  ኣብ  ደውታ  ኣትዮም  እሱራት  ናይ  ሕሉፍ  ኮይኖም፡  ነበርናን ገበርናን  ከም  እዋናዊ  ተባራዒ  ሕቶ  ክደጋግሙ  ይስምዑ።  ገለ  ኸኣ  ብኣካይዳ  ኣባ  ጎብየ  እናሰጎሙ  ቅልጡፍ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ይጭርሑ።

Add a comment

ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ካብ ስርዓት ህግደፍ ኣምሊጦም................

ኣብ’ዚ ቀረባ ግዜ ካብ ስርዓት ህግደፍ ኣምሊጦም ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ክልተ ኤርትራውያን ብዘጋጠሞም ሓደጋ መኪና መይቶም ከም ኣካል ኣምሳል ናይ’ቲ ብሰንኪ ኣረሜናዊ ኣገዛዝኣ ጉጅለ ህግደፍ ሃገሩ ራሕሪሑ ብእግረይ ኣውጽእኒ ዝስደድ ዘሎ ኤርትራዊ፡  ኣብ’ዚ  ዝሓለፈ  ቀረባ  ኣዋርሕ፡  ካብ  ኤርትራ  ናብ  ጎረቤት  ሃገር ኢትዮጵያ  ከም ዝሰገሩ ዝተነግረሎም  ክልተ ኤርትራውያን  ስነ-ጥበባውያን፡   ካብ  መዓስከር  ስደተኛታት  ናብ  ኣዲስ  ኣበባ  እናተጓዕዙ  እንከለው፡  ኣብ  ቀረባ  ርሕቀት
ከተማ  ኣ ዲስ  ኣበባ  ምስ  በጽሑ፡  ተሳፊሮማ  ዝነበሩ  መኪና  ምስ  ካልእ  ናይ  ጽዕነት  መኪና  ብምግጫዋ  ኣብ  ንኡስዕድሜኦም ብ26 ሕዳር 2016 ከም ዝተቐዝፉ እሙናት ምንጭታት ኣረጋጊጾም።

Add a comment

መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ 2008 ዝማረኾም 19 ወተሃደራት ኤርትራ ከም ዝፈትሐ ተገሊጹ

ፕረዚደንት  ጅቡቲ  እስማዒል  ዑመር  ጉለ፣  ካብ  ግንቦት  2008  ኣትሒዞም  ኣብ  ቀይዲ  ዝጸንሑ  19  ምሩዃት  ኵናት ኤርትራ  ነጻ  ከምዝለቐቐ፣  ሓልዮት  ሰብኣዊ  መሰላት  ኤርትራ  ዝተባህለ  ኣብ  ሎነደን  ዝመደበሩ  ኤርትራዊ  ማሕበር
ብምጥቃስ ረድዮ ኤረና ብ18 ሕዳር 2016 ኣፍሊጣ።

Add a comment

እዚ እንተዘይ ኮይኑ ኣየናይ`ዩ ደኣ ሽበራ ?!

ብ ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ ከተማ ሓለብ ሓንቲ ካብተን ጥንታውያን ከተማ ደቂ ሰብ`ያ። ደቂ ሰብ እናረኣዩ እናሰምዑ ከኣ ትዓኑ`ላ። ንረብሓ መን`ዩ ?ንረብሓ መን`ዩ ዝብል ዛዕባ ይጽናሓልና`ሞ፤  ድሕሪ`ዚ ንርእዮ ዘሎና ህልቀት፤ ዝውሕዝ ዘሎ ደም፤ ጽባሕ ኣብ መሰረት ናይ`ዚ ዑና` ዚ ዝህነጽ ኣእምሮን ኣተሕሳስባን ከመይ ክኸውን`ዩ ኢልና ንግምት ?! እቲ  ጭካነ ዓለምና ዝወልዶ ኣተሕሳስባ ድዩ ጽባሕ ንዓለምና ክቆሉ ወይሲ ጽባሕ`ውን እቲ  ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነእምሮና እናዘወረ ንትማሊ ጻዕዳ ዝበለና ሎሚ ጸሊም ኢሉ ዘእምነና ገባቲ ሓይሊ ከምዘለዎ ቀጺሉ እናጠበረ ኣይ ሕሙም ኣይጥዑይ ሂወት ከንብረና?

 

Add a comment

ኣብ ደገ ዝዓበዩ መንእሰይ ዝመርሕዎ ማሕበር ምትሕግጋዝ ስዊስ-ኤርትራ ዕዉት ጉባኤኡ ኣብ ከተማ ጅኔቭ ኣካይዱ

እቲ ብለካቲት 2015 ኣብ ከተማ ጂኔቭ ዝቖመ ማሕበር ስዊስ-ኤርትራ ንምትሕግጋዝ፡ ብቀዳም 19 ሕዳር ብምክያድ፡ ነቲ ንሓደስቲ መንእሰይ ስደተኛታት ክሕግዝ ንዘበገሶ ዕላማ ብእተዓጻጸፈ  ተወፋይነት ከዐውቶ ምዃኑ ኣረጋጊጹ። ንተሳተፍቲ ጉባኤ ኣዝዩ ዘሐበነ ጒዳይ ከኣ፡ እቶም ዝያዳ ንጡፋት መራሕትን ኣገልገልትን ማሕበር ኣብ ወጻኢ ዝዓበዩን እተወልዱን ኤርትራውያንን ናይ ስዊስ ተሓባበርቶምን ምዃኖም ነይሩ።  

Add a comment

ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ከተማ ኦስሎ

ብመሰረትኣቐዲሙዝተገልጸሓበሬታኣብከተማኦስሎ - ሃገርኖርወይ ብኣባላትመሪሕትግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራዝተመርሐ ብቐዳም ዕለት 26 ሕዳር 2016 ኣገዳሲ ህዝባዊኣኼባተኻይዱ። ኣብቲኣኼባመዛረቢዝኾኑዛዕባታት፡

Add a comment

ቃል ሓዘን

ፍርቂ ክፍለ ዘመን ከይሰልከዮ ዝተቃለሰ ሰብ ተጋዳላይ ኣሕመድ ሶይራ  ድሕሪ ኤርትራ ናጻ ምዃና  ብኹሉ መዔቀኒታት ኣእምሮ ደቂ ሰብ ይኹን ብሰነ ሞጎት ተቃለስቲ ሽምግልናኻን ሕማምካን ኣብ ሑቅፊ ስደት ከተሕልፎ፤ ካብ ስደት ከኣ ክትሳናበተና ዘየሕዝን ኣይኮነን።

Add a comment

ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዑቕባ ንምሕታት ዝሰገሩ ክልተ ኤርትራውያን ስነጥበባውያን ብሓደጋ መኪና ሞይቶም

Car accide

ዑቕባ ንምሕታት፣ ኣብዚ ቀረባ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ክልተ ኤርትራውያን ስነጥበባውያን ብሓደጋ መኪና ሞይቶም።

እዞም መርሃዊ ስብሃትለኣብን ዮናስ የውሃንስን ዝተባህሉ ስነጥበባውያን መንእሰያት፣ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ብሰላም ድሕሪ ምስጋሮም፣ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ፣ ላንድክሩዘር ብዝዓይነታ መኪና እናተጓዕዙ ምስ ዓባይ መኪና ብምግጫዎም ብቀዳም26 ሕዳር ዝዓረፉ።

መራሒ እታ መኪናን ኣብታ መኪና ዝነበሩ ካልኦት ኣርባዕተን'ውን በቲ ሓደጋ ህይወቶም ክሓልፍ እንከሎ፣ ሰለስተ ከኣ ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ተዓቝቦም ከምዘለው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ፕረዚደንት ጅቡቲ፣ ን19 ምሩዃት ኵናት ኤርትራ ናጻ ለቒቑ

POW

ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጉለ፣ ካብ ግንቦት 2008 ኣትሒዞም ኣብ ቀይዲ ዝጸንሑ 19 ምሩዃት ኵናት ኤርትራ ናጻ ከምዝለቐቐ፣ ኣብ ለንደን ዝመደበሩ ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝልኣኾ ሓበሬታ ኣፍሊጡ።

ዳይረክተር ናይቲ ትካል ወይዘሮ ኤልሳ ጭሩም፣ ብዛዕባ ኩነታት እቶም ምሩዅት ንምፍላጥ ናብ ጅቡቲ ብውሕዱ ክልተ ግዜ ብምምልላስ፣ እቶም ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተኻሕዱ 19 ምሩዃት ኵናት ምሕረት ክግበረሎም ምስ ዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣን እታ ሃገር ርክባት ከንምዘካየደት ዝዝከር'ዩ።

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ-ሕድሪ  ኣብ  ልዕሊ  እቶም  ብዕድሜኦም  ውልዶ  መንእሰያት፡  ብስነጥባበዊ ፍርያቶም  ከኣ  ዓበይትን  ፍሉጣትን  ዝኾኑ፡  ደራሲ-ተዋሳኣይን  ዳይረክተር  ፊልምታትን  ዝነበረ፡  ዮናስ ዮውሃንስን  ድምጻዊ  መርሃዊ  ስብሃትላኣብን  ብምኽንያት  ሓደጋ  ንዘጋጠሞም  ዘስካሕክሕ  ብዓቢኡ ንሂወቶም  ይኹን  ንከበርክትዎ  ዝነበሮም  ሓያል  ናይ  ስነጥበባዊ  ዓቕሞም  መኹልፍትን  መቑጸይትን፡  ዝኾነ ዕረፍቶም ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ይገልጽ፡፡

Add a comment

ኣብ ምዝውዋር ኣጽዋር ኲናት ዝተገብረ እገዳ ውጽኢት ኣምጺኡ’ሎ፡

ወሰንቲ ኣካላት ካብ ምንቅስቓስ ንምእጋድን ብሕጊ ንምቕያድ ድማ ብውሁድ ውዳበ ክስራሕ ይግባእ። ዓንዳሪ  ባህርን  ፋሽሽታዊ  ተግባርን  ጉጅለ  ህግደፍ፡  ካብ  ዝግባእ  ንላዕሊ  ግዜ  ዝወሰደ’ኳ  እንተኾነ፡  ሎሚ  ሎሚ ግን፡  ካባና  ካብ’ቶም  ሰብ  ቤት  ሓሊፉ  ብካልኦት  ህዝብታትን  ሃገራትን  ተፈሊጡ፡  ተፈንፊኑን  ተነጺሉን’ዩ።

Add a comment

ጽጉብ ክራማት ሕሱም ስርዓት

ናይ ሎሚ ዘመን ክራማት ዘይከም’ቲ ዝሓለፈ ዓመት፡ ኤልኒኖ ዝተስምየ ብምቅይያር ኩነታት ኣየር  ዝተኸስተ ዋሕዲ ዝናብ ኣይነበረን። በንጸሩ ጽጉብ ክራማት’ዩ ነይሩ። ኣብ ጽጉብ ክራማት ድማ፡ ዘራእቲ ብጽቡቕ ዓብዮም ኣብ ፍርያት ክበጽሑ ዲጋታት ማይ ክመልኡ ንብሩ’ዩ። ተፈጥሮ ለጊሱ ንቡር ዝናብ ምርካብ ንበይኑ ግን ልምዓት ኣይኸውንን። እቲ ዝናብ ኣብ መዓላ ክውዕል ቆፎ ሓረስታይ ዝመልእ ፍርያት ክሕፈሶ፡ ፍልጠትን ጉልበትን ወዲ-ሰብ ክረክብ ኣለዎ። መሬት ሕርሻ ቅድመ ዘርኢ ዘሎ ግቡእ ናይ ምልስላስን ጎልጓልን መስርሕ ክሓልፍ፡ ኣብ እዋኑ ክዝራእ፡ ካብ ባዕልን ጻህያይን ነጻ ክኸውን፡ ናብ ፍረ ምስ በጽሐ፡ ኣብ እዋኑ ተዓጺዱ፡ ተኸይዱ፡ እኽሊ ናብ ቆፎ፤ ንመግቢ እንስሳ ዘገልግል ሓሰርን ቃንጫን ድማ ኣብ ዝተመደበሉ ውሑስ ቦታ ክቕመጥ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ንምግባር ድማ  ጉልበት ሰብ ወሳኒ’ዩ። ልግሲ ተፈጥሮ ምስ ዓያዪ ጉልበትን መሬትን እንተዘይተጠዓዒሙ ውጽኢቱ ከንቱ ከም ዝኸውን ኣይጠራጠርን። ብሓጺሩ እቲ ጽቡቕ ክራማት ኣብ ክንዲ እኽልን ሳዕርን ዘለምልም፡ ምሩጽ ሓመድ ባሕጒጉ መሬት’ዩ ዘዕርቕ።

Add a comment

መንግስቲ ህግደፍ ብቐንዱ...............

መንግስቲ ህግደፍ ብቐንዱ ኣብ እዋን ቀውዒ ዘካየዶ ግፋ፡ ህዝቢ ናይ ምድካይን ምጽናትን መደብ ከም ዘለዎ ብሩህ መርኣያ’ዩ ተባሂሉ።ብህዝቢ  ቅቡል  ይኹን  ኣይኹን   ሃገር  ዝመርሕ  ዘሎ  መንግስቲ  ከም  ምዃኑ  መጠን፡  ኣብ  ህዝቢ  ዝወስዶ  ስጉምቲ
ብመጽናዕትን ማሕበራዊ ህይወት ናይ’ቲ ህዝቢ ብዘይሃስን ብዘየናግዕን ክኸውን   ይግባእ ከም ዝነበረ፡  ስርዓት ኤርትራ ዝገብሮ  ዘሎ  ግዱድ  ግፋ  ግን  ህዝቢ  ናይ  ምድካይን  ምጽናት  መደብ  ከም  ዘለዎ  ብብሩህ  ዘመላኽት’ዩ  ክብሉ  ንፖለቲካ
ኤርትራ ብቐረባ ዝከታተሉ ወጻእተኛታት ሓቢሮም።

Add a comment

ኣብ ከባቢ ሽዕብ ዝተራእየ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ሓረስቶት ሻቕሎት ፈጢሩ

Desert Locustከባቢታት ሽዕብ ዝተራእየ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ሓረስቶት ከቢድ ሻቖሎት ፈጢሩ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ሳላ ዝነበረ ጽቡቕ ክራማት፣ ህጡር እቶት ክጽበዩ ዝጸንሑ ሓረስቶ ሽዕብን ከባቢኣን፣ ተራእዩ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ግና ከቢድ ሻቕሎት ኣሕዲርሎም ከምዘሎ ዝጠቐሱ እቶም ምንጭታት፣ ንምምሕዳርን ኣካላት ሚኒስትሪ ሕርሻን፣ ጸረ ኣንበጣ ሓገዝ ክገብረሎም ህጹጽ ጻውዒት ኣቕሪቦም ከምዘለዉ ኣመልኪቱ።

ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ናይ ምድረበዳ ዕስለ ኣምበጣ ዝረኣየላን ሃገር ከም ምዃና መጠን መንግስቲ ወትሩ ምድላዋት ክገብር ውድብ መግቢ ዓለም ይኹን ክኢላታት ሕርሻ ወትሩ'ዮም ዘጠንቅቑ።

Add a comment

ጠንቂ ገዲፍካ ግፉዓት ምህዳን የተዓዛዝብ እምበር ፍታሕ ኣየምጽእን።

ሳልሳይ  ኣካል  ኮይንካ  ሓደ  ጸገም  ብሚዛናውነት  ክትፈትሕ፡  ናይ  ባዕልኻ  ግዝያዊ  ድዩ  ስትራተጂካዊ  ረብሓታት  ኣብ ጸብጻብ  ከየእተኻ፡  መበገሲኡ  ኣዳቒቕካ  ምፍላጥ  የድሊ።  ብፍላይ  እቲ  ጉዳይ  ፖለቲካዊ  መሰረት  ዘለዎ፡  ውሑዳት
ስልጣኖም ክሕልው ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰብኣውን ደሞክራስያውን ዓፈና ዝፍጽምሉ፡ ብዙሓት ድማ ህይወቶም ከድሕኑ ካብ  መረበቶም  ዝፈናቐልሉን  ዝስደድሉን  ተርእዮ  ምስ  ዝኸውን፡  ሳልሳይ  ኣካል  ለዓት  ፍትሕን  ኣድማሳዊ  ክብረት
ሰብኣዊ  መሰልን  ከይለቐቐ፡  ነገራት  ክርእን  ወገን  ብዱላት  ክኸውን’ዩ  ዝግባእ።

Add a comment

ክፉት ዕድመ ንኹሎ ወዲ ብሔረ ጀበርቲ ኤሪትሪያ

መዓልቲ ጀበርቲ ናይ ኩላህና ኤረትራውያን ብሄረ ጀበርቲ ፍሉይ ምትእኽኻብ እንገብረሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብተኸታትሊ ንመበል ሻውዓይ ግዜ

FORUM DAY OF JEBERTI 2017

Add a comment

ስጊንጢር ባህሪያት ህግደፍ፡ ልኡላውነትካ ንረብሓ ሸይጥካ ልኡላውያን ሃገራት ምጽራፍ

ንቡር  መንግስታዊ  መዕቀኒታት  ኣማሊኦም  ዝኸዱ  ሓላፍነታውያን  መራሕቲ  ሃገራት፡  ምስ  መዘናታቶም ተራኺቦም  ክልተኣዊ፣  ዞባዊ፣  ኣህጉራዊ  ድዩ  ዓለም  ለኻዊ  ጉዳያት  ኣልዒሎም  ክዛተዩ፡  ረብሓን  ክብርን ህዝቦም  ኣሕሊፉ  ዘይብ፡  ኣብ  ካልኦት  ጉዳያት  ጠልቃ  ክትኣቱ  ዘየፍቅድ  ውዑላትን  ስምምዓትን  ክገብሩ ንቡር’ዩ።  ብሕጊ  ኣብ  ስልጣን  ዘይደየቡ፡  ኣብ  ውሽጦም  ብሕጊ  ዘየመሓድሩ፡  ብኣድኪኻን  ኣርዒድካን  ግዛእ ፖሊሲ  ዝምርሑ፣  ንገዘባውን  ነገራውን  ረብሓታት  ክብሉ  ልኡላዊ  መሬቶም  ብምሻጥን  ብምክራይን  ልኡላዊ ክብሪ  ህዝቦም  ዘዋርዱ  መትከል  ኣልቦ  ውጉዛት  መራሕቲ፡  ኣብ  ጓጓ  ካልኦት  ኣትዮም  ልኡላዊ  ህዝብታትን ሃገራት  ክዘልፉን  ክኹንኑን  ምስማዕ  ግን  ንቡር  ኣይኮነን።

Add a comment

ዘይዘራእካዮ ኣይዕጸድን'ዩ

ካብ  ምጅማር  ብረታዊ  ቃልሲ  ክሳብ  ሎሚ እንሆ  55  ዓመት  ኣቚጺሩ።  እቶም ብፍላይ  ነቲ  ቀዳማይ መዋእል  ብረታዊ  ቃልሲ  ብኣካል  ዝተሳተፍናዮ  ወለዶ፡   ካብዚ  ዘሎናዮ  ህቦቡላ  ግልል  ኢልና  ዝሓለፈን ዘሎን ክንግምግምዕድል እንተንረክብ፡ ኣብ ከቢድ ሻቕሎትን ቁጠዓን ከምንኣቱ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ  እዋን፡  እዋን  ናይ  ጉብዝና  ኢዩ  ዝነበረ።  ልቢ  ጎበዝ  ኣብ  ደረቱ  ከምዝበሃል  ከኣ፡ ናይ  ጊዜኡ  ጽቡቕ ድሌታት  ደኣ'ምበር  ሳዕቤናት  መጻኢ  ዘርኢ  መነጽር  ተውሳኺትና  ኣይነበረናን።

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ሰብ ካብ 500 ናቕፋ ንላዕሊ ሒዙ ብመዓርፎ ነፈርቲ ከይወጽእ ከም ዝኸልከለ ተፈሊጡ።

ህግደፍ  ዝኾነ  ካብ  ኤርትራ  ንወጻኢ  ዝገይሽ  ሰብ  ካብ  500  ናቕፋ  ንላዕሊ  ሒዙ  ከይወጽእ  ከም  ዝኸልከለ፡  ከምኡ’ውን ዝኾነ  ገያሻይ  ብዘይካ  ናቱ  ሰነዳት  ናይ  ካልእ  ከይሕዝ  ዝእዝዝ  መምርሒ  ኣውጺኡ  ኣብ  መዓርፎ  ነፈርቲ  ተፍትሽ  ከም
ዝጀመረ፡  እዚ  ኩሉ  ካብ  ዓቕሊ  ጽበታዊ  ፍርሒ  ዝነቅል  ከም  ዝኾነን  ምንጭታት  ኣረዲኦም  ትብል  መርበብ  ሓበሬታ ኣሰና።

Add a comment