ሰፊሕ ቃለ መጠየቕ ምስ ተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ

ክቡር ኣንባቢ፣ ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ብዛዕባ ዕዉት ሰለማዊ ሰልፊ ጅነቫን፣ ጉድያ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣመልኪቱ ብመርማሪት ኮምሽን ዝቐረበ ጸብጻብን፣ መርገጻት ሃገራት ኣባላት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፣ ዝያዳ መብርሂ ንምርካብ እዚ ኣስዒብና ነቕርቦ ቃለ መጠየቕ፣ ምስ ተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣባል ፈጻሚ ኣካልን፣ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ዝምደናታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣካይዱ። ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ፣ ከም ገዲም ሓርበኛ፣ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዝተሳተፎ ሰለማዊ ሰልፊ ጅነቫ ዝተሰመዖ ሓበንን ኩርዓትን ክገልጸልና ኢዩ። ምስ ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቃለ መጠየቕ ሰናይ ንባብ ንምነየልኩም፦

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ/ሆደ

‘’ ‘’‘’ ‘’በትሪ በትሪበትሪ በትሪ    ሓቂ ሓቂሓቂ ሓቂ    ትቀጥን ትቀጥን    እምበር እምበር    ኣይትስበርን ኣይትስበርን’’ ’’’’ ’’ ካብ  ነዊሕ  ግዜ  ህዝቢ  ኤርትራ  ንሓርነት  ዘሚርና  ደሪፍና  ሰላማዊ  ሰልፊ  ጌርና  ተኣሲርና ተሰዲድና ክሳብ ብረት ዓቲርና ሂወትናን ኣካልናን ሃብትናን ግዜናን ሰዊእና። ኣውያት ህዝብና ግን ባህግን ጽቡቕ ተስፋን እንበር ክሳብ ሎሚ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተዓወተን። ሰብ ክዉለድ ከሎ ሓራ’ዩ። ንሓርነቱ ከኣ መሬት ወላ ከም ኣፍ እንቚ ትጽበብ እንበር ኣሕሊፉ ኣይህብን’ዩ።
ናይ  1961ዓም  ብረታዊ  ቓልሲ  ንዕብየትን  ንዝናን  ናይ  ዉልቐሰባት  ዘይኮነ  ንሓርነት ህዝቢ’ዩ ተበጊሱ። እንተኾነ ኣከዋውናና ማሕበራዊ መቆምያታትና ብግቡእ ከይተጸንዔ፣ ንድልየታታትና ብግቡእ ዝሕልዎ መርሕ ከይተጠርየ ብድልየትን ብተስፋን ስለዝተጓዓዝና ሂወትን ግዜንወዲኡ ነቲ ዝተብገሰሉን ዝሰንከለሉን በሊዑ ፍጻሜኡ ንረብሓ ከዳዓት ኮይኑ።

Add a comment

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ኢትዮጵያ ቀዳማይ ገጽ ዓመታዊ ኣኼባኡ ኣሰላሲሉ

ሰልፊ  ናህዳ  ኤርትራ  ጨንፈር  ኢትዮጵያ፡  ኣብ  ህልዊ  ፖለቲካዊ  ኩነታት  ኤርትራ  ብሓፈሻ፡  ብፍላይ  ከኣ  ኣብ ንጥፈታት ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጥን ውሽጣዊ ኩነታት እቲ ሰልፊ ኣብ ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ፡ ዓመታዊ ቀዳማይ ገጽ ኣኼባኡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘሰላሰለ ክፍሊ ዜና እቲ ሰልፊ ሓቢሩ።

Add a comment

ርብዒ ዘመን ኣብ ራዕድን መንቁልቋልን

ኤርትራ  ሃገርና  ቅድምን  ድሕርን  ኣብ  እዚ  ርብዒ  ዘመን  ተቖጺሩ  ዘሎ  ስማዊ  ናጽነትን  ብሰንሰለት መግዛእታዊ  ሓይሊ  ኣብ  መጠኑ  ዝሓለፈ  ዕንወትን  ብርሰትን  ዝተሳጥሓት፡  ማዕሪኡ  ድማ  ህዝባ  ብሓለንጊ ጨቆና ምልኪ ምንቃጽ ዝኣበየ ስነብራትን ዘባህርር ማህሰይትን ዝበጽሓን ዝበጽሓ ዘሎን ሃገር ኢያ፡፡ እዚ ዘለናዮ  እዋን  እምበኣር፡  ነዚ  ግብረ  እከይ  ድርሳነ  መግዛእቲ  መዘና  ዘይብሉ  ዓፈናን  በደልን  መዕገቲ ዝናደየሉ  መደረኽ  በጺሕና  ብምህላውና  ይጽንሓልና  ዘይባሃሎ  ናይ  ኣፈ-ኣርክቡ  እዋን  ብምዃኑ  ነቲ በደላት  ሓደ  ክልተ  እንዳ  በልና  ንልዓዓለሉ  ዝርዝራዊ  መረዳእታ  ምቕማጥ  ግሁድን  ቃልዕን  ካብ  ምዃኑ ዝተላዕለ  እቲ  ትርጉሙ  ትርጉም  የብሉን፡፡ 

Add a comment

ካብ ኤርትራውያን ናይ ፖለቲካ ውድባትን ስቪክ ማሕበራትን ነበርቲ ሽወደን፡ ናብ መንግስቲ፣ ሃገራዊ ባይቶን ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሽወደን ዝቐረበ መዘክር።

ንሕና  ኤርትራውያን  ናይ  ፖለቲካ  ውድባት፡  ስቪክ  ማሕበራት  ከምኡ’ውን  ኣባላት  ኮማት  ኣብ  ሽወደን  ብሓባር  ሓደ መዘክር ነቕርበልኩም ኣለና። ነዚ ክንገብር ዘገደደና ቀንዲ ምኽንያት ከኣ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት
ምኽሪ  ጉዳይ  ሰብኣዊ  መሰላት፡  ንጸብጻብ  ምርማሪ  ኮሚሽን  ኣብ  ግህሰት  ሰብኣዊ  መሰላት  ኤርትራ    ሰሚዑ  ዘሕለፎ ውሳንነን  ብይንን’ዩ።  እዚ  ነቕረበልኩም  ዘለና  ጽሑፍ፡  በቲ  ሓደ  ጻውዒት፡  በቲ  ካልእ  ከኣ  ህጹጽ  ዘየላቡ  ስጉምቲ
ንምውሳድ’ዩ።  ብወገንኩም  እዚ ዝስዕብ ስጉምቲ ክትወስዱ ኣትሪርና ነዘኻኽር።

Add a comment

ተገፊፎም ክዕለሙ ዝጸንሑ መንእሰያት ኣብ ሳዋን ከባቢኣን ኣብ ከቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ ይዋፈሩ

Sawa gfufat

ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ተገፊፎም ክዕለሙ ዝጸንሑ ኣሽሓት ኤርትራውያን፣ ኣብ ሳዋ ኣብ ከቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ ተዋፊሮም ከምዘለው ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቶም ካብ 3 ክሳብ 5 ሽሕ ዝተገመቱ፣ ተገፊፎም ክዕለሙ ዝጸንሑን መብዛሕቶም መንእሰይ ዝኾኑ ኤርትራውያን፣ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዞም፣ ኣብት ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ፣ ኣብ ጽሬት፣ ምጥጣሕ መንገድን ናይ ሳዋ መአከቢ መድረኽብን ዝኣመሰለ ናይ ጉልባት ስራሕ'ዮም ተዋፊሮም ዝርከቡ።

Add a comment

ውሕሉል ኣተሓሕዛ ውራይና።

ካብኣባላትግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ  ሰሜንኣመሪካ። ኣብዚ ቅንያት’ዚ ንመስርሕን ውሳኔታትን 4ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ዝምልከት ዝተፈላለየ ርእይቶታት ክስማዕ ቀንዩ። እቲ ብሓደ ወገን ዝንገር ኣብ ሓቅን ክውነነትን ዝተመርኮሰ ክኸውን እንከሎ ገገሊኡ ድማ ወይ ብሰንኪ ሕጽረት ሓበሬታ ወይድማ ብዛዕባ’ቲ ውድብ ካብ ዝህሉ ባዕላዊ ኣጠማምታ ዝብገስ ስለዝኾነ ንሰማዒ ናብ ግጉይ መኣዝን ክመርሖ ዝኽእል ኢዩ።

Add a comment

ስጓሚ ስልፊ (ERITREAN PROGRESSIVE PARTY)

ስጓሚ ስልፊ (ERITREAN PROGRESSIVE PARTY) ክኽተሎ ዝጸንሐ ኣገባብ ቃልሲ ኣብ ውደባን ጉስጓስን ዘተኩረ ኮይኑ ምስ ካልኦት ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት.................

Add a comment

ዓወትና ክቕልጥፍ ትርጉም ደሞክራስያዊ መሰል ብግቡእ ተረዲእና ተኸባቢርና ንቃለስ!

ራኢ  ዘይብሉን  ዘይተወደበን  መንእሰይ  ኣብ  ዝኾነ  ጥርናፈ  ኣትዩ  ቁም-ነገር  ክሰርሕን  ከድምዕን  ኣይክእል’ዩ።  ዋላ ንነብሱ  ንቑሕን  ፈላጥን  ጌሩ  ዝመዝን  ይኹን  ብንጹር  ራእይን  ጭቡጥ  ናይ  ተግባር  መደባትን  ተገዚኡ  ዘይኸይድ እንተደኣ  ኮይኑ፡  ኣብ  ማእከል  ሜዳ  ዕኒይኒይ  ካብ  ምባል  ሓሊፉ  ዘፍርዮ  ነገር  ኣይህሉን።  ስለዚ  ኤርትራዊ  መንእሰይ ክገብሮ  ዘለዎ  ሃገራዊ  ሓላፍነት  ብግቡእ  ተረዲኡ  ናተይ  ዝብሎ  ፖለቲካዊ  መንነት  ሃልይዎ  ተወዲቡ  እንተተቓሊሱ ጥራሕ  ከም  ዘድምዕን  ከም  ዘስምዕን  ግቡእ  ኣገንዝቦ  ክሕዝ  ይግባእ።   

Add a comment

ዝርዝር ዜና ዓወት ወርሒ ጁላይ 2016

ማእከላይ ኮሚቴ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) ካብ ዕለት 7/06/2016 ጀሚሩ ክሳብ 02/07/2016 ኣብ ዘሎ ግዜ ውድባዊ ጽሬትን ፖለቲካዊ ንቅሓትን ዓቅሚ መሪሕነት፣ ተጋደልቲ፣ ህዝቢ ኩናማ ክብ ንምባል ሰሚናራትን ኣኼባታትን ኣካይዱ፡፡ እዚ ዕውት ሰሚናራትን ኣኼባታት ኣብ ተጋደልቲን ህዝቢ ኩናማ ንቅሓት፣ ትብዓት፣ ናይ ቃልሲ ዌነን ንያት ከም ዘሕደረ ኣረጋጊጹ፡፡ በዚ መሰረት ተጋዳላይ ዲምሓኩኤ ካብዚ ናይ ለውጢ መድረኽ ብዝሓፈሶ ናይ ምፍጻም ዓቅሚ ተጠቂሙ፡ ነቲ ክካየድ ዝቐነየ ሰሚናራትን ኣኼባታትን ብዓወት ንምስናይ ኣብ ልዕሊ ጻላኢ በርቃዊ መጥቃዕቲ ብምኽፋት ከቢድ ኪሳራ ኣውሪዱ፡፡ ተጋዳላይ ዲምሓኩኤ ኣብ ሰለስተ ቦታታት በርቃዊ መጥቃዕቲታት ንምክያድ እኹል ምድላዋቱ ዛዚሙ ንስራሕ ወፊሩ፡፡ በዚ መሰረት፡-

Add a comment

መስትያት ዲፕሎማስያዊ ዓወት ዘቤታዊ ስራሕ’ዩ።

ምንጪ  ናይ  ኩሉ  ግዳማዊ  ኣወንታዊ  ሓይሊ፡  ብውልቀ  ሰብ  ደረጃ  ምልኣት  ውሽጣዊ  ጥዕና’ዩ።  ብሃገር  ደረጃ ከኣ ምርግጋጽ ውሽጣዊ ሃገራዊ ሰላም፡ ምዕንባብ ደሞክራስያዊ ትካላትን ኣሳታፊ ቁጠባዊ ገስጋስን…ወዘተ’ዩ። ብውሽጣዊ  ሕማማት  ዝሳቐ  ሰብ፡  ከም’ቲ  ዝድለ  ኣካላዊ  ኮነ  ስነ-ኣእምሮኣዊ  ብስለትን  ሓይልን  ኣይህልዎን። ኣብ  ገጹ’ውን  ጽቡቕ  ወዝ  ኣይህልዎን።  ውሽጣዊ  ሰላምን  ምርግጋእን  ዘይብላ፡  ደሞክራስያዊ  ትካላት ዘይተጣየሱላ፡  ህዝባዊ ልኡላውነት፡ ብፖለቲካን ብሕግን ዘይተረጋገጸላ፡   ብዝበልኩኻ ስማዕን ግበርን  ውሱናት ወሰንቲ  ቀጢን  ትእዛዝ  ትመሓደር፡  ልዕልና  ህዝብን  ሕግን  ዝበረሰላ  ሃገር፡  ቅቡል  ጸላዊ  ግዳማዊ  ፖለቲካዊ ሓይልን  ምስልን  ክህልዋ  ዝሕሰብ  ኣይኮነን።  ምኽንያቱ  ግዳማዊ  ምስሊ  ሓንቲ  ሃገር  ብዘቤታዊ  ምሕደራ    ስለ ዝምዘንን ዝጽሎን።

Add a comment

ደንጊዩ ዝመጸና ዜና

ኮለኔል ወዲ ሓጎስ ንካልኣይ ግዜ ካብ ኢድ ጀጋኑ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ኣምሊጡ፡፡ እቲ ብዕለት 17/07/2016 ኣብ መንጎ ዳሴን ሻካትን ዝተገብረ እሞ ብምዕካስ ኣርፒጂ ዝፈሸለ ዲቢያ ኣብ ልዕሊ ኮለኔል ሀይለስላሴ ሓጎስ ዝተካየደ እዩ ነይሩ፡፡ እዚ በዓል መዚ ህግደፍ ንኣባላት ብሄረ ኩናማ ብኣልማማ ክኣስር ዝጸንሐን ዘሎ እዩ፡፡፡፡ እቲ ዝተገብረ መጽናዕቲ ሓቦ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ይበል ዘብል እዩ፡፡ ኮለኔል ወዲ ሓጎስ ንካልኣይ ጊዜ ኣምሊጡ፡ ሳልሳይን ግን ናይ መወዳእታ ከም ዝኸውን ምንም ጥርጥር የልቦን፡፡

Add a comment

ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጠ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት

ብ9 ሓምለ 2016 ካብ መዓስከር ሸገራብ ብነጋዶ ሰብ ከም ዝተጨውዩ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮም። ናይ  ስደተኛ  መለለዪ  ሕጋዊ  ወረቐት  ሒዞም፡  ብውድብ  ሕቡራት  ሃገራት    ማለት  ዩ  ኤን  ኤች  ሲ  ኣር  ኣፍልጦ ኣብ  ዘለዎ  መዓስከር  ስደተኛታት  ሸገራብ  ካብ  ዝነብሩ  ኤርትራውያን  ስደተኛታት፡  ብ9  ሓምለ  2016  ብረት ብዝዓጠቑ  ነጋዶ  ሰብ  ተወለድቲ  ራሻይዳን  ተሓባበርቶምን፡  ኣብ  ውሽጢ’ቲ  መዓስከር  ካብ  ዝርከብ  መንበሪ ገዛኦም  ተጨውዮም  ከም  ዝተወዱ  እሙናት  ምንጭታት  ድምጺ  ሰላምን  ደሞክራስን  ኤርትራ  ብ10  ሓምለ 2016 ገሊጾም።

Add a comment

ናይ ምክትል ተለንተ ማዕርግ ዝነበሮ ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል ሞይቱ ተረኺቡ፣

ሓደ ወትሃደር ኣባል ፖሊስ ዞባ ማእከል ምዃኑ ዝተረጋገጸ ናይ ምክትል ተለንተ ማዕርግ ዝነበሮ ኣብ ከባቢ መሰልጠኒ ኮለጅ ንግድን ስነቊጠባን  ዝርከብ ቦታ ሓልሓለ በዕለት 13, ሓምለ/ምኽንያቱ ብዘይተፈልጠ ሓደጋ ሞይቱ ከምዝተረኽበ ካብ ወኪል ስሙር ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ዝመጸና ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ብህዝባዊ ምንቅስቃስ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ

ነቲ ብህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝመጽእ ህዝባዊ ናዕቢ ደው ከብሎ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ብዘበንና መንእሰያት ኣብ ዝነበርናሉ ኣንጻር ስርዓት ኢትዮጵያ ነካይዶ ዚነበርና ሰላማዊ ሰልፍታት ሎም ደቅናን ደቂ ደቅናን ኣብ ጀኖቫ ብዚለዓለ መልክዑ ክደግምዎ ከለዉ ራዛ ናይ ኣቡኡ ሓዛ ጥራሕ ኢና ክንብል።

Add a comment

ሰፊሕ በዓል ኤርትራ - ካስል 2016

ደላይ ናጽነትን ፍትሕን ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ፈስቲቫል ኤርትራ - ካስል  ብሰላም የራኽብና   ብብዙሓት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን፣ ብምትሕብባር ምስ ዝተፈላለዩ በርጌሳውያን ማሕበራትንዝዳሎሰፊሕ በዓል ኤርትራ 2016፣ ሃብታም መደባትን ኣብ ፖለቲካውን፣ ማሕበራውን፣ ሕጋውን፣ ዘጠቓለለ፣ ዓበይቲ ሃገራውያን መራሕትን፣ ንጡፋትን ክኢላታትን መደረን መጽናዕትን ዘቕርብሉ፣ ሰሚናራትን ዎርክ ሾፕን  መኣዲ ዘተን   ባህላዊ መደባትን ተዳሊዩ ኣሎ።

Add a comment

መጸዋዕታ ንሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ አብ ኒዉዮርኪ መሪሒነት ባይቶ ስሜን ኣሜሪካ

ብመጀመሪያ - ርሑስ በዓል ዒድ አል ፈጥር  አልሙባራክ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ንኵሎም ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምናን ብምባል ዓመት ሰላምን ራህዋን ፍትሒን  አዉሪዱ ንዓመታ  ከምዚ እዋን  አብ  ዉሽጢ ሃገርና ብፍቅርን  ሰላምን  ንከነብዕሎ እንዳ ተመነና፡  እዚ  ብዉድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስብአዊ መሰላት ንከመይነት ክብረት ሰብአዊ መሰላት አብ ኤርትራ ከተጻሪ ዝተመዘት መርማሪት ኮሚሽን ንካላአይ ግዜአ አብ ኤርትራ

Add a comment

እዋናዊ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኣወንዚፎም ኣብ ሽሕጣንን ምድንጋርን ዝተጸምዱ ህግደፋውያን

ኣብ’ዚ  እዋን’ዚ፡  ኣብ  ዝተፈላለየ  ማሕበራዊ  መራኸቢታት፡  ብዛዕባ  ህልዊ  ኩነታት  ዓዲ  እንግሊዝ  ብዙሕ  ይጸሓፍን ይዝረብን  ኣሎ።  ህዝቢ  እታ  ሃገር  መሰል  ርእሰ  ወሳኔኡ  ተጠቒሙ፡  ካብ’ቲ  ንብዙሕ  ዓመታት  ብሕብረት  ተጠርኒፍሉ
ዝነበረ  ሕብረት  ኤውሮጳ  ስለዝተፈልየ።  ነዚ  ስዒቡ    ድማ፡  ብዙሓት  ናይ’ቲ  ኣብ  ስልጣን  ዝጸንሐ  ሰልፊ  ማለት  ካብ ቀዳማይ  ሚኒስተር  ደቪድ  ካሜሮን  ጀሚሮም    ባዕሎም  ካብ  ስልጣኖም  ክወርዱ  ንዕዘብ  ኣለና።  ምኽንያት  ካብ  ስልጣን
መእለይኦም  ከኣ፡  ህዝቢ  ይሕሸኒ  ብዝብሎ  ንውሳኔኡ  ከተግብረሉ  ብዝኽእል  ፖለቲካዊ  ሰልፊ  ወይ  መንግስቲ  ክምራሕ ኣለዎ።  ርእይቶና  ዘይዕግቦ  እንተደኣ  ኮይኑ  ከይፈተወ  ብሓይሊ  ክንጸዓኖ  ኣይግባእን።

Add a comment

ካብ ጅዳ ናብ ኣስመራ ብመንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝተበገሱ ገያሹ ንመዓልታት ይደናጎዩ

Erlines

መንገዲ ኣየር ኤርትራ፣ ካብ ጅዳ- ኣስመራ ንዝመላለሱ ገያሹ ንመዓልታት የደናጉዮም ምህላዉ ተሓቢሩ። መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝጥቐሙ ገያሹ፣ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሑዞም ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተመደበ ግዜ ክሳብ ሓሙሽተ ሰዓታት ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ጀዳን ርያድን ክጽበዩን፣ ኣብ ገለ እዋናት ከኣ ክሳብ ሰለስተ መዓልታት ይመላለሱን ምህላዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብታ ሃገር ሓቢሮም።

Add a comment

ሆላንድ፣ ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክትከታተል ምዃና ተፍልጥ

DJ

መርበባት ሓበሬታ እታ ሃገር ብዘቕርብኦ ዘለዋ ጸብጻብ መሰረት፣ ሚኒስትሪ ድሕነትን ፍትሕን እታ ሃገር ናብ ኤርትራ በጺሖም ንዝምለሱ ኤርትራውያን ሓተቲ ዑቕባ ኣብ ክትታል ከምዘሎ ኣፍሊጠን።

ጸሓፊ ሚኒስተሪ ድሕነትን ፍትሕን ሆላንድ ክላስ ዶሚኒከስ ማርያ ድየኮፍ፣ ብዛዕባ ዕቱብነት እቲ ጉዳይ ኣብ ባይቶ ከምዝተዘተየሉ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

"ደም ዝተሓልበት ሃገር" ዒራቅ 2

ብኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ (ቅድሚ 3 ዓመት  ነቲ ኣብ ሓሶት ዝተሞርኮሰ ንዒራቅ ምውራር “ደም ዝተሓልበት ሃገር“ ብዝብል ኣርእስቲ ክጽሕፍ እንኮለኹ፤ ነቲ ወራር ን7 ዓመት ኣጽኒዑ  እቲ ወራር ጌጋን ኣደናጊርካ ዝተገብረን ወራር ምንባሩ  ዘረጋጌጸ ብፈጸምቲ ናይቲ ገበን ዝተኣምነሉ ናይ ቸልኮት ጸብጻብ 4 ዓመት ጌሩ ምንባሩ እፈልጥ ኣይነበርኩን፤ ዝኾነ ኾይነ እቲ ንዒራቅ ዝሓምተለ ውዲት ጽባሕ ኣብ ካልእ ሃገር  ንኸይድገም ብንቅሓት ምዕጣቅ ኣገዳሲ ክኸውን`ዩ። መጻወቲ ካብ ምዃን ዝኸፍእ የለን።)

Add a comment

ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ በቲ ስርዓት ዝተፈብረኹ ናይ ሓሶት ውጥናት ይኸውን ኣሎ።

እዚ  ኢሳያስ  ኣፈ-ወርቂ  ኣብ  ልዕሊ  ዜጋታት  ኤርትራ  ዝፍጽሞ  ዘሎ  ዕለታዊ  ሰብኣዊ  ግህሰታት  ብጸዓዱ  ደቡብ ኣፍሪቃውያን  ኣብ  ልዕሊ  ጸለምቲ  ደቡብ  ኣፍሪቃውያን  ወይ  ድማ  ብእስራኤላውያን  ኣብ  ልዕሊ  ፍሊስጤማውያን ዝዓረፈ  በደል  እንተዝነብር  እንታይ  ዝብል  ክስን  ሚዛንን  ምተዋህቦ  ኔሩ  ብሩህ’ዩ።  ስርዓት  ኢሳያስ  ኣፈ-ወርቂ  ብስም ሃገራዊ  ኣገልግሎትን  ሃገራዊ  ልምዓትን  ወለዶ’ዩ  ዘልምስ  ዘብርስ  ዘሎ።  ስርዓት  ኢሳያስ  ከምዚ  ዝበለ  ጨካን  ግፍዒ  ኣብ ልዕሊ  ዜጋታቱ  ክፍጽም  እንከሎ  ብጌጋ  ኣይኮነን። 

Add a comment

"ብኣተሓሕዛ እሱራት G15ን ጋዜጠኛታትን ዓለም ከተመስግነና ይግባእ።" ኣቶ የማነ ገብርኣብ

Yemane Monkey

ንልዕሊ 15 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራን ጋዜጠኛታትን፣ ካልእ ዝኸፈአ ፍርዲ ብዘይምሃብና ዓለም ከተመስግነና ይግባእ፣ ክብል ኣቶ የማነ ገብረኣብ ገሊጹ።

ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ምስ ጀርመናዊት ሬድዮ ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ፣ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ጋዜጠኛታትን ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝሓተቱ ሰበስልጣንን ብዘይሕግን ፍርድን ብኢሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ቀዪዱዎም ክትብል ዓለም እንዳከሰሰቶ እንከላ፣ ካልእ ዝኸፈአ ፍርዲ ምተዋህቦም ክብል ምግላጹ፣ እቲ መንግስቲ ንዝኽሰሰሉ ዘሎ ገበናት ከመሓይሾስ ይትረፍ ናብ ዝገደደ ኩነታት’ውን ከምርሕ ከምዝኽእል’ዩ ኣንፊቱ።

Add a comment

ሃገራዊ ባይቶ ሆላንድ ንጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ዘለዎ ደገፍ ብምግላጽ፡

እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሰጋገር ዘለዎ እምነት ከም ዝገለጸ ተፈሊጡ። ንዋሕዚ  ስደት  ኤርትራውያን  ጠንቁን  ሳዕበናቱን  ኣመልኪቱ  ዝተመያየጠ  ሃገራዊ  ባይቶ  ሆላንድ፡  ብባይቶ ሰብኣዊ  መሰላት  ውድብ  ሕቡራት  ሃገራት  ኣብ  ኤርትራ  ዘሎ  ኣተሓሓዛ  ሰብኣዊ  መሰላት  ከተጽንዕ  ዝተመዘት መርማሪት  ኮሚሽን  ንዘቕረበቶ  ጸብጻብ  ብምድጋፍ፡  እቲ  ጉዳይ  ኣብ  ክንዲ  ናብ  ሕብረት  ኣፍሪቃ  ናብ  ቤት መኽሪ  ጸጥታ  ውድብ  ሕቡራት  ሃገራት  ክመሓላለፍ  መንግስቲ  ሃገሩ  ዝከኣሎ  ኩሉ  ክገብር  ከም  ዘተሓሳሰብ
ካብ’ቲ ቦታ ዝተቓለሐ ዜና ኣረዲኡ።

Add a comment

ኣባላት ውድባት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ- ሕድሪን ስምረት ምንቅስቃስ ንድሕነት ሃገርን ኣብ ስቱትጋርድ (ኮንቨርስትሃይም)

ናይ እዘን 2 ምሓዙት ውድባት ኣባላት ነበርቲ ስቱትጋርድን ከባቢኣን፡ ብቀዳም ዕለት 16 07 2016 ተራኺቦም ብሕባር ብህልዊ ክነታት ሃገሮም ብምምይያጥን  (ግሪል) ብምግባር ክዛነጉዑን ምውዓሎም ካብቲ ቦታ ዝመጸና ሓበሬታ የነጽር።

Add a comment

ወዲ ወይዘሮ እሙና!!! ሱቕ ኢልካ ተቐንዘው፡ ኣይተዕገርግረና

ቅልዕቲደብዳቤንቀለታኪዳነ :ሓባልሲ መጠመቲኣ ትዀሓል ዝተባህለ ወይ ከኣ ዝተኸስተነት ደርሆ ሞታ ዘይተርፋ ፈንጠርጠር ክትብል ንባይታ ተርስሖ ዝተባህለ፡ ምስ‘ዚ ወዲ ወይዘሮ እሙና ገብረመድህን ንዕዉት ሰላማዊ ሰልፊ ጀነቫ፡ ዓለም ዘደነቐ ብተዓዛቢኡ ዝተመረቐ፡ ንእኽብካብ ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣሰንቢዱ ዘንቀጥቀጠ ከነኣእስ ኢሉ ዘዕጀውጀዎ፡ ሽሕኳ ንዑቕ! . . . እንታይ ኣፍለጦ ዕጡቕ ኢልካ  ሸለል ክበሃል እንተተኻእለ፡ ብወገነይ እቲ ንዓመታት ዝተጣራዕኩዎ ጥርዓናት በዚ ኣብ ጀነቭ ዝተዋዕለ ውዕሎ 23.06.2016 እፎይታ ተሰሚዑኒ ወራሲ ወለዶ ከም ዘሎ ምሂሩኒ ኢለ ሓጎሰይ ዝገልጾ .... ከም‘ቲ ሃመማ ኣብ ጸባ ኣትያ ኣፈንፊና ንጸባ ተኽዕወካ፡ እዚ ሰብ እዚ ኸኣ ሓዊና ዝበልናዮ ቁስሊ ክጎድእ ፈንጠርጠር ምባሉ ስለ ዘሕረቐኒ እየ ብእዛ ቅልዕቲ ደብዳበ ዝምልሸሉ ዘለኹ።

Add a comment

ውድባዊ ዕማም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ኣኼባ ኣባላት ጨናፍር ኤውሮጳ 18 ሓምለ 2016!!

ዲሞክራስያዊ መስረሓት 4ይ ኣኼባ ባይቶን ውሳኔታቱን ውድብና ካልእ ስእሊን ኩሕሊን ንምቕባእ ብዙሕ ክበሃል ቀንዩ። ደድሕሪ ህቦብላ ክጋልብ ዘይመረጸ ውድብ፡ ንዝቐነየ ፍረ-ኣልቦ ህውተታ ኣቓልቦ ከይሃቦ እዩ ዝቐነየ። እንተኾነ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ንዝኽተሎ ህዝባዊ ጠመተ ቀዳምነት ብምሃብ መብርሂ ክህብ ግዴትኡ እዩ። እነሆ ድማ ንሕና ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ጨናፍር ኤውሮጳ ኣብ ውጽኢትን ውሳኔታትን 4ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ዘሎና መርገጽ ንህዝብናን ፈታውን ብንጹር ነቕርብ።

Add a comment

ምልካዊ ስርዓት ብሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተሰናቢዱ ኣይእለን። ስለዚ ግብራዊ ውቅዒት’ውን ከድልየና’ዩ

ኣብ’ዚ  ሒዝናዮ  ዘለና  ዓመተ  2016፡  ንሕና  ኤርትራውያን  ደለይቲ  ለውጢ  ብርክት  ዝበሉ  ኣጋጣሚታት ምኽንያት  ብምግባር፡  ነንሕድሕድና  ክንደሃሀን  ኢህን  ምሂን  ክንበሃሃልን  ተራኢና  ኢና።  ገላ  ካብ’ዞም ኣጋጣሚታት  ንጭውያ  ዜጋታትና  ኣብ  ምድረ-በዳ  ሰሃራ፣  ምጥሓልን  ሞትን  ኣብ  ባሕሪ  ሜዲትራኒያን፣ ከምኡ’ውን  ብምኽንያት  ጽንብል  መበል  25  ዓመት  ሃገራዊ  ነጻነት።  ብይን  ናይ’ዚ  ብዘይዕረፍቲ  ከሳቕየናን ከድምየናን  ጸኒሑ  ዘሎ  ዓማጺ  ጉጅለ  ንምስማዕን  ደገፍና  ንመሃብ’ውን  ከምኡ።

Add a comment

ርሑስ ዒድ ይግበረልና !!

ብኣጋጣሚ ዒድ ኣል-ፈጥር ኣልሙባራክ፣ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ንኹሎም ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምናን፣ እንቋዕ ናብኡ ኣብጻሕኩም ብምባል፣ ርሑስ ዒድ ክገብረልና፣ ብስመይን ብስም መሪሕነትን መሰረታትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ፣ ልባዊ ምንዮተይ ክገልጽ ደስ እብለኒ። ዝመጽእ በዓላትና ከኣ፣ ምልኪ ለጊሱ ሰላምን ፍትሕን ማዕርነትን ራህዋን ዝሰፈኖ ስርዓት ተኺልና፣ ኣብታ ንመዋእል ዝተቓለስናላ ሃገርና ምስ‘ቲ እንፈትዎ ህዝብና ኮይና ከነብዕላ ተስፋና ወሰን የብሉን። ከምኡ‘ውን ኣብ ዞናናን ዓለምን ሰላምን ጸጥታን ርግኣትን ክሰፍን ምንዮትና ንገልጽ።

ርሑስ ዒድ ኣል ፈጥር ይግበሮ !

ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም

ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

06/07/2016

 

 

Add a comment

ኣብ ፖለቲካ ብዘይናትካ ፌርማን ሰልፈኛን ምቅዋም ይከኣል ድዩ?

ዝከኣል እንተደኣኮይኑ’ኸ ብኸመይ፡ ብልቓሕ ወይስ ብኽራይ? ብዝኾነ ኣጋጣሚታት ዘይተለምደ ነገር ክትርእን ክትሰምዕን እንከለኻ ትግረም’ሞ፡ ከምዚ’ከ ይበሃልን ይግበርን ድዩ  ዝብል  ሕቶ  ድማ  ይመጸካ።  እቲ  ዘይተለምደ  ጉዳይ  ከመይ  ክመጽእ  ወይ  ክኽሰት  ከምዝኸኣለ  ንምፍላጥ፡ ሓሳባት  ተደየብን  ተወርድን።  ከክንዲ  ዝዓቕምኻ  ድሕሪት  ተመሊስካ  ተመክሮኻን  ተመክሮ  ካልኦትን ትፍትሽ።  ክሳብ’ውን  መዛግብቲ  ታሪኽ  ኣብ  ምግልባጥ  ትኣቱ።

Add a comment

ሕቶ መንነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ቅዕቀብን..............

ሓርነቱ ዝተጎናጸፈ ሕብረተ-ሰብ ንምርግጋጽን ሕጂ’ውን ብጽንዓትን ተወፋይነትን ንረባረብ። ህዝብታት  ኤርትራ፡  ምእንቲ  ምርግጋጽ  ሃገራዊ  ነጻነቶም  ሰብኣዊ  ክብሮምን  ክብሉ፡  ኣንጻር  ዝተፈላለዩ ተበራረይቲ ቀጥታውያን ባዕዳውያን ገዛእቲ ስርዓታት፡ ንከባቢ ሓደ ዘመን ዝኣኽል ነዊሕን መሪርን ሓርበኛዊ ተጋድሎ ከም ዘካየዱን ሰፍ ዘይብል ከቢድ መስዋእቲ ከም ዝኸፈሎን ናይ ቀረባ ተዘክሮና’ዩ። እዚ ኣብ ታሪኽ ሃገራዊ ሓርነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ዓለም፡ ዓቢ ቦታ ዝሕዝ ቃልሲ’ዩ።

Add a comment

ኤርትራዊ ፕሮፈሶር ኣስመሮም ለገሰ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ክሒዱ፡ ኣብ ትሕቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ተንበርኪኹ ንምሁራዊ ክብርን ቦታን ይብርዝ ከም ዘሎ ተሓቢሩ

ፕሮፈሶር ኣስመሮም ለገሰ ብኣካዳሚያውን ሞያውን ዓይኒ ሓደ ካብ ዝለዓሉ ኤርትራውያን ምሁራት’ዩ ዝበለ ኣብ መርበብ ተጎርባ ዝተዘርገሐ ጽሑፍ፡ ብዓይኒ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ክምዘን እንከሎ ግን ብፍላይ ድሕሪ’ቲ ብዶብ  ዝተመኽነየ   ኣብ  መንጎ  ኢትዮጵያን  ስርዓት  ህግደፍ  ዝተኻየደ  ኣብራሲ  ኲናት፡  ከም  ተራ  ዘይበሰለ ካድር  ንወራሪ  መንግስታዊ  ጉጅለ  ህግደፍ  ደጊፉ  ደው  ምባሉ፡  ንምሁራዊ  ቦታኡን  ሰብኣዊ  ክብሩን  ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትይዎ ይርከብ ክብል ገሊጹ።

Add a comment

ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ (IMF) ...............

ዓለማዊ ማዕከን ገንዘብ (IMF) ብዛዕባ ቁጠባዊ ንጥፈታት ኤርትራ ጭቡጥ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ገሊጹ ብዛዕባ  ቁጠባዊ  ገስጋስ  ናይ  ሃገራት  ኣመልኪቱ  መጽናዕቲ  ዘካይድ፡  ዓለማዊ  ማዕከን  ገንዘብ  ማለት  ኣይ  ኤም ኤፍ፡ ኣብ ከመይነት ቁጠባዊ ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተላዕላ ዛዕባ፡   ንኤርትራ ብዝምልከት እኹል ሓበሬታ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ሓቢሩ።

Add a comment

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ጨናፍር እስራኤል ስሩዕ ወርሓዊ እኼባ ኣቃኒዑ፡

ግሃድኤ-ሕድሪ ጨናፍርእስራኤል ስሩዕ ወርሓዊ ኣኼብኡ ዕለት 15 ሓምለ 2016 ኣቃኒዑ፡ እቲ ብምክትል ኣቦ-ወንበር፡ ሓላፊ ክፍሊ ውደባን ኣባል ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪን ተመሪሑ፡ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቀትሪ ኣብ ከተማ ተል-ኣቪቭ ዝተኻየደ ርክብ፡ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ውድብን ስፊሕ ምይይጥ ኣካይዱ። ነቲ ርክብ ዝኸፈተ ምክትል ኣቦ-ወንበር ግሃድኤ-ሕድሪ ዞና እስራኤል መንእሰይ ገብርሂወት መለስ፡ ንተጋባእቲ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባል፡ ኣብ’ቲ ዕለት ንዘተ ከም መበገሲ ዝተታሕዙ ኣጀንዳታት ብዝርዝር እቕሪቡ፡ ገለ ካብ’ቲ ንዘተን መብርሂታትን ዝወረደ ጉዳይት፡ ህልው ኩነታት ውድብ፡ ግሃድኤ-ሕድሪ ጨናፍርእስራኤል፡ ህሉው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ቅድመ ምድላዋት ንጉባኤ፡ ኣብ ልዕሊ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ ብባይቶ ናይ’ቲ ውድብ ዝተወሰነ ውሳኔታትን ምኽንያታትኑን ዝብሉን ካልእን ይርከብዎም።

Add a comment

ዒድ ሙባርክ

 

Add a comment

ኤርትራ ዘይንቡሩ ከም ንቡር፡ መንግስታዊ ስልጣንን ልኡላዊ መሬትን ናብ ጨረታ ዝወረዱላ ሃገር

ናይ  መን  ፖሊሲ’ዩ፡  ብዙሓት  ፈትዮም  ረድዮም  ዝተቐበልዎ  ድዩ  ወይስ  ብተጽዕኖ  ክቕበልዎ  ዝተገደዱ? ብተግባር  ንኣብዘሓ  ህዝቢ  ዓለም  ዝጠቅም  ድዩ  ዝጎድእ  ዝብሉ  መሰረታዊ  ሕቶታት  ወንዚፍና፡  ንሓልፎ  ዘለና መድረኽ፡  ብፖሊስ  ነጻ  ዕዳጋ  ዝተመልከ  ንምዃኑ  ዘካትዕ  ኣይመስለናን።

Add a comment

ኣብ ባልጃ ተሓቢኡ ናብ ስዊዘርላንድ ክኣቱ ዝፈተነ 'ኤርትራዊ' ተታሒዙ

Balja

ብ ባልጃ ተሓቢኡ ናብ ስዊዘርላንድ ክኣቱ ዝፈተነ 'ኤርትራዊ' ምዃኑ ዝገለጾ ስደተኛ ከምዝተታሕዘ ፖሊስ እታ ሃገር ሓቢሩ። ፖሊስ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት፣ እቲ ስሙ ዘይተጠቕሰ ኤርትራዊ'ዩ ዝበሎ መንእሰይ፣ ነብሱ ዓማጺጹ ኣብ ባልጃ ድሕሪ ምእታው፣ ብሓደ ካልእ ኤርትራዊ ተሓጊዙ'ዩ ካብ ከተማ ሚላኖ ናብ ስውዘርላንድ እተምርሕ ናብ ዝነበረት ባቡር ተሰቒሉ።

ድሕሪ ናይ 45 ደቓይቕ ጉዕዞ፣ ተሳፈርቲ እታ ባቡር፣ ኣብ ውሽጢ ዝተዓጽወ ባልጃ ድምጺ ሰብ ብምስምዖም ንኣባላት ሓለዋ ባቡር 'ዮም ሓቢሮም።

Add a comment

ኣብ ኣዚለን ቀዳማይ ክፍልን ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ ተማሃሮ ዓድታት ክኒን ቅኒቶን ብ11-12 ሓምለ 2016 ተመሪቖም።

ማሕበር  ረዲኤትን  ምዕባለን  ኤርትራ፡  ካብ  ኣባላታ፡  ካብ  ግዱሳት  ኤርትራውያንን  ፈተወቲ  ኤርትራውያንን  ብዝረኸበቶ ገንዘባዊ ሓገዝ፡ ኣብ ዝተሃነጸ  ቤት ትምህርቲ፡ ኣብ ኣዚለን ቀዳማይ ክፍልን ተመዝጊቦም ክመሃሩ ዝጸንሑ፡ ህጻናት ክኒን
ቅኒቶ፡  ወለዲ፡  ነበርቲ  እተን  ዓድታት፡  ወከልቲ  ኣብ’ቲ  ከባቢ  ዝንቀሳቐሱ  ተጋደልቲ  ደሞክራስያዊ  ግንባር  ሓድነት ኤርትራ  (ደግሓኤ)ን  ካልኦት  ዕዱማት  ኣጋይሽን  ኣብ  ዝተረኽብሉ  ብድሙቕ  ኣገባብ  ከም  ዝተመረቑ  ዝረኸብናዮ  ናይ
ስልኪ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 4ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ(ግሃድኤ-ሕድሪ) 4ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዕለት 01 ክሳብ 05 ሓምለ 2016 ኣካይዱ፡፡ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪ ኣብዚ  ንሓሙሽተ መዓልታት ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ፡ዝሰርዖም ኣርእስተ ኣጀንዳታት፡ ዓለማዊ፡ ኣህጉራዊ፡ ዞባውን ከባብያውን፡ ሃገራውን ኩነታት፡ ናይ ነብሲ-ወከፍ ፈጻሚ ኣካል ቤት ጽሕፈታቱ ዝቐረበ ናይ 6ተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ሰሚዑ፡ ብዕምቆት ዘትዩን ገምጊሙን ሚዛኑ ኣቐሚጡ፡፡

Add a comment

መንገዲ ኣየር ኤርትራ፣ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ምድንጓያት፣ ናይ ኣስመራ-ግብጺ በረራታቱ ንግዜኡ ደው ከብል ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ

Erilines

ኣብ ግብጺ ተደጋጋሚ ምድንጓያት ኣጋጢምዎ ዝርከብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ፣ ብሰንኪ ዘዋህለሉ ዕዳ፣ ካብ ኣስመራ ናብ ካይሮ ዘካይዶ ዝነብረ በረራታት ንግዜኡ ደው ከብል ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ።

መንገዲ ኣየር ኤርትራ፣ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ካይሮ ብዘጋጠሞ ተደጋጋሚ ምድንጓያትን ቴክኒካዊ ጸገማትን ናይ ኣገልግሎት ዕዳ ስለዘለዎ'ዩ ናይ ካይሮ በረራታቱ ደው ከብል ምዃኑ ዝንገር ዘሎ።

Add a comment

ስለያዊ መሓውራትን ሲቪል ሰለይትን ይቀልዑ።

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ናይ ስርዓት ህግደፍ ስለያዊ መሓውራትን ቀንዲ መሳርሒ ዝኾኑ ናይ አሽሓት ስቪል ስለያ ኣስማትን ከምነቃልዖም ሓቢርና ኔርና።  ስለዚ ቃልና ኣኽቢርና: ኣብ 1ይ- ቀዳማይ ክፋል ጹሑፍና ድማ ብዞባ ማእከል ጀሚርና ናይ ሰማንያን ሽዱሽተን (86) ኣስማት ሲቪል ስለይቲ ምስ ሙሉእ ዝርዝራቱ ነቕርብ ኣሎና፡፡ እቲ ምቅላዕ ንሽዱሽተ (6) ዞባታት ኤርትራ የጠቓልል።

Add a comment

ሱዳን፣ ግፋ ስደተኛታት ኤርትራ ይቕጽል

Gifa Sudan

ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ኣብ ካርቱምን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጀመረዎ ግፋ ብጻዕቒ ይቕጽልዎ ኣለው።

ብፍላይ ኣብቲ ኤርትራውያን ብብዝሒ ዝርከብሉ ከባቢታት ካርቱም፣ ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ገዛ ገዛ እናኣተዉ ደቂተባዕትዮን ደቂንስትዮን ይገፍዎም ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ካብ ድሮ ዒድ ኣል-ፈጥሪ ክሳብ ትማሊ ኣብ ዝነበረ መዓልታት ጥራይ ልዕሊ ሓደ ሚእቲ ኤርትራውያን ተገፊፎም ኣብ ቀይዲ ከምዝርከቡ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብታ ከተማ ሓቢሮም።

መብዛሕቶም እቶም ካብ ከባቢ ሰሓፋ ዝተገፈፉ ኤርትራውያን፣ ድየም ኣብ ዝብሃል ቦታ ተኣሲሮም ከምዘለዎ ከኣ ኣመልኪቶም።

Add a comment

ናፓልዮን መበቖሉ ኤርትራ'ዩ?

Nap"ኣንታ ሰሚዕካ ዶ? ናፖልዮን መበቆሉ ኤርትራዊ ምዃኑ'ኮ ተረጋጊጹ።" "እንታይ ትብል? መን'ዩ ኸ ኣረጋጊጹ?”  "ኣብዚ ኣብ ፓሪስ፣ ኣብ ሰርቦን ዩኒቨርሲቲ ዓሙቕ መጽናዕቲ ተኻይዱ፣ በቃ! ናፖልዮን ኤርትራዊ'ዩ መበቖሉ ደምዲሞም።"  "መቸም ፣ ከደራይ ሕብሪ ቆርበት ስለዝነበሮ ኣይኮነን፣ ኤርትራዊ'ዩ ዝብልዎ ዘለዉ፣"

Add a comment

ሕቶ ሓድነት ይኹን ምሕዝነት.............

ሕቶ ሓድነት ይኹን ምሕዝነት፡ ብንቕሓትን ቃልስን’ምበር፣ ብባዕላዊ ድሌታትን ባህግን ክረጋገጽ ኣይክእልን፣ ሓድነት  ይኹን  ምሕዝነት፡ነቶም  ብተናጸል  ዝዋስኡ  ሓይልታት፡  ሰብኣዊ፡  ፖለቲካውን  ነገራውን  ዓቕሞም፡ ፍልጠቶምን  ግዚኦምን  ብምውዳድ  ከቃልስ  ዘኽእል  ፖለቲካዊ  ተልእኾ  ዘበርክቱ  ኣምራት  ስለ  ዝኾኑ፡  ኣብ ቃልሲ  ይኹኑ  ኣብ  ካልእ  መዳያት  ክዕመሙ  ዝድለዩ  ስራሓት  ንምስልሳል  ዘገልግሉ  መሳርሒታት  ናይ  ቃልሲ ምዃኖም  ርዱእ  እዩ። 

Add a comment

ብዛዕባ እቲ ብሰነ 12/2016 ኣብ መስሓል ኣኽራን ዝተኻየደ ስርዓት ህግደፍ ዝወልዖ ኩናት ዝመጸና ተወሳኺ ዜና

ከም ዝዝከር ሰነ 12/2016 ኣብ መስሓል ኣኽራን እቲ ወልፊ ምፍሳስ ደም ልምድን ባህግን ዘለዎ ስርዓት ህግደፍ ብዝወልዖ ኩናት ብዙሕ ምምዝባል ኣብ ህዝቢ እቲ ከባብን ከምዘኸተለ፡ ፍሉጥ ኮይኑ፡ እቲ ብኩናት ዝዋዘ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ መራሒ ምልካዊ ስርዕት ህግደፍ ዝኾነ እሰያስ ናፈወርቂ ነቲ ዝነበረ ውግእን ነቲ ዝተኸፍለ ሂወትን ብዘነኣእስ ድምጺ 18 ኣሰር መምህራኖም ሲዒቦም፡ ወለድን ቤተሰብን እዞም ዝሰዓቡ ክኣ ክትሕበኑ ኣለኩም፡ ክብል ኣብ እቲ ብምኽንያት መዓልቲ ሰማእታት ማለት 20 ሰነ ከም ዘባጨወ ዝዝከር ኮይኑ፡ እቲ ሓቂ ግን ሎሚ ሓምለ 04 ካብ ኣስመራ በጺሑና ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ጥራሕ 45 ሳንዱቕ ሬሳ ከም ዝወረደ ካብ መካይንን ከክንደይ ሬሳ ሒዙ ኔሩ እቲ ሳንዱቕ ከም ዘይተፈልጠን፡ ብሓፈሻ እንተዘይኮይኑ ታሪኽ ሂወት ከምዘይተገልጸን፡ እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ።

Add a comment

ኣብ ወፍሪ ጎደናታትን ፒያሳታትን ዝኣምን ስርዓት፡ ክበዝሕ ክበዝሕ ኣብ ባዕሉ ዝመረጾ ግንባር ተዋሪዱ።

ጉጅለ  ኢሳያስ  ኣፈወርቂ  ጎደናታትን  ፒያሳታትን  ምዕራባዊ  ዓለም፡  ካብ  ሰሜን  ኣመሪካ  ናብ  ክፍለ  ዓለም ኤውሮጳን ኣውስትራሊያን መዕንደሪ ሕሉፋት ደገፍቱ ካብ ዝገብሮም ብውሕዱ 40 ዓመት ኣሕሊፎም ኣለው። እዚ  ጠላም  ጉጅለ  ካብ  ተጋድሎ  ሓርነት  ኤርትራ  ተነጺሉ፡  ናይ  ገዛእ  ርእሱ  ውድብ  መስሪቱ  ክንቀሳቐስ  ካብ ዝጅምር፡  ዘቤታዊ  ንጥፈታቱ  ኣብ  ወጻኢ’ውን  ከንጸባርቖ  ብምሕሳብ፡    ንኡሳን  ናይ  ፕሮፖጋንዳ  ኣሃዱታት ብምምስራት’ዩ “ሀ” ኢሉ ጀሚርዎ።

Add a comment