ብመደብ ዝተሃርመ ክብርን ዕቤት መማህራን ኤርትራ ብፕሮፖጋንዳ ኣይሓውን።

 ኩለነተናዊ ዕቤት ሓንቲ ሃገር ኣብ ዜጋታት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ካብ ምርግጋጽ ወጻኢ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ዜጋታት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ከማዕብሉ ከኣ ካብ ቅኑዕ ስርዓተ ትምህርቲ፣ ግቡእ ክብሪ ንሞያ መምህርና ምሃብን፡ ንመምህር ዓቕሚ ሃገር ብዘፍቅዶ ደረጃ ፍልጠቱ፡ ጻዕሩን ኣፍራይነቱን ኣብ ግምት ዘእተወ ገንዘባዊ ክፍሊትን ካልእ መተባብዕን ምግባር የድሊ። ብሞያያውያን ተጸኒዑ፡ ንሓፈሻዊ ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ እታ ሃገር ኣብ ጸብጻብ ኣእትዩ ዘይተቐርጸ ስርዓተ ትምህርቲ፣ መምህር ብሞያኡ ከይሕበን ከይኸብር፡ ሕልናዊ ዕግበት ከይፈጥር፡ ከም ዝኾነ ሰብ ንኽነብር ዘኽእሎ ዋጋ ድኻሙ ገንዘባውን ንገራውን ረብሓ ከይረክብ ዝነፈገ ፍጹም ዓይኒ መርፍኡ ዝጠፍኦ ጸረ-ህዝብ

Add a comment

ካብቶም 156 ፡ ካብ ሱዲን ዜተመሌሱ 3- ሕሙማት ተኣሲሮም፡

ጸጥታ ህግዯፍ ከኣ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ጨውዮም ብቐጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከምዜዲጎኑዎም,ዜርዜሩ ብመርትዖ ተሰንዩ ቐሪቡ ኣል። ምንጭታትና ዴማ ንምኽንያቱን ሳዕቤኑን ኣዚሚድም፡ ነቲ ዗ሕዜን ፍጻሜ“ ገ - እናበለኻ’ድ ትጋገ ” ዜብሌ መግሇጺ ሂቦሙለ ኣሇዉ።

Add a comment

ምኽፋት መዓስከር ወጻእተኛታትን ምጭርራም መሬትን ንሕቶ ልኡላውነት ብቐጥታ ይጥሕስን የዳኽምን

መሬት ኤርትራ ንመዓስከር ሓይልታት ወጻኢ ጋሻ ኣይኮነትን። ቅድሚ መግዛእቲ ጣሊያን ቱርክን ግብጽን ኣብ ኤርትራ መደበራት ከም ዝነበረት ታሪኽ የዘንቱ። ነገራዊ ቅርስታት’ውን ይምስክር’ዩ። ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ መሬታዊ ግዝኣት ኤርትራ ናይ ቱርኪ ዑናታትን ቅርስታት ኣሎ። ከምኡ’ውን ናይ ግብጺ ዑናታትን ቅርሲታትን ኣሎ። ኣብ ምጽዋዕ፣ ማይ ጆግሮ፡ ጉራዕ ..ወዘተ። መብዛሕቲኡ ኤርትራዊ ግን ንመግዛእቲ ጣልያንን ፋሽሽታዊ ተግባሩን’ዩ ከም

Add a comment

ቃለ መሕትት ምስ ተጋ/ ኣሕመድ ቀይሲ

ካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ደማስቆ ኣብ 1971 እዩ ምስቶም ንነጻነት ኤርትራ ዝቃለሱ ዝነበሩ ንኽቃለስ ናብ ሜዳ ኤርትራ ኣትዮ። ሓደ ካብቶም ላዕለዎት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር እንተነበረ እኳ፡ ኣብ መወዳእታ ሰማንያታት ተኣሲሩ። ንሱ ከም መምህር ካድርን ጸሓፊ ፖለቲካ ህ.ግ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ከም ፈላጢ ውሽጢ፡ ኣብቲ ውድብ ዝነበረ ኣቕዋም ኣብ ብሄር፡ ቋንቋ፡ ሃይማኖትን ካልእ ፍልስፍናን እቲ ዝነበረን ዘሎን መሪሕነት እቲ ውድብ እንታይን ከመይን ከምዝነበረን ዘሎን ዝርዝር ቃለ መጠይቕ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ዝተላዕሉ ነጥቢታት፡ እስልምናን ዓረብን፡ ንሕናን ዕላማናን፡ ነጻነት ኤርትራ ብጀብሃ እንተዝውዳእ ኩነታት እንታይ ምመሰለን ካልእን ዝብሉ ይርከቦ። ነዚ ንምስማዕ ኣብዚ ጠውቑ። 

Add a comment

ንኣድማዒ ስራሕ፡ ቅኑዕ ተበግሶን ግብራዊ ንጥፈትን

ኣበይ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ኣብ ዝተዋፈረሉ ዓውድታት ስራሕ ኣድማዒ ወይ ውጽኢታዊ ክኸውን ከም ዝደሊ ዘተሓታት ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ዝኣተኻዮ ስራሕ ውጽኢታዊ ወይ ኣድማዒ ክትከውን ብጸሎት፣ ብምህለላ፣ ብሰናይ ድሌትን ምንዮትን ዝሳኻዕ ኣይኮነን። ሰናይ ድሌትን ሚኒዮትን ጽቡቕ’ዩ። ጸሎትን ምህልላውን’ውን ሃይማኖትና ዝእዝዞ በብእምነትና ክንፍጽሞ ዘለና መንፈሳዊ ግዴታ ምዃኑ ኣየከራኸርን። ግን ኣበይ ኮይንካ እንታይ እናገበርካ ኢኻ ጽቡቕ ትደልን ሰሰናዩ ትምነን? እንታይ ወጢንካ እንታይ እናገበርካ ኢኻ ፈጣሪ ሓግዘኒ ኣዐውተኒ ኢልካ ትልምኖ፡ ተጸሉትን ትምህለልን? ትወፍረሉ ዓይነት ስራሕ ነጺርካ፡ ናይ ስራሕ ውጥን ስኢልካ፡ ናይ ተግባር መደባት’ውን ኣውጽኢካ ኣብ ስራሕ እናተዋሳእካ እንተደኣ

Add a comment

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል፡ መንግስቲ እስራኤል ኤርትራውያንን..................

ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እስራኤል፡ መንግስቲ እስራኤል ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ስደተኛታት ካብ ኣታዊኦም 20% ኣብ ዘይንቀሳቐስ ሕሳብ ባንክ ከቐምጡ ንዘውጽኡ ኣገዳዲ ሕጊ ኣመልኪቱ ተዘራሪቡ። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኣብ ሃገሩ ዝርከቡ ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ዝገብሮ ተጽዕኖ ብምቕጻል፡ ብፍላይ ኤርትራውያንን ሱዳናውያን ስደተኛታት ካብ ኣታዊኦም 20% ኣብ ዘይንቀሳቐስ ሕሳብ ባንክ ከቐምጡ ዘገድድ ሕጊ ብምውጻኡ ብብዙሓት ወገናት ክኹነን ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ድማ፡

Add a comment

ኣብ ደቡባዊ ፈረንሳ፣ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝሓለነ ኤርትራዊ፣ ብሓደጋ መኪና ህይወቱ ስኢኑ

Calais Dunkirk

ካብ ሰሜናዊ ፈረንሳ፣ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝሓለነ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝተገልጸ መንእሰይ፣ ብሓደጋ መኪና ህይወቱ ከምዝሰኣነ ማዕከናት ዜና ሓቢረን።

እቲ ዳንኬርክ ካብ ዝተባህለ ከባቢ ካሌ ዝተበገሰ መንእሰይ፣ ኣብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ተሓቢኡ ድሕሪ ምስቓሉ፣ እታ መኪና፣ ኣብ ክንዲ ናብ ብሪጣንያ ናብ ቤልጁም ተቕንዕ ከምዘላ ምስ ፈለጠ፣ መካይን ብናህሪ ኣብ ዝሕንበባሉ ኣውራ ጽርግያ፣ ዘሊሉ ክወርድ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን'ዩ ብኻልእ መኪና ተረጊጹ፣ ናብ ዓርቢ 4 ነሓሰ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ህወይቱ ዝሓለፈ።

Add a comment

ቃለ-መጠይቕ ብዛዕባ ምፍታሕ ሳልሳይ ፓትሪያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጠንዮስ

ሳልሳይ ፓትሪያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጠንዮስኣብ መንጎ ሲኖዶስን ሳልሳይ ፓትሪያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጠንዮስ ብገዳማውያንን ሊቃውንትን ብዝተኻየደ ናይ ዕርቂ ሽምግልና፡ ኣቡነ እንጠንዮስ ካብ`ቲ ንልዕሊ 10 ዓመት ተሓይረምሉ ወይ "ኣብ ሱባኤ ዝነበርሉ" ክፍሊ ከምዝወጹ ዝገለጹልና ክልተ ካብ ሽማግለታት ኣብ`ዚ መደብ ኣቕሪብና ምንባርና ይፍለጥ። ንሎሚ ብዛዕባ`ቲ ዝተባህለ ሓበሬታ ዝተፈለየ ርእይቶ ዘለዎም ጋሻ ኣቕሪብና`ለና። ዋና-ጸሓፊ ሰበኻ ሰሜን ኣሜሪካ ምዃኖም ዝገለጹልና ሊቀ-ካህናት ቀሺ ገብረሚካኤል ዮውሃንስ፡ እቲ ዝተባህለ ምፍታሕ ኣቡነ ኣንጦንዮስ እኹል ከምዘይኮነ ይገልጹ

Add a comment

ቀደሙስ ብዘተ ዘይፍታሕ ፍልልይ መዓስ ነይሩ

ካብ 2011 ክሳብ 4 ነሓሰ 2017 ዘሎ ናይ ግዜ ርሕቀት፡ ምስ’ቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጽሞ ዘሎ ባርባራዊ ግፍዕታት ብምንጽጻር ክሪአ እንከሎ ኣዝዩ ነዊሕ እዋን’ዩ። ግዜ ምንዋሑን ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ኢሳያስ ዝፍጽሞ መሰረታዊ ክብረት ደቂ-ሰባት ዝጥሕስ ገበናዊ ተግባራት ስለ ዝመረረን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ምኽንያት ናይ’ዚ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይምቅዳውን ተፈጢሩ ዘሎ ደውታን፡ ኣብ ህዝቢ ዝረአ ዘሎ ናይ ተስፋ ምቁራጽን ምጥፋእ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ኣዛሚደ ክሪኦ እንከለኹ ኣዝዩ ይገርመኒ። ይድንጽወኒ ድማ። እቲ ባይቶ ካብ
ኣመሰራርታኡ ጽሬት ስለዘይነበሮ ዶ ይኸውን? ብቑዓት መሪሕነት ብምስኣን’ዶ ይኸውን? ሓላፍነት ዝጎደሎ ተራ

Add a comment

ኣብ ህላወ ብሓቲ ስርዓት ህግደፍ ሓቀኛ ዕርቂ ክረጋገጽ ኣይኽእልን’ዩ?

ኣብ ጉዕዞ 26 ናይ ነጻነት ዓመታት ብሰንኪ በሓቲ ፖሊስታት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ፡ ክበጽሕ ዝጸንሐን ገና ዝቕጽል ዘሎን ከቢድ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕንወት፡ ኣሽንኳይ’ዶ ንዓና ነቶም ዋናታቱ ንዓለም ምሉእ’ውን ስውር ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብዚ ህሞት’ዚ ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክግለጽ ዝኽእል ጨካን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ዘይተተንከፈ ባእታ፡ ስድራ ቤት፡ ብሄርን ሃይማኖትን ፍጹም የልቦን።

Add a comment

ኣባላት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ቀጻልነት ባይቶ ሓቢሮም ክሰርሑ ተሰማሚዖም

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ጎዕዞ ብዘጋጠሞ ውሽጣዊ ዘይምቅዳው ኣብ ደውታ ኣትዩ ከም ዝጸንሐ፡ ካብ መጀመርያ ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 2017 ንነጀው ግን፡ ብመንገዲ ሽማግለ ዘተ ናይ’ተን ውድባት ኣቢሉ ኣብ ምምይጥ ከም ዝጸንሐ፡ ቀጺሉ ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣባል ውድባት ካብ 31 ሓምለ ክሳብ 4 ነሓሰ 2017 ኣብ ዘካየድዎ ሓባራዊ ኣኼባ፡ ነቲ ብሽማግለ ዘተ ዝተበጽሐ ሓባራዊ ስምምዕ ኣድላዪ ምምሕያሻት ብምግባር ኣብ ስምምዕ

Add a comment

ስምን ተግባርን ኣይተሳነየን ሰልፊ ደሞክራሲ

ሰባት ጽቡቕ ስራሕ ይሰርሑሞ ፡ እቲ ዝሰርሑዎ ስራሕ ከኣ ካልእ ጽቡቕ ውጽኢት የመዝግብ። ኣብ ልዕሊ’ቲ ጽቡቕ ስራሕ ጽቡቕ ሓድሽ ፍረ ይድመሮ፡ ቡኡ መጠን ከኣ ጽቡቕ ኩነታት ይኽሰት፡ ነኒሕድሕዱ ዝደጋገፍ ዓወታትካ ዘቃላጥፍ ደያቢ ውጺኢታት ካኣ ተመዝግብ። እዚ ግን ነገራት ካብ ስበቶም ከይወጹ፡ መንገዶም ሓሊዮም እንተድአ ከይዶም ኢዩ። ይንዋሕ ይሕጸር፡ ኩነታት እናተመሓየሸ፡ ኣወንታዊ ተሞክሮን መሪሕነታው ጥበብን እናደለብካ ትኸይድ።

Add a comment

ዝኽሪ ንፈላሚት ባሕቲ መስከረም

ሰውራ ኤርትር አብ ሽቱትጋርት ን02/09/2017 ሰፊሕ ህዝባዊ ምይይጥን ምስ ህዝባዊ ትልሂትን ተፈደሉ ፡ ይብልኩም ህዝባዊ ምጥርናፍ ሽቱትጋርትን ከባቢኡን፡ ደለይቲ ፍትሒ ። ካብ ሰዓት 14፡00 ድ.ቀ ይጅምር ቦታ/Ort : St. Martinus Gemeinde, Johannes Str. 21 70806 Kornwestheim ሽቱትጋርት
 

ብድሓን ምጹ !
ካብ አካያዲት ሽማግለ ።

Add a comment

መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ

 ኣብ ወጻኢ እንርከብ ኤርትራውያን፡ ቀዳመይቲ ቀዳም ናይ ወርሒ ነሓሰ፡ ንኹሉ ተጋዳላይን ህዝቢን ኤርትራ ዘስመረት፡ ዓቢ ታሪኻዊ ፍጻሜ ዝተራእየላ ሰሙን ብምንባራ፡ ብግዝያውነት ከም “መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ” ጌርና ኣብ ስደት ክንዝክራ ኣሎና ዝብል ተበግሶ ምውሳድና ዝዝከር ኢዩ። በዚ መሰረት፡ ዓሚ (2016) እታ ፈላሚት “መዓልቲ ሓርበኛታት ኤርትራ” ዘኪርናያ ውዒልና። ኣብ ሓጺር እዋን ሰፊሕ ህዝባዊ ተቀባልነትን ደገፍን ረኺባ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን ንካልኣይ

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ሕማም ካንሰር በዙሑ ኣሎ፡ ሞያዊ መጽናዕቲ ከይግበር ዴማ ተኣጊደ።

ኣብ ኤርትራ ኣብዙ ሰለስተ (3) ዓመታት ብዜሒ ሕማም ካንሰር ብሓፈሽኡ ይውስኽ ኣሎ፡ ኣብ ዝባ ሰሜናዊ ቐይሕ ባሕርን ዝባ ጋሽ ባርካ ላዕላይን ብፍላይ ከኣ ብዓቐኑ ናህሪ ወሲኹ ኣሎ። ኣብ ዜኾነ ዝባ ካብ ዜተሓተ ጽፍሒ ነርስ ክሳብ ናይ ዝባ ሓላፍቲ ሕክምና ኣብ መዓልታዊ ሞያዊ ስርሖም ዗ጋጥሞም ዓይነት ሕማማትን በቲ ሕማም ዜተለኽፉ ብዜሒ ሕሙማትን ተመዜጊቡ ጸብጻቡ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ክቐርብ ጸኒሑ’ዩ። ሰብ ሞያ ጥዕና ኤርትራ፡ ብዜሒ ሕማም ካንሰር ፍሉይ ጠንቒ ከምዜህልዎ ስክፍትኦም ይገልጹ ነይሮም።

Add a comment

ቅለዕ መድረኻዊ ጻውዒት ንኹልም ዯሇይቲ ፍትሒ

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ምስ ዓቢ ኣኽብሮት ንኹልም ዯሇይቲ ፍትሒ ዜጋታትና ብሓፈሽኡ ጻውዒትና ከነቕርብ ከሇና ዕግበት ይስማዓና። ቅለዕ ጻውዒትና ንኩልም ፖሇቲካውያን ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን። ንመጽናዕታዊ ትካሊትን ምሁራትን። ንዓበይቲ ዓድን ናይ ክሌቲኡ ሃይማኖት ዓበይቲ መራሕትን። ንኹልም ናይ ሚድያ ኣካሊትን ማሕበራዊ ጉጅሇ ሕብረተ ሰብና ዝኾኑ ኣገዯስቲ ማሕበራት ከም ዯቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን። ኣብ ኩለ ጥርናፈ ዘየሇዉ Silent Majority

Add a comment

ናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ኣምለኽቲ ሓደ ሰብ

ፖለቲካ ናይ ምሕደራ ምርጫታት ዝቐርበሉ፡ እቶም ምርጫታት ዝወዳደርሉ፡ ንዕቤት ወይ ንውድቀት፡ ንሰላም ወይ ንኲናት፣ ንሓድነት ወይ ንምብትታን ኣብ ህይወት ሕብረተ-ሰብ ወሳኒ ግደ ዝጻወት ዓውዲ’ዩ። እቲ ዜጋታት፣ ማሕበራት፣ ፖለቲካዊ ውድባት፣ መንግስታት ዝመርጽዎ ዓይነት ምሕደራ ከኣ፡ ንፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም ዝውክል’ዩ። ፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም ድማ ሽዑ ንሽዑ ፖለቲካዊ መንነት የልብሶም። ኮይኑ ግን ዓይነት ፖለቲካዊ ምሕደራ ዝመርጹ፣ ፈታውን ጸላእን ፈልዮም ዝውግኑ፡ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዝሓዙ፣ ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ መንነት ዘለዎም’ዮም፡፡

Add a comment

ግዜ ከፊኡምበር ዚኦምዶ ጥለሙ

ጳጳሳትን ኣቕሽሽትን ህግደፍ

መንደፍ ትሰድኩም መንደፍ

 ተስፋማርያም ወ/ጊዮርጊስ

 ምርዩይ ጳጳስ ጀነራል ሉቋስ

 ዓቢ ብዕራይ ኣድራጋ ዝኹልስ

 ስልጣን ክወርስ ዝበል ሃርገፍገፍ

  ሕፍር ከይበለ መልሓሱ ዝዓጽፍ  

Add a comment

ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግሪንላንድ ዘስልጥን ዝነበረ ኤርትራዊ..............

ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግሪንላንድ ዘስልጥን ዝነበረ ኤርትራዊ ብዓሊታዊ ኣድልዎ ምኽንያት ካብ ስራሑ ከም ዝተሰጎጎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን። እቲ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ግሪንላንድ ዝነበረ ተኽለ ገብረልኡል ዝተባህለ በዓል ሞያ፡ ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ እታ ሃገር ካልእ ምስ ጉድለት ኣብ ስራሕ ዝምልከት ዝጭበጥ ምኽንያት ዘይብሉ ካብ’ቲ ንኣርባዕተ ዓመታት ሒዝዎ ዝጸንሐ ስራሕ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝሰጎጎ ሓቢረን። እዚ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ከም ዝተሰጎጕ ዝዝረበሉ ዘሎ ኣሰልጣኒ ተኽለ ገብረልኡል ወዲ 14 ዓመት ትሕቲ ዕድመ እንከሎ ናብታ ሃገር ከም ዝኣተወ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብሕብሪ ቆርበቱ የናሽውዎ ከም ዝነበሩ፡ ኣ

Add a comment

ብልቢ ከይወሰንካ ቃልሲ

ንዝኾነ ውልቃዊ ጉዳይ ይኹን ሓባራዊ ሃገራዊ ዛዕባ፡ ብኣፍልጦ ብልባዊ ውሳነን ወነን እንተደኣ ዘይኣቲኻዮ፡ ዘዕግብ ፍረ ክትረኽበሉ ከምዘይትኽእል ርዱእ ነገር’ዩ። ብሓቂ ኣወንታዊ ውጽኢት ክትሓፍሰሉ ትብህጎ ወይ ትደልዮ ዓይነት ስራሕ ‘ምበኣር ፈሊጥካ፡ ወሲንካ፡ ብወነ ክትኣትዎ ኣለካ። ብፍላይ ከም ህዝባዊ ሓበራዊ ሃገራዊ ጉዳይ ዝበለ ዓቢ ወይ ረዚን ዛዕባ፡ ብቐጥታ ምስ ህይወት ደቂ-ሰባት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኣብ ጸብጻብ

Add a comment

ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ንዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝኣክል ኣብ መንጎ ክልተ ሸነኻት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ ንልዕሊ ሸሞንተ ኣዋርሕ ዝኣክል ብጣዕሚ ኣድካሚ ዘተታት ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ እነሆ ሕጂ ናብ ሰሚናር ክንኣትወሉ እንክእል ስምምዓት ተበጺሑ ተፈሪሙ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ነቶም ኩሎም ኣብዚ ደረጃ ንምብጻሕ ከይተሓለሉ ክጽዕሩ ዝጸንሑ ኩሎም ኣካላት ባይቶን ብፍላይ ከኣ ውድብና ዘለዎ ሸነኽ ወኪሎም ክዛተዩ ዝጸንሑ ኣካላትና ንኹሉ ጸዓቶምን ተወፋይነቶምን ልባዊ ምስጋና እናኣቕረብና ዮሃና ክንብል ንፈቱ።

Add a comment

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 3ይ ሱሩዕ ኣኼባኡ ሎሚ 24 ሓምለ ብወግዒ ከፊትዎ

3ይ ሱሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ፡ ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ ኣብ ዝተረኽብሉ ሎሚ ዕለት 24 ሓምለ 2017 ዓ.ም ብኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓው ዓብዱራሕማን ጣሃ ብወግዒ ተኸፊቱ ። ኣብቲ ስነ ስርዓት መክፈት ንዝቕጽል መዓልታት ንክዝትዩሎም ዝተቐረቡ ኣጀንዳታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሰልፊ፡ ኣጠቃላሊ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ዕለታዊ ዘሕልፎም ዘሎ ከበድቲ ተጽዕኖታት ምልክን ቁጠባውን ማሕበራውን ጸቅጥታትን፡ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናመረረ ይኸይድ ምህላውን፡ ኣስካሕካሕን ጅምላዊ ህልቂትን ፈታኒ ተረኽቦታትን ዋሕዚ ምስዳድ መንእሰያትን ቀጻሊ ተጻብኦን መሰናኽላትን ግበታዊ ስርዓት ህግደፍን፡ ከምኡ’ውን ንተስፋ ኣልቦነት ጭካነን ኣዕናዊ ፖለቲካዊ መስርሓትን ተዋላዋልን ኣደናጋርን መርገጺታትን፡ ጸረ ሰላምን ምሕብሓብን

Add a comment

ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ...........

ካብ ካሊፎርንያ ዝተወከለ ኮንግረስማን ዳና ሮራባቸር

ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትቀራረበሉንን፡ ምስኣ ኣንጻር ግብረ-ሽበራ ሽርክነት ትምስርተሉን ግዜ ኣኺሉ`ዩ ይብል ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ

ካብ ካሊፎርንያ ዝተወከለ ኮንግረስማን ዳና ሮራባቸር፡ ሻቕሎት ሰብኣዊ መሰላት ንምሕዝነትና ዝቕይድ ክኸውን የብሉን ይብል።

ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ፡ ኣብ የመን ኢራን ተካይዶ ዘይቀጥታዊ ውግእን፡ ቀዳምነታት ኣሜሪካ ኣብ`ቲ ዞባን፡ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ምቅርራብ ደራኺ ከምዝገብሮ እቲ ኣባል ሓጋጊ ባይቶ የስምረሉ። ኣተሓሒዙ፡ በታ ናይ ነዊሕ ጸላኢታ ዝኾነት ኢትዮጵያ ሕብሪ ዝተቐብአ ፖሊሲ ኣሜሪካ ክቕየር ኣለዎ ይብል።

“ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ተንጠልጢልና ንፖሊሲታትና ክመርሑልና ስቕ ኢልና ክንርኢ የብልናን። ኤርትራ ኣብ ኣዚዩ ኣገዳሲ ስትራተጂያዊ ስፍራ እትርከብ ሃገር`ያ። ብመንጽር ጸረ-ሽበራዊ ኩናት፡ ምስ ሓላፍነታውያን ዝኾኑ ሰባት ክንሰርሕ ኣለና። ”

ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ማዕቀብ ሕቡራት ሃገራት ትርከብን፡ ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ትኽሰስን ኤርትራ፡ ኣብዚ እዋን`ዚ ንወተሃደራዊ መዓስከር ኢማራት ዓረብ፡ ኣብ ወደብ ዓሰብ ኣተኣናጊዳ`ላ።

ኣሜሪካ ፡ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ብፍላይ ከኣ ካብ 1943-1977 ዓ.ም፡ ኣብ ኣስመራ “ቃኘው ስተሽን” ተባሂሉ ዝፍለጥ ወተሃደራዊ መደበር ከምዝነበራ ይፍለጥ።

ምሉእ ትሕዝትኡ ጸብጻብ ኣብ`ዚ ምስማዕ ይክኣል።

Add a comment

ሰሙን ውግእን ወረ ውግእን ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን

ካብ ቅድሚ ክልተ ሳምንታት ጀሚሩ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵን ናይ ማእከላይ ብረት ምምልላስን ሓሓሊፉʼውን ናይ ከቢድ ብረት ድምጺ ዝስምዖ ኩነታት ወተሃደራዊ ሓበሬታታት ክዘሩቕ ( ብጽንጽንታ ) ክስማዕ ምጽንሑ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር እዩ፡፡

Add a comment

ፖለቲካውያን ሓይልታት ፍልልያቶም ኣጽቢቦም ንኤርትራዊ....................

ፖለቲካውያን ሓይልታት ፍልልያቶም ኣጽቢቦም ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ሰሚናር ንምእታው ስምምዕ ተፈራሪሙ ። ሎሚ ዕለት 04 ነሓሰ 2017 ብሰንኪ ፍልልያት ኣብ ደውታ ኣትዩ ዝጸንሓ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ካብቲ ዝጸንሖ ደውታ ውጺዩ ንጥፈታቱ ንምቅጻል መታን ተባሂሉ ብዓቢ ጻዕሪ ኣብ ዘተ ዝጸንሓ ክልተ ክንፊ ውድባት ኣካላት ሃገራዊ ባይቶ ማለት 15ን 6ን ድሕሪ ነዊሕን ኣድካምን ናይ ዘተን ምይይጥን ከይዲ ፡ዝነበሮም ፍልልይ ብምጽባብን ብምስማርን ሎሚ

Add a comment

ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘየውረዶ ኣደራዕ የለን

ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ማእለያ የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ ዝብኢ ከም ዝኣተወን ኣጣል ካብ ማሙቕ ገዝኡ ኰነ ተባሂሉ ከም ዝስደድ ይግበር ኣሎ። ሃገሩ ገዲፉ ክወጽእ ከሎ ድማ ብቐሊሉ ክሳገር ኣይክእልን እዩ። ብዙሕ ኣደራዕ ክሳብ መቕተልቲ ከይተረፈ እዩ ዘጓንፎ ዘሎ። ሓደ ካብ’ቶም ዳርጋ መዓልታዊ ኣብ
መንጎ ጭፍራ ህግደፍን ኢትዮጵያን ዝፍጠሩ ናይ ብረት ረጽምታት ሓደ ካብ’ቶም ቀንዲ መንቀሊታት መንእሰያትና ሃገሮም ገዲፎም ክወጽኡ ከለዉ ህግደፍ ብተመልከተለይ ክትኲሰሎም ከሎ1፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ

Add a comment

ተኲስካ ቕተል ዜብል ኣዕናዊ ፖሉሲ ህግዯፍ ኣብ ዶብ 2- ተቐቲሎም፡ 2- ተታሒዝም

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ብጉጅሇ ስሇያ ምዕራባዊ እዙ ኣብ ዶብ ኤርትራ ዜተፈጸመ ገበን ክልተ (2) መንእሰያት ተቐቲሎም። ክልተ (2) ድማ ከምዜተታሕዘ ኣረጋጊጾም። ካብቶም ክልተ ግና እታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ መንእሰይ ተወጊኣ ከምዜተታሕ዗ት ተረጋጊጹ ኣሎ።

Add a comment

ጭፍራ ህግደፍ ሕማሙ ተላዒልዎ ንኣመንቲ ገለ ሃይማኖታት ኤርትራውያን ዜጋታት ይኣስርን ይስውርን ኣሎ

ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ኣህጉራዊ ሰነዳት ሰፊሮም ክኽበሩ ዓለም ምሉእ ዝቃለሰሎም መሰረታዊ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝመረጽካዮ እምነት ምኽባር እዩ። ደቂ-ሰባት ብዘይፍርሓት ምዩቚ ከይበሉ ሃይማኖታዊ እምነቶም ክኽበረሎም ይግባእ። ጭፍራ ህግደፍ ፖለቲካዊ ድዩ ወላ ሃይማኖታዊ ሓዘል ሓሳቡ ክገልጽ ዝኽእል ሰብ ኣብ ኤርትራ ዝዀነ ይኹን ኣካል ከም ዘየሎ ዓለም ምሉእ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። እዚ ጉጅለ እዚ ብቀዳምነት ዝርእዮ ናእዳን ናይ ኣድናቖት መዝሙርን ዝገብር ጥራሕ እዩ ከም ናቱ ገይሩ ዝወስዶን ዝርእዮን። ብዝተረፈ ከምኡ ዘይገበረ ኣብ ምልክት ሕቶ እዩ ዝኣቱ። ኣብ ኣተሓሳስባን ፍልስፍናን ጭፍራ ህግደፍ እዚ ዘይገብር እንተዀይኑ መን እዩ ብዘየገድስ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ብዝዀነ ይኹን ኣገባብ ክምብርከኽ እንተኣበየ ከኣ ክሳብ’ውን
ክጠፍእ እ

Add a comment

ሓባራዊ ኣኼባ ፖለቲካዊ መሪሕነታት ውድባት ኣባል ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባደለ)

ንዝበዝሕ ዓቕምታት ደንበ-ተቓውሞ ኤርትራ (ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሲቪካዊ ማሕበራትን ኣገደስቲ ወልቀ-ሰባትን) ዝሓቖፈ ሃገራዊ ጽላልና (ኤሃባደለ)፡ ሕዳር 2011 ምምስራቱ ዝፍለጥ'ዩ፡፡ ኣብ መስርሕ ጉዕዞኡ ብሰንኪ ዘጋጠምዎ ዕንቅፋታት፡ ናብ ደውታ ኣትዩ ምንባሩ'ውን፡ ካብ'ቲ ደላይ ፍትሒ ተቓላሳይ ህዝብና ዝተኸወለ ኣይኮነን፡

Add a comment

ዶባት ኤርትራ ክረምቲ ምድሪ ህግደፍ ብዝብህጎ መልክዕ ብደም ይጭቁ፡

ኣብ ምፍሳስ ደም ዝዕቆብን ንህዝቡ ዘይሓልን ስርዓት ከም ህግደፍ ዝበለስ ይህሉʼዶኾን? ህግደፍ ጸረ-ሰላምን ፍትሕን ህዝብና ምዃኑ፡ ጸረ-ሰብኣዊ ክብርን ሰናይ ጉርብትናን ምዃኑ፡ ጸረ-ቅርጥው ፖለቲካዊ ኣተሓሕዛን ምዕባለን ምዃኑ፡ ልዕሌና ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ኣካል ፍጹም የለን፡፡ናይ ህግደፍ እከይ ተግባራቱ ንምምስኻር ይኹን ሓቂʼዶ ሓሶት ኢልካ ምውርራድ ዘየድልዮን፡ ካብ ቅሉዕ ምዃኑ ዝተላዕለ ሓቅነቱ ከተጻሪ ብዙሕ ላዕሊ-ታሕቲ ዘይሓትት ከም ጽሓይ ቀትሪ ቀደድ ኢሉ ዝርአ ብምዃኑን፡ ንጻሕታሪ ባህርያቱ ኣብ ግምት ብምእታው ዝኽሽሑ ክፉኣት ተግባራቱ ስኑዳት እዮም፡፡

Add a comment

መልእኽቲ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ኣብ ሰሚናር 22 ሓምሇ 2017

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ኣብ ኤርትራ ሕግን ስነ ስርዓት ባህሊውን ማሕበራውን ክብርታት ጠፊኡ፣ ልዕልና ናይ ኣብ ስልጣን ተኾይጦም ግዝያዊ ሕጽኖቶም ዘስተማቕሩ ዘሇዉ ውሑዲት ሰብ ረብሓ ነጊሱ ኣሎ። ነዚ ብግዜ ክነመኽንየለ ዴማ ከቶ ኣይግብኣን። እቲ ሽግር ጉዴሇት ፖሇቲካዊ ንቕሓትን ብቐንደ ዴማ ስጡምን ቀጻሉ ውሕስነት ዘሇዎ ዱሞክራስያዊ ኣረኣእያታት ዝሰነቐ ሃገራዊ ናይ ሱርበተኻዊ ሇውጢ ወኒ ክንፈጥር ዘይምኽኣልናን’ዩ። “ሓባእ ቁስለ ሓባእ ፈውሱ” ከም ዝበሃል ሽግራትና ኣብ ምልሊይ ዓይንና ንሓሲ እንተኾይንና መፍትሒታቶም ክሽፍቱና ግዴን’ዩ። ከም እምነትና ኩለ

Add a comment

ግርም’ባ ከተምስል ጓይላን ዳንኬራን ምውዳብ

ወዲ-ሰብ ተማሂሩ ኣብ’ቲ ዝድለ ደረጃ እንተበጺሑ፡ ሰሪሑ እንተፍርዩን ተጠቃሚ ፍርያቱ እንተኾይኑን፡ ወይ እንተዝኾነለይ ዝብሎ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እንተተሳኺዕሉ፡ ወለዲ ኣበባ ውላዶም እንክሪኡ፡ ደቂ ደቆም እንክስዕሙ፣ ከም ህዝቢ ድማ ኣብ ትሕቲ ግዳማዊ ድዩ ዘቤታዊ መግዛእቲ ተጨፍሊቑ ተረጊጹ ጸኒሑ፡ ብቃልሱን መስዋእቱን ኣብ ልዕሊ ጸላእቱ ምስ ዝዕወት፡ ከም’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመት ተቓሊሱ ብ1991 ብዓወት ዝተጸንበለ፡ ድሙቕ ሓባራዊ ሃገራዊ ዓወት ምስ ዘመዝግ ክሕጎስ፡ ክፍሳህ፡ ንሓቀኛ ውሽጣዊ ሓጎሱን

Add a comment

ንሕሉፍ ታሪኽ ምኽባር ናብ መጻኢ ወሎዶ ምስግጋር

ሓሙሻይ ዓመታዊ ዳግመ-ርክብ ገዳይም ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ  ዳግመ ርክብገዳይም ተጋደልቲተ.ሓ.ኤ.ነቲ ሰፊሕን ክቡርን ታሪኽ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ ከም ዘይፍለ ኣካል ሓርነታዊ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ፡ ተቐቢሩ ከይተርፍ፡ ከይርሳዕ፡ ብዝተፈላለየ መልክዑ ንምእካቡን ንምስናዱንካብ 2012 ዝጀመረ ተበግሶ ለብዘበን ዓመት`ውን ካብ 30 ሰነ- 2 ሓምለ 2017 ኣብ ደንቨር- ኮሎራዶ ተኻይዱ።

Add a comment

ኤርትራዊ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግሪንላንድ፣ ብዓሌታዊ ኣድልዎ ካብ ስርሑ ከምዝተሰጎገ ገሊጹ

tekle ghebrelulተኽለ ገብረልኡል ዝተባህለ ኤርትራዊ ዝመበቖሉ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ግሪንላንድ፣ ፈደረሽን እታ ርእሰ ምምሕዳር ብዓሌታዊ ኣድልዎ ካብ ስርሑ ከምዝሰጎጎ ገሊጹ።

ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ AFP ብዘቕረቦ ሓበሬታ መሰረት፣ ተኽለ ገብረልኡል ንሃገራዊት ጋንታ ግሪንላንድ ንኣርባዕተ ዓመታት ዘሰልጠነ ክኸውን እንከሎ፣ ብተደጋጋሚ እዋን ግዳይ ዓሌታዊ ጸርፍታት ክኸውን ከምዝጸንሐ'ዩ ዘመልክት።

Add a comment

ፖለቲካዊ ርእይቶ ኮይንካ ብምርካብ ‘ምበር፡ መሲልካ ብምቕራብ ኣይውከልን

 ፖለቲካዊ ርእይቶ ከም’ቲ ብድሌት ቀይሕ ወይ ጸሊም፡ ሓጺር ወይ ነዊሕ፡ ጓል ወይ ወዲ ንምዃን ዘይከኣል፡ ካብ ደርባዊ ባህርን ህዝባዊ ውግንና ወጻኢ ከም ቃሕታኻ መሪጸ ኣለኹ ኢልካ ትኽደኖ ተራ ነገር ኣይኮነን። ናብ ኣየናይ መስመር፡ ጸገማዊ ወይስ የማናዊ፡ ህዝባዊ ደሞክራሲ ወይስ ፍጹም ምልካዊ ፋሽሽታዊ ኣረኣእያ ትውግን ዝድርኽ ሰናይ ፍቓድ ዘይኮነ መሰረታዊ ባህ

Add a comment

ንጥፈታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ _ ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ኣብ ኣውስትራልያ

 

መቐጸልታ ናይ’ዚ ህዝባዊ ምልዕዓል’ዚ ኣብ ከተማ ሞልቦርን (ኣውስትራልያ) ኣከያዲት ሽማግለ ጨንፈር ግሃድኤ-ሕድሪ ብመሪሕነት ኣቦ-መንበር ናይ ዞባ ኣውስትራልያ ስራሓታ ብንጥፈት ከተሰላስል መታን መደብ ናይ ስራሓት ከም ዘውጽአት ካብ’ቲ ቦታ ዝመጽኣና ዜና ሓቢሩ ኣሎ።

Add a comment

ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ዝተጸወዐ ሰሚናር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ተቓኒዑ።

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ፡ ኣብ ህልዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ፡ ጠንቁ፡ ሳዕቤኑን መፍትሒኡን ንምዝርራብ ዘዳለዎ ሰሚናር፡ ብርክት ዝበሉ ኣባላት እቲ ሰልፊ፡ ኣመራርሓን ካድራትን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ካልኦት ውልቀ ግዱሳትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብ22 ሓምለ 2017 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ብምውቕ ናይ ህንካን ሃባን ኣገባብ ከምዝተሰላሰለ ብኣካል ዝተሳተፉ ምንጭታት ድምጺ

Add a comment

ስዑዲ ዓረብ፣ ኣብ ልዕሊ ካብ ወጻኢ ሃገራት ዝመጹ ሰራሕተኛታት ኣዊጃቶ ዘላ ሕግታት ንኤርትራዉያን ኣብ ወጥሪ የእቱ

Saudi deportation Center

ንግስነት ስዑዲ ዓረብ፣ ኣብ ልዕሊ ካብ ወጻኢ ሃገራት ዝመጹ ሰራሕተኛታት እተጽንዖ ዘላ ሕግታት ንኤርትራዉያን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣቅዲቕዎም ከምዘሎ ተሓቢሩ።

እታ ሃገር ብዘይካ'ቲ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ- ኢቓማ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ክወጹ ሰሪዓቶ ዘላ መደብ፣ እቶም ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም'ውን ካብዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ኣትሒዙ ነፍሲ ወከፍ ወጻእተኛ ኣብ ወርሒ ሓ ሚእቶ ሪያል ስዑዲ ክኸፍል ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣላ።

Add a comment

ተጋ/ስብሓት ነጋ ምስ ጋዜጣ ወይን ካብ ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ-መጠይቕ ዝተወስደ

ዝኽበርኩም ሰማዕቲ/ኣንበብቲ፡ ነዚ ቃለ-መጠይቕ ብመጽር ረዚን ፖለቲካዊ ትሕዝቶኡን መልእኽቱን ፖለቲካዊ ኣገንዝቦ ኣብ ምስፋሕ ሓጋዚ’ዩ ካብ ዝብል ተበጊስና፡ ንገለ ክፋሉ ነቃልሕ ከም ዘለና ኣቐዲምና ንሕብር።

Add a comment

ህግደፋዊ ዲፕሎማሲ ከም ቃሕታኻ’ዩ።

ዲፕሎማሲ ከም ኣተሓሳስባን ዕለታዊ ንጥፈትን ካብ 16 ክ/ዘመን ጀሚሩ ደረጃ ብደረጃ ቅርጺ እናሓዘ ከም ዝመጸ ታሪኽ ይሕብር። ዲፕሎማሲ ጠቕሙ ውልቀዊ ኮነ ሃገራዊ ሌላን ረብሓን ምርግጋጽ ኮይኑ፡ ኣብ ትሕቲኡ ብዙሓት ጨናፍራት ዝሓቖፈ ምዃኑ ምርዳእ ጽቡቕ’ዩ። ዲፕሎማሲ ብዙሕ ዝዓይነቱ’ዩ። ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ጸጥታዊ፣ ባህላዊ …ወዘተ ዝምድናታት ንምጥቃስ ይከኣል። ዲፕሎማሲ ሓደ ኣብ መንጎ ህዝብታትን ሃገራት ሰላም ንምስፋን ዘገልግል ሰላማዊ መሳርሒ’ዩ። ብሱል መፈትሒ ግርጭት እውን’ዩ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ምስ ካልእ ሰብ ክራኸብ እንከሎ፡ ዝኾነ መንግስቲ ምስ ካልእ መንግስቲ ዝምድና ክገብር

Add a comment

ድሕሪ ክልተ ሰሙን ክትግበር ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ሓድሽ መጠን ክፍሊት ክራይ መንበሪ ኣባይቲ፣ ኣብ መንጎ ኣካረይትን ተኻረይትን ምፍሕፋሕ ከየጋድድ ይስጋእ

Asmara 2ነሓሰ ኣትሒዙ ክትግበር ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎ ሓድሽ መጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ መንበሪ ኣባይቲ፣ ኣብ መንጎ ኣካረይትን ተኻረይትን ዝጸንሐ ምፍሕፋሕ ብዝበኣሰ ከየጋድዶ ተሰጊኡ ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም።

መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ዘውጽኦል ሓድሽ መምርሒ፣ መጠን ክፍሊት ክራይ ናይ ብሕቲ ኣባይቲ ብዓቐን ስፍሓትን ዝርከበሉ ከባቢታትን ዝምርኮስ ኮይኑ፣ 20 ትርብዒት ሜትሮ ንእትግመት ተራ መንበሪ ገዛ እቲ ዝኸበረ መጠን ክራይ 600 ናቕፋ'ዩ።

ተኻረይቲ፣ ኣብ ርእሲ'ቲ ተሰሊዑሎም ዘሎ መጠን ክፍሊት ክራይ መንበሪ ኣባይቲ፣ ከም ካንሸሎ ንዝኣመሰለ ብሓባር ዝጥቀምሉ ክፉት መሬት ፣ ንሓደ ትርብዒት ሜትሮ ብሕሳብ 50 ሳንቲም ክኸፍሉ'ዩ ተሰሪዕሎም ዘሎ።

Add a comment