ተወዲቡ ንዝጩቁን ስርዓት- ብስጡም ውዳበ ይሰዓር !!!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ፡ ብክፍሊ ውድባ ጨንፈር ዝተመርሐ  ኣኼባ ኣባላት ኣሰላሲሉ። እቲ  ብዕለት 11 ሰነ 2017 ዝተቓነዐ ኣኼባ፡ ብ ኣባላል መሰጋገሪ መሪሕነት  ክፈሊ ውድባ ጨንፈር ኢትዮጵያ ብጻይ ፍስሃየ ሃይሉ ሓፈሻዊ ምዕባለታት ውድብ  ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምልውዋጥ፡  ብኩራት ንጡፍ ተሳትፎ ህዝብና ኣብ ቃልሲ፡ እቲ መሰረታዊ ጠንቅታት ብግቡእ ተጸኒዑ ዘላቒ ፍታሕ ክንበረሉን፡ ስርዓት ህግደፍ ተወዲቡ ይጭቁነና ብምህላዉ ፡ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ መንፈስ- ኤርትራዊ ሕልና-  ሃገራዊ ኣተሓሳስባ፡ ዘይንቕነቕ ብቑዕ ህዝባዊ  ውዳበን መሪሕ ውድብን ክንውንን ይጽንሓለይ ዘይበሃሎ ምኽዋኑ ተሰሚርሉ። ተሳተፍቲ ኣባላት ቀጺሎም ደንበ ተቓውሞ ከም ናይ ቃልሲ መሻርኽቲ’ንበር ንወድብና  ከም መወዳድርቲ ኣይንርእዮን ዝብል እምነት ውድብና  ዝንኣድ

Add a comment

ዘሔጉስ ሓበሬታ

ኣብቲ ብዕለት 10-06-2017 ብግዱሳት ደቂ ኣንስትዮን፣ ብኣባላት ማሕበር ኣካለ ጽጉማን ኤርትራን ተዳልዩ ድራር ውጉኣት መደበር ከሰላ ምስዮት በዓል ብዓወት ተዛዚሙ። ኣብ ኣዳራሽ ዛልባው ጋሉስ ቫርተ ከተማ ፍራንክፈርት ካብ ሰዓት 16.00 ክሳዕ 23.00 ንእዋናዊ ሃለዋት መደበር ከሰላ ዘንጸባርቕን፣ ዝገልጽን ተንቀሳቓሲ ስእሊ ተሰንዩ ከም ዘምሰየን፣ ዝበዓለን

Add a comment

ንዝበለዔት ከብዲ … የብላን መዓዲ !!!

ታሪካዊ መሪሕ ቃልሲ ሓርነት ቻይና ማኦ ትጻ ጡንግ ኣብ ወፈራ ቃልሲ ጸረ ሃጸይነት ዝጉዓዘሉ ዝነበረ እዋን ኣብቲ ቀጻሊ ኣስተምህርኡ ምስ ዝብኢ እናተዋጋእና ወካርያ ከይተዘንግዓና ንጠንቀቅ ይብል ነይሩ፡፡ ኣበሃህልኡ ከኣ ምስ መግዛእቲ ሃጸይነት እናተራባረብና ማሕበረ ሰብኣዊት ሶሻሊስት እየ እትብል ዝነበረት ጎረቤት መሬቱ ሶቤት ሕብረት ኣነ እውን ጸረ ሃጸይነት እየ እናበለት ከይትተኣታተዎም እሞ ኣዘንጊዓ ከይትግብቶም ምጥንቃቅ ማለቱ እዩ ነይሩ፡፡

Add a comment

ግፉዓት ዘልዕልዎ ሕቶ መሰል፡ ሕቶ ደሞክራስን.................

ግፉዓት ዘልዕልዎ ሕቶ መሰል፡ ሕቶ ደሞክራስን ዝኸተልዎ መልክዕ ውደባን ዕንቅፋት ሓቀኛ ምሕዝነትን ሓድነትን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣይኮነን። ኣድላይነት ምሕዝነትን ሓድነትን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ትማሊ ኮነ ሎሚ ርዱእ’ዩ። ትማሊ ኣንጻር ግዳማውያን ገዛእትን ዓንገልቶምን ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ብረታዊ ተጋድሎ፡ መሰረታዊ ድዩ ዘይመሰረታዊ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ውድባት ፍልልይ ተፈጢሩ ስለዝነበረ፡ ካብ ህዝቢ፡ ካብ ታሕተዎት ተጋደልቲ፡ ሰፊሕ ስሙር ግንባር፣ ስምረት፣ ሓድነት ዝብል ቀጻሊ ጠለባት ይቐርብ ነይሩ

Add a comment

ኤስደለ ብሳምቡእ ኢሳያይስ ዘስተፍስ መርገጽ የብሉን!!

ሕጂ’ውን ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ካብ በላዕኩም ሰተኩም ዝብል ኣጉል ሞጎትን ተራ ጸለመታትን ጠቐናታትን ዘሊሉ ምስ ዕድሚኡ ዝኸይድ ከም ኣቦታቱ ጭውነት ዝመልኦ ኣንደበትን ኩሉ ዜጋ ብፍላይ’ውን እቲ መንእሰይ ወልዶ ክመሃረሉ ብዝኽእል ልዙብ መንገዲ ደሞክራስያዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሓሳብ ከቕርብ ዘይኽእል ባእታ ምዃኑ እናተጋህደ ዝመጸ ይመስለኒ። ከምቲ ካብ ጉጉይ ምውዓል ክሳድ ምሓዝ ዝበሃል ከኣ፡ ክሳብ ሕጂ ስም ናይቲ ሰነዳት ሃገራዊ ዋዕላ ዝሃበኒ ዝብሎ ኣካል ጸጥታ ኢትዮጵያ ብጭቡጥ መርትዖታት ናብ ህዝቢ ከቕርብ ኣይኸኣለን። ብርግጽ’ውን ከቕርብ ኣይክእልን’ዩ።ነቲ ከዛርብ ዝቐነየ ጉዳይ ገዲፉ ኣብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ምስ ዓብደላ ኣደም ዝተዛረብናሉ ብድምጺ ዝተቐረጸ ሰነድ ኣብ ኢዱ ምህላዉ ክገልጽ’ውን ኣይሓፈረን።

Add a comment

ዑደት ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስደለ

ኣባላት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ላዕለዎት ካድራትን ዘለዉዎ ልኡኽ ኤስደለ ኣብ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ፡ መቐለ፡ ዓዲ ግራት፡ ኣኽሱም፡ ሽረ ከምኡውን ኣብ መደበራት ስደተኛታት ንኣባላት ኤስደለን ንኹሉ ፍቱሕ ዝኾነ ህዝባዊ ኣኼባታትን ኣካይዱ።

Add a comment

ተዓወት ተዓወት ተዓወት ደላይ ፍትሒ ሽቱትጋርትን ከባቢኡን

እቶም ንሕና ናቱ ንሱ ናትና ሓቢርና ንሓሱ ዝብሉ ብስም በዓል ናጽነት ኣመኽንዮም ሕሰም ህዝብና ዘትሩሩ ዘውደኽድኹ ኣንጻር እዞም ሕልናኦም ዝማረኾም ስርዓት ህግደፍ ደላይ ፍትሒ ብናህሪ ኣብ ውሻጠኦም ብምእታው ተባዕነቶም ዘሪኢ ስእሊ ።ግዜ ንዘምጸኦ ግዜ ድማ ክቅይሮ ናይ ግድን እዩ ።

Add a comment

ዞባዊ መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን፡

ግሃድኤ-ሕድሪ ዞባ ሰሜን ኣመሪካን ካናዳን ን 2 መዓልቲ ዝወሰደ ዞባዊ ጉባኤ ሎሚ ወርሒ ሰነ ዕለት 11/2017 ዛዚሙ ። ኣብዚ ጉባኤ ዚ ንእወናዊ ኩነታት ሃገርናን ኣተሃላልዋ ውድብናን ዝምልከት ብዕምቋት ድሕሪ ምዝታይ፡ ንዝመጽእ ውድብና ክኽተሎ ዝግባእ ናይ ቃልሲ መኣዝንን ንጥፈታትን፡ ብደረጃ ዞባ ዝተገብረሉ እማመታትን ሓንጺጹ። ጉባኤና ድሕሪ እቲ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2016 ኣብ ውድብና ዘጋጠመ ኩነታት ንመጀመርያ ግዜ ብጽፉፍ፡ ብሓድነትን ሙሉእ ስኒትን ዝተኻየደ ታሪኻዊ ኣኼባ ኢዩ። ኣባላት ግሃድኤ-ሕድሪ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ክሰርሕሉ ዝጸንሑ፡ ውድቦም ናይ ምሕያል ንጥፈታት ብጽቡቕ ተሰላሲሉ፡ ውድብና ኣብ ቅኑዕን ሞራላዊን ሕልና መስመር ዝተኸተለ፡ ኣብ ክብ ዝበለ ደረጃ ምህላዉ ብምእማን፡ ንመጻኢ ብዝለዓለ ናህሪ ንምቕጻል ዘኽእል ባይታ ተፈጢሩ ምህላዉ ኣኼበኛ ብርእሰ ተኣማንነት ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ሓሰኻ ደምበስ ናብ ዝለምለመሉ ።

ኤርትራ ሃገርና ነጻነታ ካብ ዝኸበትሉ ዕለት ጀሚራ፡ ህግደፋውያን ፡ካብ መላእ ኣመሪካ፡ እተን ዝለዓለ ሕዝባዊ  ተሓባበርነት ዝረኽቡለን ዝነበሩክልተ ከተማታት፡ዋሺንግተን ሲን፡ ኦክላንድ፡ ካሊፎርንያን እየን ኔረን። እቲ ተጎልቢቡ ዝነበረ ጸረ ህዝቢ፡ አከይተግባራት፡ናይ ግደፍ  ንህዝበን  ኣብ ዝበርሃሉ ግዜ፡  እቲ ህዝበን ብምቁዋም ኣሸኒፉ ስለ ዝሰዓም፡ ንዝመጽእ ግዜ ንከይምለሱ ኣጠንቂቑ ኣባሪዎም

Add a comment

ሰንዓ ፎርም (ኢትዮጵያ) …. “ሕቡእ ህያብ ንህግደፍ'' አብ ውራይና መበል 37 ሕታም ዝወጸት ጽሕፍቲ፡ 1ይ. ክፋል ....... !!

ብቸርነት ተስፋዝጊ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ!!! አብ ደንበ ተቃውሞና ንኪዳን ወይ ንባይቶ እንተዘኪርካ “ሰንዓ ፎርም” ከይበልካ ክትሓልፍ አይትኽእልን፡ “ሰንዓ ፎርም” አካል ደንበ ተቃውሞና ኮይኑ እዩ ዝስመዓካ፡ አረ ማዛጋጃቤት ደንበ ተቃውሞና እዩ እንተበልካ ዘሰክፍ እውን አይኮነን። ምኽንያቱ መን አሎ ብመሽረብ ሰንዓ ፎርም ዘይሓለፈ᎒ መን ከ አሎ ንቢያሳ (ቤት ጽሕፈት አዲስ አበባ) ኬይዱ ኢዱ ዘይነስአ᎒ አብይ ድዩ እቲ ኖቅጣ መመዝገቢ ሓዲሽ ውድብ᎒ እዚ አብ ሰንዓ ዝተሰነዐ “ኢትዮ’የመሱዳ” (ሰንዓ ፎርም) ብወገነይ አማሲኡ “ሕቡእ ህያብ” ንህግደፍ ኮይኑ አሎ በሃላይ እየ። “የመንን ሱዳንን”
ሰንዓ ፎርም (ኢትዮጵያ) …. “ሕቡእ ህያብ ንህግደፍ'' አብ ውራይና መበል 37 ሕታም ዝወጸት ጽሕፍቲ፡ 
1ይ. ክፋል ....... !!
ብቸርነት ተስፋዝጊ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ!!! 
አብ ደንበ ተቃውሞና ንኪዳን ወይ ንባይቶ እንተዘኪርካ “ሰንዓ ፎርም” ከይበልካ ክትሓልፍ አይትኽእልን፡ “ሰንዓ ፎርም” አካል ደንበ ተቃውሞና ኮይኑ እዩ ዝስመዓካ፡ አረ ማዛጋጃቤት ደንበ ተቃውሞና እዩ እንተበልካ ዘሰክፍ እውን አይኮነን። ምኽንያቱ መን አሎ ብመሽረብ ሰንዓ ፎርም ዘይሓለፈ᎒ መን ከ አሎ ንቢያሳ (ቤት ጽሕፈት አዲስ አበባ) ኬይዱ ኢዱ ዘይነስአ᎒ አብይ ድዩ እቲ ኖቅጣ መመዝገቢ ሓዲሽ ውድብ᎒ እዚ አብ ሰንዓ ዝተሰነዐ “ኢትዮ’የመሱዳ” (ሰንዓ ፎርም) ብወገነይ አማሲኡ “ሕቡእ ህያብ” ንህግደፍ ኮይኑ አሎ በሃላይ እየ። “የመንን ሱዳንን” አብተን ብደቂ መታሕት ዝተዓብለላ ተቃወምቲ ውድባት ርሑቅ ዝአመተ ረብሓ ስለ ዘለወንን፡ በቲ ምኩሕ ከበሳዊ ዕብለላ ዘልዎ ሻዕብያ ስለ ዝተረበሻን፡ ኢትዮጵያ ከአ ብሰንኪ ውግእ ባድመ ዝወለዖ መርገጽ አንጻር ሻዕብያን ንጀኦ ፖለቲክ ኢትዮጵያ ዘኽብራን ፖለቲካውን ማሕበራውን ዝምድናታት ክልቲኡ ሃገራት ዘደልድላን ተቃወምቲ ውድባት ኤርትራ ምፍጣርን ተደማሚሩ፡ ደንበ ተቃውሞ ንለውጢ ክሕይልን አንጻር ሻዕብያ መታን ከትክልን ሰለስቲኤን ሃገራት ነቲ ነናትን ጸገማት ምስ ሻዕብያ ዘለወን ውግእ ባድመ፡ ዴሴታት ሓኒሽ፡ ተቃውሞ ሴሜን ሱዳንን (Blue Nile State) ዝፈጠሮ ልዝብ አብ የመን “ንሰንዓ ፎርም” ወሊዱ። አቀድም አቢሉ ግን፡ ድሕሪ ሃገራዊ ናጽነትና ነተን ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ዝቃለሳ ዝነበራ ውድባት (ናይ ሎሚ ደንበ ተቃውሞና) ብግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ምስ መሓውራት ጸጥታን ሰራዊትን መንግስቲ ሱዳን ተሓባቢሩ፡ ሓዲሽ ወፍሪ ምጭዋይን ምድማይን ምስ አጋጠመን ከም መተካእታ ናይ መቃለሲ ባይታ ንኢትዮጵያ መሪጸን ምስ መጻ፡ አብዚ እውን ቁሩብ ትንፋስ ከይረኸባ አደዳ መጭወይትን ማእሰርትን ቅንጸላን ኮይነን ገሊአን ፈጺመን ዝጠፍአን ገለን ተመናኒሀን ዝተበታተናን ገለን ዓቅመን ዓቍረን ዝተሓብአን ኮይነን ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብፍላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ነተን ንሻዕብያ አቀድም አቢለን የሕሊፈን ዝሃብአን ውድባት አአብ ዘለውኦ እንዳደለያ ጠቢረንን ጠባቢረንን ሓመደን ነጊፈንን ነጋጊፈንን ክእክብአን ጀመራ። እዘን ውድባት ግን እወ ምስ ድርብ ቁጠዐዐን (ተጓንፎ 1980-1981 ተጓንፎ 1992-1995) ተስፋ ከይቆረጻ ንኢትዮጵያ ተመለሳ። ነዚ ዘስተብሃለትን አቀዲማ እትፈልጥን ኢተዮጵያ ግን ነዘን ውድባት ከም መስተ ማቅር እንበር ናታ ውድባት ክተፈጥር አብ ዝለዓለ ምድላው እያ ነይራ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ሰንዓ ልዝብ ከም ሓዲሽ ተርእዮ ንደንበ ተቃውሞና ደበኽ በሎ፡ እዘን ምስ ቁጠዐዐን ንኢትዮጵያ ዝተመለሳ ውድባት ከአ ካብ መስተ ማቅር ምዃነን ሓሊፉ ብሰንኪ ርሑቅ ዝጠመተ ራኢ ሱዳንን የመንን ፍሕትሕት ክብላ ጀመራ። ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ሰንዓ ፎርም ብርዱእ ምኽንያት (ሱዳንን የመንን ምስ መንግስቲ ሻዕብያ ዝምድነአን ስለ ዘማሓየሻ) ንኢትዮጵያ አተወ። የመንን ሱዳንን አበገስኦ እንበር፡ ውዕልን ሕድርን ከይበላ ሕቆአን እየን ሂበንኦ፡ ሰንዓ ፎርም አማሲኡ አብ እንግድዓ ኢትዮጵያ ተሰጢሑ ተረፈ። ብርግጽ ነዚ አብ አስመራ ዘሎ አተሓሳስባ ህግደፍ ሲዒርና ሓዳስ ኤርትራ ክንተክል፡ ጥበብን ሜላን ዘድልዮን ሚዛናዊ ምዕርዩነት ዝቀየሰ መትከልን፡ ንኤርትራ ምስ ነብሳን ጎረባብታን ዘታዓርቅ ርሑቅ ዝአመተ ሰላማዊ ስትራተጂካዊ መርሖን ሒዝና እዩ ናብታ እንደልያ ኤርትራ ክንክይድ ዝድለ ዘሎ። እንበአር ንስንዓ ፎርም ዝጽበያ ዝነበረ ዕዮ ቀሊል አይነበረን! አንጻር ሻዕብያ ንዝኾና ተቃወምቲ ውድባት ምስሳይ ጥራይ አይነበረን፡ ናይ መቃለሲ ባይታ ምሃብ ጥራይ አይኮነን፡ ጽላል ምርካብ ጥራይ እውን መን በለ፡ ብዛዕባ ንጽባሕ ኤርትራ ሓሲብካ ንለውጢ ንኺድ ጥራይ ኢለካ ዝሱጒም መገዲ እውን አይኮነን፡ እንታይ ሒዘን እየን ዝኸዳ ዘለዋ እዩ እቲ አገዳሲ፡ ፖለቲካውን፡ ማሕበራውን፡ባህልታትናን፡ እምነታትናን፡ ዛንታታትናን ከይተረፈ አብቲ መገዲ ምሳና አለዉ። 
ሰንዓ ፎርም ግን ነዚ ኩሉ አብ ግምት ከየእተወት፡ ተአማሚና አቅልል አቢላን መራሒትና ኮይና ምሳና ንገዛና ክትከይድ እያ ወሲና። እቲ ዓቢ ጸገም ናይ መጀመርያ ብድሆ ዘጋጠማ እንበአር አብዚ እነሀ። ዘገርም እዩ! ነዚ መገዲ ገዛና ሓባሪትና ክትከውን እያ ወሲና። እዚ መገዲ ካባኹም ንላዕሊ አነ ስለ ዝፈልጦ ንዑ በዚ አብሉ እያ ትብለና ዘላ፡ አየናይ ፖለቲካዊ ንዋት እዩ ንገዛና ዘእትወና᎒ ካባኹም ንላዕሊ አነ እየ ዝፈልጦ እያ ትብለና ዘላ፡ ወሃብን ተቀባልን፡ መራሒትን ተመራሕትን፡ አዛዚትን ተአዘዝትን፡ ኮይና ክንከይድ መረጸትልና። ብአግኡ እቲ መገዲ ከይተጀመረ ተወደአ። ደንበ ተቃውሞና ገሊኡ ዝተሰንዐ፡ ገሊኡ ዝተአከበ፡ ገሊኡ ከይአመነ ምስ ኩርኡ ደው በለ። አብ ናይ ሓባር ራኢ ዘትከለ ምሕዝነት ፈጢራ አብ ክንዲ ምስጋም፡ በዚ ዕጹው መገዲ እናፈለጠት ክትከይድ ምምራጻ አዝዩ ዘሰክፍ እዩ። ደንበ ተቃውሞና አብ ዕጹው መገዲ ደው ኢሉ ከም ዘሎ እናፈለጠ ንመን እዩ ዝጽበ ዘሎ ዘይምፍላጠይ የተሓሳስበኒ እዩ። ብዓቢኡ ከአ እቲ ናይ ርሑቅን ቀረባን መርገጽ ሰንዓ ፎርም ንዓይ ንጹር አይኮነን። እንታይ እያ ትደሊ ዘላ ካባና እዚ እውን ንዓይ ፍሉጥ የሎን። አብ ደንበ ተቃውሞና ዘሎ ሰብአዊ ሃበቲ ናይ ቃለሲ ተመክሮን ድሕረ ባይታን ትምህርትን ሞያን ስቅ ኢልካ አቃሊልካ ዝርአ ጉዳይ አይኮነን፡ ነዚ ወዲብካን አማእዚንካን አድማዒ ለውጢ ከተምጽእ ከም ዝከአል ኩልና እናፈለጥና፡ አየናይ “አልቦ ሞራላዊ ሞቅሕ” እዩ አሳሲሩና ዘሎ ግን ፍጹም ክርድአኒ ይኽእል የሎን። ምልስ ኢለ አብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሕቡእ ህያብ ንህግደፍ እዮም ዝበልክዎም አዝዮም ዘይተጸንዑ ሓጸርቲ ምርጫታት ትርፍን ኩልፍን እናበሉ ንቃልስና ዝሓንኮሩ ክዝክር ከለኹ የስደምመኒ እዮም! እስከ ንርአ ጉባኤ አዋሳን ደብረ ዘይትን ….! ክብደት ማዕቀብ አብ ርእሲ መንግስቲ ኤርትራ ዝተጻዕነሉን፡ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ መልሲ አብ ምሃብ ቆጢባ አብ ስቅታ ዝአተወትሉን፡ ኢትዮጵያ አብ ዝሓሸ ጸላዊ ግደ ትጻወት ዝነበረትሉን፡ ዘሕዝን ተጓንፎ ውግእ ባድመን ምምቅቃል ሻዕብያን ዝተራአየሉን፡ ዘይፍትሓዊ ስጉምትታት መንግስቲ ኤርትራ ዘኸተሎን፡ አይሰላም አይ ወግእን እስተራቴጂ ምስ ተወሰኾ ዝተፈጥረ ዋሕዚ ስደትን፡ ሕብረተ ሰብ ዓለም አንጻር ኤርትራ ዝነበረሉ ግዜን ገለን ንኪድ ቦታና ንድለ አናበለ ዝጎየሉ ዝነበረ እዋንን ስምዒትን ናህርን ተደሚርዎ፡ አብ ርእሲ እተን ነባራት ተቃወምቲ ውድባት ዘይተአደነ ቁጽሪ ተሳታፊ ዓዲምካ በቲ ክሳብ ሎሚ ክርዳአኒ ዘይክእል ዘሎ ቅጥዒ አተዓዳድማ፡ 3 ሽሕ ከፊልካ ከም ውድብ ክትሳተፍ ትኽእል ኢኻ ዝብል ንሰማዒኡ ዘሰንበደ አብ ታሪኽ ደንበ ተቃውሞና ዋላ ንጨና አዳም ሸቲትናዮም ዘይንፈልጥ፡ ሰሰለስተ ሽሕ ሒዞም ሪጋ ዝሓዙ ልዕሊ 30 ውድባት ዝተጫጨሓሉ ተጓንፎን፡(አረ 3 ሽሕ ሒዙ ከም ውድብ ክምዝገብ ካልአይ ሰብ ዝሰአነ ነይሩ እዩ) መዓስከር ስደተኛታት ወከልቶም ሰዲዶም ከብቅዑ አራ (ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት) ግን ንመን ከም ዝውክሉ ዘይፍለጡ ካባና ድዮም ዋላስ ከማና ዘይተረዳአናዮም ልዕሊ 40 ሰብ ዘሳተፈትሉ ጉባኤ፡ አብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ታሪኽ ሃገርና ንለውጢ ዝደሊ ሓዲሽ ነጥቢ መቀይሮ ዝመስል ዋዕላ ጉባኤ አዋሳ ኮነ። ውጽኢት እዚ ጉባኤ ከመይ ነበረ፧  ብወገን ተቃወምቲ ውድባት ብመጀመርያ ሓደ አብ ልዕሊ ሓደ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ክኸውን እዩ ፈተኑ፡ ካልአይ አብ ሞንጎ ነባራት ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ዘይእውጅ ንሕንሕ ተራእዩ፡ ብፍላይ ብወገን ሲቪክ እዞም ነባራት ውድባት ስለ ዘይከአልኦ ናይ ምምራሕ ግደ ናዓና ከረክቡና አለዎም ዝብል ነበረ። ሳልሳይ ክሳብ ሎሚ ስንብራት ዘለዎ አብ ውሽጢ ጽላል ኪዳን ከቢድ ግጭት ፈጢሩን አማሲኡ ገለ ውድባት ካብ ኪዳን ዝሰሓባሉ ኩነት ተራእየ፡ ራብዓይ ከአ አብ ሞንጎ አባላት ጽላል ኪዳንን ካብ ኪዳን ወጻእን ዝነበረ ሓሳባውን ስልጣናውን ምፍሕፋሕ ተራእዩ፡ ብውጽኢቱ ከአ ገለ ክብደት ዘለዎም ውድባት ከይተሓጎሱ ካብ አዋሳ ተመሊሱ። ብወገን ሰንዓ ፎርም፡ ናብዚ ጉባኤ ሒዛቶ ዝመጸት ሓሳብ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሕ ሰብ አሳቲፍካ አብ መወዳእታ ንሳ ዝደለየቶም ሰባት ተመሪጾም ቅድሚት ክመጹ እዩ። ከምኡ ግን አይከደን። እንታይ ከምእትደሊ እያ ትፈልጥ ኔይራ እነበር ንመን አኪባ ተዐውቶ ግን ከይፈልጠት እያ ንአዋሳ ዝኸደት። አማሲኡ ከአ ከይተሓጎሰት ካብ አዋሳ ተመለሰት። ዘይምሕጓሳ ከአ አብ ባይታ ብኸምዚ ዝስዕብ ገለጸቶ። ቀዳማይ አባላት ጽላል ኪዳን ንአዋሳ ክኸዱ ከለው ድሕሪ ጉባኤ አዋሳ ጽላሎም (ኪዳን) ብርዱእ ምኽንያት ክፈርስ መዃኑ እዮም ዝፈልጡ ዝነበሩ፡ ምኽንያቱ አብ ልዕሊ ሓደ ጽላል ካልእ ጽላል ስለ ዘየድሊ፡ ካብ አዋሳ ግን ከየፍረስዎ እዮም ዝተመለሱ ብድሕሪኡ ከአ ሰንዓ ፎርም እዚ ኪዳን ንኸይፈርስ አተባበዐቶም። ብተግባር ዘየድልን ክልተ ጽላል ኮነ። ካልአይ ንባይቶ በጀካ ዶሞዝ ካልእ መንቀሳቀሲ ባጀት ዘይምሃብን ነብሱ ኪኢሉ ክንቀሳቀስ ዘይምፍቃድን (ዝኾነ ስጉሚ ብድልየት ሰንዓ ፎርም ስለ ዝውሰን)፡ ብዓቢኡ ከአ እቲ ይስላዕ እዩ ዝበሃል ባጀት፡ ንገለ ውድባት ዓቅሚ ዘይብለን ክንሰን ክሳብ አኺሉ ዝተርፈን፡ ገለን ምስ ዓቅመን እንከለዎ ንጨናኳ ዘይሓልፈን አዩ ተገይሩ። .... ይቅጽል...!!
ሰንዓ ፎርም…. “ሕቡእ ህያብ” ንህግደፍ 
Add a comment

እሩም ኣቀላልሳና ቀዋሚ ዋሕስ ንሓርነት ኢዩ

ዝኸበርኩም አሕዋትን አሐትን ደቂ ሃገር!!ሎሚ መዓልቲ መበል 26 ዓመት ጽንብል ነጻነት ኤርትራ ከነብዕል ከለና፣ ብሐደ  ወገን ህዝብና ከይተሐለለ ተስፋ ከአ ከይቆረጸ  አቐዲሙ  ብሰላማዊ ፖለቲካዊ አቀላልሳ፣ ቀጺሉ ከአ 30 ዓመታት ዝወሰደ መሪር ብረታዊ ተጋድሎ  ጸረ ባዕዳዊ ሐይሊታት ብሰዓርነት ነጻነቱ ዝተጓናጸፈሉ ብምዃኑ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንብሎ። በቲ ሐደ ሸነኽ ከአ ንፍረ መስዋእቲ ህዝቢ ኤርትራን ደቁን  ጨውዩ ዝወሰደ፣ ንመቓልስቱ አብ ስልጣን ሐንጊሮም  ዘደይብዎ ከይተረፈ ዝጠለመን ዝኸሐደን፣ ብኢሳያስ አፍወርቂ ኩብራርያነት ዝምራሕ መላኺን ገባቲን ስርዓት ይሳቐን ይደምን፣ ይምቋሕን  ይእሰርን፣

Add a comment

ሰንዓ ፎርም…. “ሕቡእ ህያብ” ንህግደፍ አብ ውራይና መበል 37 ሕታም ዝወጸት ጽሕፍቲ

ሳልሳይ ወጽኢት ጉባኤ አዋሳ ብውዑዩ ከሎ፡ ሓዲሽ ሓይሊ ይሕሸና ተባሂሉ ናብ ጉባኤ ደብረዝይቲ ገጻ ከደት። አብ ደብረ ዘይቲ ተሓሲቡ ዝነበረ መደብ “ውድብ ምእዋጅ” እቲ ሓይሊ ሚዛን ተሳታፊ ጉባኤ ምስ አፍሸሎ፡ እቲ ሓሳብ ምምስራት ውድብ መንእሰያት ስለ ዘይደቀሰ አብ ዓመቱ አብ መቐለ ክፍጸም ተኽአለ፡ እንተኾነ ግን አብ ጉባኤ ድብረዘይቲ ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ተመቃቀለ። መንእሰያት መርከዚያ ሱዳን፡ ምትእስሳር መንእሰያት ዓፋር፡ መንእሰያት ስዊዘርላንድን ካልኦትን አንሳሓቡ። ብውጺኢቱ ከአ ሓደ ማሕበረ ጀኦግራፊካዊ ዝወክሉ መንእሰያት ውድብ ኮይኖም ወጹ። ንሙዃኑ እዚ ክሳድ ዝሓዘ ህልኽ ንመንእሰያት ፈሊኻ ፖለቲካዊ ውድብ ንኽኾኑ ምጽዓር እንታይ እዩ ዕላምኡ፧ ንመን ከ የገልግል፧ ካብ ባህርያዊ ሕቊፊ ሕበርተሰቡ መንዚዕካ ውድብ ምትካል ማለት አበይ እዩ ተራእዩ!፧ ተቃወምቲ ውድባትና ዘውርስኦን ዝትክአንን ሓዲሽ ሓይሊ የድልየን፡ ሓዲሽ ደም (ሓይሊ) እንተፈሊኻዮ ካበይ እየን ከምጽአ፡ መንእሰያትና ታሪኽናን ተሞክሮታትናን፡ አእምሮ ገዳየም ተቃለስትን ክወርሱ እንተ ዘይኪኢሎም እቲ ባህርያዊ ድፍኢት ምትኽኻእ ከመይ ኢሉ ክፍጸም፧ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዚ ንርእዮን
ንሰምዖን ዘሎና ናይ ብዙሓት መንእሰያት መጎተ ብፍላይ ምስ ነባራት ተቃወምቲ ውድባት አብ ክንዲ ዝወራረስ ዝወዳድር፡ አብ ክንዲ ዝከባበር ከአ ዝወራረድ ኮይኑ ዘሎ። እዚ አእምሮን ባጀትን ሰንዓ ፎርም ዝፈሰሶ ውድብ መንእሰያት ሎሚ አብ ከመይ ኩነታት ይርከብ አሎ እንተ ኢልና፧ ዓይኒ ብረኪ ዝሰአነ ክሳብ ጉባኤ ገይሩ አዋጅ ከውጽእ ዘይከአለ፡ አማሲኡ ነዚ ክትግዕታ ዶ እንቅዓ ትርህጻ ይበሃል አሎ። እቲ ናይ መጨረሽታ ትዕዝብተይ ህሉው ኩነታት ባይቶን ተቃውሞና እዩ። ብሕጽር ዝበለ ሰለስተ ተጓንፎታት ክጠቅስ…!

:12pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normሰንዓ ፎርም…. “ሕቡእ ህያብንህግደፍ
አብ ውራይና መበል 37 ሕታም ዝወጸት ጽሕፍቲ 2ይ. ክፋል ---------------!! ሳልሳይ ወጽኢት ጉባኤ አዋሳ ብውዑዩ ከሎ፡ ሓዲሽ ሓይሊ ይሕሸና ተባሂሉ ናብ ጉባኤ ደብረዝይቲ ገጻ ከደት። አብ ደብረ ዘይቲ ተሓሲቡ ዝነበረ መደብ ውድብ ምእዋጅእቲ ሓይሊ ሚዛን ተሳታፊ ጉባኤ ምስ አፍሸሎ፡ እቲ ሓሳብ ምምስራት ውድብ መንእሰያት ስለ ዘይደቀሰ አብ ዓመቱ አብ መቐለ ክፍጸም ተኽአለ፡ እንተኾነ ግን አብ ጉባኤ ድብረዘይቲ ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ተመቃቀለ። መንእሰያት መርከዚያ ሱዳን፡ ምትእስሳር መንእሰያት ዓፋር፡ መንእሰያት ስዊዘርላንድን ካልኦትን አንሳሓቡ። ብውጺኢቱ ከአ ሓደ ማሕበረ ጀኦግራፊካዊ ዝወክሉ መንእሰያት ውድብ ኮይኖም ወጹ። ንሙዃኑ እዚ ክሳድ ዝሓዘ ህልኽ ንመንእሰያት ፈሊኻ ፖለቲካዊ ውድብ ንኽኾኑ ምጽዓር እንታይ እዩ ዕላምኡ፧ ንመን ከ የገልግል፧ ካብ ባህርያዊ ሕቊፊ ሕበርተሰቡ መንዚዕካ ውድብ ምትካል ማለት አበይ እዩ ተራእዩ!፧ ተቃወምቲ ውድባትና ዘውርስኦን ዝትክአንን ሓዲሽ ሓይሊ የድልየን፡ ሓዲሽ ደም (ሓይሊ) እንተፈሊኻዮ ካበይ እየን ከምጽአ፡ መንእሰያትና ታሪኽናን ተሞክሮታትናን፡ አእምሮ ገዳየም ተቃለስትን ክወርሱ እንተ ዘይኪኢሎም እቲ ባህርያዊ ድፍኢት ምትኽኻእ ከመይ ኢሉ ክፍጸም፧ ከምዚ ስለ ዝኾነ እዚ ንርእዮን ንሰምዖን ዘሎና ናይ ብዙሓት መንእሰያት መጎተ ብፍላይ ምስ ነባራት ተቃወምቲ ውድባት አብ ክንዲ ዝወራረስ ዝወዳድር፡ አብ ክንዲ ዝከባበር ከአ ዝወራረድ ኮይኑ ዘሎ። እዚ አእምሮን ባጀትን ሰንዓ ፎርም ዝፈሰሶ ውድብ መንእሰያት ሎሚ አብ ከመይ ኩነታት ይርከብ አሎ እንተ ኢልና፧ ዓይኒ ብረኪ ዝሰአነ ክሳብ ጉባኤ ገይሩ አዋጅ ከውጽእ ዘይከአለ፡ አማሲኡ ነዚ ክትግዕታ ዶ እንቅዓ ትርህጻ ይበሃል አሎ። እቲ ናይ መጨረሽታ ትዕዝብተይ ህሉው ኩነታት ባይቶን ተቃውሞና እዩ። ብሕጽር ዝበለ ሰለስተ ተጓንፎታት ክጠቅስ…! እቲ ሓደ ውድብ ኩናማ ገለ ካበቶም መቆሚታት ሃገርና ክሰብር ምስ ፈተነ ዝተራአየ ነውጺ ንባይቶ አብ ክልተ ሓሳባዊ ፍልልይ መቀሎ፡ እቶም አብ ኢትዮጵያ ተጠኒሶም ዝተወልዱ ውድባት ብዘይ እውጅ መልክዕ ንውድብ ኩናማ ክከላኸልሉን ከመኽንይሉን ከለዉ፡ እቶም ንሃገራዊ ናጽነት ዝተቃለሱ ውድባትን ውለቀ ሰባትን ፍጹም ብምቅዋም ውድብ ኩናማ ዘለዎ ውራይ ከይተረፈ ንኸይሳተፉ ንነብሶም አገድዋ። ክሳብ ሎሚ ከአ እወታዊ ውጽኢት ዘይብሉ ምስሕሓብ ኮነ…! እቲ ካልአይ አብ ሞንጎ ፈጻሚት ባይቶን አሰናዳኢት ንጉባኤ ባይቶን ዝተኸሰተ ንሕንሕ ጓል መገዲአብ ህልም ዝበለ አፋዊ ውግእ ምስ አተወ፡ እንፋሎቱ ንደንበ ተቃውሞና እንዳንደዶ ሰንዓ ፎርም ግን ሚዛናዊ ፍታሕ አብ ክንዲ ዝደልየሉ ቤት ጽሕፍት ባይቶ ዓጸዎ። ዘስደምም እዩ!! ደንበ ተቃውሞና ክንዳናን ንዓኻን ጸግዒ ረኺብና ንዝበሎ ባይቶ ቤት ጽሕፈቱ አብ ዝተዓጸወሉ ግዜ ልፍንቲ ናይተን አብ ኢትዮጵያ ዝተወለዳ 6 ውድባት ንቅድሚት ክቅልቀል ተራእየ…! እቲ ሳልሳይ ከአ ማዕረ ማዕረ እዚ ፍጻሜ እዚ ነዚ ዘስደምም ህሞት ዝመዝመዙ ዲያስፖራ ሻዕብያ (መድረኽ) “ኢትዮጵያ ምቹእ ናይ መቃለሲ ባይታ አይኮነንዝብል ስውር ወፍሪ አንቂሎም ንደንበ ተቃውሞና ንዘተ ናብ ናይሮቢ ዓደምዎ። እዘን ደቂ ሰንዓ ፎርም ዝኾና ልፍንቲ 6 ውድባት ከአ ተሪር ተቃውሞ አርእየንን ዝተገብረለን ዕድመ ነጺገንን ኮፍ በላ። መን አሎ አብ ድሕሪ ዲያስፖራ ሻዕብያ (መድረኽ) አብ ዘይፍለጠሉ ግዜን እዚ ገዚፍ ስጉምቲ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝተኻየደ ንንሰንዓ ፎርም አሻቀላ፡ አኽቢዳ ከአ ረአየቶ። ዕላዊ መንግስታዊ ጻዊዒት ብምግባር ከአ ንመድረኽ ዓደመቶም። ባይቶ ቤት ጽሕፈቱ አብ ተዓጽይሉ ዝነበረ እዋን፡ ልፍንቲ 6 ውድባት ጎሊሖም ዝተርዓንሉ ግዜ፡ ንዲያስፖራ ሻዕብያ (መድረኽ) ዓበይቲ መራሕቲ ናይዛ ሃገር አብ ዘለዉዎ አዝዩ ክቡር ዕድመ ተገብረሎም። ንኹሉ አብ ደንበ ተቃውሞና ዘሎን ግዱስን፡ አሻቡ ተቃውሞ ናይሮቢ ዕድመ ደአ ወለደ እናበለ ክሓስብን ክሓምን ጀመረ። ሎሚ ዝምድና ሰንዓ ፎርምን እቲ እንኮ አይ ውድብ አይ ሲቪክ ዝኾነ ምትእኽኻብ ዲያስፖራ ሻዕብያ (መድረኽ) ከመይ አሎ ንማንም ጉሉሕ አይኮነን። እዚ እዩ ብሕጽር ዝበለ ትዕዝብተይ ብዛዕባ ደንበ ተቃውሞናን ብዓቢኡ ከአ ትካል ሰንዓ ፎርምን። አብ መደምደምታ ከምዚ ኢለ ሓሳበይ ክዛዝሞ ይደሊ ሰንዓ ፎርም አካል ዓወትናን ፍሽለትናን ስለ ዝኾነ አብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሚናር ባይቶክንግምግሞ ግዴታና እዩ። ንስንዓ ፎርም አይምልከተናን እዩ ክንግምግሞ ዝብል አካል ወይ ውድብ እንተሎ፡ ንባዕሉ አካል ዓወትናን ፍሽለትናን አይኮነን ማልት እዩ። ንድልየትን ናጽነትን ተቃለስቲ እናሰከፍካ ሞራልን ሓይልን ክትህብ ማለት ዘይሕሰብ እዩ፡ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ውድባትና፡ ካብ ጸቅጢ ሰንዓ ፎርም ክወጻ እንተ ዘይኪኢለን፡ ንህዝብና ካብ ጸቅጢ ህግደፍ ከናግፍኦ ፍጹም አይክእላን። ተቃወምቲ ውድባት ፍሹላትን ሰነፋትን ዘይረብሓን እንከለዋ፡ መንግስትና ግን ንዐዐን ክቅልብ ግዚኡ ከባኽን ይውዕል አሎ፡ ዝብል ጽዑቅ ዘመተ ናይ ብዙሓት ዜጋታት መውጽኢ አፍ ኮይኑ አሎ። እዚ መሃንድሱ ዘይፍለጥ መጋውሕ አካል ስውር ህያብ ንህግደፍእዩ። ድኽመተን ምስቲ አብ ባይታ ሓሊኹ ሒዝወን ዘሎ መካኒዝም እንበር ካብ ብድሆ ሃዲመን ወይ ሪሒቀን አይፈልጣን። ኤርትራዊ ነባሪ አብ ኢትዮጵያ ናብ ተቃወምቲ ውድባት ንኽቀርብ ዘተባብዕ ስጉምትታት ንኽአምኖ ይጽገም አሎ። ምኽንያቱ እቲ ተዘክሮታት ድሮ ናጽነት ዝምድና ወያነን ሻዕብያን ህይወት ከለዎ፡ ንሻዕብያ ምድጋፍ ዝግበር ዝነበረ ጎስጓስን ድሕሪ ምብአሶም ዝተቀየረ ኩነትን፡ አብዘን ተቃወምቲ ውድባት ከይድገም ስለ ዘሰክፎ፡ ምርሓቅ ካብ ደንበ ተቃውሞና ዝመረጸ አዝዩ ብዙሕ ሰብ አሎ። እዚ ከይአክል አብ ርእሲ እዘን ውድባት (ንውሱናት ጥራይ ዝተፈቀደ) ንመዓስከራት ስደተኛታት ንኸይአትዋ ዝተአወጀ ማዕቀብ ምስ አብ ቀረብአን ዘሎ ህዝበን ንኸይላለያ ገቲኡ አሎ። ብውሕዱ ባይቶ ደንበ ተቃውሞና ምስ እዚ ማዓስከራት ስደተኛታት ርክብ ክህልዎ ይግባእ። ተመክሮ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ሓባር ቃልሲ እዩ! እዘን ብሰንኪ ውግእ ሕድሕድ (ጀሃዳዊ እስላማውን) ድሕሪ ውግእ ባድመንን (ብሄራውን) ዝተፈጥራ ውድባት ሽሕ እኳ ንጠለባተን ዝምጥኖ ባይታ ረኺቡ ክዝተየሉን ፍታሕ ክርከበሉን አለዎ እንተበልኩ፡ ብፍሉይ ነዘን ተፈጢረን ዘለዋ ውድባት ጥራይ ዝምልከት ጉዳይ ግን አይኮነን። ሚዛናዊ ምዕሩይነትዝማእከሉ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ እዩ። ስለዚ ባይታ ሚዛናዊ ምዕሩይነትምትካል እዩ ቀዳምንት ዘለዎ። ስለ ዝኾነ ከአ ጠለባተን ካልአዊ እንበር ቀዳምነት የብሉን። እዛ ክንዮ ሰንዓ ፎርም ዝሓስበላ ኢትዮጰያ፡ ከምቲ ዝኾነት ሃገር ምስ ጎረባብታ ብሰላም ተዛንያ ንኽትነብር

Add a comment

ታሪኽ ነጻነት ኤርትራ

ኤርትራ እኳጥንታዊትያ ብቐደማ

መሬተ ነገስታት ፑንተ ነበረ ስማ

ምድረ ባሕሪውን ተባሂላ ካብ ፈለማ

ባሕረ ነጋሲ ትሸይም ከም ስማ

ድባርዋ ነበረ መናገሻ ከተማ

Add a comment

ጭካኔ ድዩ ዕንደራ፡ ወይስ ኣጉል ትምክሕቲ?

 ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብፍላይ ከኣ፡ መንእሰያታ፡ ኣዝዩ ዘስካሕኽሕ ሽግራት ብቐጻሊ የጋጥሞም ስለ ዘሎ ፡ ኣእጋሮም ናብ ዝመርሖም ይውሕዙ ኣሎዉ። ገለ ካብኣቶም ከኣ ኣሽሓት ዶላራት ንዝለዓሉ መራሕቲ ወተሃደራት ህግደፍ እናኸፈሉ ፡ብናይ መንግስቲ መኻይን ተጻዒኖም፡ ንዶባት ኤርትራ ክሰግሩ ከሎዉ፡ እቶም ዕድሎም ዘይፈቐደሎም ከኣ ዝርሸኑሉ ግዜ እዩ ዘሎ ። እቶም ብመዲተራንያን ባሕሪ ጌሮም ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ንምስጋር ዝጎዓዙ : እዛ መከርኛ መንገዲ ፡ናይ ኤርትራውያን ዝኸፍኤት መንገዲ ህልቂት እያ ተሰምያ ዘላ።

Add a comment

ካብ 2017-18 ክኸውን ዘለዎ መድረኻዊ ዕማም ፖለቲካዊ ውድባትን፣መንእሰያትን፣ ህዝብን

ኣቐዲመ ንማሕበር ስኒት ኤርትራውያን ሳንድየጎ፣ ሓድሽ ውደባን ኣሰራርሓን ኣማዕቢላ፣ ንዝተፈላለየ ሓሳባት ዘለዎም ጸሓፍቲ ከተተኣናግድ ብዝገበረትልና ዕደመ ዝለዓለ ምስጋናይ አቕርብ። ኣስዒበ ከኣ ንኹልኹም ኣባላትን ኣጋይሽን ዕድሜና ኣኽቢርኩም በዓል ነጻነትና ብፍሉይ ኣገባብ ንምብዓል ምምጻእኩም አመስግን። ካብኡ ቐጺለ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ብተኸታታሊ፣ ኣብዚ ቅንያት እዚ ከኣ ብፍላይ ኣብ ባሕርታት ሜዲተራንያንን፣ ካልኦት ኣፍላጋትን ህይወቶም ዘጥፍኡ ዘለዉ መንእሰያትን፣ ህጻውንትን ኣዴታትን፣ ብምዝካር፣ ንዓኣቶም ነፍሳቶም ክምሕር፣ ንቤተሰባቶም ከኣ እግዚኣብሔር ጽንዓቱ ክህቦም፣ ንሃገርና

Add a comment

እቲ ናታስ ንሓማታ”

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዙ ማለት ክሳብ’ቲ ብ20 ጉንበት 2017 ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ “ ኤርትራ ከይትምዕብል ዓጊቶም ሒዞማ ዘለው ናይ ደገ ሓይልታት’ዮም። ብፍላይ ከኣ መንግስቲ ኣመሪካ’ዩ”።

Add a comment

ርሑስ ጾም ሮሞዳን 2017

ከምቲ ልሙድ ዕዙዝ ዝኾነ ሰላምታይ ብድሕሪ ምቕራብ፡- ብምክንያት ምጅማር ጾም ሮሞዳን ኣብ ውሽጥን ደገን ንዝርከብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ንኣመንቲ መንፈሳዊ ሃይማኖት ርሑስ ጾም ሮሞዳን ይግበረልኩም ይግበረልና ዝብል ክቡር መልእኽተይ የሕልፍ። ኣብ ሮሞዳን መላእ ኣመንቲ እስልምና፡ ወርሒ ምሉእ ነብሶም ካብ ዕለታዊ መግብን ፈሳስን ብምቕጻዕ፡ ናብ ልዑል ፈጣሪኦም ዝቐራረብሉ፡ ሕድሕድ ፍቕሪ፡ ሓልዮት፡ ስኒት፡ ምትሕልላይን ሰናይ ምትሕግጋዝን ዘንጸባርቕሉ፡ ቅድሚኡ ንዝተፈጸመ ጌጋታትን በደላትን ሕድገታት ዝልዋወጥሉ ክቡር ወርሒ

Add a comment

ባይታ ስነ-ምግባር ዘሪግካ፡ ጽቡቕ ስነ-ምግባር ምውራስ ኣይካኣልን እዩ፣

ስርዓት ህግደፍ ከም ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ብልሽዊ ስርዓት መጠን፡ ንኩሉ ክብርታት ናይ ሕብረተ- ሰብና፡ ሃይማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ልምዳውን ስድራ-ቤታውን ክብርታትን ተራን ብምርኻስን ብምዝራግን
ፖለቲካዊ ዕድመ ስልጣኑ ንምድልዳልን ንምንዋሕን ዝሰርሕ መንግስቲ ምዃኑ ብኩሉ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ርእሲዚ እዚ ስነ-ምግባር ዝረሓቖ ስርዓት ሓድሽ ወለዶ ቀሲኑ ዝዓብየሉ፡ ዝማሃረሉ፡ ስራሕ ረኺቡ ናብራ
ዝምስርተሉ፡ ንነብሱን ቤተ-ሰቡን ዝሕግዘሉን ዕድላት ብምዕጋት፣ ታሪኽ ናይ ህዝብን ሃገርን ዝርከበሉን ዝወርሰሉን መሰጋገሪ መላግቦ ብምልሕላሕ፡

Add a comment

ሕጂ’ውን ንዝበለዔት ከብዲ …. የብላን መዓዲ !!!

ወኪልን ስዉር ልኡክን መደብ ኣለወሃ ምላሽ ኣይተ ነጸርኣብ ኣስመላሽ ጉጅሊኡ ኤ.ስ.ደ.ለ.ን ኣብታ ዕረ ዶ ቓረ መዓርዶ ገዓት ኣርእስቲ ሂቦም ናይ ፈርሓትን ተበለጽትን ትመስል መግለጺት ብ19-05-2017 ዝዘርግሕዋ ደብዳቢኦም ሓደስቲ ተመሃሮ ዕብየት ከተማ፡ ታሪክና ስለዘይብሎም ንሶም ያአይ ጎርሓት ኮይኖም፡ ነታ ብዙሕ ጊዜ ጠቂሰ ዘጋልጻ ገበኑ ምዝርጋሕ ሰነዳትና፡ አነ ተሓታታይ ኣይኮንኩን ዘስምዕ መን ድኣ ? ኪዳን ዶ ዕጥራን ዝብሃሉ ደቂ ዕቁቡ መኳልስቱ እዮም ክሕተቱ ዘለዎም ዘስምዕ መልሲ ምሃቡ፡ አይተ ነጸርአብ ዒመር ? መን ምስ ሓተተካ ወይ ጠወቀካ ድኣ ትመራመር ኣቢለ እትነግሮን እታ ሌባ ምስ ቁጥሚ ሓደ ግጥሚ ተብርህ እያ እሞ፡ እቲ ገበንካ ንኪዳን ዕጥራን

Add a comment

ሽዱሽተ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ቐጠር ዝወሰዳኦ ስጉምቲ ንመራሕቲ ህግደፍ ኣጨኒቑ

መነሃርያ ንግዳዊ ንጥፈታቶም ዱባይ ገይሮም ዝሰርሑ ዘለው ህግደፋውያን፡ ቅድሚ ራብዕቲ ሽዱሽተ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሃገረ ቀጠር ብዝወሰዳኦ ኩሉ ሽነኻዊ ምብታኽ ናይ ርክብ መስኖታት፡ ብቐጥታ ካብ ሓለፍቲ ንግዳዊ ትካላት
ክሳብ ሰበ-ስልጣን ወሳኒ ጃንዳዊ ውዲታዊ መሪሕነት ንዱበይ በየን ክንኣቱን ክንወጽእን ኢና፡ ብብዙሕ ሚሊዮናት ዝተገዝአ ዝተፈላለየ ናይ ንግዲ ንብረት ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ክኸውን’ዩ ኣብ ዝብል ዓሚቕ ስግኣት ኣትዮም ምህላዎም

Add a comment

ኣብ ኣጀንዳታት ኢሳይያስ ዝቆጻጸ ሕልና የብለይን!!

ክቡራት ኣንበብቲ ብቀዳምነት ሰናይ ቅነ በዓል ነጻነት 2017 ክኾነልኩም ልባዊ ትምኒተይ ይገልጽ። ብምቕጻል ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ነቲ ኣብ ልዕልይ ዘቕርቦ ተደጋጋሚ ኣጉል ጸለመታትን ጠቐነታትን ጭቡጥ መርትዖታት ናብ ህዝቢ ከቕርብ ኣይበቕዐን። ኮይኑ ግን ከምቲ በዓል ኣመል ኣመሉ እንባ ቦትኡ ነይገድፍ ዝብሃል ያታዊ ምስላ ንኩሉ ጉዳይ ካብቲ ናቱ ወጻኢ ቴሞ-ሜትር ክዕቕን ብሰንኪ ዘይምዕዳሉ ዝበልዔት ከብዲ የብላን መኣዲ ብዝብል ኣርእስቲ፡ ምስ ክቡር ባህልታት ኣቦታትናን ምስ ደሞክራስያዊ ጭዋነትን ዘይተኣሳስር፡ ብዘበነ ውቤ ዝጸመመስ ውቤ ክብል ነበረ ዝዓይነቱ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበብ ሓበሬታታት ንኣንባቢ ኣቕሪቡ ምህላዉ ዝፍለጥ’ዩ። ኩሎም ክቡራት ኣንበብቲ’ውን ካብዚ ናተይ ወጻኢ ትዕዝብትታት ከም ዘይህልዎም ምሉእ እምነተይ’ዩ። ብዝኾነ ግን ብከብዲ ዝሓስብ ፖሎቲካዊ መንነት፡ ካብ ጅዳ ብዝምንጠወለይ ዶላራት ዝውድስ ወይ’ውን ኣብ ገለ ሰሚናራትን ፌስቲቫላትን ከም ኣገዳሲ ባእታ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከቕርብ ብዝእተወለይ ኣጉል ዝኾነ መብጽዓታት ዘዝበሉኒ ከም ፓፓጋሎ ዝደግምን ዘናሹን ዘይምዃነይ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ከነጽር ይፈቱ።

Add a comment

ንዝበለዔት ከብዲ … የብላን መዓዲ !!!

ንብዓል ዕማኮ መደብ አለወሃ ምላሽ …… ብዓል ኣይተ ነፀርኣብ አስመላሽ !!!  ኩነታትና እናሓሰመ ወጅህና (መልክዕና) እናጸለመ ዝጉዓዝ ዘሎ እቲ ጠንቁ ካብ ምሕያል ጭፍራ ህ.ግ.ደ.ፍ ዘይኮነ ካባና ምኳኑ ንእመኖ ኣይንእመኖ ንሱ እዩ እቲ ሓቂ፡፡ ካብ ጽባሕ ነጻነት ግስርጥና ህ.ግ.ደ.ፍ ዘይተከታተሎ የለን፡ ህግደፍ እዚ ህ.ግ.ደ.ፍ ከምዚ ወቀሳታት ከኣ ዘይተባህለ የለን፡፡ ኩሉ ኣብ ምባልን ምድባልን እንተዘይኮይኑ ነዚ ብከመይ ይዕገትን ይብርዕንን ዝተበገሰ መድብ ስለዘየለ ከኣ … ከምቲ ንሰራቂ አብ ክንዲ ትኣስሮ፡ ሰራቂ ሰራቂ ስለዝበልካዮ አመሉ ዘይቅይሮ፡ ብወገና ከኣ ህ.ግ.ደ.ፍ መንደፍ እንተዘይኮይኑ ብከመይ ይግረፍ ስለዘየነጸርናዮ መቀይሮ

Add a comment

ክሰርቀኒ ዝረኣኽዎ ክመልሰለይ ነይኣምኖ”

ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዕለት 20 ጉንበት 2017 ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡ ብዘይካ ሓንቲ ሓዳስ ጉዳይ፡ ንሳ’ውን እናተሰከፈ ከም’ቲ ሰራቒ ሞባእሲ ባዕሉ ይለፋለፍ” ዝበሃል ምስ ግብጺ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና፡ ክንስከፍ የብልናን ዝበላ እንተዘይኮይኑ፡ እቲ ካልእ ኩሉ መኣዝኑ ዘጥፈአ ሃልውልውን ተገራጫዊ ባህሪያትን ዝተራእየሉ’ዩ። ዝርዝር ትሕዝቶኡ ድማ ነቲ ኣብ ጥሪ 2017 ዝገበሮ ቃለ- መጠይቕ ዘራጉድን ዝደግምን’ዩ ነይሩ። ብዛዕባ’ዚ ከኣ ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጉንበት 2017 ኣብ ወግዓዊ ልሳን ውድብናን ንመዓልቲ ነጻነት መበል 26 ዓመት ኣመልኪቱ ዝወጸ ውድባዊ መግለጽን ዝመለስናዮ

Add a comment

ንርትዕን ፍትሕን ዝቓለስ ንሓቂስ ኣይቐብርን’ዩ!!

ብምቕጻል ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ኣብ ልዕለይ ዝፈነዎ ክሲ ጭቡጥ መርትዖታት ከቕርብ ብተደጋጋሚ ተሓቲቱ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታት ክሳብ 5ይ ክፋል ኣብ መርበብ ሓበሬታት ዘርጊሕዎ ዘሎ ተኸታታሊ ትሕዝቶ ጽሑፋቱ ከቕርብ ኣይኸኣለን። ብርግጽ’ውን ከቕርብ ከም ዘይኽእል ብጣዕሚ ርግጸኛ’የ። ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ምሳይ ብዘለዎ ዓሚቕ ሌላን ተመክሮን ዘይኾነ ክሳብ ክንድ’ዚ ዝምድር ዘሎ፡ ካብ ገለ መሪሕነትን ኣባላትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝተጠጅአ መርዚ ይነዝሕ ምህላዉ በብቁሩብ በጨቕ እናበለ ምምጽኡ ክቡር ምስጋናይ የቕርበሉ። ካብቲ ብጣዕሚ ዘደንጹን ዘስደምምን ድማ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ዜግነት ወሃብን ነፋግን ኮይኑ፡ ኤርትራዊ መንነትና መንጢሉ ብዘይድሌትና ካልእ ዜግነት ክዕድለና’ዩ ዝደናደን ዘሎ። ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ሃገርና ሳዕሪሩ ዝርከብ ጨካን ሕሰምን ጥፍኣትን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኩሉ ደላይ ጽቡቕን ሰናይን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ክዛረበሉ ሕልንኡ ኣብ ዝድርኸሉ ዘሎ ህሞት፡ ግርማይ ወዲ ፍሊፖ ኣምላኽ ዝዓደለና ኣፍና ክዓብስ፡ ኣባላት ኤስደለ ብጉዳይ ኤርትራ ክዛረቡ ፍጹም መሰል ከም ዘይብሎም ክእግድ ዝመጣጠር ባእታ ምዃኑ’ዩ።

Add a comment

ኤርትራውያን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንቅኒያት ነጻነት፡ ሕሉፍ እናዘከሩ መጻኢ ናይ ቃልሲ መደባት ዝትልምሉ መድረኻት ክኸውን ከም ዝግባእ ተገሊጹ።

ኤርትራ ካብ ሰራዊት መግዛእቲ ብቃልስን መስዋእትን ነጻ ዝኾነትሉ 24 ጉንበት 1991 ኣብ ማሕደር ታሪኽ ኤርትራውያን ፍሉይ ቦታ’ዩ ዘለዎ። ስለዚ ከኣ ምውጋድ ዘቤታዊ መግዛእቲ ጉጅለ ህግደፍ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድ፡ ግፍዓዊ ተግባሩ’ውን ክንዲ ዝመረረ ይምረር፡ እቲ ነጻነት ንምምጻእ ዝተኸፈለ ኩሉ-መዳያዊ ዋጋ ከይተበረዘ ከይተኸለሰ ወትሩ

Add a comment

ፍሽለት ዘቤታዊ ፖሊሲ ዝፈጠሮ ስግኣት፡ ምስ ግዳም ተኣሳሲሩ ከደናግር የብሉን።

ኤርትራ እትኽተሎ ፖሊሲ ብሓቂ ቅኑዕ፡ ኣብነት ናይ ሰላም፡ ደሞክራስን ልዕልና ሕግን ክኸውን ይግባእ ነይሩ። ስለምንታይ ንስለ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሕን ቁጠባዊ ዕቤትን ክበሃል ክቡር ዋጋ ስለተኸፍለ። ኮይኑ ዘሎ ግን ካልእ’ዩ። ኣንጻር ናይ’ቲ ህዝቢ ዝተቓለሰሉ ዕላማታት’ዩ። ሓደ ዝኾነ ህዝባዊ ወኸሳ ከይገበረ ብኢደ- ወነኑ ኣብ ስልጣን ዝሓኾረ ጉጅለ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ጉጅለ ድማ ሓደ ሰብ ከም ቃሕታኡ ሓናጢጡ ህዝቢ ክምረሓሉ ዘውጸኦ ጸረ-ህዝቢ ፖሊሲ’ዩ ነጊሱ ዘሎ። ህግደፋዊ ጸረ-ህዝቢ ፖሊሲ፡ ብስመ ሃገረ ኤርትራ ስለዝግለጽን ዝስረሓሉን ከኣ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ስለዚ ከኣ ንፖለቲካዊ ምስሊ ኤርትራ ብጠቕላላ ይጎድእ

Add a comment

ክልተ ኤርትራውያን ን26 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ብዝተፈላለየ ርእይቶ ይግምግሙ

awe daniel

ዶ/ር ዓወት ወልደሚካኤል ኣብ ኩንስ ዪነቨርሲቲ ካናዳ መምህር ታሪኽ `ዩ፡ ኣቶ ዳንኤል ኣብርሃ ድማ ካብ ተጋደልቲ ናጽነት ኤርትራ ሓደ`ዩ። ዶ.ር ዓወት ኣብ`ዚ ዝሓለፈ ድሕሪ ናጽነት ዓመታት፡ ከምቲ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተራእየ፡ ኣብ ምኽባር ግዝኣተ-ሕጊን፡ ዕድላት መንእሰያትን ድኽመታት ከምዘሎ ክገልጽ ከሎ፡ ኣቶ ዳኒኤል ድማ፡ ምስ`ቲ ኩሉ ግዳማዊ ሸርሕታት፡ ንኤርትራ ልዑላውነታ ሓሊዩ ዝቕጽል ዘሎ መንግስቲ ኣወንታዊ ስርሑ ይዓዝዝ ይብል። “ኣብ`ቲ ንገጠራዊ-ኤርትራ ቀዳምነት ሂቡ ንምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ዝሰርሓሉ ዘሎ” ግን ክልቲኦም ይሰማምዑ።

ቀዳማይ ክፋል`ቲ ክትዕ ኣብ`ዚ ምስማዕ ይክኣል፡

Add a comment

መግሇጺ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ብኣጋጣሚ መበል 26 ዓመተ ናጽነት

ናጽነት ኤርትራ ንኩለ ውዱታት ጸሊእቲ ብምስጋር ብሓያል ህዝባዊ ዴልየትን ቃልስን ህዝቢ ኤርትራ ዝተረጋገጸ’ዩ። ሰውራ ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ጉዕዞ ፖሇቲካዊ መስርሕ ኤርትራ ዯሚቕ ስፍራ ዝሓዘ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ነቲ መተካእታ፣ ወይ ማእከሊይ ፍታሕ ንዘይነበሮ ሙለእ ናጽነት ንኩጒናጸፍ ክቡር ዋጋ መስዋእቲ ከፊለ’ዩ። ሰውራ ኤርትራ፡ ናይ ውጹዓት ተቓሇስቲ ህዝቢታት ፍትሓዊ ሕቶ ብጻሊእቲ ንሓዋሩ ተዯርዒሙ ከም ዘይተርፍ ዘምሃረ’ውን’ዩ። እዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክቡር ዓወት’ዚ፡ ብወዝቢ፣ወይ ብሃንዴበት፣ ወይ’ውን ብኣጋጣሚ ዝተረጋገጸ ዘይኮነስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ሓራ ህዝቢ ኮይኑ፡ ኣብ ኩሇ መዲያዊ ሂወት ምዕባሇን ዕብየትን ንምምዝጋብ፡ ካብ ባዕዲዊ መግዛእቲ ብምንጋፍ፡ ናጽነት ምጭባጥ መሰረታዊ ቅዴመ ኩነት ምዃና ብምርዲእ፡ ናይ
ዘካየድ ገስጋሲ ቃልሲ ዝወሇድ ንቕሓት’ዩ።

Add a comment

ዮሃና ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ

ብቀዳምነት ብክብርቲ ዕለት 24 ግንቦት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ንኩሎም እቶም ብገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንዓመታት ካብ ኩሉ ወዲ ሰብ ክጓናጸፎ ዝግባእ መሰላትን ዕድላትን ተሓሪሞም ኣብ ጎዳጉዲ ክነብሩ ተገዲዶም ዘለዉ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ሰናይ በዓል ነጻነት 2017 ይብል። በዓል ነጻነት 2017 ኣበናይ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን  ኩነታት ይጽንበል ምህላዉ ኣብ ሓንጎል ኩሉ ኤርትራዊ ዝተቀረጸ ጉሁድ ሓቂ ስለዝኾነ፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ኣትይዎ ጸበባን ሓሳረ መኸራን ተገላጊሉ ሰላምን ቅሳነትን ክጓንጸፍ ሰናይ ትምኒተይ ይገልጽ።

Add a comment

ንጡፍ ተሳትፎ ሓፋሽ ዝርኣዮ ቃልሲ ጠራሕ ኢዩ ዝዕወት

ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል እዚ ጽሑፍ ሒዝናዮ ዘለና ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ምስ ድሌታት ህዝብና ይቃዶ'ዶ ኣሎ፣ ኣብ ታሪኻዊ ኣመጻጽእኡ፣ ልምድታቱ፣ ባህሉ፣ እምነታቱን ባህግታቱን ዝተሰረተን መበገሲ ዝገበረን ንድፊ ዕዮ ይኹን ራኢ ድዩ'ኸ ዘለና፣ ዝብል ነጥብታት ኣልዒለ ኔረ፡፡ ሎሚ ድማ ብመጠኑ እንመላልኣሉ ገለ ነጥብታት ክተናኽፍ ደልየ ኣለኹ፡፡

Add a comment

ዲሞክራሳዊ ማሕበር መንእሰይ ኤርትራ ጀርመን

ዲሞክራስያዊማሕበርመንእሰይኤርትራጀርመን፣ብዕለት13.05.2017  ኣብፍራንክፎርትHeinrch-Stahl str.3, 65934   Saalbau Nied ዕውት ጉባኤኡኣሰላሲሉ።

Add a comment

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝቢ................

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝቢ፡ ዘይከም ቀደም ምረቱ ዓው ኢሉ ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ምንጭታት ሓቢሮም። ምሕደራ ከፊኡ ፍታሕ ክመጽእ ሰብ ብትዕግስቲ ተጸሚሙ፡ ግን ግዜ ነዊሑ ህይወት መሪሩ፡ ብተግባር ዝረሃጸ ጻማ ረሃጹ ዘይረኽበሉ ዓቀይቶት ምስ ስድራ ቤቶምን መቕርቦምን ብጉልበት፡ ገንዘብን ፍልጠትን ካልኦት ኣስተርህዮም ዝነብርሉ ጎይታን ባርያን ተፈጢሩ ስለ ዘሎ፡ ትዕግስቱ ዝወደአ ህዝቢ ብዝመጽአ ይምጻእ፡ ውሽጣዊ ስምዒቱ ዓው ኢሉ ኣንጻር መራሕትን ኣመሓደርትን ክዛረብ ጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ኣ

Add a comment

24 ግንቦት ኣብ ባይታ ዝርአ ሂወታ ንህዝቢ ኤርትራ

ሒድካ ውን ክውጻእ ዘይከኣልድሕሪ መሪር ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ብልሙ እሪኢይዎ ዘይፈልጥ ናብ ካልእ ሸነኽ ሕሰም ዝደርበዬ መሬታዊ ናጽነት ብገዛእ ሙሉእ ተሳታፍነቱ ኣብ ግንቦት 24 ንዝጽንብሎ ዘሎ ታሪኻዊ መዛዛሚ ረታዊ ቃልሲ ጌሩ ኢዩ።  እዚ ውን ምስ ሙሉእ ግበታ ንቃልሱ ኣብ ትሕቲ ምልኪ ምኳኑኢዩ። ኣብ እዚ ንጥቢ ዘዳፍእ የለን ብግብሪ ኣብ መሬት ዝርአ ዘሎ ሓቂ ብምኑ። እንተኾነ እዚ ሙሉእ ምፍራስ ግዝኣተ ሕልና ዘኸተለ መቐይሮ፡ እቲ መበገሲኡስ እቲ ዳርጋ ዝበዝሕ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝኽተሎ ዝነበረድሕሪ ናጽነት ነርክበሉ  ዝብል ኣረኣእያን  ንውልቀ መራሕቱ ናይ ምቅላስ መሰሉ ከይተረፈ ኣሕሊፉ ብምሃብ ዝጎዓዞ ዝነበረ ጎደሎ ንቐሓቱ ምዃኑ ክንግምግም ንኽእል ኢና። በዚ እዩ ድማ ንናይ ሎሚ ህግደፍ ኣብ ውሽጡ ጸፍዩ ብምምጻእ ብሽም ናጽነት ወሊዱዎስ ናብ እዚ ዘለናዮ ደረጃ ኣብጺሑና ዘሎ።

Add a comment

ንዝበለዔት ከብዲ … የብላን መዓዲ !!!

ንጭፍራ ሃሮምሮም መደብ አለወሃ ምላሽ ብዓል ኣይተ ነፀርኣብ አስመላሽ !!! ኣብ ኣስመራ ቀደም ከም ኣይተ ነፀርኣብ ብላሽ መጉራዕቲ ተላፋለፍቲ ሃለቃ መኮነን ዝብልዎም ጀሊጦም ከለፋልፍዎም እንከለዉ ሓደ ሓደ ግዜ እቶም ጀላጢ ስለዝደክሞም ምሉእ ብምሉእ ስለዘየላፋልፍዎም እቶም ሰብ ከርበ ሕማሞም ተበራቢሩ ስለዘጉርዖም፡ ተዓዘብቲ ዝደንገጹ ከኣ ኣብ ሃልቃ ተመለሱ ከይደቀሱ ይብልዎም

Add a comment

ኢሳያስ፡ ዝነበረካ ኣየጥፋእካን ዘይነበረካ ድማ ኣይምጻእካን።

ዝኸበርካ መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ትማሊ ኣብ’ቲ መሬት ኤርትራ ካብ ምንጋጋ ባዕዳዊ መግዛእቲ ብምልቓቕ፡ ህዝባዊ ሓርነታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ድማ ክውን ንምግባር፡ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ህይወት ዝበልዕ ፈታኒ መድረኽ፡ ብሳላ ምስሉይነትካ፡ ውዲተኛ፡ ተጀሃርን ቀንጻልን ባህሪኻ ክሳብ ምሉእ ንምሉእ ዝደልወካ ሓቢእካ፡ ክብረ ዝናኻ ስለዝሃነጽካን፡ ኣመለኽትኻን መራባሕቲ ክብረ ዝናኻ ዝኾኑ ዘይበሰሉ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት ስለ ዘፍረኻን፡ ያኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘይህላወኻ ዝመርሖ ስኢኑ ከይጽገም፡ ከይበታተን፡ መስሓቕ ሽራፋት ከይኸውን ከይትመውት ዘይኮነስ፡ ከይኸፋአካ ከም ቆልዓ መበጸዓ ብኽንክን ተታሒዝካ። ህይወትካ ምሉእ ኣብ ናይ ምውሳን ቦታ ተኾድጭካ፡ ብተነጻጻሪ፡ ኣብ ጽቡቕ መጽለሊ፡ ጽቡቕ መግቢ፡ ዝሓሸ ክዳን፡ ምስናይ ቀረብ ኣልኮላ

Add a comment

ቅኑዕ ቁጠባዊ ፖሊስን ምሕደራን ኣብ ዘይብሉ ስርዓት ህግደፍ ጨንፈር ቱሪዝም ንበይኑ ተነጺሉ ክዓቢ ኣይክእልን’ዩ።

ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ስርዓት ህግደፍ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ቱሪዝም ክዛረብ ይስማዕ’ዩ። እዚ ጨንፈር (ጽላት)’ዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዕቤት የርኢ ከም ዘሎ’ውን ይገልጽ’ዩ። ከም ኣብነት ነቶም ሳሕቲ ዝመጽኡ ወጻእተኛታት፡ ኣብ ገማግም ባሕሪ ባጽዕ ዝተፈላለዩ ጸጋታት ባሕሪ መታን ክሪኡ፡ ብዘመን ጣልያን ኣብ ዝመጻ ብከሰል ዝጎዓዛ ካብ ዝነበራ ባቡራት ምድሪ፡ ንሓንቲ ንእሽቶ ባቡር ጸጊኑ፡ ወጻእተኛታት ብኣኣ ተሳፊሮም

Add a comment

ብምኽንያት 24 ግንቦት፡ ሃገራዊ መዓልቲ ነጻነት ኤርትራ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ

24 ግንቦት 1991 መቑሕ ሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእታዊ ሓይልታት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ምድረ-ገጽ ኤርትራ ዝተማሕወላ፡ ባብ ሓድሽ ሃገራዊ ምዕራፍ ዘርሓወት ታሪኻዊ ዕለት’ያ፡፡ እዛ ዕለት’ዚኣ፡ ውልደት ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተበሰረላ ታሪኻዊት ዕለት’ያ፡፡ ስለዚ ከኣ 24 ግንቦት ከም ርእሰ-ደብሪ ሃገራዊ በዓላትና ኣበሪኽና እንሰርዓ፡ መስዋእትናን ስንክልናን ዝደበሰት፡ ብንሓልፎ ዘሎና መሪር መስገደላት ርዝነታን ክብርታታን ዘይሸራረፍ፣ ከም ህዝቢ ብመሪር ቃልሲ ናይ ዝዓተርዮ ዘውዲ ነጻነት መግለጺ ዝኾነት ሰንደቕ ሃገራዊ ርስትና’ያ፡፡

Add a comment

በርሀ ዓንደ ማርያም ዝተባህለ ኣካያዲ ስራሕ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ብትካል ጸጥታ ህግደፍ ከም ዝተኣስረ ተሓቢሩ።

ትካል ጸጥታ ጉጅለ ህግደፍ፡ ከም’ቲ ልሙድ ምኽንያቱ ከይተፈልጠ፡ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ኣቢሉ ንኣካያዲ ስራሕ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ኣሲርዎ ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ኤርትራውያን ጸብጺበን።

Add a comment

ብምኽንያት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ 24 ግንቦት፡ ብኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ( ኤስደለ) ዝተዋህበ ውድባዊ መግለጺ

ቅድሚ ኩለን ልዕሊ ኩሉን፡ ነዚ ኣብ ዓውደ-ኣዋርሕ ሓርነታዊ ቃልስኹም በሪኽ ታሪኻዊ ክብርን ዝኽርን ዘለዎ ዕለተ-24 ግንቦት፡ መዓልቲ ናጽነት ሃገርና ኤርትራ ‘’እንቋዕ ኣብጸሓኩም/ኣብጸሓና፡ ክብል እንከሎ፡ ውድብና ኤስደለ ሓበን ይስምዖ። በቲ ዘይሕለል ምዑት ቃልስኹምን መስተንክራዊ ጽንዓትኩምን፤ ሓርነታዊ ቃልስኹም ዝሓተቶ ዘበለ ኩሉ ዋጋ፡ ቦኽርን ሕሳስ ልደን ነብሲ ወከፍ ስድራቤት በጂኹም ዘረጋገጽክምዎ ናጽነት’ዩ’ሞ ደጊሙ ሓበን ይስማዓኩም ክብል ይፈቱ።

Add a comment

አገዳሲ ሓቤረታ ንደለይቲ ፍትሒ

ሰላማዊ ሰልፊ ን27/05/2017አብሽቱትጋርት ሰላማዊ ሰልፊ አንጻር አውደኽደኽቲ ስርዓት ህግደፍ ብስም ናጽነት ተመክኒዮም አብ ህዝብ ሃገርን ዘውርድዎ ዘሎው አደራዕ ስኽፍ ዘይብሎም ድሕረይ ሳዕሪ አይትብቆላ በለት አድጊ ከም ዝበሃል ፡ ስለዚ ደላይ ፍትሒ ሃየ ተበገስ ንሰለማዊ ሰልፊ ።

Add a comment

ማሕበር ስነ-ጥበብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዓቢ ስነ-ጥበባዊ ስርሓቶም ንህዝቢ ኣቕሪቦም

ብኤርትራውን ስደተኛታት ማሕበር ስነ-ጥበብ ዝተዳለወ ዓቢ ስነ-ጥበባዊ ምርኢት “ ብድሆ ንሙሉእ ናጽነት ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ድሙቕ ቴማ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ትማሊ 02 / ሰነ / 2017 ኣብ ኣዳራሽ ፋና ኣቕሪቦም፡፡

Add a comment

"ንሓደ በርሚል ማይ ክሳብ 50 ናቕፋ ይሽየጥ ኣሎ፣" ፕረዚደንት ኢሳይያስ

Water Asmara

ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን፣ ዋሕዲ ዝስተ ማይ ግኑን ኮይንሉ ኣብ ዘሎ እዋን፣ ብቦጣት ኣብ ዝዕድል ዘሎ ማይ ንሓደ በርሚል ማይ ክሳብ 50 ናቕፋ ይሽየጥ ምህላዉ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣረጋጊጹ። እቲ ፕረዚደንት ብምኽንያት መበል 26 ዓመት ናጽነት ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ፣ መንግስቲ ንሰብ ቦጣን ካብ ማይ ነፍሒ ብሕሳብ 39 ክሳብ 49 ሳንቲም ንበርሚል እናሸጠሎም፣ ንሳቶም ንህዝቢ ክሳብ ንሓደ ፊስቶ ብ50 ናቕፋ ይሸጡ ኣለዉ ክብል'ዩ ኣዕዘምዚሙ።

Add a comment

ምልክታት ብውሽጣ ናይ ትሸራረፍ ሃገር !!!

ኣብ ሰለማዊ ይኹን ጎነጽ-ወሰኽ ቃልሲ ጭቁን ሓፋሽ፡ ስነ-ሓሳባውያን ዘይምስምማዓት ይርኣዩዮም። ካብዚ ወጻኢውን ናይ ስትራተጂ ፍልልያት፡ ማለት ኣብቲ ገዛኢ ስርዓት ብዝፍጠር ወድዓውን ባዕላውን ትንታነታት ዝጠንቁ፡ ኣብ ዕላማታት ዘይምቅዳው ክኽሰት ይኽእል ። ኤርትራ ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል
። ታሪኽዊ ፖለቲካዊ ኣመጻጽኣ ቃልሲ ኤርትራ ብግርጭታት ዝተመልአ ምኽዋኑ ዝርዝራት ኣየድልዮን። ናጽነታዊ ሰውራ ንርእሱ ፍልስፍናዊ ተጸራርነት ዘይነብሮ፣ ሕቶ ስልጣን ቀዳምነት ብምሃቡ፣ ናይ ብሓትነት መንፈሱ ንምርዋይ ንመጻኢ እታ ሃገር ኣዕናዊ ወጽኢት ክህሉ ደሪኹ

Add a comment

ንዝበለዔት ከብዲ … የብላን መዓዲ !!!

መልሲ ንወኪል መደብ ኣለወሃ ምላሽ ኣይተ ነጸርኣብ አስመላሽ!!ንእዛ መልሲ ነታ ኣነ’ዶ ? ንስካ፡፡ መን እዩ እቲ ሓሰካ ኢለ ብ19.05.2017 ዘመሓላለፍኩዋ ሕጂ ንዕረ ኣብ መዓር …ወዘተ ኢልካ ልኢካለይ ዘለካ ብእንዳዓለቦይ ማለት ብኤርትራውያን ትግብኣካ ሽልማጽ … ሃብሮም … ብእንዳ ጎይቶትካ ከኣ ጨለ ሙካና አሚነ፡ አነ ኣብ እንዳማተይ ኣትየ ብመልክዖም አጸዋውዖኦም ክልክዕ ክጽውዕ መሰል ስለዘይብለይ በቲ ናትና! ማለት! ሃብሮም ክብለካ እሞ ባዕልካ ክትተርጉማ ኤረክበካ፡፡ ስለሓቅስ

Add a comment

ግዱሳት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ፍራንክፈርትን ከባቢኡን

ከምቲ ወርትግ እንገብሮ ድራር ነቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ጸሓይን ዶሮናን ሃገር ሱዳን ምስ ኵሉ መውጋእቲ ስቓይን ተወሳኺ ጸቕጢ ደምን ሽኰርን ካልእ ሕማማትን ወዘተ….. ተሳቒዮም ዝነብሩ ዘለዉ ጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሓደ ምሸት ድራር ክንዝክሮም ናይ ኵላትና ኤርትራውያን ሓላፍነትን፤ ሓልዮትን ምዃኑ ንዓኺ/ ንዓኻ ዝስወር ኣይኰንን እሞ ኣብዚ ንዕለት 10-06-2017 ኣብ SAALBAU Gallus Frankenallee 111. 60326 Frankfurt a.M. ካብ ሰዓት 16.00 ክሳዕ ሰዓት 23.00 ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ሰዓታት ብጉዳዮምን ብዘሎና ማሕበራዊ ሃ

Add a comment

ንዝበለዔት ከብዲ … የብላን መዓዲ !!!

መልሲ ንወኪል መደብ ኣለወሃ ምላሽ ኣይተ ነጸርኣብ አስመላሽ!! ንእዛ መልሲ ነታ ኣነ’ዶ ? ንስካ፡፡ መን እዩ እቲ ሓሰካ ኢለ ብ19.05.2017 ዘመሓላለፍኩዋ ሕጂ ንዕረ ኣብ መዓር …ወዘተ ኢልካ ልኢካለይ ዘለካ ብእንዳዓለቦይ ማለት ብኤርትራውያን ትግብኣካ ሽልማጽ … ሃብሮም … ብእንዳ ጎይቶትካ ከኣ ጨለ ሙካና አሚነ፡ አነ ኣብ እንዳማተይ ኣትየ ብመልክዖም አጸዋውዖኦም ክልክዕ ክጽውዕ መሰል ስለዘይብለይ በቲ ናትና! ማለት! ሃብሮም ክብለካ እሞ ባዕልካ ክትተርጉማ ኤረክበካ፡፡ ስለሓቅስ

Add a comment

ጽሬት ከተማ ኣስመራ ትማልን ሎምን

ኤርትራ ከም ሃገር ብመግዛእቲ ጣልያን’ያ ዝተነጸረ ዶባት ዘለዋ ሃገር ኮይና ተፈጢራ። ከተማ ኣስመራ’ውን ብጣልያናውያን ኢንጂነራት’ያ ተቐይሳ። ኤርትራ ከም ሃገር ብዝተዓደለቶ ንህይወታውያን ዝሰማምዕ ምዑዝ ኣየር፣ ከተማ ኣስመራ ተደኲናትሉ ዘላ ብራኸ፡ ብብቑዓት ሞያውያን ዝተቐየሰ ጎደናታት፣ ጽሬታን ነበርታ ኣብ ኣድላይነት ጽሬት ብዘለዎም ምዕቡል ኣተሓሕዛን ተደማሚሩ፡ ኣፍሪቃዊት ሮማ፡ ቀዳመይትን ኣብነታዊትን ካብ ከተማታት ኣፍሪቃ እናተባህለት ብኣብነት ክትግለጽ ዝጸንሐ ውቅብቲ፡ ንኽትነብረላ ኣዝያ ተሃራ

Add a comment

ንዕረ ናብ መዓር ምቕያር ዝኸኣል ኣይኮነን!!

ብቀዳምነት ክቡር ሰላምታይ ንክቡራት ኣንበብቲ፡- እቶም ክቡራትን ጭዋታትን ወለድና፡ ልዝቡነትን ቅርጡውነትን ስለ ዘውረሱና፡ ኩሉ ግዜ እቲ ከም ልሙድ ባህሊ ዝተወስደ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ዝኽተሎ ጸርፍታትን ዘለፋታትን ክኽተል ምርጫይ ዘይምዃኑ ከረጋግጽ ይፈቱ። ብካልእ መዳይ’ውን ንደሞክራስን ፍትሕን ይቃለስ ምህላወይ ክሳብ ዝኣመንኩ፡ ዝኾነ ዜጋ ይሕመቕ ይጸብቕ ዘለዎ ርእይቶ ከኽብር ውሽጣዊ ዕግብተይን ፖሎቲካዊ እምነተይን ስለ ዝድርኸኒ፡ ኣብቲ ንሱ ወዲቕዎ ዘሎ ደረጃ  ክወድቕ ስለ ዘየፍቕድ ሕጂ’ውን ኣይክኽተሎን’የ።

Add a comment

ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ካብ ሰላሕታዊ ምትፍናን ናብ ክፉት መድረኽ ምርብራብ

ገዛእ ርእሱ ኣብ ፍጹም ከበባ እናሃለወ፡ ንዓለም ብዓለማ ኣብ ገዛእ ከበባኡ ዘእትዋ ዝመስሎ ስርዓት እንተሃልወ ስርዓት ኣስመራ’ዩ። እዚ ስርዓት ንካልኦት ናይ ምኽባብ መንፈሱ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ወይ ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ተወሲኑ ዝተርፍ ኣይኮነን። ዶብ፡ ባሕርን ውቅያኖስን ዝሰገረ’ዩ። ሕልሚ ጥራሕ ስለ ዝኾነን ሕልሚ ድማ ስለዘይኽእልከል ግን፡ ምፍላጡ ደኣምበር ዘሰክፍሲ ኣይኮነን። ክሳብ መሊኡ ዘይተወገደ ንወራርን ገባትን ሕልሙ ብስዲ ልሳኑ ገይሩ ክገልጾ ይኽእል’ዩ።

Add a comment