ጉዳይ እስራኤል ፍልስጤም ብሕግን ብልቦናን ‘ምበር ብጉልበት ኣይፍታሕን

ምስ መሬት ዝተኣሳሰረ ሕቶ ይግበኣኒ፡ ብሰላም ብዘተ ብሕጊ ደኣምበር፡ ብዝሒ ህዝቢ ስለዘለካ፣ ዝተራቐቐ ኣ ጽዋር  ኲናት ስለ ትውንን፣ ሃብታም ስለ ዝኾነካ፣ ኣጆኻ ዝብሉ ኣያታት ስለዘለውኻ፡ ብሓይሊ ናይ መወዳእታ መዕለቢክትገብረሉ እንተፈቲንካ፡ ንዓኻ ደኣ ምበር ነቲ በዓል ነገርካ ስለዘየዕግቦ፡ ቅድም ዘይነበረ ካልእ መዘዝ ክወልድእንተዘይኮይኑ ዘምጸኦ ኣወንታዊ ፋይዳ የለን። ሕቶ መሬት ብቐጥታ ምስ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ቁጠባ፣ መንነትናይ ህዝብታት ዝተኣሳሰረ ስለዝኾነ፡ ብሓላፍነታዊ ኣጠማምታ፡ ነጻን ክልተኣዊ ክፉት ዘተን ኣቢሉ ዝብጻሕ ሓባራዊስምምዕ፡ በዚ እንተዘይሰሊጡ ከኣ ክልቲኦም ሰብ ጉዳይ ብዝሰማምዕሉ ኣድልዎ ዘይብሉ ርትዓዊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲብዝወሃብ ብይን’ዩ ናይ መወዳእታን ኣሳርን ፍታሕ ዝረክብ።

Add a comment

ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣቲና ኣሎና!!

ጉጂለ ህግደፍ የንጻለልዎ ካብ ዘሎ ደመና ስዕረት፣ ዓቅሉ ምስ ጸበቦ ናብ ወጻኢ ካድራቱ ኣዋፊሩ ከምቲ ልምዱ ክማጻደቅ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ሰሚናር ኣዳልዩ ይግዕር ኣሎ፣ ንሱ ኻኣ እቶም ኣባላተይ ኢሉ ዝምካሕሉም ውሑዳት ቅቡጻትን ሰብ ረብሓ ደገፍቱ፣ ኣብ ሞንጎኦም ምጉጂጃል ፣ተስፋ ምቁራጽ፣ ኣኸባ ዘይምክፋል። 2% ዘይምኽፋል፣ ወዘተ ይዕዘብ ድሕሪ ምጽናሕ፣ ሓሶት ደራሪቡ ክእምኖም ኮለል ይብል ኣሎ፣ ካብቲ ዝብሎ ንምጥቃስ ህ.ግ. ሓ. ኤ. ካብ በረታዊ ቃልሱ ጀሚሩ፣ ንህዝቡ ማእከል ሰለ ዝገበረ ናጽነቱ ውሕስ ዘገበረ ውድብ እዩ፣ ኣንጻር ሓያላት መንግስታት ምስ ህዝቡ ኮይኑ: ደው ሰለ ዝበለ: ዶ ኣይኮነን ዓወቱ ዝጨበጠ ። ድሕሪ ናጽነት ካኣ ውግእ ምስ ወያነ፣ ከምኡውን ዝተፈላለየ ናይ ጎራባብትና ተጻብኦታት ምስ

Add a comment

መላኺ ስርዓት ኣብ ማይክርስ ኮፕ

ጋዜጠኛ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ 24 ሰዓታትኣብ’ቲ ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና   ዓመተ 2018  ኣብ ከተማ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝተቓነዐ ናይ ናይሃገራት ምብራቕ ውድድር ብቺክሌታ፡ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ታሪኽ ሰሪሖም። እቲ ታሪኽ ዝያዳ
ተደናቒ ዝገብሮ ድማ ብክልቲ ኡ ጾታ ዝተሓፍሰ ዓወት ምዃኑ’ዩ። ኤርትራውያን ብዙሕ ወርቅን ሜዳሊያብሩርን ክሽለሙ ተዓዚብና።

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ 12 መጋቢት 2018፡ ዘ ሄግ፡ ኔዘርላንድስ

ብኣጋጣሚ ዓለምለኻዊ በዓል ደቂ-ኣንስትዮኣብ 10 ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝነብራ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮኣብ ከተማ ዘ ሄግኔዘርላንድስ ካብ 8-10 መጋቢት ተኣኪበን። ``ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ይከበር`` ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ ማእከላይ መደበር ባቡር ዘ ሄግ ተበጊሰን ክሳብ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበናት (ICC) ናይ እግሪ ጉዕዞ ኣካይደን። ኣስዒበን ንህልው ኩነታት ኤርትራ ብሓፈሻንኩነታት ደቂ- ኣንስትዮ ሃገርና ድማ ብፍላይ ምስ ኩነታት ስደት ዜጋታትን ኤርትራውያን ስደተኛታትን

Add a comment

መንግስቲ ሪፓብሊክ ሱዳን ዕሉላት ኣባላት ህግደፍ ዝርከብዎም ብጥርጠራ ሒዝዎም ዝጸንሐ 27 ኤርትራውያን ካብ ሃገሩ ኣባሪሩ

መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘይሕጋዊ ተግባራት ክነጥፉ ተረኺቦም ኢሉ ኣብ ቀይዲ ኣእትይዎም ዝነበረ፡ የውሃንስ ዘሚካኤል (ዓዲ ከሎም)፡ ጎይታኦም ኣብራሃን ሓደ ንግዝይኡ ስሙ ዘይተፈልጠ ግን ኣብ ፖርት ሱዳን ሓላፊ ማሕበር መንእሰያት ህግደፍ ምንባሩ ዝተሓበረን ዕሉላት ኣባላት ህግደፍ ዝርከብዎም 27 ኤርትራውያን ብ15 መጋቢት 2018 ካብ ሃገሩ ናብ ኤርትራ ከም ዘባረሮም እሙናት ምንጭታት ድምጺ

Add a comment

ንናትና ኣወንታውን ኣሉታውን ጎኒታት ቀዳምነት ንሃብ።

ከም ህዝብን ሃገርን ኣብ ኣዝዩ ፈታኒ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ጸገም ኣለና ካብ እንብል ነዊሕ ዓመታት ተቖጺሩ። ነዚ ዘለናዮ ኣሰካፊ ኩነታት ዓጺፍና ናብ ንቡር ግን ከኣ መባእታዊ መቐይሮ መታን ክንሰግር ድማ፡ ነቲ ብፕሮግራም ብኣረኣእያ ዝፈላልየና መሰረታዊ ዛዕባ፡ ንሕባኣዮ ዘይኮነ፡ ብወግዒ መን እንታይ ይብል ኣሎ ፈሊጥና ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ነመሓድሮ። ኣንጻር ቀዳመይ ዘቤታዊ ጸላኢ ኣብ ዘትከለ ድሕነት ህዝብን ሃገርን” ዓሲልና ብሓባርን ብውህደትን ንቃለስ ዝብል ጭርሖ ካብ ነስምዕ’ውን ከምኡ ነዊሕ ዓመታት ተቖጺሩ። እቲ ወጽዓን ጠልብ ህዝብን፣ ድሌትን ክውንነትን፣ ጭርሖን ተግባ

Add a comment

ፖለቲካዊ ስድነት

ካብ ልዕልና ህዝብን ሕግን ዝሃደመ ንተግባራት ግዳማዊ መግዛእቲ ከምዘለዎ ዝደገመ ኣብ ነበርና ዝነብር በረኣእያ ዝሓመመ ኣብ ነብሱ ዘይተኣማመን ንዝኣመኖ ዝጠለመ

Add a comment

ብግዳማዊ ደገፍ ዝረስንን ዝዝሕልን ፖለቲካዊ ሞራል ህግደፍ

ኣብ ቅኑዕ ፖለቲካዊ መስመሩ ውሽጣዊ ሓድነቱን ህዝቡን ዝተኣማመን ፖለቲካዊ ሓይሊ፡ ካብ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ፣ ግልጽነትን ተኣሓታትነትን ኣይሃድምን። ብኣንጻሩ ነዚኦም ከም ቀንዲ መለለይኡን መሳርሒኡን ብምጥቃም፡ ኣብ ህዝቢ ክሰርጹ ባህሊ ህዝቢ ክኾኑ’ዩ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ። ስለምንታይ’ሲ ካብ ቅኑዕ ህዝባዊ መስመር፡ ድልዱል ኣብ ምትእምማንን ምትሕልላይን ዝተሰረተ ውሽጣዊ

Add a comment

ኣብ ሱዳን ሓዲሽ ጸጥታዊ ኣወዳድባ ህግደፍ ይቐላዕ

ምንጭታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስደግኤ፡ ጸጥታ ህግደፍ ኣብ ሱዳን ሓዲሽ መልክዕ ኣወዳድባ ከምዝገበሩ ኣረጋጊጾም። ከም ቐደም ይመስለክን ውሕጅ ይወስደክን ይበሃል ኢሎም ይገልጹዎ። 05/ January/ 2018 ጀሚሩ ዶብ ሱዳን ብወግዒ ከምዝተዓጽወ ይፍለጥ። ስለዝኾነ ምስ ግዜ ዝተራእዩ
ሓደስቲ ምዕባሌ ተዛሚዱ፡ ጸጥታ ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ከም ቐደሞም ሰባት ክጨውዩ፡ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኮንትሮባንዳን ብጸሊም ዕዳጋ ሸርፊ (ሓዋላ) ምስግጋርን ምሻጥን ኣጽዋር ደሚርካ፡ ንኹሉ ዘይሕጋዊ

Add a comment

ኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

ከምቲ አብ መጸዋዕታ-ዕድሜና ነዚ መዓልት’ዚ እውን ተጠቒሱ ዚነበረ፣ ሎሚ አብዚ ኣኼባ’ዚ ተራኺቡናሉ ዘሎና ምኽንያት ናይ ቀረባ መዓልታት መስዋእቲ ናይ ዓበይትን ሓርበኛታትን መራሕትና - ብቐንዱ ከአ ናይ-ሞት-ዕርፍቲ ናይ ክቡር ኣቦና ሓጂ-ሙሳ መሓምድኑር ኴይኑ፣ ንሕና ከም ኤርትራወያን ዜጋታትን ከም ደለይቲ ፍትሕን መጠን ከአ እንሆ፡ በዚ አቢልና ተሳታፍነትናን ብድሆናን አብቲ ከቢድ ሓዘን ንገልጽ።

Add a comment

ኤርትራ: ቁጽሪ ሕሙማት ቲቢ ከምዝነከየ ተገሊጹ

ኣብ ኤርተራ ቁጽሪ ሕሙማት ሳንቡእ(ቲቢ)ከምዝጎደለ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ሕማም ቲቢን ደዌን ሲስተር ሂወት ንጉሰ ንድምጺ ኣሜሪካ ሓቢራ።ካብ`ቶም ናብ ሕክምና ክመጽኡ ትጽቢት ዝተገብረሎም ሰባት: እቶም 33ሚእታዊት ከምዘይመጽኡ ዝሓበረት ሲስተር ሂወት፡ ነዞም ብዝተፈላለየ ምኽ ንያት ናብ ትካላት ጥዕና ክመጽኡ ዘይከኣሉ ሰባት ናብ`ቲ ቦትኦም ብምኻድ መርመራን ምክትታልን ክግበረሎም መደብ ተታሒዙ ይስረሓሉ ከምዘሎ ገሊጻ።

 

Add a comment

ዝጸንሐ ድዩ ወይስ ሓድሽ ዝማዕበለ?

ከም ህዝቢ፡ ሃገር ከደን ፖለቲካዊ ሕማም ኣጋጢሙና፡ መጻኢና ናበይ ጠፊኡና፡ ኣብ ጽልምትምት እናነበርናን ዜጋታት፡ ኣብ ክንዲ ተቓሊሶም ሃዲሞም ሓራ ክወጽኡ ስደት ከም ምርጫ እናወሰዱ እንከለው፡ ገለ ወገናት ውሽጦም ምርኣይ ተሳኢንዎም፡ ብሃገር ደረጃ ወሪዱና ካብ ዘሎ ለበዳ ፖለቲካዊ ሕማም ተፈውሲና ንድሕነሉ ባይታ ንምፍጣር ግቡእ ጠመተ ሂቦም ኣብ ክንዲ ዝላዘቡ፡ ንሕናስ ጽቡቕ ኣለና ተመልከት ተዓዘብ በዓል

Add a comment

ኤርትራ፣ ህቡብ ጋዜጠኛ ዓብደልቃድር ኣሕመድ ዝርከቦም ክልተ ኣባላት ሚ/ዜና ተኣሲሮም

MOI

ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ፣ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ፣ ኣዳላዊ ዓምዲ ገጻት ህይወት፣ ዓብደልቃድር ኣሕመድ ዝርከቦም ክልተ ጋዜጠኛታት ሚኒስትሪ ዜና ከምዝኣሰሩ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ኣብ ስነ ጽሑፍን ግጥምን ካብ ዝነጥፉ ጋዜጠኛታት ሓደ ዝኾነ ዓብደልቃድር ኣሕመድ፣ ዝተኣስረሉ ምኽንያት ክፍለጥ እኳ እንተዘይክኣለ፣ ኣብ ኣኽርያ፣ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላምያ (እንዳ እስታዝ በሽር)፣ ኣባል ኮሚተ ወለዲ ስለ ዝነበረ፣ ኣብቲ ዝተኻየደ ተቓውሞ ጽልዋ ኔርዎ ክኸውን ይኽእል ብዝብል ጥርጣረ ምዃኑ እቶም ምንጭታት ይጠቕሱ።

Add a comment

እቲ ጭርሖ ሸቶኡ ከይሃርመ፡

ግዳማዊ መግዛእቲ ስዒርና ሃገር ተረኪብና ኣብ ክንዲ ንላዘብ ንተሓላለ መሊስና ተበቲና ካብ ዝሓለፈ ብዝኸፍአ ብኹሉ ተጎዲእና እንተ ብልቦና እንተ ብግርህና ነዊሕ ተጸሚምና ግን ኣብ ክንዲ ዝሕሸና መሊሱ ገዲዱና።

Add a comment

መግለጺ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት

ብምኽንያት መበል 69 ዓመት ዝኽሪ ኣቦ-ስውኣት ሼኽ ዓብድልቃድር ከቢረ “ካብ ሚእቲ ዓመት በጊዕ ኮንካ ምንባር ሓደ ማዓልቲ ኣንበሳ ኮይንካ ምሟት”

Add a comment

ዑደት ንረድኤት ብማሕበር ረድኤትን ምዕባሌን ኤርትራ

ማሕበር ረዲኤትን ምዕባሌን ኤርትራ (ማረምኤ) ከም ግብረሰናይ ማሕበር መጠን፡ ነጻ ዝኾነ  ሰብኣዊ ናይ ረድኤት ማሕበር ኢዩ። ካብ ሃገርና ኤርትራ ንዝተፈናቐሉን በብግዜኡ ዝስደዱንስደተኛታት ኤርትራውያን ብንኡስ ዓቕሙን ብናይ ደገፍቱ ሓደ ሓደ ግብረ-ሰናያት ንኡሳንማሕበራትን ኣዝዮም ግዱሳት ውልቀ-ሰባትን እናተሓገዘ ክረድእ ዝጸንሐን ዘሎን ማሕበር ኢዩ።ሕጋዊ ኣፍልጦ ረኺቡ ከም ናይ ወጻኢ ናይ ረድኤት ትካል ኮይኑ ዝተመዝገበ እውን ኢዩ።

Add a comment

መግለጺ ንዝኽሪ ሐርበኛ መምህር ኢብራሂም መሓመድ

መምህር ኢብራሂም መሓመድ  ብዝሓደሮ ሕማም ንገለ እዋን ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ብዕለት 26-03-2018 ኣብቲ ክእለየሉ ዝጸንሓ ሕክምና ዓሪፉ። ዘይተጸበናዮ መስዋእቲናይክቡር መምህር ኢብራሂም መሓመድአብዝሰማዕናሉእዋንአዝዩመሪር ሐዘንተሰሚዑና።

Add a comment

ኣዋጅ፣

ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ፡ ንጉዳይ ጉባኤ ማሕበርና ኣመልኪቱ ዝተበገሰ ክትዓት ተላዒሉ፡ ንማሕበርና ኣብ ሕማቕን ዘየድላይን ምስሕሓባት የእትይና ጸኒሑ፡፡ አቲ ነዚ ባይታ አዚ ዝፈጠረ ድማ፣ አቲ ብኣደ መንበር ማሕበር፣ ንበይና፣ ብዘይ ኣፍልጦ ናተይ ከም ኣባል መሪሕነት ኮነ፣ ብዘይ ናይ ኣባላት ተሳትፎን ኣፍልጦ፣ ግዜን ቦታን ተውሲኑ፣ ንምግባር ጉባኤ

Add a comment

ሱዳን፣ ኤርትራ ንዘቕረበቶ ክሲ ነጺጋ

Omar Bashir

መንግስቲ ሱዳን፣ ምስ ቀጠር ብምትሕብባር ሽርሕታት ይኣልም ኣሎ ዝብል ብመንግስቲ ኤርትራ ንዝቐረበ ወቐሳ ናይ ኣሉታ ምላሽ ሂቡሉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ብቀዳም 24 መጋቢት ኣብ ዘውጽኦ ወግዓዊ መግለጺ፣ ሱዳን ምስ ተቓወምቲ ኤርትራ እትግብሮ ምትሕብባር ከምዘየለ ብምምልካት፣ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ክሲ ምቕራቡ ከምዘገረሞ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ሰላማዊ ሰልፊ ህግደፋዊያን,ምልኪ ይንገስ ሃገር ምስ ህዝባ ትፍረስ

ዕሽነት ዶ ክንብሎ ድኽመት,ከም ሎሚ ኣይሐሰረን ኤርትራውነት, ኣቱም ደቂ ኤረ,,ዓዲ ጀጋኑ ተደፍረ, ዓዲ ራእሲ ተሰማ ከቢረ,ዓዲ ዓዋተ ዶ ብእኽብካብ ጃንዳ ምተውረረ,ቱታ ኢሉ,ዝዓጥቆ ሲኒኑ ናይ ጀጋኑ ስረ,,

Add a comment

ዜና ጀርመን

ግን ባ ር ሃ ገ ራዊ ድሕነ ት ኤር ትራ ጉጅለ ዶዝል ድሮፍን ከባ ቢኣ ን ኣ ብ ዛ ሓለ ፈ ዕ ለ ት 25/3/2018 ፈላ ሚዓመታዊ ኣ ኬባ ጉጅለ 2018 ከ ምዝተካ የ ደ ተገ ሊጹ ኣ ብ ዝተካ የ ደ ሰ ፊሕ ኣ ኬባ ኩነ ታት ሃ ገ ር ና ብሓፈሻ ኣ ተሃ ላ ል ዋ ውድቡን ደን በ ተቃውሞን ብፍላ ይ ኣ ኬበ ኛ ኣ ገ ደስ ቲ እ ዮም ዝበ ል ዎም መደባ ት ብቀደም ተከተል ሰ ሪ ዖ ም ብህ ዱእ መን ፈስ ኣ ኬብኦ ምከ ምዝጀመሩ ሓቢሮም።

Add a comment

መልእኽቲ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ብምኽንያት መበል 54 ዓመት ዝኽሪ ማዓልቲ ተጎሩባ

15 መጋቢት 1964, ስዉእ ጀግና ሓርበኛ መሓመድ ዓሊ ኢድሪስ ኣቡሪጀይላ፡ ንመጀመሪያ ግዜ ፊት ንፊት ጸላኢ ገጢሙ፡  ዓቢ ኽሳራ ዘሰከመላ ዕለት ጥራይ ዘይኮነት፡ መድረኽ ሳውራ ኤርትራ ዝቀየረትን፡ ኮረሻ እምበራጦር ሃይለ ስላሴ ዝነቅነቀትን፡ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክትሳጋገር ዘላ ኣዝያ ኣገዳሲት ዕለት እያ።

Add a comment

ሕዱር ሕማም ፍሽኵልና-ብ ኣማኑኤል ሳህለ

ኣብ ከባቢ 1910 ኤርትራውያን ብገዛእቲ ጣልያን ተዓስኪሮም ናብ ሊብያ ምስ ከዱ፡ ወትሃደራዊ ግቡኦም ፈጺሞምን፡ ባጤራ (ማርያ ተረዛ) ሒዞምን፡ ናብ ዓዳቶም ይምለሱ ነይሮም። ግንከ ጌና እግሮም ከይኣተወ ነቶም ደቂዓዶም ብንዕቀት የባጭውሎምን የሽካዕልሉሎምን ነይሮም። በዚ እተላዕለ፡ ኣብ ሃገርና ነቲ ናይ ሓውኻ ምንዓቕን፡ ነቲ ምስ ጣልያን ፈሽኰልኰል ምባልን ባህርያት ዓገብ ዚብሉ ገለ ደርፍታትን

Add a comment

ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ዝተሳተፉ ኣስታት 200 መንእሰያት ኣብ ዓላ ተኣሲሮም ከምዘለዉ ተሓቢሩ

haj mussa

ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ዝተሳተፉ ኣስታት 200 መንእሰያት ኣብ ዓላ ተኣሲሮም ምህላዎም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጾም።

እቶም መንእሰያት፣ ኣብቲ ብ3 መጋቢት ኣብ መቓብር ሸኽ ኣላሚን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ድሕሪ ምስታፎም፣ ኣብ ዝፋነውሉ ዝነበሩ እዋን፣ ብጉዳይ መንቀሳቐሲ ወረቐት ተገፊፎም ብኡ ንብኡ ከምዝተወስዱ ዝሓበሩ ስድራቤታቶም፣ ገሊኦም ኣብ ዓላ ምህላዎም ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ግዜ ክፍለጡ ከምዝኸኣሉ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ሓቢሮም።

Add a comment

ኣብ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ጸላእን ፈታውን ብደርባዊ ኣሰላልፋ ዘየንብብ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብ ዝሃንጾ ዘፍርሶ ይዓቢ።

ብግዳማዊ ሓይሊ ተወሪርካ፡ ንመሬታዊ ነጻነትካን፡ ምኽባር መሰረታዊ ህዝባዊ ሓርነታዊ መሰልካን ኣንጻር’ቲ ወራሪ ሓይሊ ካብ ተካይዶ ቃልሲ፡ ኣንጻር መላኺ ድዩ ፋሽሽታዊ ዘቤታዊ ጸላእቲ እትገብሮ ህዝባዊ ሓርነታዊ መሰላት ናይ ምምላስ ቃልሲ ከም ዝኸብድ፡ ዝኸፈል መስዋእቲ ከም ዝበዝሕ፡ ዕለተ ዓወት’ውን ከም ዝነውሕ ምሁራት ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ክምህሩ ከተምብሁ ጸኒሖም ኣለው። ስለምንታይ ካብ ግዳማዊ መግዛእቲ ዘቤታዊ መግዛእቲ ዝኸብድ? እቲ ካብ ግዳም ዝመጽእ ወራሪ ሓይሊ፡ ንኽወርር ዝደፋፍኦ መሰረታዊ ደ

Add a comment

መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብኣጋጣሚ መበል 54 ዓመት ዝኽሪ ታሪኻዊት ኵናት ተጎርባ

ዕለት 15 መጋቢት 2018 መበል 54 ዓመት ዝኽሪ ናይ’ታ ኣብ መንጎ ጅግና ሰራዊት ሓርነት ኤርትን ጎበጣዊ ሓይሊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ዝተኻየደትላ ታሪኻዊት ኲናት ተጎርባ ኢያ። ዂናት ተጎርባ ብዕለት 15 መጋቢት 1964 ኣብ ባርካ እትርከብ “ቶጎርባ” ዝተባህለት ቦታ ኢያ ተኻይዳ። 

Add a comment

ቴል ኣቪቭ፣ 10ታት ኣሽሓት ሰባት፣ ኣንጻር ምስጓግ ስደተኛታት ሰለማዊ ሰልፊ ኣካይዶም

Israel Demo 24

ኣስታት 30 ሽሕ ዝኾኑ እስራኤላውያንን ሓተቲ ዑቕባን፣ ኣንጻር እቲ መንግስቲ እስራኤል ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገራት ናይ ምስጓግ ፖሊስ ንምቅዋም፣ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም።

እቲ ብቀዳም 24 መጋቢት፣ ኣብ ሰዓታት ናይ ምሸት፣ ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ፣ ኪካር ራቢን ዝተኻየደ ሰፊሕ ሰልማዊ ሰልፊ፣ ነቲ ቅድሚ ሒጂ ዝተበገሰ ምስጓግ ስድተኛታት ደው ክብል ዝጽውዕ'ዩ።

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፤

ማእከላይ-ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ካብ 06  ክሳብ 10 መጋቢት 2018  2ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ፡  ኣካይዱ። 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ተሰላሲሉ፡፡ ብሓደ ወገን፡ ኣብ  ዓለማዊ፣ ዞባዊ፣ ከባብያውን መዳይ፡ በብእዋኑ መልክዓቶም ዝፈላለዩን ብቕልጡፍ ዝቀያየሩን ተኣፈፍቲ ተርእዮታት ኣብ ዝንጸባረቑሉ እዋን እዩ፤ ንሃገራዊ መዳይና ምስ እንርኢ ድማ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘውርዶ ገደብ ኣልቦ ጭቆናን ኣደራዕን ሳዕቤናቱን ብሓደ ወገን፡ ኣብ ዞባ ማ/ምብራቕን ከባቢናን ዝረአ ዘሎ ተኣፋፊ ፖሎቲካዊ ዘይምርግጋእ ድማ፡ በቲ ካልእ ወገን መዝሚዙ፡

Add a comment

ብ ሓልዮት ሽማግለ ፓለቲካዊ ውድባት ኣብ ሽወደን ዚተወደበ ህዝባዊ ሰሚናር

ጽልዋ ዞባዊ ጆኦፓለቲካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣቕረብቲ ዶር እድሪስ ኣቡበከር ምስ ኣምባ ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊስ

Add a comment

ናይ መግለጺ ሓዘን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ

እዛ ትስዕብ ናይ ሓዘን መግለጺ፡ ኣብቲ ብቀዳም  ዕለት 10/03/2018 ብሓልዮትኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ጨንፈር ሪያድ ዝተዳለወ ዝኽሪ ጀግና ስውእ ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ፡ ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ዝቀረበት መግለጺ ኮይና፡ ብሰንኪ ገለ ዘይፍትሓውያን ገበርትን ሓደግትን ናይቲ ኣኼባ፡ ንዝደለይዎ ዕድል ሂቦም ንዘይደለይዎ ድማ ብናይ ግዜ ምስምስ ዕድል ዝሳኣነት መልእኽቲ እያ።  ትሑዝታኣ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ.....................

Add a comment

ካድር ህግደፍ እምነቱ ኣብ ኣያኡ፡ ፖለቲካዊ ስድነት ማዕበያኡ

ተደጋጊሙ ከም ዝተገልጸ ማዕበያ ወይ ኣተሃናንጻ ኣብ ህይወት ደቂ-ሰባት ልዑል ቦታ ኣለዎ። ንገዛእ ርእሶም ብኣወንታዊ ስነ-ምግባር ዝተሃንጹ፡ ሰብ ምዃኖም ብልክዕ ዝፈልጡ፡ ንካልኦት ሰባት ድማ ሰባት ብምዃኖም ጥራሕ ግቡእ ክብርን ቦታን ዝህቡ ወለዲ፡ ዘዕበይዎ ቆልዓ ናይ ወለዱ ኣወንታዊ መንገዲ ክኽተል ባህሪያዊ’ዩ ዝኸውን። ብኣንጻሩ ወለዱ ንገዛእ ርእሶም ስርዓት ዘይብሎም፡ ካብ ሕብረተ-ሰብ ፍጮ ዝወጽኡ፡ ናይ ተፈጥሮ ሰብ ምዃኖም ዘንጊዖም መን ከማና ዝብሉ፡ ንኻልኦት ዝኸምኦም ሰባት ዝንዕቁ ዘናሽው ወለዲ ዘዕበይዎ ድማ

Add a comment

ራብዓይ ጉባኤ ነጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቀ-ኣንስትዮ ንሰላምን ደሞክራስን ኣብ ደንማርክ ተኻይዱ

ብዕለት 9 መጋቢት 2018 ራብዓይ ጉባኤ ነጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቀ-ኣንስትዮ ንሰላምን ደሞክራስን ኣብ ከተማ ሰንደርቦርግ ደንማርክ ተኽይዱ:: ማሕበርና ድሕሪ እቲ ብዕለት 8 መጋቢት 2018 ኣብ ከተማ ሀይግ ሆላንድ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ደለይቲ ፍትሒ ንድርኡ ብምክያዱ: ዝያዳ ሓቦን ድርኽትን ለቢሱ ጉባኤኡ ብጽፉፍ ኣሰላሲሉ ::

Add a comment

ኢትዮጵያ ብሽርሒ ባንክታት ዓለም ትሳቐ

ኣብ ዓለምና ድሕሪ ባንክ ምምስራቶም ዝኾነ ኲናትን ኩደታን ዕግርግርን ሃገራት ብድሕሪት ባንክታት ከም ዘለዉ ናይ ኣደባባይ ምስጢር’ዩ። (ኣብ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ነዚ ዝብሎ ዝድግፉ ጸሓፍትን መጽሓፍትን ክቅርበልኩም ኣይትጸበዩኒ። እቲ ጉዳይ ዓይንና ከፊትና ምስ ንርኢ ኣብ ቅድሚ ገዛና ዘሎ ሓቂ’ዩ። ንነብሮን ንበልዖን ንሞቶን ንስደዶን ሂወትና ምስክር’ያ።)  ድሕሪ ሙዉዳቕ ሓደ ወገን ከኣ ነታ ዝወደቐት ሃገር ዳግማይ ንምህናጻ ሓፍ ዘይብል ዕዳ ልቓሕ ሂቦም ኣብ ትሕቲ እግሮም የእትዉዋ። ዝኾነ ካብ’ዚ ናቶም ትራፖላ ክወጽእ ዝፈተነ ሞት’ያ ትበጽሖ። ብኲደታ ወይ ብኲናት ወይ ብህዝባዊ ዕግርግር ብዝኾነ ሚኽንያት ክጠፍእ ኣለዎ። ሓደ ናይ ወጻኢ ሚንስተር እንግሊዝ ‘’ባንኪ ተንኮል ይጠንሱ ወንጄል ዪወልዱ’’ ይብሎም። ዓለምና ሎሚ ብስዉር ዘማሓድርዋ ባንክታት’ዮም። ብኸመይ ይኣትዉን ብኸመይ መኽሰቦም ይሕልዉን ግደፉ ኣፍሪቓ ሃገራትን ህዝብን ባዕሎም እቶም ዝሰልጠኑ ሃገራት እኳ ነዚ ናይ ባንክታት ሽርሒ ክርድእዎ ዓቕምታት ዘይብሎም ኮይኖም ኣለዉ። ክፈልጡ ምስ ዝጅምሩ ከኣ ሞት ወይ ከኣ ዱብ ዝበለ ብኲናት ይሕምሶዎም’።

Add a comment

መግለጺ ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ዓመጽን ኣድልዎን

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ብደረጃ ዓለም ንመበል 107 ግዜ፡ ይበዓል ኣሎ፡ እዚ በዓል እዚ ን ደቀ ኣንስትዮ ኤርትራውያን፡ ፍሉይ ትርጉም እኳ እንተተገበአ፡ ብሰንኪ ምሕደራ ህግደፍ ግን፡ ኣብ ትሕቲ ዓመጽን ኣድልዎን ድርብ ወጽዓን ንዝክሮ ምላውና ቃልስና ከነሐድስን፡ልዕልና ሕጊ ንምንጋስ ክንሰርሕ፡ ድርብ ሓላፍነት የሰክመና።

 

Add a comment

ዯገፋ ንመሰመር ተሐድሶ ስዱግኤ 0314-18 ዘባ ኢተትየጰያ

ንሕና ኤርትራውያን አብ ባህልና ምርኩሰ ብምግባር ግሰጋሴ ምዕባለና በወፍሪ ገዛእቲ ተጠምዚዙ ጉዕዞ ምዕባሌና ተቆጽዩ ንተዯራራቢ መግዛእቲ እንዯመከትና ንኹሎም ገዛእቲ ሰፍ ዘየብል መሰዋእቲ ከፊልና ነጻነት እኳ እንተምጻና ናይ ህዝቢ ሐዯራ ጠሊሞም ካባ ዱምክራሰን ፍትሕን ተኸዱኖም አብ ድቕድቕ ዝበለ ጸልማት ባርነትን ምብትታንን አብ ንሓድሕደ ከም ዘይተአማመን ስነ እምራዊ ኲናት ፈጢሩ ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ማክያቨላዊ ምከፍፋል መመላእታ ስርሑውን ሃሱሳት ናብ ዯለይቲ ለውጥን ሓፋሸ ህዝብን ክጻወት ጸኒሑን አሎን እዚ ኻአ ገለ ብጉርሒ ገለ ብ

Add a comment

ድሕሪ ቀብሪ ጂግና ኣቦና ሓጂ ሙሳ ማሓመድ ኑር !!!

ድሕሪ ቀብሪ እቦና ሓጂ ሙሳ ስጋዕ ትማሊ ዓርቢ ምሸት ሓሓሊፉ ተኹሲ ይስማዕ ዝለ ዝቀነይ ህዝቢ ካብ ፍርሓት ዝነቀለ ገዙኡ ዓጽዩ ከምእውን ብርክት ዝበሉ ወነንቲ ድካናት ዓጽዮም እዩም ቀንዩም፣ ምኽንያቱ ኣብ ማዓልቲ ቀብሪ ኣቦናን ሓርበኛን ጂግና ሓጂ ሙሳ ማሓመድ ኑር፣ ከባቢ ሽሕ ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ከም ዝተኣስሩ ይፍለጥ። እቲ መቓብር ብኣላት ፖሊስ ብኽፍሊ ሰራዊት 59 ናይ ዞባ ማእከል ብፍሊጶስ ወልደዮሃንስ ዝእዘዝ ብቪላ ጂዳ፣ ብመዳ እንዳስላሴ፣ ብቤት ትምህርቲ ቁርኣን ነበር ፣ ብመስጊድ ካልድ፣ ኣኽቢቦም ስጋ ቀብሪ ስነስርዓት ዝውዳእ ብምጽባይ፣ ብመጉልሒ ድምጺ ገሮም፣ ኮፍያን ዕማመትን ዘለኩም ውጹ፣ ማለት ንዓበይቲ፣ መንእሰያት ግን ካብ 10

Add a comment

ፖለቲካዊ ድሕረት፡ መሰረት ፖለቲካዊ ነብሰ ቕትለት፡

ብዛዕባ ምሳኻ ዘሎ ይኹን ካባኻ ፍንትት ኢሉ ዝነብር ሰብ ወይ ህዝቢ፡ ኣብ ዘራኽቡኻ ጉዳያት ዝስመዐካ ነገር ክትብል፡ ክትበሃል፡ ክትበሃሃል ነውሪ ኣይኮነን። ንጽቡቕ ስራሕ ከተመጉስ ከተተባብዕ፡ ጌጋ ኮይኑ ንዝረኣየካ ይሓይሽ ትብሎ ምኽሪ ከተካፍል፡ ካልእ ድጉል ኣጀንዳ ዘለዎ እንተዘይኮይኑ፡ ብእሩም ኣገባብ ክትነቅፍ ሕማቕ ኣይኮነን። ካብ ልሳንካ ዝወጽእ ተጠንቀቕ ንዓኻ ብዝበሃለካ ግን ኣይትገደስ” ከም ዝበሃል፡ ብዛዕባ

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 2ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዕለት 08 ክሳብ 10 መጋቢት 2018 ኣካይዱ ዛዚሙ፡፡ ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ንሰለስተ መዓልቲ ዘሰላሰሎ ኣኼባ ዓለማዊ፡ ዞባዊ፡ ከባብያውን ሃገራውን ኩነታት ኣመልኪቱ ዘትዩ፡፡ ብተወሳኺ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ድሕሪ ምግምጋም ንውድባዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ ብነፍሲ-ወከፍ ፈጻሚ ኣካል ቤት ጽሕፈታት ዝቐረበ ናይ 3ተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ብዕምቆት ገምጊሙ ትግባረታትን ጉድለታትን መዚኑ፡፡

Add a comment

ህግደፋዊ ዓፈና ኣብ መደብ ሽንግርዋ ብግልጺ ተነጸባሪቑ፡-

ቀዳም 17 መጋቢት 2018 ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝመሓላለፍ ዝነበረ እስቲፋኖስ (ዘማች)፡ መሓመድን ባርናባስን ኣብ ዝመርሕዎ ዝነበሩ መደብ ሽንግርዋ ብዘይ ዝኾነ ስኽፍታ፡ ህግደፋዊ ዓፈና፡ ኣብ ልዕሊ ሞያን ሞያተኛታትን ተጽዕኖ ክገብር ተራእዩ።

Add a comment

ንኤርትራዊያን ኣሎኒ ሕቶ

(ኣብ ዝኽሪ ቶጎሩባ, ኣብ ዝኽሪ 8 መጋቢት ክላቦ)ትምኣይንበል ዓገብ ዝበለ ዓቕሉ እንዳ ጸበቦ,ማፍያዊ ጉጅለ ኣይወድቕንዩ ባዕሉ,ደቂ ኤረይ ኣብ ፍትሐዊ ቃልሲ ዕሰሉ,ንእኽብካብ ኣዛብእ ፋሕ ክተብሉ, ንባርነት ኣይኮነን መስዋእቲ ተኸፊሉ፡፡

 

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ፡ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)

ማእከላይ-ሽማግለ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ካብ 06  ክሳብ 10 መጋቢት 2018  2ይ-ስሩዕ ኣኼብኡ፡  ኣካይዱ። 2ይ-ስሩዕ ኣኼባ ማ/ሽማግለ ውድብና፡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ተሰላሲሉ፡፡ ብሓደ ወገን፡ ኣብ  ዓለማዊ፣ ዞባዊ፣ ከባብያውን መዳይ፡ በብእዋኑ መልክዓቶም ዝፈላለዩን ብቕልጡፍ ዝቀያየሩን ተኣፈፍቲ ተርእዮታት ኣብ ዝንጸባረቑሉ እዋን እዩ፤ ንሃገራዊ መዳይና ምስ እንርኢ ድማ፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘውርዶ ገደብ ኣልቦ ጭቆናን ኣደራዕን ሳዕቤናቱን ብሓደ ወገን፡ ኣብ ዞባ ማ/ምብራቕን ከባቢናን ዝረአ ዘሎ ተኣፋፊ ፖሎቲካዊ ዘይምርግጋእ ድማ፡ በቲ ካልእ ወገን መዝሚዙ፡

Add a comment

ቀታል ከልቡኹም ቅተሉ !

ሓላው ጥሪት ሓላው ገዛ ከልቢ ምስተቀትለ፤ ኣጓብዝ`ታ ገዛ ነበኦም ነገርዎም፤ ኣቦኦም ከኣ ብሓጺሩ “ነቲ ቀታል ከልቢ ቅተልዎ” ኢሎም መለሱ።

Add a comment

ናይ ዯገፍ መልእኽቲ ንተሓድሶ መስመር ስዯግኤ

ህዝቢ ኤርትራ ዘድሕኖ ሓይሉ ክጽበ እናተሳሕገ እንከሎ፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ሇውጢ ሓይልታቱ ተ ጸፍ ዮምክሕም ሱን፡ ሕንፍሽፍሽ ከእትውለ ዝተሊእኩ ዕለሊት ወይጦታት፣ ንስጉምቲ ቃልሱ ዝበታትኑ ኣካሊትክጽልጸለ ከምዘሇዎም ሓፋሽ ተቓሊሳይ ህዝብና ዝጽበዮ ዝነበረ ኢዩ። እዚ ከኣ ተስፋ ናይ ህዝብና ዘዕቢ፡ንናይ ሇውጢ ሓይልታት ዘራጉድ፡ ንጉዕዞ ሇውጢ ዘቀሊጥፍ ሓያል ኣብነት ስጉምቲ ምዃኑ ኢዩ።

Add a comment

መግለጺ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብዛዕባ 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ዝጀመረሉ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ናይ ስራሕተኛታት ምንቅስቃሳት ኣብ ምጅማር ዕስራ ክፍለ-ዘመን ኣብ ሰምየን ኣመሪካን ኤውሮጳን እዩ። ኣብ 28 የካቲት 1908 ኣብ ነውዮርክ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ኣልባሳት እተፍሪ ዝነበረት ትካል ዝሰርሓ ዝነበራ ደቂ-ኣንስትዮ ጸረ- ሕማቕ ኣተሓሕዛን ኲነታትን እታ ትካል ኣመልኪተን ሰላማዊ ሰልፊ ገበራ። ንዓመትኡ ኣብ 28 የካቲት 1909 ንኽብርን ዝኽርን ሰራሕተኛታት ደቂ-ኣንስትዮ ተባሂሉ ብናይ ኣመሪካ ደሳዊ ሰልፊ ዝተዳለወ ናይ መጀመርያ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ ተባሂላ ተኸብረት።

Add a comment

ናይ ዯገፍ መልእኽቲ ንተሓድሶ መስመር ስዯግኤ

ብቐዳምነት ሰሊምታ ነቲ ጭቁንን፡ ውጹዕን ህዝብና ይኹን። ቀጺልና ንሕና ናይ ዞባ ሰ.ኣሜሪካን፡ ካናዳን ኣካልን ኣምሳልን ውሊድካ ዝኾንና፣ ነቲ ወሪደካ ዘሎ ጭቆናን፡ ግፍዕን፡ ማእሰርትን፡ ማሕረድን፡ መቕዘፍትን ኣብ ውሽጢ ዯምናን፡ ስጋናን፡ ዓጽምናን ሰሪጹ ስቓይካ ስቓይና ምዃኑ ፈሉጥና፣ ካብ ብርክኻ ስሇዝተወሇድና ነዚ ወሪደካ ዘሎ ሽግር ንምቅሊል ብዓቕምና ዝፈቕዶ ከነበርክት ኢልና ኒሕ ሒዙና ንውድብ ስዯግኤ መስሪትና

Add a comment

መግለጺ ግ.ሃ.ድ.ኤ. ብምኽንያት ዓለምለካዊ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ

መብዛሕቲኡ ህዝቢ ዓለም 8 መጋቢት ከም ዓለምለኻዊት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣኽቢሩ ይውዕል። እዚ ዝኾኑሉ ከኣ፡ ሳላ’ቲ ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወረደ ድርብ ወጽዓን ብሰንኪ ድሑር ባህልታትን ጌጋ ኣተራጒማ  ሃይማኖታት ዘስዓቦ ጸቕጥታት፣ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተኻየድ   ዘይሕለል ቃልሲ ዝተበጽሐ ኢዩ።

Add a comment

ናጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞክራስን

ደምዳሚ መግለጺ ራባዓይ ጉባኤ ናጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውረጳ ራባዓይ ጉባኤ ናጻ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውረጳ ብዕለት 9/3 2018 ኣብ ከተማ ሱንዶርቦርግ ሃገረ ደንማርክ ተኻይዱ። ምልኣተ ጉባኤ ድሕሪ ምርግጋጽ ራብዓይ ዞባዊ ጉባኤ ብወግዒ ተኸፊቱ።

Add a comment