ብኣምልኾን ፍርሕን ዝተቐርቀሩ ሰባት

ናቱ ፍሉይ መለለዪ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሉ ሰብ ብውሽጡ ቅሳነት የብሉን። ብደገ’ውን ኣይሕፈርን ኣይኽበርን። ካብ’ዚ ዝብገስ ብውሽጡ ባዕሉ ዝፈልጦ ስቓይ ከም ዘለዎ እናሃለወ፡ ብግዳም ሰባት እዚ ከም’ዚ’ዩ ባህሪኡ ተግባሩ እናበሉ ብኣሉታ ይጠቛቖምሉ። ይንዕቅዎ። ይጸልእዎን ይንጽልዎን። ሰብኣይ ክልተ ኒዮው ነጀው ክብል ሞተ” ዝብል ምስላ ኣቦው ዝያዳ ገላጺ ይመስለኒ። መርገጽ ኣልቦ ከከም ኩነታቱ ህይወቱ ዝመርሕ ሰብ እምነት ተነቢርሉ ንብዙሓት ወይ ዓዲ ወኪሉ ክለኣኽ ኣይኽእልን። ንሱ’ውን ከምኡ ክገብር ርእሰ ምትእምማን የብሉን። ባዕሉ ሰብኣዊ ክብረቱ ንካልኦት ሰባት ኣሕሊፉ ዝሃበ ዘዋረደ ስለ ዝኾነ፡ ዝተባህሎ ክፍጽም ደኣምበር ኣፉ መሊኡ እዚ ቅኑዕ፡ እዚ ቅኑዕ ኣ

Add a comment

መዓልቲ ጀበርቲ 2018 ኣብ ሆላንድ ብምድላው ባይቶ ማሕበራት ጀበርቲ ኤውሮጳ

ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሐትን ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ባይቶ ማሕበራት ጀበርቲ ኤውሮጳ ከምቲ ዝሐለፈ ዓመት ሎሚውን ኣብ ትሕቲ ምዕባሌ ሕብረተሰብና ኣብ ግብራዊ ስራሐትና ዝብል ጭርሖ ንሰለስተ መዓልቲ ካብ 30-03-2018ን ክሳብ 01-04-ን2018 መዓልቲ ጀበርቲ ንገብር ስለዘለና ንኹሉ ዝግደስ ኣካል ሕብረተሰብና ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝርከብ ናይዚ መዓልታት እዚ
ተኻፈልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ንዕድም ኣለና፡

Add a comment

መራሒ ህግደፍ ብ7 ጥቕምቲ 2017 ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ .................

መራሒ ህግደፍ ብ7 ጥቕምቲ 2017 ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ ካብ ኣለኹ ዝብል ድሃይ ምግባር ዝሓልፍ ቁም-ነገራዊ መልእኽቲ ከምዘይነበሮ ተገሊጹ መራሒ ጃንዳ ህግደፍ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ዘይከም’ቲ ቀደም ዝግበረሉ ዝነበረ ምውዕዋዕ፡
ብሓውሲ ሃንደበት ብ7 ጥቅምቲ 2017 ሰዓት 8፡00 ናይ ምሸት ኣብ መስኮት ተሌቭዥን ቀሪቡ ዝገበሮ ቃለ- መጠይቕ፡ ደሊኻ ቁም-ነገር ዘይትረኽበሉ፡ ዝተሓተቶ ገዲፉ ዘይተሓተቶ ክምልስ ሃለውለው ክብል ከምዘምሰየ፡ ዕላማ ናይ’ቲ መደብ ግን ሃለዋት ኣጥፊኡ ስለ ዝጸንሐ ኣለኹ ኣይጠፋእኩን ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ዝዓለመ’ዩ ዝመስል ይብሉ ነቲ ቃለ-ማሕተት ዝተኸታተሉ ኤርትራውያን።

Add a comment

ሕድሪ ስውኣትናን ብጭርሖ ዝዘቕበበ መኻን መብጽዓን ኣይሰማማዕን

ንመሬታዊ ነጻነት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብቐንዱ ንህዝባዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስልጣን፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ኣድልዎ ዝጽየፍ ማዕርነታውን ሓባራዊ ተጠቃምነት ዘረጋገጽ ፖለቲካዊ ምሕደራ ክውን ንምግባር፡ ገንዘብ ወይ ንብረት ዘይኮነ፡ ኣካልን ህይወትን ንዝኸፈሉ ውጉኣት ሓርነትን ጀጋኑ ስውኣትን ዝወደቕሉ ቅኑዕ ዓላማ ኣብ ህዝቢ ግብራዊ ከይገበርካ፡ ዓመት መጽአ ተማሂዙ

Add a comment

ዎያ ! ዎያ ! ዎያ ከልቅስልካ ጳውሎስ ሓውያ

ውላድ  ኣስኪሓ  ወዲ  ተስፋዝጊ  ባህታ
ትዝ   እንካበለኒ ስድራና  ከላ  ብዕምርታ  
እንታይ ታህዋኹ ደኣሉ  እዚ ኩሉ ሃተሃታ

Add a comment

ወዳጄ ነዚ ኽትግዕታ‘ዶ ትርህጻ !!!

ህላዌካ መዚንካ ዘፍረስካዮ ክትሃንጽ አቕልቦ ምግባር ዳርጋ አብ ሓቦ ዘለዎም ምጽባር ማለት እዩ ።እዚ ስለ ዝኾነ አብ ሞንጎ ተቃውሞ ውድባት ንህላውኤን መግለጺ ይኹን ዕላማኤን አብ ከመይ ዝአምሰለ ኵነታት ክትመዝን ትኸእል ፡ እቲ ትዕድልቲ ሕማቕ ኾይኑ ግናከ ትሕስቶካ አብ ሕማቕ መድረኽን አብ ዋዕዋዕ መድረኽ ክትመዝን ኾለኻ ዘሎኻ

Add a comment

ተሓላቒ ሕጊ ትካላት አይየፍርስን

ኩሉ ሰብ ከምዝፈጦ ኣብዚ ዘሎናዮ እዋን ፖለቲካዊ ሃለዋት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝለዓለ መግለጺ ናይቲ ሕማቕ ገጽ ተቓውሞ ኤርትራ ዝሓልፎ ዘሎ መስርሕ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ከምውጽኢቱ ድማ አብ መንጐ ካድራት ክልተ ሸነኻት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ መን’ዩ ተሓታቲ ናይዚ ተፈጥሩ ዘሎ ሽግር ዝብል ሕቶ ከምቲ øዓወት ኩሉ ኣቦኣ ውድቀት ግን ድቓላ ø ዝበሃል ምስላ ኣቦው ኣካራኻሪ ኮይኑ’ሎ። ፈጻሚት ኣካል ሰልፊ ብጀካ ኣብቲ ገለ ጽቡቑ ወይ ኣወንታ ተባሂሉ ዝምዘን ሸነኻት እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ጉድለት ወይ ሕጽረት ተባህሉ ዝንበብ ታሪኽን ተሞክሮን ውድብ ኣይነበርናን ይብሉ ኣለዉ።

Add a comment

ኣብ ልምምድ ዝነበረ ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ወዲቓ፣ ክልተ ኣብረርታ ህይወቶም ሓሊፉ

ERAF MIG 29

ኣብ ልምምድ ዝነበረት ነፋሪት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብ25 መስከረም ወዲቓ፣ ክልተ ኣብረርታ ህይወቶም ሓሊፉ። እቶም ክልተ ምኩራት ኣብረርቲ ሎሚ 26 መስከረም ፍርቂ መዓልቲ ሓመድ ኣዳም ለቢሶም።

ብሰንኪ መቀያየሪ ኣቑሑን ብቀጻሊ ዘጋጥም ዘሎ ህድማ ምኩራት ቴክኒሻናትን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ጥራይ ብግቡእ ዘይተጸገና ነፈርቲ ወዲቐን ብውሕዱ ህይወት ኣርባዕተ ምኩራት ኣብረርቲ ለኪመን ኣለዋ።

Add a comment

ቃልሲ ካብ ምልክነት ናብ ደሞክራስን ኤርትራዊ ፖሊቲካዊ ሰነ-ኣእምሮን

ዕላማ ናይዚ ሓተታዚ ኣብዚ እዋንዚ ቃልሲ ካብ ምልክነት ናብ ደሞክራስያ ሰለምንታይ ኢዩ ካብዚ ዘለዎ ምንጽጻግን ኣብ ሓድሕድ ምንእኣሰን ክወጽእ ዘይከኣለ፣ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 15 ዓመታት ቃልስና ኣብ በቦታኡ ዝጓነፈና ዘሎ ንምብራህ ኢዩ፡፤

Add a comment

ቤት ፍርዲ ካናዳ፣ ኣብ ቢሻ ዕደና ዘካይድ ዘሎ ኩባንያ ኔቭሰን ንዝቐረበሉ ክሲ ናይ ይግባይ መስርሕ ክርኢ ጀሚሩ

Nevsun Bisha

ኩባንያ ዕደና ኔቭሰን፣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘካይዶ ዕደና፣ ኣብ ግዱድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመዲቦም ንዝመጽዎ ኤርትራውያን፣ ኣብ ስራሕ ብምውፋሩ፣ ብናጻ ናይ ጉልበት ምዝመዛን ምስኡ ዝተሓሓሓዘ ምግሃስ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ካናዳ ኣብ ዝርከብ ቤት ርዲ ክሲ ከምዝተመስረተሉ ይዝከር።

እንተኾነ እቲ ኣብ ካናዳ ዝመደበሩ ኩባንያ፣ ብዛዕባ'ቲ ኣብ ኤርትራ ተፈጺሙ ዝተባህለ ክስትታት ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኤርትራ'ዩ ክርአ ዝግባእ ብምብል ነቲ ዝቐረበሉ ክሲ ንምውራዱ ክከራኸር ጸኒሑ።

Add a comment

መግለጺ 2 ይ ጉባኤ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)

24 ስከረም 2017 ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰድግኤ) 2ይ ዞባዊ ጉባኤ ኣካይዱ ። ብኣቦ መንበር ዞባ ብናይ እንቛዕ ብድሓን መጻኹም መልእኽቲ ድሕሪ ምኽፋቱ ነዚ ጉባኤ ክውን ንምግባር ዝተኻየደ ጻዕርታት ኣመስጊኑ ። ቀጺሉ ብኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ቃል ውድብ ቀሪቡ፡ ከምኡ ድማ ናይ ደገፍ መልእኽቲ ዞባ ኤውሮጳ ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰድግኤ) ድሕሪ ምቕራቡ ጉባኤ ስሩዕ ስርሑ ጀሚሩ ። ጉባኤ ብኣቦ መንበር ዞባ እንዳ ተመርሐ ኣብ ዝቐረቡ ናይ ስራሕ ጸብጻባት ተማያይጡ ። ኣብቲ ዝቀረበ ናይ ስራሕ ጸብጻብ ዝምላእ መሊኡ ፡ ክመሓየሽ

Add a comment

እዋናውን ኣገዲስን ሓበሬታ፡

ጥብቒ ሓለዋ ኣስመራን ትካላት መንግስትን፡ ምንጭትታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከም዗ረጋገጹዎ፡ ኣብ ኤርትራ ዗ይርጉእ ኩነታት ከም዗ሎ
ዜሕብሩ ምልክታት ክርኣዩ ከምዜጸንሑ ዯጋጊምና ክንሕብር ጸኒሕና ይብሉ። ሕጂ ግና ናይ ሰራዊትን ስለያታትን ፍሉይ ምንቕስቓስን ሸበዴበዴን ተጀሚሩ ከም዗ሎ ይገልጹ።

Add a comment

ጉባኤ ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ሆሊንዴ ብዒወት ዛዚሙ

ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ኤርትራ ኣብ ሆሊንዴ ፡ መዱብዎ ዝጸንሐ ጉባኤ ማሕበር ብዕሇት 07-10-2017 ኣካይደ። ኣቦ መንበር ማሕበር ፥ ናይ እንኳዕ ዴሓን መጻኩም ቃል ዴሕሪ ምሃቡ ፥ ንተሳተፍቲ ኣባሊትን ፡ ከምኡ’ውን ነቶም ብቕቡል ምኽንያት ንጉባኤ ክመጽኡ ዘይጠዒሞም ኣባሊትን ፥ ተዯናገጽትን ብምዝካር፥ ነዚ ቅደስ ናይ ግብረ-ሰናይ ማሕበር ሓቢርና ናይ ምዴንፍዐን ምቕጻለን ንምዝታይ ምምጻእኩም ብስም ማሕበር ኣካሇ ጽጉማን ሆሊንዴ ፥ ብዝያዲ’ውን ብስም እቶም ክንሕግዞም ዝግብኣና

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ሓሙሻይን ናይ መወዳእታን መዓልቲ 2ይ ጉባኤሎሚ መዓልቲ፡ 24 መስከረም 2017 ዓ. ፈ. ቅድሚ ቀትሪ ምምራጽ መሪሕነት ብጽፉፍ ኣገባብ ተኻይዱ፡ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ንናይ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ናይ ክብሪን ወግዒን መዛዘሚ ምኽንያት ብምግባር ብወናማት ናይ ደግሓኤ ክፍሊ ባህሊ ምስ ወናማት ደለይቲ ፍትሒ ስነ-ጥበባውያን ከም በዓል ኪሮስ ኣስፍሃ ተሰንዩ፡ ወጋሕ ትበል ለይቲ ከምዝተኻየደ ንኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን መሓዙትን ምሕባርና ዝዝከር ኢዩ።

Add a comment

ኣብ ጉዳይ ሃገር ተዓዛቢ ምዃን ነብሰ ምትላል’ዩ

ሃገር ናይ ሓደ ሰብ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ብሕቲ ንብረት ኣይኮነትን። ሃገር ኣብ ትሕቲኣ ናይ ዝነበሩን ከም ልኡላዊት ሃገር ናይ ዘጽውዕዋ፡ ካብ ኩለ-መዳያዊ መጥቃዕቲ ተኻላኺሎም ናይ ዝዕቅብዋን ዘልምዕዋን ዜጋታትን ማሕበራዊ ክፍልታት ሓባራዊ ሃብቲ’ያ። ናታቶም መግለጺት መንነትን ክብረትን ድማ’ያ። ከም’ቲ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ንገዛ ክራይ ገንዘቡ ጥራሕ ዘይኮነ ስምዒቱ እናኸፈለ ብስቓይ ዝነብር፡ ኣብ ጉዳዩን ጉዳይ ሃገሩን ብቐጥታን ብተዘዋዋን ዘይሳተፍ ዜጋ ወይ ሕብረተ-ሰብ ድማ፡ ኣብ ርሑቕ ስደት ከይዱ ተማሂሩ ተመራሚሩ ሊቅ ይኹን፡ ነጊዱ ይኹን ኣውፊሩ ብገንዘብ ይሃብትም ምልኣት ዘለዎ ናይ ሕልና ቅሳነት ክህልዎ

Add a comment

ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ

ኣብ 2ይ ጉባኤ ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ሳግም) ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝተጋበኤ ንኣቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ወኪሉ ቃል ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣስሚዑ ።

Add a comment

ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል..........

ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቆንስል ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣባል ናይ’ቲ ማሕበረ ኮም ተባሂሉ ዝጽዋዕ መጋበርያኡ ዝኾነ ማሕበር ንዘይኮነ ኤርትራዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ከም ዘይህብ ገሊጹ። ጉጅለ ህግደፍ፡ ካብ ነጻ ተመክሮኡ መንነቱ ዝፈለጠ ሰብ እናራሕረሖ ኣብ ዝኸደሉ፡ ዝለመዶ ጸጥታዊ ሓበሬታ ዘስንቖ፡ ዘጣቐዓሉን ገንዘብ ዘዋጸኣሉን እናሰሓወ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ወቕቲ፡ ኣብ ካርቱም ሱዳን ዝርከብ ቆስላዊ ቤት ጽሕፈቱ ኣባል ናይ’ቲ መጋበርያኡ ዝኾነ ማሕበረ ኮም ንዘይኮነን፡ ካብኡ መሰነይታ
ወረቐት ሒዙ ንዘይመጽአን ኤርትራዊ፡ ዝኾነ ናይ ጉዕዞ ሰነዳት ከምዘይህቦ ብወግዒ መምርሒ ከም ዘውረደ እሙናት ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ሓቢሮም።

Add a comment

ርሑስ በዓል መስቀል 2017

ብቀዳምነት ንመላእ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንኣመንቲ መንፈሳዊ እምነት ክርስትና፡ ንኩሎም’ቶም ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብ ጸረ-ህዝቢ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብምውጋድ ሓቀኛ  ደሞክራሲ፡ ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሕን ግዝኣተ-ሕግን ዘውሕስ ሕብረ-ሰልፋዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናጽ ኣብ ዘይሕለል ቃልሲ ዝርከቡ፡ ነቶም ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምውሓስ ልዕላውነትን ንነዊሕ ዓመታት ተዘሪዖም ንሕሱም መነባብሮን ማሕበራዊ ምዝንባልን ዝተፈረዱ ውጹዓት ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ርሑስ በዓል መስቀል 2017 ዝብል ሰናይ መልእኽተይ የመሓላልፍ። ከምኡ’ውን ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንኣምንቲ መንፈሳዊ እምነት ክርስትና ዮሃና ይብል። በዓል መስቀል በዓል ሰላም፡ ቅሳነትን ብልጽግናን ክኸውን ልባዊ ትምኒተይ ይገልጽ።

    

Add a comment

መድረኽ ሃገራዊ ዘተ (መ.ሃ.ዘ.)

ዋዕላመቐይሮኣዊምትሕብባር (ዋ.መ.ም.) በብቀጻሊኣብመንጎ  ፖለቲካውያንንበርጌሳውያንንተቓወምቲውድባትሓባራዊሃገራዊራእይን፡ውሁድተግባርንክብንምባልኪካየድዚጸንሐጻዕሪመሰረት: መድረኽሃገራዊዘተ(...): ብኣሳላጥነትኤሪ-መድረኽ: ኣብ 20-22 ጥቅምቲ2017: ዋዕላመቐይሮኣዊምትሕብባርዘርእስቱንምግባእጸዊዓኣላ::

Add a comment

ሓባራዊ መግለጺ ሓድነት

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪን ስምረት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዝኸበርካ ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ብሕሱም ሓለንጊ ሻራ ህግድፍ እትግረፍ ከም ኡውን ኣብ ስደት፥ ንስድትን ንገባቲ ስርዓት ኣብ ምፍራስ ንማንታ ሕሰም ትብድህ ዘለኻ ተውለ ህዝቢ ካብ መዓምቕ ልብና ሰላምታና ይብጻሕካ።

 

Add a comment

ልምስ መዜሙር ህግዯፍ ምድጋም ኣይንጣቋን!!

ኣብ ኢትዮጵያ እቶም ንሌዕሊውነትን ወሳንነትን ኣህዚብ ረጊጾም ጸረ-ሰሊምን ጸረ-ዯሞክራስን ፖልቲካዊ ስሌጣን ዜጨበጡ መስፍነ-ስርዒት ሃይሇ-ስሊሴን ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርግን ንጉዲይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዜኾነ ይኹን ኩነታት ብሰሊማውን ሕጋውን መንገዱ ክፈትሕዎ ባህርያቶም ፍጹም ዗ፍቕድ ኣይነበረን። ብሰንኪ እቲ ዜተኸተሌዎ ኣዕናዊ ፖሉስታት ድማ ንክሌቲኡ ኣሕዋት ኣህዚብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ን30 ዒመታት ዜኣኽሌ ንኣዜዩ ኣስካሕካሒ ዯማዊ ኲናት ፈረድዎ። ብውጽኢት’ቲ ዜተካየዯ ነዊሕን መሪርን ዯማዊ ኲናት ድማ፡ ሂወት ብኣሸሓት ዜቁጸሩ መን

Add a comment

ኣብ ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ዝረኣዩ ሓያልን ድኹምን ጎኒታት፣

ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኣብዚ ዘለናዮ ውድዕነት፡ ንዓለምና ከም ሓንቲ ቁሸት ኣተኣሳሲረምሉ ኣብ ዘለውሉ ወቕቲ፡ ህዝብታት ዓለም ብቐሊሉን ኣብ ዝሓጸረ ግዜን በዚ መሳርሒታትዚ ተራኺቦም፡ ማሕበራዊ ኩነታቶም ይኹን ካልእ ዘገድሶም ጉዳያት ብቀሊል ከመሓላልፉ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝረኸብሉ ታሪኻዊ ምዕባለ ናይ ቴክኖሎጂ ፈጠራዩ። ብዙሓት ነዚ ማሕበራዊ መራኸቢታትዚ፡ ከም ፈይስ ቡክ፣ ትዩተር፣ ስካይፕ፣ ዩቲቭ፣ ዋስኣብ ..ወዘተ ከምኡውን

Add a comment

ጭፍራ ህግደፍ ከም ወትሩ ኩሉ መሳርሒ እንዳተጠቐመ ድግዲጊት ተዓጢቑ ህዝቢ ንምብዳል ውራየይ ኢሉ ሒዙ ይቕጽሎ ኣሎ

ጭፍራ ህግደፍ ንቡር ከሊኡ ዘይንቡር ንቡር ንኽገብር ዝጽዕር ዘሎ ጭፍራ እዩ። ንመንእሰያት ኣብ’ቲ ውልዶ ዕድምኦም ወሲዱ እቲ ንቡር ከም ዘይነበረ እቲ ዘይንቡር ከኣ ከም ቅቡል ክውሰድ ዝምህር ዘሎ ጉጅለ እዩ። ኣብ ዓለም ከም’ዚ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ። እስከ ገለ ካብ’ቲ ዘይንቡር
ስራሕ ጭፍራ ህግደፍ ከም ኣብነት ንመልከት፡

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ተዛዚሙ።

ካብ’ቲ ኣብ ኣረኣእያን ተግባርን ዝተሰረተ ዘላቒ ሓድነት ንምርግጋጽ ንቃለስ!፣ ሓደን ዝሰመረን ናይ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሃገራዊ ግንባር ክረጋገጽ ንቃለስ!፣ ምሕዝነት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይደልድል!፣ ሰሚናር ፖለቲካዊ ውድባት፡ ካልኣይ ጉባኤ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንምዕንዋት ንረባረብ!፣ ብዝብሉ መሪሕ ደሞክራስያዊ ጭርሖታት ተዓጅቡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ፖለቲካዊ ኣርእስታት ዝተዛተየ ውድባዊ ሰሚናር

Add a comment

ንሕናን ዞባናን

ልክዕ ናይ ምትግባር ዓቕሙን ኣበይ ደረጃ ከም ዝርከብን ዘይመዝን ሰብ፣ ውድብ ይኹን ሕብረተ-ሰብ ኣንፈተ ጉዕዞኡን መዕለቢኡን ኣይፍለጥን። ከም’ቲ ብዕራይሲ ነቲ ሳዕሪ ‘ምበር ነቲ ገደል ኣይርእን” ዝበሃል፡ ኣበይን ከመይን ይነብር ኣሎ፡ ዝነብረሉ ዘሎ ከባቢ ብግቡእ ዘይንብብ ሰብ፡ ውድብ ኮነ ሕብረተ-ሰብ ክረኽቦ ዝደሊዮ ደኣምበር ነቲ ዝደልዮ ከመይ ከም ዝረኽቦ፡ ንሱ ዝብሎ ደኣምበር ብካልእ ዝበሃሉ ፈላሊዩ ኣብ ምርዳእ ክጽገም ባህሪያዊ’ዩ። ከም’ዚ ዓይነት ኣገንዝቦ ከኣ ሃሳ

Add a comment

ዓሻስ ገበጣ ክሳብ ዝውዳእ ይጻወት !!

ቃልስና ኣንጻር ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ መፈጸምታኡ እናበጽሔ ይኸይድ ኣሎ። ህልውና ህግደፍ ዘብቀዓሉ፣ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሓዲሽ መድረኽ ዝቀላቀለሉ እዋን ኢና ዘሎና። እንተኾነ ገለ ደገፍቲ ህግደፍ ጌና ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ከም ቀደሞም ምስ ህግደፍ ክደናገጹ ይረኣዩ ኣሎዉ።

Add a comment

በዓል መን እዮም ? እስኪ ነለልዮም

መሪር ኩነታትና መዕገቲ ተሳኢኑዎ ዘሎ ኣብ ውሻጠና በብግዜኡ ዝስዃዕ ክንምሕዎ ብዘይ ምኽኣልና ድኣ እምበር ህ.ግ.ደ.ፍ. ይኹን መናትኡ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ.  (ህ.ወ.ሓ.ት.) ሓይሎምን ካባና በሊሖምን ኮይኖም ኣይኮኑን።

 

Add a comment

ፖለቲካዊ ዘተ ምስ ህዝቢ አብ ከተማ ኮሎን/ሃገር ጀርመን

Add a comment

ሎሚ'ውን ከም ወትሩ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ !

ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነቱን ሰብኣዊ ሓርነቱን፣ ኣንጻር ገዛእቱን ገፋዕቱን ቃልሲ ካብ ዘንቅል ኣትሒዙ፣ ክሳብ እዛ ዕላማኡን ዓወቱን ብጉጅለ ህግደፍ ዝጭወ ነሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን እፎይ ከይበለ ዘካይዶ ዘሎ ቃልሲ እምብዛ መሪር ኢዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን'ዚ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ወንጀል ንኤርትራና ኣብ ሞትን ሕየትን ዝዓይነቱ ቀራና መንገዲ ሸኺሉዋ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ከይዲ ከመይ ክትከውን ኢያ ንዝብል ሕቶ ዝምልሶ ድማ እቲ ከም ወትሩ ብሰላማን ሓድነታን ዝግደስ ደላይ ነጻነትን

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

4ይ መዓልውዕሎ ኣብ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ 3ይ መዓልቲ ሓበሬታና፡ ኣብቲ ዝቐረበ “ንድፊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮመሰረት ብምግባር ምሉእ መዓልቲ ብሕኑን መንፈስ ክቕጽል  ከምዝወዓለ፡ኣብ መዛዘሚ ናይቲ መዓልቲ ድማ ብምርድዳእ ነቲ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮብምሉእ ድምጺ ኣጽዲቑ ከምዝሓለፈ፡ ጉባኤ ናብ ናይ ሎሚ 4ይ መዓልቱ ክቕጽል ምዃኑ ምሕባርና ዝዝከር ኢዩ።

Add a comment

ብተግባር ዘይስነ ጭርሖ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ”

ልክዕካ ምፍላጥ መግለጺ ዝለዓለ ልቦና’ዩ። ምኽንያቱ ልክዕካ ዘይምፍላጥ እንታይ ክትገብር ወይ ዘይክትገብር ኣነጺርካ ንምፍላጥ ስለዘጸግም። ብመሰረቱ ናብ’ቲ ሃብታም ባህልናን ወረጃ ምስላ ቀዳሞት ወለድናን ምስ እንምለስ፡ ዝገብር ነዲኡ ነይነግር” ዝብል ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባርካ ብዙሕ ክትዛረበሉ ከምዘይብልካ ዝምህር ዝገርሕ ቁም-ነገር ኢና ንረክብ። ከምኡ’ውን ስምዑኒ ስምዑኒ ዘብዝሕሲ ሕብኡኒ ሕብኡኒ ማለቱ ኣይተርፍን” ብካልእ መልክዑ ድማ ከም’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ንመላኺ ጉጅለ ህግደፍ ጠላም

Add a comment

ዜናታት ካብ ኤርትራ

ክልተ ዓበይቲ መካይን ሰራዊት ተቓጺለን። ስርዓት ህግደፍ ብውሽጣዊ ቅልውላው ይሳቐ ምህላዉ እሙናት ምንጭታትና ሓቢሮም። ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ሰራዊት፣ ብቐጻሊ ዝርአ ዘሎ  ግርጭታት፣ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ’ቶም፣ ኣብ ጽፍሕታት ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ዘለዎም መኮንናት ሰራዊት፣ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናብ ሓደገኛ ጥርዚ በጺሑ ምህላዉ፣ ካብ ውሽጢ ምምሕዳር ሰራዊት ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ነቲ ሰራዊት ራሕሪሖም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝሃድሙ፣ ካብ ተራ ኣባላት ሰራዊትን ጀሚርካ ክሳብ ዝተፈላለየ መዓርግ ዘለዎም ሓለፍቲ፣ እናደየበ ይኸይድ ምህላዉ ዝተፈልጠ ኢዩ።

Add a comment

ጉጅለ ህግደፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘይፈጸመ ክምርዖ ኣይኽእልን ምባሉ መርኣያ ህዝቢ ንምጽናት ዘለዎ መደብ ምዃኑ ተገሊጹ።

እዚ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ናይ ስልጣን ዕድሜኡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብተናጸል ኮነ፡ ማሕበራዊ ሓይልታት ብእኩብ ዘይፈጸሞ ኢ-ሰብኣዊ ግፍዕታት የለን። ኣብ ዝኾነት ሃገር እከለ ዝበሃል መንግስቲ ፈጺምዎ ዘይበሃል ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ በብዓይነቱ መሳቐዪ፡ መማሰኒ ኣካላት ደቂ-ሰብ ምሂዙ ብተግባር ሰሪሕሉ።

Add a comment

ኣብ ርእሲ ጸገምና፡ ጸገም ከይድረበና ብንቕሓት ንቃለስ፣

ኣብ ገለ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ቅድሚ ሽዱሽተ ዓመታት ኣቢሉ፡ ኣንጻር መለኽቲመንግስታት ዝተበገሰ ናይ ህዝብታት ናዕቢ ገሊኡ መለኽቲ መንግስታት ኣወጊዱ ናይ ጽገና ለውጢ ዘረጋገጸ፡ ገሊኡ ድማ ጽገናዊ ለውጢውን ምርግጋጽ ከይበቕዐ በርዒኑ ዝተረፈ እዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ገለ ህዝብታትን ሃገራትን ናብ ቀጻሊ ህውከትን ጸገማትን ዝተሳጥሑ ምህላዎም

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ 10ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ፡

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 10ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዕለት 01-02 ጥቅምቲ 2017 ኣካይዱ ዛዚሙ፡፡ ፈጻሚ ኣካል ኣብዚ ንክልተ መዓልቲ ዘሰላሰሎ ኣኼባ ህልዊ ኩነታት ዓለማዊ፡ ዞባዊ፡ ከባብያዊ፡ ሃገራውን ውድባውን ኩነታት፡ ኮምኡውን ናይ ነብሲ-ወከፍ ፈጻሚ ኣካል ቤት
ጽሕፈታት ዝቐረበ ናይ 3ተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ብዕምቆት ገምጊሙ ኣወንታ

Add a comment

ብሕሹኽታ ባዕዲ.. ከይተጥፍኣ

ክሕምሕም..... ሓጊየ ከሪመ

ክጠርዕ.......  ውዒለ ሓዲረ

ክዛረብ..... መልሓሰይ ስሒለ

ርብዒ ዘበን ሓሊፉ ብተባህለ ተገብረ

ጭንን ኢልካ ኣብ ባዕዲ…  የለን ዝዕረ

Add a comment

ሓያሎ ኣብያተ ትምህርቲ ኤርትራ፣ ብሰንኪ ዋሕዲ መማህራን ስሩዕ ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ክጅምራ ከምዘይክኣላ ተሓቢሩ

MOEሓያሎ ዞባታት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ፣ ብሰንኪ ዋሕዲ መማህራን ስሩዕ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን መስርሕ ክጅምራ ከምዘይክኣላ ተሓቢሩ። እዚ ዝሕበር ዘሎ፣ ናይ 2017/18 ኣካዳምያዊ ዓመተ ትምህርቲ፣ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን'ዩ። መማህራን፣ ክሳብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝነበረ ግዜ ነናብ ዝተመደብሉ ኣብያተ ትምህርቲ ክርከቡ ድሕሪ ዝቐረበ ጻውዒት፣ ብዙሓት መማህራን ክርከቡ ብዘይምኽኣሎም፣ ብፍላይ ኣብ ዞባታት ደቡብን ዓንሰባን፣ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሻቕሎት ከምዘለዋ ተገሊጹ።

እዚ ተርእዮ'ዚ ዓመት ዓመት ዝኽሰት ዘሎ'ዩ ዝበሉ ነዚ ሓበሬታ ዝልኣኹ ምንጭታት፣ እዚ ድማ ከም ኩሉ ጽላታት ኤርትራ፣ ትምህርቲ'ውን ማዕረ ክንደይ ተሃስዩ ከምዘሎ ዘጉልሕ ምዃኑ ጠቒሶም።

Add a comment

መልእኽቲ መሪር ሓዘን

ላሲት ንፍትሒ ጽገመንገሻ፡ብዝሓደራ  ሕማም፡ንነዊሕዓመታትክትሳቐድሕሪምጽናሓብዕለት20 መስከረም2017 አብሃገረጀርመን፡ከተማ ካስልዓሪፋ። ተላሲት ንፍትሒ ብጸይትና ጽገመንገሻ፡ኣብ ንኡስዕድሚኣንናጽነት ሃገራ ዝጀመረቶ ቓልሲገና ውን ከይተሓለለት ህዝባካብሕሰምንመከራንከተድሕንንሓርነት ዝተቃለሰት ተባዕ ብጸይቲ እያ ኔራ። ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ዝተሰመዖ መሪርሓዘንብስም መሪሕነቱን ጠቅላላ መሰረታቱን ንብጸይትና ጽገ መንገሽ መንግስተ ሰማይ፡ ንክቡራት ቤተሰባን መቃልስታን ጽንዓት ይሃብኩም ይሃበና ይብል።

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!

ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ

Add a comment

ኣብ ሰብኣዊ ተግባር ትነጥፍ ዶ/ር ኣልጋይነሽ ፍሳሃ (ጋንዲ)

ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሽልማት ከምዝተሓጽየት ተፈሊጡ። መስራቲት ዘይመንግስታዊ ማሕበር ጋንዲ ዝኾነት፡ ኣብ ኢጣልያ ትቕመጥ ዶ/ሮ ኣልጋነሽ ፍሳሃ (ጋንዲ) ኣብ ሰብኣዊ ምድግጋፍ ብሓፈሻ፡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብነጋዶ ሰብ ዝበጽሖ ዝተፈላለየ ዝዓይነቱ ማእሰርቲ፡ ምኽፋል ገንዘብ፣ ምምዝዓቕ ውሽጣዊ ናውቲ ኣካልትን ካልእን ኣብ ምድሓን ክትገብሮ ብዝጸንሐትን ዘላን ምስጉን ተግባር፡ ውድብ ሕቡራት ሃገር ምስ መዓልቲ ስደተኛታት ብምትእስሳር ንዘዳለዎ ሽልማት ተሓጽያ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ኤርትራውያን የቃልሓ ኣለዋ። ኣብ ቅዱስ ሰብኣዊ ተግባር ንብዙሕ ዓመታት ከም ዝሰርሐትን ናይ

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ካልኣይውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)ብውድባዊ ሰሚናር ኣቢሉ፡ ዘብርሆን ዘጻፈፎን መደባት ኣቃኑዑ። ን2ይ ውድባዊ ጉባኤ ቅድመ-ተደላይነታቱ ኣዋዲዱ፡ ኣብ ዝተመደበሉ ግዜን ቦታን ሎሚ መዓልቲ 20 መስከረም 2017 ሰዓት 2 ድ.ቀ. ብናይ ዝኽሪ ስዉኣት መዝሙር ብጉጅለ ባህሊ ተሰንዩ ብክብ ዝበለ ድምቀትን ዓጀባን ተኸፊቱ።

Add a comment

ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ-ሕድሪ 10ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣቃኒዑ

17/News October 2-2017.pdf

ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 10ይ ስሩዕ ኣኼባኡ ካብ ዕለት 01 ክሳብ 02 ጥቅምቲ 2017 ኣካይዱ ከምዝዛዘመ ኣብ ዝለኣኸልና ዜና ሓቢሩ፡፡ እቲ ዝበጽሓና ዜና ወሲኹ ከምዝሓበሮ 6ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪ ካብ ዕለት 17-20 ሰነ 2017 ምክያዱን ኣገደስቲ ውሳኔታት ኣቐሚጡ ምዝዛሙን ኣዘኻኺሩ፡፡

Add a comment

ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ በዓል ቤታዊ ድኽመት ቀንድን ቀዳማይን’ዩ።

ቀዳማይ፡ ንጹር ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ኣረኣእያ ብዝምልከት፡- ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ክምስረት እንከሎ፡ ብዝነኣሰ ተወዲቡ ንኽቃለስ ምኽንያት ዝኾኖ ፖለቲካዊ ዕላማታት ንህዝቢ ግልጺ ብዝኾነ መልክዑ ከቐምጥ ኣለዎ። ምስቲ ክቕየር ዝደልዮ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘለዎ፡ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ፍልልይ፡ ንፈታውን ጸላእን ቅሉዕ ብዝኾነ ዘየደናግር ስልትን ስትራተጂን ክሕብር ይግባእ። ከምኡውን ህዝባዊ ወገናውነቱ፡ ንመሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያዊ መሰላት ዘለዎ ጥብቅና፣ ኣብ ሕቶ ምሕዝነትን ሓድነትን ሓይልታት፡ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝኽተሎ ኣገባብ፣ ድሕሪ ውድቀት ሃላሊ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት፣ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣንፈት /ፖሊሲ/፣ ናይ ወጻኢ ዝምድናታት ዝኽተሎ ፖሊሲን፡ ብኹሉ ናይ ፖለቲካ መሳርሒታት ብሓፈሻ፡ በቲ ቀንዲ መግለጺ ሓደ ውድብ ዝኾነ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ ድማ ብፍላይ ክገልጽ ኣለዎ። ኣብዚ መድረኽዚ ግን ኣብ ገለ ገለ ንጹርነት
ዝጎደሎ ፖለቲካዊ ንጥፈታት

Add a comment

ብምኽንያት ዝኽሪ 4ይ-ዓመት ጅምላዊ ህልቂት ላምፔዱሳ ዝተዳለወ ውድባዊ መግለጺ፡

Image result for eritrean at lampedusa

ቅድሚ 4 ዓመት ልክዕ ከም'ዛ ሎሚ፡ 03 ጥቅምቲ 2013 ኣዝዩ ዘሰንብድን ሃንደበታውን ጅምላዊ ህልቂት ንጹሃት ዜጋታት ዝተረዳእናሉ መሪር ወቕቲ ኔሩ። ኣስታት 365 ንጹሃት ኤርትራውያን ሰደተኛታት፡ ኣብ ገማግም ማእከላይ ባሕሪ ደሴት ላምፔዱሳ ብዘሰቅቕ ዝተቐዝፉሉ እዋን’ዩ፡፡ እዚ ፍጻመ’ዚ ዓለምና ንስደተኛታት ዝሃበቶ ትሑት ኣቓልቦ ኣብ ትዕዝብቲ ክትወድቕ ዝገበራ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ድማ ኣብ ልዕሊ ህላዌናን ቀጻልነትናን ኣንጸላልዩ ናይ ዘሎ ሓደጋ ብርሰት፡ ጥርዙን ግዝፉን ዘግሃደ መነቓቕሒ ደወል’ዩ፡፡ ብክንድ’ቲ ግዝፉ ብደረጃ ዓለም፡ መራሕቲ ሃገራት፣ መራሕቲ ሃይማኖታት፣ ጋዜጠኛታት፣ ውሩያት ሰባትን ስፖርተኛታትን ብዘይኣፈላላይ “ጸሊም መዓልቲ ንብዓት ዓለምና” ዝሰመይዎ፡ ኤርትራዊ ዘሰቅቕ ዛንታ ህልቂት’ዩ፡፡ ብደረጃ  ሕብረት ኣፍሪቃ “መዓልቲ ስደተኛታት” ክሳብ ምስማይ ዘብጸሐን፡ ሰንደቕ እቲ ሕብረትን ኣባል ሃገራቱን ኣብ ፍርቂ-ዘንጊ ክስቀል ዝተወሰነሉ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሓዘን ንምእዋጅ ምኽንያት ዝኾነ ኣጋጣሚ’ዩ፡፡   

Add a comment

ንዘይውዳእ ንዕቀት ናይ መን እዩ እቲ ሕምቀት?

ካብ ሕልና ዘለዎም. . .  እትጽበይ መልሲ ኣቦታት ብዙሕ ግዜን ርጉጽ ውጽኢቶም ክገልጹ እንከለዉ፡ ትኣምኖ ልኢኽካ እንታይ ተረፈኒ ኣይትበል ይብሉ ነይሮም፡ ጠላምን ጃጃውን ኢሳያስ ኣፈወርቅ ከኣ፡ ኣበይ ዘለዉ ተቓወምቲ? ባዶ እንተደመርካሉ ባዶ ይኸውን ባዶ እናበለ መናሃርያ ጃህራኡ ካብ ዝጥቀመልን ቃላት ደርሆስ ኣንዊሕካ እንተኣሰርካያ! ዝፈታሕካያ ይመስላ ይብል እሞ ምስ ህልው ኩነታትና ክንመራመረሉ እንከሎና እቲ ንስም ተቓውሞ ዕንክሊል ዝብል ኣብ ክልና ሚዛኑ ሓርኮትኮት ውጽኢቱ መሪር ዕረ ይጥዓም እምበር ንሓቂ ዝኣምን ሓቁ እዩ ካብ ምባልን ምስትንታንን ኣይክውሎን እዩ።

Add a comment

ናይ ኢሳያስ ደማሙ ሕጂኸ እንታይ ክትደግሙ?

ኢንታ ፊ ሳንዱቅ ወ ኣኽባራክ ፊ ሱቅ... ንስኻ ሕቡእ ኣብ ሰንዱቕ ዕላልካ ኸኣ ኣብ ሹቕ ከም ዝብል ምስላ ዓረብ፡ ኣገበልቲ... ሓብሓብቲ.. ንንጹሃት ጠሊሞም ንተንኮል ብዓል ጀጃዊ ኢሳያስ ኣገልገልቲ ብተግባራቶም ጽባሕ ተኸሰስቲ ሙዃኖም ስለዝፈልጡ እቲ ክዕወት ዘለዎ ስልጣንን ዋንነትን ህዝቢ ንኸይዕወት ኣብ ውሻጠ ተቓውሞ ተኣታትዮም ንድሕነት ህዝብን ሃገርን ሓለይቲ ተመሲሎም ዘብዘቕዝቕዎ ዘለዉ ኣብ ትዕዝብቲ ኩልና ኣሎ።

Add a comment

ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ፣ በዓል ቤታዊ ድኽመት ቀንድን ቀዳማይን’ዩ።

ሰላም ዝሰኣነ፣ ፍትሒ ዝጎደሎ፣ መሰረታዊ ክብረት ሰብኣዊ መሰሉ ዝተጋህሰ፣ ፖለቲካዊ ደሞክራስያዊ መሰሉ ዝተዓፈነ፡ ብሄራውን ሃይማኖታውን ኣድልዎን ዝበጽሖ፣ ስሩት ኣወንታዊ ባህሉን ክብሩን ዝተሃርመ ህዝቢ /ህዝብታት/ ቅድም ቀዳድም መንዩ ጠንቂዩ ከለሊ ዘለዎ። መን ጠንቂ ምስ ፈለጠን ምስ ኣነጸረ ከኣ፡ ንምውጋዱ ተወዳዲቡ መደባት ሰሪዑ ክቃለስ ኣለዎን ይግባእን። ህዝብታት ሓንቲ ሃገር እፎይታ ክረኽቡ እንተደኣ ኮይኖም፡ ብንቕሓትን ብሕግን ውሕሰነቱ ዘረጋገጸ ሃገራዊ ሰላም፣ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል፣ ፖለቲካዊ ደሞክራስያዊ መሰል፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ብሄራውን ሃይማኖታውን ማዕርነት፣ ርትዓዊ ቁጠባዊ ተጠቃምነት ክረኽቡ ኣለዎም። ስለምንታይሲ ብዘይካ መሰረታዊ መሰላትዚ ከም ሰብኣውያን ፍጡራት ንምንባር ስለዝጽገሙ። እዚ ከምዚ ዝመሰለ መሰላት ብዕድል ትስእኖ ወይ ዝሕረመካ ጉዳይ ኣይኮነን። ብሰብ ኣምጸኦ ዓመጻዊ ምሕደራ ትስእኖ፡ ተቓሊስካ ድማ ተረጋግጾ ተውሕሶ ጉዳይዩ። መንዩ እቲ ዓማጺ ግዳማዊ መግዛእቲ ወይስ ዘቤታዊ መግዛእቲ? ከም ገዛእትን መለኽትን ኣበይ ይራኸቡ ኣበይ

Add a comment

ካብ ሓለብ ንእድልብ

ካብ`ቲ ኣብ 90ታት ናይቲ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ኣብ ርዋንዳን ፖስናን ዝተዓዘብናዮ ናይ ሕብረተ ሰብ ዓለም ሸለልትነት ዝኸፈኤ ሸለልትነት እዚ ኣብ ሓለብ ክንርእዮ ዝቀነና ሸለልትነት`ዩ። ድሕሪ 2ይ ውግእ ዓለም፡ ማለት እቲ ኣብ 1ይን 2ይን ውግእ ዓለም ዝተራእየ ናይ ሰብ መቅዘፍትን ናይ ንብረት ምብራስን ንኸይድገም ገደብ ንምግባር ተባሂሉ UN ተመስሪታ፤ በቲ ክድገም ዘይተደልየ ናይ 2ይ ውግእ ዓለም መልክዕ ዝበረሰት ከተማ እንተላ ሓለብ`ያ ክበሃል ይከኣል። ንብረት፡ሰረት፡ ተዘክሮ፡ስድራ ቤት፡ ዓንዩ ሰብ ተሓግሒጉ ካብ ከተምኡ ተባሪሩ። ኣብ ጎልጎል ይጸምእ ይጠሚ .. ኩሉ ዓይነት ሽግር ይቅበል ኣሎ። እቲ ሉሙድ ንስደተኛ ዝግበር ረድኤት ከይተረፈ ተሓሪምዎ ……. እዝስ ኣፈ`ርክቡ

Add a comment

18 መስከረም፣ መበል 16 ዓመት ፍጻሜ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ኤርትራ ይዝከር

18 September

መንግስቲ ኤርትራ፣ ንናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምዕጻው ንኣዳለውተንን ጋዜጠኛታትን ከምኡ ድማ ጽገናዊ ለውጢ ንዝጠለቡ ላዕለዎት ሰበ ስልጣናቱ ነበር ብኣልማማ ብምቕያድ፣ ሃለዋቶም ዘጥፍኣሉ ፍጻሜ ጸሊም ታሪኽ ኣብ ኤርትራ፣ መበል 16 ዓመቱ ብዝተፈላለየ ንጥፈታት ይዝከር ኣሎ።

እቲ መንግስቲ፣ ቅድሚ 16 ዓመታት፣ ልክዕ ከምዛ ዕለት ኣብ 18 መስከረም ብመንገዲ ማዕከን ዜንኡ ኣብ ዘመሓላለፎ መግለጺ፣ ካብ 18 መስከረም 2001 ኣትሒዘን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ደው ከምዝበላ ብምሕባር፣ ንኣዳላውተንን ጋዜጠኛታትን ከካብ ዝነበርዎ እናሃደነ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከምዘእተዎም ይዝከር።

Add a comment

ደምዳሚ መግለጺ፣ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መሪሕነት፡ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

ጀጋኑ ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! ማእከላይ መሪሕነት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ 26-28 መስከረም 2017 ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ማእከላይ መሪሕነት ኣብዚ ኣኼብኡ’ዚ ነቲ ካብ 16-18 መስከረም 2017 “ሰሚናርና ንዕምቆት ደሞክራስያዊ እምነታትናን ድልዳለ ውድብናን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ዝተኻየደን ድሕሪኡ ስዒቡ ካብ 20-24 መስከረም 2017 “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኩሉ ዓቕምታት ተቓላሳይ ህዝብና ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ይቕናዕ” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ ዝተሰላሰለ ታሪኻዊ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝነበሮም ሓያልን ድኹምን ጐንታት ብዕምቆት ብምምይያጥ ዕዉታት ምንባሮም ገምጊሙ።

Add a comment