ወይ መሃር ወይ ተመሃር

ኣለኒ እንተኢልካ ጠቓሚ ሓሳባት

ሰብ ምዃንካ ፍለጥ ንበር ምሰባት

ሓደ’ዩ እቲ መንገዲ ኣይተብዝሕ ኣበራት

ኮይንካ ምርካብ’ዩ ከይደዋወስካ ነገራት።

Add a comment

ኣብ ኣስመራ ሃገራዊ ቅዋምን ሃገራዊ ባይቶን ኣብ ዘይብሉ ዕውት ኣኼባ ዞባዊ ባይቶ ተኻይዱ ተባሂሉ

ኣብ ደሞክራስያውያን ሃገራት ኣብ ኩሉ ደረጃታት ዝጣየሱ ወይ ዝምስረቱ ህዝባዊ ባይቶታት ሃገራዊ ቅዋም መሰረት ዝገበሩን ንፖሊሲታትን ኣዋጃትን ሕጋዊ ሃገራዊ ባይቶ ተኸቲሎም ዝኸዱ ከም ዝኾኑን ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣብ’ዛ ብዘይንቡር ፖለቲካዊ ምሕደራ መጻወቲ ሓደ ሰብ ኮይና ትሕመስ ዘላ ሃገረ ኤርትራ ግን፡ ኣብዘይህላወ እዞም ዝተጠቕሱ ክልተ ወሰንቲ ባእታታት፡ ዕውት ዞባ

Add a comment

መራሕቲ ኤርትራን ግብጽን፣ ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ዘትዮም

egyptt

መራሕቲ ኤርትራን ግብጽን፣ ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ብዝምልክተ ዘትዮም። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብሰሉስ 9 ጥሪ ናብ ካይሮ ድሕሪ ምእታው ምስ ፕረዚደንት ግብጺ ዓብደልፈታሕ ኣል ሲሲ ብምርኻብ፣ ኣብቲ ንኢትዮጵያ፣ ግብጽን ሱዳንን ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይልን ምህናጽ ዲጋን ብዝምልከት ድሕሪ ምምይያጦም፣ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘዳውባ ከባቢታት ንምዕጻው ዝወሰደቶ ስጉምቲን ክህሉ ዝኽእል ስግኣታትን ተዘራሪቦም።

Add a comment

ዋ ና ና ይ ቲ ቃ ል ሲ ፡ ወት ሩ ህ ዝ ቢ እ ዩ

ኣ ብ ከ ምዚ እ ነ ካ ይ ዶ ዘ ለ ና ና ይ መሰ ረ ታዊ ለ ውጢ ቃ ል ሲ ፡ እ ቲ ቀ ን ዲ ዋ ና ቃ ል ሲ ህ ዝ ቢ ምዃኑ እ ን ገ ል ጸ ሉ ምኽ ን ያ ታት ብዙ ሕ ኮ ይ ኑ ፡ እ ቲ ዝ ያ ዳ ዝ ውጻ ዕ ን በ ቲ ለ ውጢ ዝ ጥቀ ምን ን ሱ ኣ ብ ል ዕ ሊ ምዃኑ ና ይ ቲ መዐ ወቲ ና ውቲ ወና ኒ ውን ን ሱ እ ቲ ውጹ ዕ ህ ዝ ቢ ስ ለ ዝ ኾ ነ እ ዩ ኢ ል ካ ምጥቕ ላ ል ይ ከ ኣ ል ። ካ ብዚ ብምን ቃ ል ኢ ና ከ ኣ ኩል ና ውድ ባ ት ፡ ሰ ል ፍ ታት ፡ ማሕ በ ራ ት ን ብኻ ል እ መል ክ ዕ ዝ ተ ሰ ለ ፍ ና ኤ ር ት ራ ዊ ና ይ ቃ ል ሲ ባ እ ታታት ን ወር ት ግ ውክ ል ና ና ን ተ ሓ ላ ቕ ነ ት ና ን ና ይ ህ ዝ ቢ

Add a comment

ሪፖርታጅ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ - ሕድሪ ኣብ ውዕሎ መኽፈቲ ጉባኤ 10 ታሕሳስ 2017

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 2ውድባዊ ጉባኤኡ ካብ ዕለት 10 - 16 ታሕሳስ  2017 ብህዱእ መንፈስ ኩለ መዳያዊ ገምጋም ኣካይዱ። ነቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ሓንኳሊ ውሽጣዊ መስገደላትን ካልእ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ብትብዓትን ውሕሉል ኣገባብን ተጠቒሙ ሰጊሩ ጉባኤ ብዓወት ዛዚሙ ዕማሙ
ከም ዘጠቓለለ ይፍለጥ።

Add a comment

ክትዕ ኣብ ጉዳይ ምዕጻው ኣብያተ-ንግዲ ኤርትራ

መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ክንዲ ብጥረ ገንዘብ፡ ብቸክን፡ብባንክታት ብምስግጋርን ንክሰርሓ፡ ዝተዋህበ መምርሒ ዘይተኸተላ ዝበለን መብዛሕቲኣን ናይ መስተንግዶ ዝኾና 450 ትካላት ንግዲ ከከም ደረጅኣን ካብ ሓደ ወርሒ ክሳብ ሾመንተ ወርሒ ክዕጸዋ ምውሳኑ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ`ሎ።

Add a comment

ካብ ሕዲሽ ውዲት ንጠንቀቕ

ነዚ ስእልታት ሪኢኹም ፍረዱ

ብመን ተወኪሎም ዮም ንሽዋ ዝኸዱ

ደገፍ ንህግደፍ ዶ ንኣርዮስ ከውርዱ,

Add a comment

ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን፡

መሪሕነትን መሰረታትን ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ንኣመንቲ ክርስትና ኤርትራውያን ብሓበራ ርሑስ በዓል ልደት ክኾነሎም ሰናይ ምንዮቶም ይገልጹ፡፡

Add a comment

ሱዳን ምስ ዶብ ኤርትራ ዘሎ መተሓላለፊ መስመራት ክዕጾ ከምዝአዘዘት ተገሊጹ

ገዛኢ ከተማ ከሰላ ሱዳን ምስ ዶብ ኤርትራ ዘሎ መተሓላለፊ መስመራት ክዕጾ ከምዝአዘዘ መንግስታዊ መሓውራት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሱና እቲ ምዕጻው ኸም አካል ናይቲ ኣንጻር ዘይሕጋዊያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ግዝኣታት ሰሜን ኩርዳፍን ከሰላን ዝተአወጀ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ህጹጽ ጊዜ አዋጅ ፕረዚደንት ዑመር ኣል በሸር ምዃኑ'ዩ።

Add a comment

ዳግመ ስርርዕ ኣብ ዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ -ሕድሪ፡

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ካብ ዕለት 10 ክሳብ 16 ታሕሳስ 2017 ኣካይዱ ብድምቀት ድሕሪ ምዝዛሙ፡ ውጽኢት ጉባኤ ንዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ-ሕድሪ ብሓለፍቲ ወተሃደራውን ጸጥታውን ቤት ጽሕፈት ዝርዝር መብርሂ ብ27 ታሕስስ 2017 ከምዝተዋህበን ቀጺሉ ከኣ ዳግመ ስርርዕ ከምዝተኻየደን ካብቲ ቤ/ጽ ዝበጽሓና ዜና ሓቢሩ

Add a comment

ብዞባን ዓለምን ደረጃ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝረአ ዘሎ ምፍኽኻር፡ ንፍትሓዊ ቃልሲ ናይ ህዝብታት ይጎድእ ኣሎ ክብል ፈጻሚ ኣካል ደግሓኤ ገሊጹ።

ካብ 30 ታሕሳስ 2017 ክሳብ 2 ጥሪ 2018 ኣብ ዝነበረ መዓልታት ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባኡ ዘሰላሰለ ፈጻሚ ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ብደረጃ ዞባ ኮነ ብደረጃ ዓለም ላዕለዋይ ኢድ ዝሓዙ ሃገራት ኣብ ዝገብርዎ ዘለው ውድድር፡ ኣብ’ዚ ከባቢ ንዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ናይ ህዝብታት ይጎድእ ምህላው ከም ዝተገንዘብ ኣብ ዘውጸኦ ደምዳ

Add a comment

3ይ ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ( መሰረት ) ብዓወት ተዛዚሙ

“ሕድሪ ሰማእታትና ክሳብ ዝረጋገጽ ቃልስና ቀጻሊ እዩ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣራሚት ሽማግለ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሳልሳይ ጉባኤኡ ብዓወት ዛዚሙ።  እቲ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ዝተኻየደ ሳልሳይ ጉባኤ ድሕሪ ናይ ክልተ ማዓልትን ለይትን ጽዑቅ ዘተ ብጅምዓት ዕለት 29/12/201 ስራሓቱ ዛዚሙ።

Add a comment

መንግስቲ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘዳውቦ ከባቢታት ዓጽዩ

janjawidመንግስቲ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘዳውቦ ከባቢታት ከምዝዓጸዎ፣ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ገሊጸን። ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝተዘርገሐ ዜና፣ ኣመሓዳሪ ዞባ ከሰላ ነቲ ዝተዘርገሐ ዜና ናይ ኣሉታ መልሲ ሂቡሉ’ኳ እንተነበረ፣ ትማሊ ቀዳም 6 ጥሪ ምስ መንግስታዊ ማዕከን ዜና’ታ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ፣ ካብ ፕረዚደንት ብዝመጾ ትእዛዝ መሰረት፣ ካብ ዕለት 5 ጥሪ ምሸት ጀሚሩ፣ እቲ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ ደቡባዊ ምብራቕ ዶብ ሱዳን ከምዝተዓጽወ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ምንጪ ፖሎቲካዊ ውድቀት ውድባት ኤርትራ እንታይ’ዩ?

ህግዯፍ ብ1991 ስልጣን ምስ ዓተረ፡ ካብቲ ልሉይ ጸረ-ዯሞክራሲ ፖሎቲካዊ መንነቱን ባህርያቱን ብምብጋስ፡ ተሳትፎ መላእ ክፍልታት ሕ/ሰብን ዝተፈላለዩ ውድባትን ነጺጉ፡ ምምስራት ግዝያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ተሓሰሙ እንኮ ሰልፋዊ ስርዓትን ብግዝኣተ-ሕጊ ዗ይትግዚእ ሃገርን ንምህናጽ ተጓየየ። ኣብዙ እዋን’ዙ ብውጽኢት’ቲ ኣዕናዊ ፖሊስታቱ ኣብ ምምራሕ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ጭቡጥ ፖሎቲካዊ ፍሽለታትን ከቢድ ክሳራታትን ምርግጋጹ ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ’ዩ። ብሰንኪ’ቲ ኩሉ-መዲያዊ ግዕ዗ይ ፖሎቲካዊ ኣመራርሕኡን ኣዕናዊ ፖሊስታቱን ድማ ብመጻኢ ዕድል ህዝብን ሃ

Add a comment

ዓዲ ፍትሒ ዝነበረት ኤርትራ

ሰላም ደቂ ኤረይ, ዘይከምቶም ዝበረቐ ጸሐይና ዝብሉ፡ነጻነት ብተዃሉ ምስ ተመንዘዔ, ንዳግማይ መግዛእቲ ህግደፍ ዝበሉ እንቢ, ኣብ 2018 ንዳሎ,እንተ ሰሪሕካ ክሕግዘካ እየ እዩ ዝበለ ኣምላኽ ረቢ, ንህግደፍ ኣፍሪስና ባይቶ ንተኽለሉ ዓመትና ይበሎ, ክሕግዘና እቲ ኩሉ ዝከኣሎ፡፡

Add a comment

ሰላም ደለይቲ ሰናይ ደቂ ኤርትራ

ሰላም ደለይቲ ሰናይ ደቂ ኤርትራ

ደቂ ኤረይ ከስዔ ኣደ ጉራ ምራ

ስዩም ዘብሎም ዶ ሰኣኑ ጭፍራ,

ኣቲ ለተሪና እዛ ቆልዓ ንበይና

ድሕሪ ነጻነት ቤት ትምህርቲ ሲኢና

ኤርትራ ዓዲ ጀጋኑ ኣልቦ ሕጊ ኮይና,

Add a comment

ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል (ደግሓኤ)

ጀጋኑ ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ 30 ታሕሳስ 2017-02 ጥሪ 2018 ኣብ ዘሎ ግዝያት ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ፈጻሚ-ኣካል ኣብ’ዚ ብድሕሪ’ቲ ዕዉት ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝካየዶ ካልኣይ ኣኼብኡ’ዚ፡ ንህልዊ ዓለማውን ከባብያውን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳነታት ኣመሓላሊፉን።

Add a comment

ብህግደፍ ዝተዳለወ ፌስታ ናዕብን ህውከትን ፈጢሩ፡

ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዛንዳም (Zaandam) ኣብ ዝተባህለ ከተማ ብህግደፍ ኣዋሃሃድነት ኣብዚ ሰሙንዚ ዝተዳለወ ፌስታ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ኮይኑ ዕግርግርን ረበሻን ከምዘስዓበ፡ እቲ ጉዳይ ንፖሊሳት እታ ሃገር አሸጋሪ ኮይኑ ሄሊኮብተራት ከምዝተሳተፍኦን ኣብታ ሃገር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ከምዘሎን፡ ካብዚ ብምብጋስ ከኣ ፓርላማ ሆላንድ እቲ ናይ ሃገረ ኤርትራ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ክዕጾ ወሲኑን ከመይ ይትግበር ጥራይ ተሪፉ ከምዘሎን ይሕበር ኣሎ፡፡ በዚ ዓቕሊ ጽበት ዝተደናገጸ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ካብቲ ልሙድ ባህርያቱ ተበጊሱ ውልቀ-ሰባት ይኣስርን

Add a comment

ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልዯትን 2018

ንመላእ ኣህዛብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ድማ ብፍላይ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልዯትን 2018 ዝብል ክቡር መልእኽተይ የመሓላልፍ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ሓድሽ ዓመት ብፍላይ’ውን በዓል ልዯት 2018 ዘለዎ ረዚን መንፈሳዊ ክብርታትን ትርጉምን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንመላእ ኣህዛብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል ሰላም፡ ራህዋ፡ ፍቕሪ፡ ዕርቂ፡ ሕውነትን ምድግጋፍን ክኸውን ድማ ሰናይ

Add a comment

ህግደፍ ብባህሪኡ ሰብኣዊ ዓቕሚ ክሃንጽ ኮነ፡ መሬት ከልምዕ ኣይክእልን።

ከም’ቲ ንውልቀ ሰብ፡ ኣወንታውን ኣሉታውን ጎኑ ክትመዝን እንከለኻ፡ ከምዚ ኣመል ኣለዎ፡ ከምዚ’ዩ ጠባዩ ወይ ባህሪኡ ኢልካ ትገልጾ፡ ንሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ኮነ መንግስቲ’ውን ከም ናይ ሰባት ምትእኽኻብ መጠን፡ ከይተጋነነ ልክዕ ዝኾነ ንመሰረታዊ ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ ወይ ባህሪኡ ዝገልጽ ሚዛን ሂብካ፡ ካብኡ ክትረኽቦ ትኽእልን ዘይትኽእልን ተረዲእካ፡

Add a comment

ንግዝያዊ ረብሓን ዝናን ክበሃል ሓሶት ምዝራብ፡ ወትሩ ዘየቕስን ዘይተኸፍለ ዕዳ’ዩ።

ንገዛእ ርእሶም ውሽጣዊ ነጻነት ኮነ፡ ናትና ዝብልዎ ዋሕስ ዝኾኖም ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይብሎም፡ ብኩለንተናኦም ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረት ሓደ ሰብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝወደቑ፡ ግበሩ ፈጽሙ ዝተባህልዎ ብዘይ ዝኾነ ሕቶን ርእይቶን ዝፍጽሙ፡ ኣብ ትሕቲ ህይወት ዘይብሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብጉልባብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ተሰዲዶም ዝነብሩለን ሃገራት ተጸፍዮም፡ ንኤርትራውያን ኣብ ምስላይን ምስቓይን ካብ ዝርከቡ ኣባላት ህግደፍ ኣስታት 200 ዝኾኑ፡ ካብ 21 ክሳብ 29 ታሕሳስ 2017 ብመንግስቲ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ክዕዘቡ ኣብ ዝ

Add a comment

ዓንኬል ጭቆናን ሓርነትን

ኩሉ ፍጻመታት ብሓሳባት እዩ ዚጅመር፡ መበገሲ ሓሳባት ድማ ወድሰብ እዩ። ሓሳባት ድማ ካብ ኣእምሮ ይፍልፍል። እቲ ኣእምሮ ግን ካብ ባዶ ተላዒሉ ኣይኮነን ሓሳባት ዘመንጩ፡ ገለ ነገራት ኪነኽኦ ኣለዎ። ብርቱዕ ምትንካፍ፡ ብርቱዕ ሓሳባት ይፈጥር።

Add a comment

ፖሊስ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ን95 ኤርትራውያን ካብ ነጋዶ ሰብ ነጻ ኣውጺኦም።

ፖሊስ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ነዊሕ ግዜ፣ ጻዕርን ወጻኢታትን ዝሓተተ ኣንጻር ነጋዶ ሰብ ከካይድዎ ኣብ ዝጸንሑ ተፍትሽ፡ ብጅሆ ተታሒዞም ዝጸንሑ ዝበዝሓ ቆልዑ ዝሓዛ ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም 95 ኤርትራውያን ነጻ ከም ዝወጽኡ ማዕከናት ዜና ሱዳን ንዘቃለሓኦ ዜና ምርኩስ ብምግባር ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ ሱዳን ኣብ ዝሰ

Add a comment

ብጉዳይ ናቕፋን ናይ ወጻኢ ባጤራን ዝተዓሸጋ ትካላት ልዕሊ ሓደ ሽሕ በጺሐን

asmaraaa

ብጉዳይ ናቕፋን ናይ ወጻኢ ባጤራን ብዝተሓሓዝ፣ ኣብ መላእ ኤርትራ በብእዋኑ ዝተዓሸጋ ናይ ብሕቲ ትካላት ልዕሊ ሓደ ሽሕ በጺሐን። ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ብዝሃብዎ ሓበሬታ መሰረት፣ ኣብ ፈለማ ኣብ ኣስመራ ኣስታት 300 ትካላት ተዓሽገን እኳ እንተነበራ፣ ድሕሪኡ ድማ ልዕሊ 78 ካልኦት ከምዝተወሰኻ ኣፍሊጦም። እቲ ናይ ምዕሻግ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ'ውን ብሰፊሑ ከምዝቐጸለ ዝሓበሩ እቶም ምንጭታት፣ እተን ትካላት ብዛዕባ'ቲ ዝኣከብኦ ናቕፋ መብርሂ ክህባን ጉዳየን ከጻርያን ናይ ሸሞንተ ኣዋርሕ ግዜ ተዋሂቡወን ከምዘሎ ጠቒሶም።

Add a comment

ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ኣይሕደርን’

ሕልሚ ኣብ ዝደቀስካሉ ግዜ ብዓይኒ ሕልናኻ ዝረኤ ዘይጭበጥ ሕልናዊ ሓሳባት እዩ። ደቂ ሰባት ድማ ነዚ ኣብ ሕልሞም ዝተራእዮም ሕልናዊ ክስተት’ዚ፡ ምስ ሕሉፍን ህልውን መጻእን ማሕበራውን ነገራውን ኩነታቶም ብምዝማድ፡ ንገሊኡ ብኣወንታ ንገሊኡ ድማ ብኣሉታ ነናይ ገዛእ ርእሶም ትርጉምን መፍትሕን ብምሃብ ኣካል መንፈሳውን መለኮታውን እምነቶም ብሂሎምን ገቢሮም ዝርእይዎ ጉዳይ እዩ።

Add a comment

ኣብ ትሕቲ ሃይማኖታዊ ትካላት ክመሓደራ ዝጸንሓ ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን መንግስቲ ንምህጋረን ጸቕጥታት ይቕጽል

asmaraaa

ኣብ ትሕቲ ሃይማኖታውያን ትካላት ክመሓደራ ዝጸንሓ ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ንምህጋረን መንግስቲ ጸቕጥታት ይቕጽል ከምዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ድሕሪ'ቲ ተማሃሮን ወለድን ዲያእ ኣል እስላምያ ዘካየድዎ ታሪኻዊ ተቓውሞ፣ እታ ቤት ትምህርቲ ካብ ምዕጻው ክትድሕን እኳ እንተኸኣለት፣ መንግስቲ ንምህጋራ ገና ዝተፈላለየ መስርሕ ይኽተል ከምዘሎ እቶም ምንጭታት ኣረዲኦም።

Add a comment

ኣብ ሞንጎ ሱዳንን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ወጥሪ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘይርጉእ ሃዋሁውን ከቢድ ወጥርን ተፈጢሩ ከምዘሎ ኣረጋጊጾም። ኣቐዲሙ ኣመሓዳሪ ከሰላ ኣዯም ጃማ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ፡ ብኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንግዲ ምስግጋር ኮንትሮባንዳ ወቒሱ ኣብ ዶባት ኤርትራ ጽኑዕ ምቊጽጻር ከምዝግበር ኣፍሊጡ ነይሩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ጸጥታ ከሰላ ዓሰርተ ሓዯ (11) ናይ ንግዲ መካይን ምስ ጽዕነተን ይኹን 23 ነጋዶን ከምዝኣሰሩ፡ ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ብጸጥታ ኤርትራ

Add a comment

ናይ ሃገር በዓል ቤት ህዝቢ፡ ረኻቢ መከራ ህዝቢ፡ ፈታሒ ጸገም ህዝቢ’ዩ።

ናይ ኩሉ ሃገራዊ ሓይሊ ምንጪ ህዝቢ’ዩ። ግዳማዊ ድዩ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም እንክፍጠር፡ ነገራት ኣብ ምቕላስ፡ ኣብ ምእላይ፡ ኣብ ምምሕዳር፡ ካብኡ ሓሊፉ ጉልበት ወይ ሓይሊ ዝሓትት ምስ ዝኸውን ከኣ፡ ብሓይሊ ንምግጣም፡ ሰብኣዊ፣ ገንዘባዊ ኮነ ነገራዊ ዓቕሚ ዝርከብ ካብ ህዝቢ’ዩ። ኣብ ስነ-ፍልጠት ዕውታት ዝኾኑ ምሁራት፣ ኣብ ወተሃደራዊ ሓርበኛታት ዝኾኑ ዜጋታት፣ ኣብ ሃይማኖት ንዜጋታት ብስነ ምግባር ዝሃንጹ ኣቦታት፣ ካብ ካልእ ዘይኮነ ካብ ህዝቢ’ዮም

Add a comment

ኣብ ከባቢ ዓዲ ሓሎ ዝርከቡ ወነንቲ ጀራዲን ሸውዓተ ዓድታት፣ ጀራዲኖም ንመንግስቲ ከረክቡ ይእዘዙ

adi haloኣብ ከባቢ ዓዲ ሓሎ ዝርከቡ ወነንቲ ጀራዲን ሸውዓተ ዓድታት፣ ጀራዲኖም ንመንግስቲ ከረክቡ ከምዝተኣዘዙ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።  እቶም ወነንቲ፣ ንሓያሎ ዓመታት ከካይድዎ ዝጸንሑ ጀራዲን ንመንግስቲ ከረክቡ ተኣዚዞም ጥራይ ዘይኮነ፣ ሓደ ሽሕ ናቕፋ ወርሓዊ ደሞዝ እናተኸፍሎም ኣብቲ ብመንግስቲ ተመንዚዑ ዝመሓደር ዘሎ ጀራዲን ክሰርሑ ይግደዱ ከምዘለዉ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ጠቒሶም።

Add a comment

ኣደ መንበር ህግደፋዊት ሃማደኤ ዝተመጠወላ ስልጣን ንምዕቃብ ኣብ ባይታ ካብ ዘሎ ሓቂ ወጻኢ ሓሶት ትዘርእ ከም ዘላ ተገሊጹ

ተኽኣ ተ/ሚካኤል ዝተባህለት ኣደ-መንበር ስማዊት ህግደፋዊት ማሕበር ሃማደኤ፡ ብስም ደቂ-ኣንስትዮ ብተዘዋዋሪ ካብ ኢሳያስ ንመጋበርያነት ንዝተዋህባ ስልጣን ንምዕቃብን፡ ተፈታውነት ንምርካብን ነተን በቲ ስርዓት ድከተን ዝበልዓ ዘለዋ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብሳላ መንግስቲ ብቑጠባውን ማሕበራውን መዳያት ርኡይ ለውጢ የምዝግባ ኣለዋ ክትብል ዘስመዓቶ መደረ: ድሕሪ ኣኼባ ደፋር ልእኽቲ ብስምና እንጀራኣ ከተብስል፡ ብዛዕባና ኣብ ክንዲ ንነግራ ክትነግረና ዝብል መዛረቢ ኮይና ከም ዘላ ምንጭታት

Add a comment

1ይ፡ 2ይ, 3ይ, 4ይ,ኣብ ሐቂ ዝተመርኮሰ ሕቶን መልስን ዋዛ ምስ ቁምገገር

1ይ, ክፋል, ሕቶን መልስን, ኣባ ብልሐቱን,ውሽጡ ሑሩርን, ሕቶ ኣባ ብልሐቱ, ኣቱም ኤርትርዊያን ክሳብ ሎሚ መራሒ ከይመረጽኩም, መልሲ ውሽጡ ሑሩር, ንሕና ደኣ ወትሪ ምስ ተገራህና, ብዘይ ቅዋም  ን26 ዓመት ብግዝያዊ መንግስቲ, ይጸንት ኣሎ ህዝብና,

Add a comment

ዓንኬል ጭቆናን ሓርነትን

ኩሉ ፍጻመታት ብሓሳባት እዩ ዚጅመር፡ መበገሲ ሓሳባት ድማ ወድሰብ እዩ። ሓሳባት ድማ ካብ ኣእምሮ ይፍልፍል። እቲ ኣእምሮ ግን ካብ ባዶ ተላዒሉ ኣይኮነን ሓሳባት ዘመንጩ፡ ገለ ነገራት ኪነኽኦ ኣለዎ። ብርቱዕ ምትንካፍ፡ ብርቱዕ ሓሳባት ይፈጥር።

Add a comment

ኣተሓሳስባና እንተዘይማዕቢሉ፡ ዓመት ብዓመት ምትካኡ ዘምጸኦ ፋይዳ የለን።

ሰዓት፣ ዕለት፣ ወርሒ፣ ዓመት፣ ዘመን ….ወዘተ ወዲ-ሰብ ነመለክዒ ግዜ ዝፈጠሮም’ምበር፡ ባዕሎም ንምንቅስቓሳት ወዲ-ሰብ ዝቆጻጸሩ፡ ኣእምሮ ሰብ ዘማዕብሉ ወይ ዝብክሉ ኣይኮኑን። ወዲ-ሰብ እንተደለየ ክጥቀመሎም እንተዘይደለየ ድማ ዘይክጥቀመሎም ዝኽእል፡ ብኣሃዛት ዝግለጹ መሳርሒታት’ዮም። ስለዚ ሓደ ሰዓት ሓሊፉ ብካልእ ሰዓት እንተተከአ፡ ዓመተ 2017 ሓሊፉ፡ ብዓመተ 2018 እንተተቐየረ ወዲ-ሰብ ምበር እቲ ኣሃዛት ዝፈልጦ የብሉን። ስለምንታይ? ኣሃዛት ባዕሉ ንባዕሉ ዝፈልጠሉ ህይወት

Add a comment

ርሑስ በዓል ልደትን ሐዲሽን ይግበረልና ኣሜን

 

በዚ ኣጋጣሚ ድሕሪ ቲ ነዊሕ ሐርጎጽጎጻት ካብ ስራሕ ቦዂርና ምጽናሕና፡ ናብ ስራሕ ተሳጋጊርናስ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ልዕሊ ጃንዳ ህግደፍ ኣብ ሃገር ሆላንድ ምዕዋትና እንቋዕ ኣብቃዓና ንብል፡፡

Add a comment

ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል “ትሕቲ ዕዴመ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዗ካየደዎ መጽናዕቲ ከም዗ረጋግጾ፡ ኣብ ትሕቲ ዕዴመ ኤርትራውያን ዜፍጸም ዗ሎ ማእሰርቲ፡ ብዴሕሪኡ ብምግዲዴ ናብ ወትሃዯራዊ ታዕሊም ምስዲዴ፡ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ ዜጻረር ከቢዴ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከም዗ሎ ብመርትዖ ምንጭታትና ኣቕሪቦሞ ኣለዉ ። ስለዙ እስከ መጀመርያ ነቶም ትሕቲ ዕዴመ ዜገልጽ ዜርዜር ኣስማትን ዴሕረ ባይታን፡ ተኣሲሮሙሉ ዜነበሩ ቦታ፡ ሕጂ ዜዕለሙሉን ዗ለው ወትሃዯራዊ መዯበርን ዜገልጽ ሰሌዲ ከነቕዴም።

Add a comment

ነገራት እናጠናነግካ ቃልሲ ምኽርዛዝ፡ ብቐሊል ዘይሓዊ ናይ ታሪኽ በሰላ’

ብሕብረ- ብሄር፣ ሕብረ ሃይማኖት፣ ሕብረ ባህላዊ ብዙሕነት ኣብ ዝቖመት ሃገር፡ መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብረት ናይ ዜጋታት ብመደብ ዝረግጽ፡ ዝጭፍልቕ፡ ሃብትን ጥሪትን ዝዘምት፡ ስሩት ኣወንታዊ ክብርታት ዘራኽስ፡ ፍጹም መላኺ ጉጅለ ልዕልነት ኣብ ዝሓዘሉ ፈታኒ መድረኽ፡ ደቂ ሓንቲ ሃገር ስለዝኾንካ፡ ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ትቃለስ ስለዘለኻ፡ ናይ ግድን ከም ማይን ጸባን ተወሃሂድካ ሓደ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ልዕሊ’ቲ ብቓልሲ ክለግስ’ሞ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ቤት ፍርድን ቀሪቡ ምስ ዝፈጸሞ ገበን ዝመጣጠን ውሳነ ክረክብ ዝድለ

Add a comment

መጸዋዕታ ንህዝባዊ ኣኸባ ኣብ ፍራንክፈርት

ንቀዳም ዕለት 13.01.2018 ብኣገደስትን ኣድለይትን ኣርእስትታን መደባትን ህዝባዊ ኣኸባ ክንገብር መዲብና ከምዘለና ንሕብር።

ስለዚ ሕጅውን ኩሉ ብህዝቡን ብሃገሩን ዝግደስ ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊት ደላይ ፍትሒ ተቐማጣይ ከተማ ፍራክፈርትን ከባቢአን በዚ ዕለቱን ሰዓቱን ኣዳራሹኡን ኣብ ታሕቲ ተጻሒፉ ዘሎ ብተገዳስነት ክትርከቡ ብኽብሪ ንዕድም።

ዝግበረሉ ዕለት ፡ ቀዳም ዕለት 13.01.2018

ዝጅመረሉ ሰዓት ፡ 15፡00 ድሕሪ ቀትሪ

ዝግበረሉ ኣዳራሽ ፡ ሳልባው ግሪስሃይም

SAALBAU Griesheim
Schwarzerlenweg  57
65933 Frankfurt am Main                                                                                                                                                                                                

ብድሓን ምጹ

ህዝባዊ ሽማግለ ፍራንክፈርትን ከባቢን

Add a comment

ኤርትራ፡ ኣብ እትቕየር ዘላ ዓለም

ብዛዕባ ኤርትራ ዚሓስብን ብዛዕባ ኩነታታ ዚግደስን ሰብ፡ ኩሉ ግዜ ካብ ክትዕን ትንተናን፡ ሓበሬታ ካብ ምሃብን ካብ ምውሳድን ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን። ብዛዕባ ኤርትራ ክንደይ ተዘሪቡ፡ ተተንቲኑ፡ ተጻሒፉ፡ ክንደይ ፈላጣት ሓሳባት ወፍዮም፡ ክንደይ ደናቑር ድማ ሓሳባት ጸዪቖምን መሪዞምን። ረዘንትን መስተውዓልትን ተቓወምቲ፡ ምስ ዓዋናትን ተድግታትን ዕሱባት ተኻቲዖም። ምስቲ ንጸሊም ጻዕዳ እዩ ኢሉ ዚማጎት ሰብ ምክታዕ ፍረ የብሉን። ነቲ ንሓቂ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ኪከላኸል ዚፍትን ሰብ ከተረድእ ምፍታን ግዜን ጉልበትን ምብኻን

Add a comment

ኣገዳሲ ሓበሬታ ንነበርቲ ሎንዶን ዓባይ ብርጣንያ።

ብኣቦና ብጹእ ኣቡነ መቃርዮስ፡ ንሰንበት ዕለት 28 ጥሪ 2018 ኣብ ኣርችወይ ሰሜን ሎንዶን ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ማርያም ልደታ፡ ሰፊሕ ዝኾነ መደብ ኣስተምህሮ ክቐርብ`ዩ። ኣብ`ዚ ኣጋጣሚ ተሳተፍቲ ናይ`ዚ በረኸት ንኽትኮኑ ክፉት ዕድመና ንኹሉ ህዝቢ ብኣኽብሮት ንሕብር።

 

Add a comment

ባይቶ ነዘርላንድስ፣ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ክዕጾ ጻውዒት ኣቕሪቡ

doutch f_minኣብ ነዘርላንድስ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ክዕጾ፣ ታሕተዋይ ባይቶ’ታ ሃገር ጻውዒት ኣቕሪቡ። ባይቶ ነዘርላንድስ ነዚ ጻውዒት’ዚ ዘቕረበ፣ ብረቡዕ 20 ታሕሳስ ድሕሪ ዘካየዶ ዋዕላ’ዩ። ኣብቲ ዕለት’ቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ካብ ዝርከቡ ዜጋታቱ ዝእክቦ ክልተ ሚእታዊት ብጭብጥታት ዝተሰነየ ዘተ ኣካዪዱ።

Add a comment

ኣኼባ ጉጅለ ቢስባደን ኑኡስ ጨንፈር ፍራንክፎርትግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጀርመን

ጉጅለ ቢስባደን ኑኡስ ጨንፈር ፍራንክፎርት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ጀርመን ዕለት 31/12/2017 ስሩዕ ኣኬባ ኣካይዱ:: ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ጉጅለ አዘን ዝስዕባ ነጥብታት ኣባላት ተመያይጠምሎም::

Add a comment

ህግደፍ፡ ስርዓት ዘይብሉ ስርዓት’ዩ።

ህዝቢ ዝመርሑ መንግስታት ብባህሪኦም ደሞክራስያውያን ዲዮም ኣይኮኑን፡ ህዝባዊ ወገንነት ዝስመዖም ድዮም ዘይስመዖም ዝብል መፈላለዪ ረቛሒታት ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ንባህሪኦም ዘንጸባርቕ፡ መንግስቲ ዘብሎም፡ ብስርዓት ዘጸወዖም መርሆታት፣ ሕጋጋት፣ ፖሊሲታትን ናይ ተግባር መደባትን ግን ኣለዎም’ዩ። ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ባህሪ ዘለዎም እንተኾይኖም፡ ዝምርሕሉ ቅዋም፣ ዝኽተልዎ ስትራተጂ፡ ፖሊሲን መደባትን ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ስለዝኾነ፡ መንግስቲ ወይ ስርዓት ምዃ

Add a comment

ብኣባል ተሐኤ,ንምሉእ መሰል ርእሰ ውሳነ, መተካእታ የብሉን

ብኣባል ተሐኤ,ንምሉእ መሰል ርእሰ ውሳነ, መተካእታ የብሉን  ብመትከል ብዕላማ ተሐኤ, ክሳብ ሎሚ ኤርትራ ንኤርትራዊያን እንዳ ጨረሔ, ኣብ ቀጽሪ ተ,ሐ,ኤ ክቃለስ ዝጸንሔ፡፡

Add a comment

ሰላም ደቂ ኤረይ ደቂ ባሕሪ ነጋሲ

ንነጻት ንሐርነት ዝጀመርናዮ ቃልሲ

ናጤባ ወዲቑና ሕድ ሕድ ደም መፋሰሲ,

ኣስላም ክስታን ክንበልዕ ክንሰቲ

ብስሚላህ በስምኣም ንብል ኣመንቲ

ንሕና ስለ ዝኾና መታርፍቲ,

ብስኒት ነፍርሶ ንጉጅለ ፋሺሽቲ

Add a comment

ነበርናን ላህጃን ኣብ ኣገልግሎት ምልኪ እንክውዕል

ኣብ ነብሱ፡ ኣብ ህዝብን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ዘይተኣማመን ጃንዳ ህግደፍ፡ ንድሩት ፖለቲካዊ ንቕሓት መዝሚዙ ከም ፖለቲካዊ ዕርዲ ዝጥቀመሉ ሜላታት ብዙሕ ዓይነት’ዩ። ኩሎም እቶም ዝጥቀመሎም ሜላታት ከኣ ዜጋታትን ህዝብታትን ናብ ሓደ ዘምጽኡ፡ ምትእምማን ፈጢሮም ሓድነት ዘደልድሉ፡ ካብ ድሕረትን ድኽነት ዘናግፉ ኣይኮኑን፡፡

Add a comment