ብምኽንያት ዕረፍቲ ኣብራሃም ነጋሲ መግለጺ ሐዘን

ሰብ ኣለዋ እዛ ሃገር, ከም ስርዓተ ሃይለ ስላሴ ደርጊ, ኣርዑት ጭፍራ ህግደፍ ክስበር, ሕድሪ ኣሎና ናይ ቀዳሞት ዳሕረዎት, ጀጋኑ ስዉኣት ደቂ ሃገር,,

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ

 

ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)  ብጻይና ገዲም ሓረበኛ ተጋዳላይ ኣብራሃም ነጋሲ፡ ኣቦ-መንበር ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሕብረት ኤርትራ ብዝሓደሮ ሕማም ኣብ ዝነብረሉ ዝጸንሐ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽንሑ ምስውኡ መሪር ሓዘን ተሰሚዕዎ።

Add a comment

ሎሚ እውን ምስ ህዝብና ኢና ብዝብል ጭርሖ ንዝኽሪ መበል 12 ዓመት ምስረታ ሰልፊ ናህዳ

ኤርትራ ምኽኒያት ብምግባር ኣብ ከተማ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይዱ።ኣብቲ ትማሊ ቀዳም ዕለት 13-ጥሪ-2018 ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ዓዲንግሊዝ ዝተዋሃሃደ ብዙሓት ኣባላትን ሰልፍን ዝተፈላለዩ ፖልርቲካውያን ውድባትን ዝተሳተፍዎ ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ብዓወት ከምዝተዛዘመ ወኪል ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብ ሃገረ ዓዲንግሊዝ ሎንዶን ሓቢሩ፡

Add a comment

ዘተ መራሕቲ ሰለስተ ሃገራት፡ ተስፋ ሰላም ንዞባና፡ ፖለቲካዊ ጽፍዒት ንጉጅለ ህግደፍ፡

ዞባና ጸጥታዊ ርግኣት ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኲናትን ወረ ኲናትን ተፈልይዎ ዘይፈልጥ ተሃዋሲ ዞባ’ዩ። ዘለዎ ክሳዳዊ ኣቀማምጣን ስትራተጂካዊ ዓለማዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣገዳስነትን ዝስሕቦም ርእሰ ሓያላን መንግስታት፡ ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ዝጻወትዎ ኣሉታዊ ተራ ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣብ ህዝቦም ዘይተኣማመኑ ሕሉፍ ስሰዐ ስልጣን ዘለዎም ገለ መራሕቲ ሃገራት እዚ ዞባ፡ ንስልጣኖም ክብሉ ኮነ ኢሎም ብዝፈጥርዎ ጽልእን ኲናት ወትሩ ምስተሓመሰ’ዩ። ዕረፍቲ ዘይብሉ ኲናት፡ ንሱ ዝወለዶ ከልበትበትን ድኽነትን ሓደ ካብ

Add a comment

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ዕዉት ሰሚናር ኣካይዱ!

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ብጅምዓት 19.01.2018 ዕዉት ናይ መብርሂ ሰሚናር ኣካይዱ።  ብመጀመሪያ ኣቦ-ወንበር ጨንፈር ንኣኸበኛታት ናይ እንቋዕ ብዳሓን መጻእኩም ሓጺር መደረ ኣስሚዑ። ኣስዒቡ፡ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ሓው ኣንዋር ኢብራሂም ብዛዕባ ውጽኢት ሳልሳይ ጉባኤ መግለጺ ሂቡ። ኣቦ-ወንበር ኣብ መብሪህኡ ንሕሉፍ መስርሕ ሰልፊ ኣመልኪቱ፡ ነቲ ሰለስቲኡ መድረኻት፡ ማለት መስርሕ ኣራሚት ሽማግለ፡ መስርሕ ጉባኤን ድሕሪ ጉባኤ ዘሎ መደባት ሰልፊ ንኣኸበኛታት ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቡ።

Add a comment

መኤረምታ!!! ብዛዕባ ህበይ ህ.ግ.ደ.ፍ.

Image result for eritrean monkey

ኣይተወይልጅ የማነ ኣሰገሄኝ መሽሻ  ካብ ግዱሳት ኤርትራውያን ብዕለት 24/01/2018 እንታዋይነት ህበይ ህ.ግ.ደ.ፍ. የማነ ኣስገሄኝ መሽሻ ሓበሬታ ልኢኸ ምንባረይ ይዝከር። ንዘመሓላለፍኩዎ ሓበሬታ ዘንበቡ ግዱሳት ጭቡጥ ሓበሬታ ብዝለኣኹለይ መሰረት እምበኣር እዚ ዝስዕብ እዩ፡

Add a comment

መራሕ ጭፍራ ህግደፍ ከም ቀደሙ ካብ ዓጀው-ጀው ኣይወጸን

ተመስገን በርሀ ዝበሃል ቀደም ጀብሃ ኣብ ዒራቕ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስድ ዝሰደደቶ ድሕሩ ግን ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝኸደ፣ ከም ተገዳላይ እቲ ቀዳማይ ጽፍዒት እሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐመሰ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ተለቪዥን ቃለ-ምልልስ ክገብር ከሎ እሳያስ ነቢ እዩ ኢሉ ክዛረብ ተሰሚዑ። ብተመሳሳሊ ሓደ ካብ’ቶም ስነ-ጥበባውያን ዳዊት ሽላን ዝበሃል ነቢ ዘርእስቱ

Add a comment

መግለጺ ሓዘን

መስዋእቲ ክቡር ተጋዲላይ ኣብርሃም ነጋሲ ብሃንዯበት ምስ ሰማዕና ኣዚዩ ኣሰንቢደና። ምኽንያቱ ሓዯ ንነዊሕ ጊዜ ናይ ቃልሲ ብጻይ ዝነበረ ክፍለየካ ከሎ ክሳብ ክንዯይ ከቢዴ ምዃኑ ሽዑ ኢዩ ዝርዯኣካ። ልዕሊ ኩሉ ዴማ እቲ ዝነበሮ ንያትን ሞራልን ናይ ቃልሲ ብቐሊሉ ዝስገር ኣይኮነን። ሓርበኛ ኣብራሃም ነጋሲ ነቲ ዝወረድ ከቢዴ ሕማምን ቃንዛን ተጻዊሩ ስቓይ ህዝቡን ሃገሩን ንኸቃልል ንነዊሕ ዓመታት ከይተሓለለ ላዕልን ታሕትን ካብ ምባል ዓሪፉ ኣይፈልጥን። ይኹንምበር ሓርበኛ ኣይነብርን ታሪኹ ግን
ነባሪ ኢዩ ከምዝበሃል ኣብርሃምውን ተሰኪሙዎ ዝነበረ ጾርን ሓላፍነትን ፍቕሪ ህዝቡን ሃገሩን ናብቶም

Add a comment

ንኣብ ዓዲ ኣብ ባርነት ዘሎ ህዝቢ ገዲፈ

ዉሽጡ ሑሩር ንኣብ ባርነት ዘሎ ህዝቢ ገዲፈ

በቲ ኣብ ስደት ኣብ ነጻነት ዘሎ ህዝቢ ክዛረብ

ብላንጋ ላንጋ ብስዉር ንጃንዳ ህግደፍ ዝምግብ፡

ኣብ ጀርመን ካብ 83 ክሳብ ሎሚ

ምስ ብጻተይ ተቓሊስና ብዘሎና ዓቕሚ

ሐገዝ ንቃልሲ መላዓሊ ወሲኸሉ ገጥሚ,

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ

እቲ ብዕለት 29. 01. 2018 ኣብ ትሕቲ “ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓድነትና ይደልድል” ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ዝጀመረ  ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ንኻልኣ ምዓልቱ ይቅጽል ኣሎ። ጸብጻባት ኣቦ መምበር ውድብ ከምኡ ውን ናይ ኩሎም ቤት ጽሕፈታት ጸብጻብ ሰመዐ፡ ነዞም ጸብጻባት እዚኦም ብዑምቀት ድሕሪ

Add a comment

ኤርትራዊ ባህላዊ ፎርም ኣብ በርሚንጋሃም

ብዶክተር ኢድሪስ ኣቡበከር ዝተጻሕፈት “ ኤርትራዊ እስላማዊ ምንቅስቃስ” ካብ 1973-2012 ዝኣርእስታ መደብ  ምንባብ መጽሓፍ ሒዚልኩም ቀሪቡ ስለዘሎ ኩላትኩም ኤርትራውያን ተቀማጦን በርሚንጋሃምን ከባቢኣን ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ኣድራሻን ግዜን ምሳና ሓቢርኩም ከተምስዩ ብትሕትና ንዕድመኩም።

ብዳሓን ምጹ!

 
Add a comment

ናይ ሓዘን መልእኽቲ

ናብ ዝኸበርኩም፡- ቤተ ሰብ፣ ናይ ቃልሲ ብጾቱን ኣዕሩኽን፡ ስዉእ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ፡- መስዋእቲ ሓርበኛ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ፡ ዝፈለጥና ካብ መርበብ ሓበሬታ ገረገር ዶት ኮም እዩ፡፡ ኣዚና ሰንቢድናን ሓዚናን። መስዋእቲ ንተቓለስትን ደቂ ሰባትን ዝተዋሃበ፡ ዘይተርፍ ንቡር ትዕድልቲ እዩ፡፡

Add a comment

ኣምሓዳሪ ከሰላ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ምእካብ ተዓዊቱ፡

ብ- 19/ January/ 2018 ኣምሓዳሪ ምብራቕ ሱዳን ከሰላ ኣደም ጃማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ብመሰረት ህጹጽ ኣዋጃ፡ ካብ 5/ ጥሪ/ 2018 ቕልጡፍ ወሃብ ደገፍ ሰራዊት ንከሰላ ኣትዩ ዶብ ኤርትራ ምዕጻዉ ይሕብር።

Add a comment

ኤርትራ፣ ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዝተመስረታ ሓሙሽተ ኣብያተ ሕክምና ተዓጽየን

Engela clinic

መንግስቲ ኤርትራ፣ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝተመስረታ ብውሕዱ ሓሙሽተ ኣብያተ ሕክምና ዓጽዩ።እቲ መንግስቲ ነዘን ኣብ ዞባታት ደቡብን ዓንሰባን ዝነበራ ሓሙሽተ ክሊኒካት ዝዓጸወሉ ምኽንያት፣ ኣገልግሎታት ትምህርትን ሕክምናን ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ክመሓደር ኣለዎ ብዝብል ውሳኔ ምዃኑ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝልኣኹ ምንጭታት ገሊጾም።

Add a comment

ህጹጽ ሓበሬታ” ንኤርትራውያን ተቐማጦ ከሰላ

ምንጭታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ብመንግስቲ ሱዳን ብፍላይ ብምምሕዳር (ኣውራጃ) ወላየት ከሰላ፡ ካብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ዝተዋህበ ሓበሬታ ከምዚ ዝስዕብ ይገልጹዎ። ብዕለት 16/ January/ 2018 ብክፍሊ ኢሚግረሽን (ጀዋዛት) ከሰላ ዝወጸ መምርሒ፡ ኣብ ከሰላ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም፡ ካብ ዕለት 16/ጥሪ/ 2018 ክሳብ ሸውዓተ (7) መዓልታት ዝጸንሕ፡ ዝኾነ ስደተኛ ናብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ከሰላ ከይዱ፡ ብሕጋዊ ኣገባብ ክምዝገብ ዕድል ከምዘሎዎ

Add a comment

ምስ ነብሱ ዝተባእሰ ምስ ካልእ ብሰላም ክነብር ኣይክእልን።

ዘይምርድዳእ ምስሕሓብ ምጉናጽ ምግርጫው ኣብ መንጎ ክልተ ሰባትን ልዕሊኡን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ መንጎ ጉጅለታትን መንግስታትን ‘ምበር ኣብ ሓደ ሰብ ከምዘጋጥም ብዙሓት ዝርድእዎ ኣይመስለንን። ክልተን ካብኡ ንላዕልን ሰባት ተባኢሶም፡ እከለ ንእከለ ከም’ዚ ኢልዎ ገይርዎ፤ በዓል እከለ ሸምጊለሞም ብይቕሬታ ብሰላም ኣደቂሰሞ። ኣፋል ኣቤት ፍርዲ ኣምርሑ። እከለ

Add a comment

ህዝብን ኣመሉ ዘይገድፍ መንግስትን

ኣብ ዝኾነ፡ ህዝቢ ወይ እኩብ ሰብ ዚነብረሉ ክልል፡ ስርዓትን ርግኣትን ንኺህሉ፡ ህዝቢ ድማ ብሰላም ሓሪሱን ነጊዱን መታን ኪነብር፡ ሓደ ብላዕሊ ኾይኑ ዘመሓድር ኣያ”ን ንኣኡ ምስ ታሕቲ ዘራኽቡዎ ደገፍትን ኣውታራትን ኪህልዉ ግድን እዩ። እዚ ድማ መንግስቲ ይብሃል። እንስሳታት ከይተረፉ፡ ብወገኖም ከም ዕስለ ወይ ጉጅለ ኮይኖም ኪነብሩ ኸለዉ፡ ሓደ ዚመርሖም ሽደን ወይ ኣያ ይደልዩ እዮም። ብዘይ መራሒ፡ ዝኾነ

Add a comment

ፈጻሚ ሽማግለ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብ28 ጥሪ 2018 ስሩዕ ኣኼባ ከም ዘካየደ ኣፍሊጡ

ኣቦ-መንበር እቲ ሰልፊ ብ/መንግስተኣብ ኣስመሮም ኣብ መኽፈቲ ኣኼባ፡ ኣብ ሃገርናን ዞባናን ዝረአ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታትን ከመይነት ኣገጣጥማኡን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃበ፡ ድሕሪ መብርሂ ብ/መንግስተኣብ ናይ ትሸዓተ ኣብያተ ጽሕፈት ፈጻሚ ሽማግለ ናይ ኣርባዕተ ኣዋርሕ ጸብጻብ ስራሕ ቀሪቡ ከምዝተዘተየሉ፡ ቤት ጽሕፈት ዜና እቲ ሰልፊ ብ29

Add a comment

መራሒ ህግደፍ’ዶ ዘወግዓዊ ኣፈኛ ዓብደል ፋታሕ ኣልሲሲ?

ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃን ገማግም ማያት ቀይሕ ባሕርን ብዘለዎ ጂኦ-ፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዓይኒ ናይ ዓለም ርእሰ ሓያላን ምስ ሰሓበ’ዩ። ወትሩ ርጉእ ጸጥታዊ ኩነታት ዘይብሉ ቅድም ክብል ኤውሮጳውያን ኣስፋሕፋሕቲ፡ ደሓር ኣብ’ቲ ብመድረኽ ዝሑል ኲናት ዝፍለጥ፡ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ደምበ ሃይጸይነትን ብሶቬት ሕብረት ዝምራሕ ደምበ ደሴትን መን ክሳዳዊ ስትራተጂካዊ ቦታ ሒዙ ዓብላልነቱ ኣረጋገጸ

Add a comment

መንነት

መንነት ኣይጭበጥን ረቂቕ’ዩ ብልሓቱ

ኣይቅልጽም ኣይሃብቲ ውሽጢ’ዩ መሰረቱ

ገለ ግዜ ምሳኻ ይፍጠር ብጊሓቱ ገለ ይውረስ

ካብ ሃንደስቱ።

Add a comment

መንግስቲ ሱዳን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዝተረኽበ ሸቐጣት ብወግዒ ክህግር ጀሚሩ።

መንግስቲ ሱዳን ጥቡቕ ምቁጽጻር ክገብረሉ ዘይጸንሐ ብመሓውር ህግደፍ ካብ ሃገሩ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ሸቐጣት ብወግዒ ክህግሮ ከም ዝጀመረ፡ እዚ ግብራዊ ስጉምቲ ድሕሪ ምዕጻው ዶብ ብምዃኑ፡ ንጉጅለ ህግደፍ ኣዝዩ ዘቐንዙ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽፍዒት’ዩ ይብሉ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ኣብ ዝሰ

Add a comment

ግብጺ፣ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ምጥያስ ዝጽበዩ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዘለዉ ተሓቢሩ

Hamid Al Ajeb

ኣብ ግብጺ፣ ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ንምጥያስ ዝጽበዩ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምዘለዉ ኣቦ መንበር ኮሚተ እቶም ስደተኛታት ኣቶ ሓምድ ኣልዓጀብ ምስ ሬድዮ ኤረና ቋንቋ ዓረብ ኣብ ዘካየዶ ቃለ-መጠይቕ ገሊጹ።

ንሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ኮሚተ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብውሳኔ ኣብታ ካይሮ ዝርከብ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከምዝተመስረተ ብምርግጋጽ፣ ኣብ ጽላል እቲ ኣህጉራዊ ትካል ዝተመዝገቡ ኣስታት 10 ሽሕ ኤርትራውያን ከኣ ጉዳያቶም ብመንገዲ'ዚ ኮሚተ ከምዝከታተሉ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ሆላንድ፣ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ካብ ሃገራ ክወጽእ ኣዚዛ

Embassy of Eritrea in Holland

መንግስቲ ሆላንድ ንፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ፣ ኣቶ ተኸስተ ገብረመድህን ዘሙይ ካብ ሃገሩ ክወጽእ ኣዚዙ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሆላንድ ዛይልስትራ ዝተዋህበ ነቲ ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ክወጽእ ዝኣዘዘሉ ምኽንያት፣ ኣብ ሆላንድ ዘይሕጋዊ ምእካብ ግብሪ ከተግብር ምጽንሑ ብመርትዖ ድሕሪ ምርግጋጽ'ዩ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ፡

ብመስዋእቲ ገዲም ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን፡ ብስም መላእ ኣባላት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ እንዳገለጽና፡ ንስዉእ መንግስተሰማይ የዋርሶ፡ ንቤተሰቡን መቃልስቱን ከኣ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል፡

 

 ፈጻሚ ኣካል
ግሃድኤ-ሕድሪ
30 ጥሪ 2018

Add a comment

ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሆላንድ ተዓጽዩ፡

 ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዛንዳም (Zaandam) ኣብ ዝተባህለ ከተማ ብኣገልገልቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ 2017 ተዳልዩ ዝነበረ ፌስታ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ኮይኑ ዕግርግርን ረበሻን ከምዘልዓለ፡ እቲ ጉዳይ ካብ ቁጽጽር ፖሊስ ወጻኢ ኮይኑ ሄሊኮብተራት ከምዝተሳተፍኦን፡ ኣብታ ሃገር ናይ መራኸቢ ብዙሓን መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ከምዝነበረን ብዕለት 29 ታሕሳስ 2017 ኣብ ዝዘርጋሕናዮ ዜና ሓቢርና ምንባርና

Add a comment

ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ

ሎሚ ዕለት 29. 01. 2018 ኣብ ትሕቲ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓድነትና ይደልድል ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ንዘለወን ኩለንውድባትን ሰልፍታትን ዝዓደመ ውድብ ግሃድኤ - ሕድሪ፡ መጀመርያ ቃል ኣቦ መምበር ኣሰናዳኢ ሽማግለ ብብጻይ በርሀ ተኽልዝጊ ቐጺሉ ቃል ግሃድኤ - ሕድሪ ብ ኣቦ መምበር ውድብ ብብጻይ ክፍልዝጊ ገብረመድህን ስዒቡ ኣብ ኩነታት ህዝብናን ውድባቱን ዘተኮረ  ሰፊሕን ምሃርን ጽሑፍ ብ ሓላፊ ዝምድናታት ብብጻይ ብርሃነ ገብረመድህን ተሰምዐ፡፡

Add a comment

ሕጂኸ እንታይ ትብሉ?

Image result for question mark

 

 

 

ኣብ ኤርትራ ተኸፊቱ ዘሎ ሽፍትት. . . ንሃገራዊ ናጽነት ዘይኮነ ንሃገራዊ ሕከት ጽንተት ከም ምዃኑ ወፍሩ ካብ መፋርቕ 1974 ኣትሒዘ. . እዚ ሕጆ ጻጸ ዘሎ ስርርዕ ቁማል ከይኮነ ይድሃኽ ብዝተረፈ ምስ ቆመለ ጭባት ብምዝራእን ምፍራይን ግዳፋ ቁማል ከይገብረና ኢለ ዝተጣራዕክዎ ሰማዒ እዝኒ ብምስኣን. . እነሆ ሎሚ ንሱ ፍርዙን ትዃን ዝርኣቱ ቁማል ከኣ ዝዘርእዎም ጭባት ተራቢሖም ወሪሮም ኣውሪሮም. . ከምቲ ንርስሓትካ ከተጽሪ ማይ ትደሊ. . . ኣብ ኤርትራ እቲ ማይ ዝበሃል እውን ስለ ዝሓከለ. . ኩላ ስድራቤት በብዝጠዓማ ንጽርየት ከተናዲ ኣብ ፍቖዶ ዓለም ተዘሪግና ንነብር ኣሎና።

Add a comment

ቅድሚ 30 ዓመት

እታ ኣቅጣጫይ ኣነጺረን ኣሚተን ዝተሰቀልኩዋ ጃልባ፤ ብኽቆጻጸሮ  ዘይካኣልኩ ኩነታት ንንፋስን ማዕበልን ተማእዚዛ ካብ ደንደስ ቃልሲ ናብ ደንደስ ስደት ገጻ ምስ ኣቅረበትኒ እቲ ሕሰም ቁልጭ`ሉ ተራእየኒ ።

Add a comment

ክተት ህግደፋዊ ጽባሕ ከይተኡዊ

ካብ ኣብ ስደት ኮነካ ኲናት ትጽውዕ

ባዕለኻ ክተት እቶዋ እታ እሳተ ባርዕ  

ኣብዘየለኻሉ ውግእ ሓዊ ኣይትወልዕ

ብቲፎዞ ጥራይ ኣብዚ ኮንካ ከተጣቕዕ

Add a comment

ጉጅለ ህግደፍ ብመደብ ብዕድል ህዝቢ ይጣላዕ፡ ልኡላዊ መሬት የካሪ ኣሎ፡ ንሕናኸ እንታይ ንግበር?፡

ዝኾነ ጽግዕተኛ ስርዓት፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ንጹር ዕላማን፡ ህዝባውን ሃገራውን ሓላፍነትን የብሉን፡፡ ውሽጣዊ ነጻነቱ ዓቂቡ፡ ብርእሰ ምትእምማን ብውሳኔኡ መሰረት ክኸደሉ ዝኽእል ሓይሊ የብሉን። ኩሉ ግዜ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን እናሸቀጠ፡ ኣብ ትሕቲ ዓሰብቱን ለኣኽቱን ተንበርኪኹ’ዩ ዝነብር። ንስለ ጉጅላዊ ጠቕሙን ቀጻልነቱን ክብል፡ ሰብኣዊ ክብረት፣ ፖለቲካዊ ልኡላውነት፣ ባህርያዊ ሃብቲ ናይ ህዝብታት ናብ ዋጋ ዕዳጋ

Add a comment

ገለ ካብ ወትሃዯራዊ ፍጻሜታት ኤርትራ

ምንጭታታ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ኣብ ዶባት ሱዲን ይኹን ኤርትራ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ሰራዊትን ኣጽዋርን መመሊሱ ይዯራረብ ስለዘሎ፡ እቲ ወትሃዯራውን ጸጥታውን ወጥሪ ይውስኽ ምህላዉ ኣረጋጊጾም። ምስዚ ዝተኣሳሰር ዝተፈላለዩ ምልክታት ከምዘለዉ ምንጭታትና ይሕብሩ፡

Add a comment

ታሪኽ ተደግመ ንለዓል ስዉእና ከይተጠልመ

ካብ ነዊሕ ዓመታት እቲ ዝተመረቐልና ናጽነት ንልዑላውነት ዘይኮነ ነቲ ተባዕ ዕጥቂ ኣዳህሊልካ. . . ኣሚነልካ እናበልካ ብኸመይ ትፈናቕሎን ኣለሽ ትብሎን ዝዓለመ ውዲት ምንባሩ ብዙሕ ግዜ ሓቢረ ነይረ፡ ሓበሬታይ ግን ኣብ ውልቀ ጽልኢ ወይ ቂምታ ዝተተኽለ ተመሲሉ እቲ ብኣጋኡ ክንእርሞ ኣሎና ዝበልናዮ ኣብ ክንዲ ዝእረም ወግሔ ጸብሔ ውድብ ዕቁብ እናበልካ ግርህና ህዝቢ ተጠቒምካ ውልቀ ጥቕምኻ በረምበራስነት ሕልምኻ ንምዕዋት ዝተሃንደደ ወፍርታት. .  ንልሉይ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ.. ከምተፈናጫላይ ሌላ መስኪርካ ሃገርን ህዝብን ኣብ ወጥሪ ሕከት ንምእታው ዝዓለመ እነሆ ሽቶኡ ክወቅዕ ይሸባሸብ ኣሎ።

 

Add a comment

ሱዳን፣ ናብ ኤርትራ ክሰግር ዝተታሕዘ መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ትህግር

Aljazeera

ፖሊስ ሱዳን ናብ ኤርትራ ንምስጋር ዝተታሕዘ'ዩ ዝበልዎ ሃለኽቲ ነገራት ከምዝሃገሩ መደበር ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ሓቢራ። እዚ ተሃጊሩ ዘሎ ሃለኽቲ ነገራት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምስጋር ዝተዳለወ ምንባሩ እታ ማዕከን ዜና ንፖሊስ ሱዳን ብምጥቃስ ገሊጻ። ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘዳውባ ከባቢታት ብ5 ጥሪ ድሕሪ ምውጻዋ፣ ናብ ኤርትራ ዝተበገሳ ሓያሎ ናይ ጽዕነት መካይን ተዓጊተን ከምዝጸንሓ ይፍለጥ።

Add a comment

ዕዉት መብርሂ ሰሚናር ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ጅዳ!

መቀጸልታ ናይቲ ኣብ ኩለን ጨናፍር ዝካየድ ዘሎ ናይ መብርሂ ሰሚናራት፡ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ጅዳ ብዛዕባ ውጺኢት ሳልሳይ ጉባኤ ብጅምዓት 26/01/2018 ድሕሪ ቀትሪ ዕዉት ናይ መብርሂ ሰሚናር ኣካይዱ።  ብመጀመሪያ ሓላፊ ጨንፈር ንኣኸበኛታት እንቋዕ ብዳሓን መጻእኩም ድሕሪ ምባሉ፡ ንሱታፌኦም ኣመልኪቱ ብዙሕ ኣመስጊኑ።

Add a comment

መግለጺ ግሃድኤ-ሕድሪ ብዛዕባ ቃለ-ምልልስ መራሕ ጭፍራ ህግደፍ

 ብሓፈሽኡ ዓለምና ኣብ ኣዝዩ ተሃዋሲ ዝዀነ ኲነታት እያ ዘላ። ካብ’ቲ ክልተ ደምበ ዝበሃል ዝነበረ ወጺኡ ሓደ ደምበ ኰይኑ ዝብል ኣበሃህላ መራሕቲ ኣመሪካ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ቅኑዕ ከም ዘይኰነ እንዳበርሀ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ኣመሪካ ዘሎ መራሒ ትረፍ ዓለም ክመርሕስ ንኽብሩ ክሕሉ ዘይክእል ኣብ ኣፉ ዝመጽኦ ዝዛረብ መራሒ
ንርኢ ኣለና። ብዙሓት ሃገራት ኣነባ ኣነባ ሓያል ኢለን ኣብ ዝወዳደራሉ ዘለዋ እዋን ኢና ዘለና። እዚ ከም’ዚ

Add a comment

ገመል ሰሪቕላስ ጉንብሕ ጉንብሕ

ዝኣኽለን ጥሒነን በዓለ ማርያም ይብላ፡ ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ ፓልቶካትን ፊስቡክን ህግደፋዊያን ሕፍር ከይበሉ ከምዚ ይብሉ, ወደባትና ኣታዊ ዘይብሉ ግረውሮው ክብል ጸኒሑ፡ መንግስትና እትዋት ክረኽበሉ ኢሉ ከካርዮ መሰል ኣለዎ ይብሉ፡፡

 

ዉሽጡ ሑሩር፡እወ መንግስትኹም ሕጊ ኣልቦ ጉጅለ ተዃሉ፡መሰል ዝሐተቱ ትሕቲ መሬት ኣስፊሩ፡ንህዝቢ ብገዛእ ሃብቱ ብጥምየት ጠሚሙ ከይዛረብ ብኣፉ ተታሒዙ፡ መሰል ህዝቢ ገፊፎም ንመንእሰይ ካብ ዓዱ ከም ዝባረር ገሮም፡ ተገምጢሎም ሃዲሙ ይብልዎ፡ንጉሒላ ሳሕል ምስ ጭፍሩኡ ኑዑኡ መሰል መን ሂብዎ መሰሉዩ ትብሉ፡፡

 

ኣይኮነን ወደባትና ክሸይጥ ከካሪ

መን ሐርይዎ ክኸውን ኣማሐዳሪ

ንህዝቢ ኤርትራ ሐኒቑ ሕዝዎ ከየፍሪ

ብዓመጽ ማዕዳናትና ይፍሕር ዘይናቱ ምድሪ,

 

ገመል ሰሪቕካ ጉንብሕ ጉንብሕ

ወዲ ሰብ ዶ በዚኦም ይምራሕ

ሽግርና ዘይፈለ ብማዕዶ ይምካሕ,

https://pbs.twimg.com/media/DT5GkdfXUAAv68z.jpg

ናብርኦም ብጺሊም ዕዳጋ ብሐዋላ

ሕጊ ኣልቦ እኽብካብ እኒ ጉሒላ

ሃገር ከትርፍዋ ደቀባት ዘይብላ,

 

ነዚ ድያብሎስ ምስ ጭፍሩኡ ለኹመኛ በልዎ

ናይ ወድኻ ጓልካ ሐምሳ ሽሕ ክፍል ይብልዎ

በቲ ሐደ ድማ ንሃገሩ ዋጋ ክፈለላ ይግድድዎ,

ብሐሶት ክንዲ ንጸሊም ዕዳጋ ሂወት ከኽፍልዎ፡

Aljazeera

ማንኪ ንሐሶት ክሻ ተኸተል

ዘመደ መንእሰይ ይመሃር ኣሎ በል

ሻርሊ ውን መልሐስካ ሰሐሎ

ክትብል ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ኣሎ

ዝበሎም ዝደግሙ ከም ፓፓጋሎ

ህዝቢ ንውድቀትኩም ይቃለስ ይጽሊ ሎ፡

 

ትኽ እንተ በሉ ከም ማዕጽትድ

ሕጎም ዝበልናካ ተኣዚዝካ ኪድ

ንድሕነት ህዝቢ ስጉምቲ ንሰድ፡

 

ሕክምና እንተ በልካ ወይከ

መድሃኒት ሐተትካ ኪድ እስኸ

ዝውሰኽ የለን ብጀካ ዝንከ..

 

ኣጋፋርቲ ኣለዋ ኣብ ርእሰን መኾምብያ

ገለ ኣብ ጽላሎም ገለ ኣብ ስደት ዝዓበያ

ናበይ ከይበላ እግሪ እግሪ ጭፍራ ዝጎያ,

 

ሃብቲ ሃገር ዶብ ሰጊሩ

ባንክታት ዱባይ ዓሚሩ

ንባንክታት ሃገር ግረውሮው ኣቢሉ

ንኤርትራዊያን ክልተ ካብ ሜእቲ ክፈሉ፡

 

ንሱዳን ብጸሊም ዕዳጋ ኣጸሊልዋ

ምስ ኤርትራ ዶባታ ክትዓጹ ገሩዋ

ንስልጣኑ ሐለዋ ንግብጺ ዓዲምዋ,

 

ውዲት ዝኣልም ብተደጋጋሚ

ካብ 81 ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ

ህዝቢ ከጽንት ንውግእ ዓዳሚ

ንጉጅለ ህግደፋዊያን ዕረ ስሚ

መላዓዓሊ እንተኾነ ጠቓሚ

ነዚ ይመስል ናይ ሎሚ ግጥሚ,

 

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና, ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና,ስዕረት ንጃንዳ ህግደፍ ዓንገልቶምን፡ በርሀ ዑቅባዝጊ ካብ ሃገር ጀርመን፡፡

Add a comment

ሕማምካ ምስ ፈለጥካ፡ መድሓኒትካ ብግቡእ ዘይምውሳድ ምስ ምንታይ ይቑጸር?

ሕልናዊ ኮነ ኣካላዊ ሕማም ከጋጥም ባህሪያዊ’ዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ ኮነ ማሕበራዊ ህይወት ዝተዘባዐ ኣረኣእያ ክትውንን ድማ ናይ ዝንባሌን ዓቕምን ጉዳይ’ዩ። ባህሪያዊ ሕማም ኮነ ናይ ኣረኣእያ ምዝባዕ ክልቲኦም ፍወሳ ዘድልዮም’ዮም። ዘብጽሕዎ ጉድኣት ቃንዛኦም ኮነ መድሓኒቶም ግን ሓደ ኣይኮነን። እቲ ሕልናውን ኣካላውን ሕማም ሽለል ኢልካ ክትሓልፎ እንተደለኻ’ውን ብውሽጣዊ ቃንዛ ኣቢሉ ባዕሉ ስለ ዘዘኻኽረካን ናይ መግቢ ሽወሃትካ ዓጽዩ ኣካልካን ልሳንካን ኣዳኺሙ ዳግማይ ናብ ዘይትምለሰሉ መንገዲ ሞት ስለዝወስደካን፡ ንዘይምማት ንምቕናይ ብምሉእ ዓቕሚኻ ኢኻ ኣንጻሩ ትረባረብ። ናብ

Add a comment

ባህላውን ሃይማኖታውን ክብርታትን መትከላት ህዝባዊ ደሞክራስን

ልሳን ህግደፍ እሩምን እርኑብን ኣይኮነን። ምድንጋር፣ ምቁንጻብ፣ ምህዳድ፣ ምጥቛስ፣ ትዕቢት፣ ሓሶት …ወዘተ መኻይዲ መናብርትን መለለይን ጉጅለ ህግደፍ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካሉ’ዩ። ኣብ ኩለን ብሄራትን ሃይማኖታትን ኤርትራ፡ ብዕድመ ንዝደፍአ/ዝደፍኣ፣ ንወለዲ ፍልጠት ማለት መማህራን፣ ንመራሕቲ ሃይማኖት፣ ህዝባዊ ሓደራ ተቐቢሎም ብቕንዕናን ብተኣማንነትን ንዝሰርሑ ሰበስልጣን፣ ዜጋታት ዝሕበንሉ ታሪኽ ንዝሰርሑን ብሕግን ብወግዕን ንዝተሸሙ ወተሃደራውያንን ሓለፍቲ፣
ካልኦት ብሞያኦም ኣብ ህዝቢ ፍሉይ ቦታ ንዘለዎም ሰባት ኣትን ኣቱም ብዝብል ናይ ኣኽብሮት ቃል’ዩ ዝጽዋዕ። ኣታ ኣቲ ኢልካ ምጽዋዕ ቅቡል ኣይኮነን።

Add a comment

ለኹመኛ በልዎ ዝበለ ቃል ስዉእ ዶክተር በየነ ሐርበኛ ወደ ቦይ ኪዳነ,

ንህላወ ውድባት ምስ ከሐደ

ብህላወ ኣሃዱታትና ዝሰንበደ

ደም ደቀባት ከፍስስ ዝተሃንደደ

 

ደሞም ክፍስስ ኣገሪሁ ዝዓረደ,

Add a comment

ዝተወደበ ወፍሪ ንድሕነት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገረ እስራኤል

ናይ ሓንቲ ሃገር ህዝብታት ሕድሕዳዊ ሓልዮት፡ ስኒት፡ ሃገራዊ ፍቅሪ ከም ዘለዎም፡ ኣብ ሰላም ኣብ ራህዋ ኣብ ብላዕ ስተ መድረኻት ዘይኮነ፡ ገለ ካብ ዜጋታቶም ኣብ ጸገም ኣብ ዝውድቅሉ፡ ድሕነት ህይወትን ወገንን ኣብ ዝሓትሉ ፈታኒ መድረኽ ብዝህብዎ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ’ዩ ዝረጋገጽ። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ዝበዝሑ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ጭቡጥ ውሕስነት ዘይብሉ ህይወት የሕልፉ ከም ዘለው ርዱእ ነገር’ዩ። ብምንጽጻር ግን

Add a comment

ትምክሕቲ ከም ኣረኣእያ ድሕረት’ዩ፡ ውጽኢቱ ከኣ ዕንወት።

ትምክሕቲ ኣተሓሳስባ’ዩ። ኣንጻር ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባር’ዩ። ኣንጻር ስኒት’ዩ። ዝግለጸሉ ከኣ መን ከማይ ወይ ከማና ዝብል ስነ-መጎት ሓይሊ’ዩ። ትምክሕቲ ውጽኢት ስነ-ኣእምሮኣዊ ድኽነት ስለዝኾነ፡ ነገራት ይዕበዩ ይንኣሱ፡ መሰረታውያን ይኹኑ ዘይመሰረታውያን ብትሕትና፡ ብፍልጠት፡ ብሓይሊ ሓሳብ ናይ ምእላይን ምምሕዳርን እምነት ኮነ ብቕዓት የብሉን። በዚ ሕማም’ዚ ዝተለኽፉ ሰባት ብሓይሊ ጥራሕ’ዮም ዝረዳድኡ። ንዓታቶም ፍልጠት ማለት ጭዋዳታት ምሕባጥ ወይ ምትራር’ዩ። ዝተራቐቐ ኣጽዋር ኲናት ምውናን’ዩ። ካብ ናትካ ዝተፈልየ ርእይቶ ንዘለዎ ሰብ ብቕልጽምካ ወይ ብዝሓዝካዮ ብረት ብኣካል ካብ

Add a comment

ንመን ሰጒግና ንመንከ.... ተሓንጊርና?

ኩነታትና ካብ ዝኸፈኤ ናብ ዝሓሰመ ምህንዳዱ፡ እቲ ጠንቂ ምሕያል ወይ ምጉራሕ እኩባን ሽፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ዘይኮነ፡ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ናጽነትና ምስ መን ንጉዓዝ ምንባርና ከይተመራመርና. . .  ኣሕዋትኩም!. . መስዋእቲ መካፍልትኹም ዝበሉና ብዘይ ምምርማርን ምምኽኻርን በትሪ ስልጣን ከይተረፈ ኣረኪብና ዝተሓንገርናዮም ጸላእቲ ኣቦታቶምን ሓግሓግቶምን እናኾንና. .  ከምቲ ድሕሪ ዓወት ገድልና. . ቀደም ገዛእትኹም ሕጂ ኸኣ ረገጽትኹም ኢሎም ዝኣወጁልና ነቲ ዝወፈርናዮ ጉዳይ ናጽነት ምስ ደቂ መዳምይትና ተሓናጊርና ምጉዓዝ. . ማእቶት ከም ኣዘራርኣኡ ከምዝበሃል ንሕና ኸኣ ብባዕልና ዝሓንገርናዮም ተጠቒዕና ንነብር ኣሎና።

Add a comment

መንግስቲ ሱዳን መንግስታት ኤርትራን ግብጽን ብሓባር ኣብ ምብራቓዊ ክፍሊ ሃገረይ ጸጥታዊ ሽግር ይፈጥሩ ኣለው ክብል ወቒሱ።

ጸጥታዊ ኩነታት ንኤርትራን ሱዳንን ዘራኽብ ዶባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ መጺኡ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብትእዛዝ ፕረሲደንት ዑመራል በሽር ሕጹጽ ግዜ ኣዋጅ ተኣዊጁ ከም ዝተዓጽወ፡ ምኽንያት ናይ’ቲ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ንግድን ካልኦት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ገበናዊ ተግባራት ንምቁጽጻርን ምዃኑ’ኳ ተሓቢሩ እንተነበረ፡ ብ11 ጥሪ 2018 ኣብ ዘውጸኦ ወግዓዊ መግለጺ ግን፡ ብወገን ምብራቕ: ኤርትራን ግብጽን ተሻሪኸን

Add a comment

ክልተ ፍረ ዘይብሉ: ክልተ እምብረ ቃለ-መጠይቕ

ብዘይ ዝኾነ ቃል ኣጋንኖ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድቕድቕ ፖለቲካዊ ጸልማት’ዩ ዝነብር ዘሎ። ብዛዕባቲ ህዝቢ ዝሓልፎ ናይ ጸልማት ህይወት ርትዓዊ ሓበሬታ ዝህብ መንግስቲ የለን። ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ብዘይ ስኽፍታ ድምጹ ዘስምዕ፡ እዚ ጎዲሉኒ ኢሉ ዝሓተት ህዝቢ የለን። ካብ ኤርትራ ናብ ዓለም ዝጽብጽብ ነጻ ማዕከን ዜና የለን። ኣመት ህዝቡ ዝገብር ሰራዊት የለን። ኮታ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ናይ ግድን ክህሉ ዝነበሮ ኩሉ ፖለቲካዊ

Add a comment

ሱዲን፡ ካብ ግብጽን ኤርትራን ጸጥታዊ ስግኣት ምህላዋ ገሊጻ

ብሓሙስ 11/ ጥሪ /2018 ስበ ስልጣናት ሱዲን Rappid Support forces RSF- ብኣሽሓት ዝቑጸር “ ቅልጡፍ ዯገፍ ወሃቢ ሰራዊት” ኣብ ዶብ ኤርትራ ተዘጊሑ ከምዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ብወግዒ ኣሚኖም። ንሱ ድማ ካብ ግብጽን ኤርትራን ዘለዎም ወትሃዯራዊ ስግኣት ከምዝብገስ ምስ ምኽንያቱ ይገልጹዎ። ንሱ ድማ፡ ቀዲማይ ምክትል ፕረሲዯንት በክሪ ሓሰን ሳልሕ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ 20/December/2017 ዯሚርካ ንኤርትራ ክልተ ግዜ ከምዝበጽሐ፡ ካብ ኤርትራን

Add a comment

ህግደፍ ዙረት ባጤራ ናቕፋ ብምቁጽጻሩ ንህዝቢ ጎዲኡ ‘ምበር ፍታሕ ከምዘይምጸአ ተፈሊጡ።

ሃገር ብበይናዊ ድሌትን ውሳነን ዝመርሕ ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ክብሪ ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ንምሕላው ናይ ወጻኢ ሸርፊ ገዲብናዮ፡ እቲ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ ብመልክዕ ደሞዝ ዝወሃብ ገንዘብ፡ ናይ ዕድጊ ዓቕሚ መታን ክህልዎ ድማ ዕዳጋ ምስኡ ከምዝመጣጠን ገይርና ንሰርሓሉ ኣለና፡ ሳላ ከምኡ ዝገበርና ሃገራዊ ቁጠባ ካብ ውድቀት ኣድሒና ህዝቢ ጽቡቕ ናብራ ይነብር ኣሎ ኢሉ’ኳ ክጀሃር እንተፈተነ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብኣንጻር’ቲ ዝብሎ ዘሎ’ዩ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ኤርትራ ዝወጽኡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣረጋጊጾም። ንኣብነት ዋጋታት ናይ’ቶም መሰረታውያን ነገራት ዝበሃሉ፡ ዝበሓ ህዝቢ ዕለታዊ ዝጥቀመሎም ከም ሽጉርቲ፣ ኮሚደረ፣ ድንሽ፣ ዓይነታት ኣሕምልቲ፣ እኽሊ ኣዝዩ ክቡር ም

Add a comment

መግለጺ ብኣጋጣሚ ዓመታዊ ዝኽሪ መስዋእቲ ሓርበኛ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም

መስዋእቲ ዓቢ ሃገራዊ መራሒ ተጋዳላይ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ድሮ እነሆ ሓደ ዓመት ኣቕጺሩ ይርከብ። ስዉእ ዶር. ሃብተ ብዕለት 13/01/2017 ኣብ ከተማ ቦን (ጀርመን) ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብመሳዋእቲ ተፈልዩና።  ሓርበኛ ስዉእ ዶር. ሃብተ ሓደ ካብ’ቶም ልሉያት  መራሕቲ ሰውራናን ውድብናን ኮይኑ፡ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ዕድሜኡ ብምሉኡ ዘወፈየ ሃገራዊ ኢዩ።

 

 

Add a comment

ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ርዋንዳን እስራኤልን ዘካይድኦ ዘለዋ ስምምዕ ምምላስ ስደተኛታት ንምኹናን ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ

Israel Demo

ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዑቕባ፣ ነቲ መንግስቲ ርዋንዳ ምስ እራኤል ዘካይዶ ዘሎ ስምምዕ ምምላስ ስደተኛታት ዝኹንን ሰለማዊ ሰልፊ የካይዱ። እቶም ኣማኢት ኤርትራውያን ሎሚ ሰኑይ 22 ጥሪ ኣብ ከባቢ ቴልኣቪቭ፣ ኣብ ከተማ ሄርጽልያ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ርዋንዳ ብምትእኽኻብ፣ ኣብ ዝወደብዎ ሰለማዊ ሰልፊ፣ መንግስቲ ርዋንዳ ምእንቲ ገንዘብ ክብል ብዘይድሌቶም ካብ እስራኤል ንዝስጎጉ ስደተኛታት ክቕብል እንተወሲኑ፣ ኣብ ታሪክ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ጸሊም ታሪኽ ክገድፍ ምዃኑ የተሓሳስቡ።

Add a comment

ኣቦ ሓርነት... ኣቦይ ሓጂ ሙሳ

ኣውሊዔይ ኣውሊዔይ ኣውሊዔየ
ኣብ ኣኽሡያ.ሰውሢ ሓርነት ቧባሡዓ
ኣውሊዔይ ኣውሊዔይ ኣውሊዔየ
ኣብ ኣስመሢ...ሸግ ሓርነት በሡሃ

Add a comment

ትራምፕ ስለምንታይ ጸሪፉና ዘይኮነ፡ ስለምንታይ ዜጋታት ኣፍሪቃ ሃገሮምን ኣህጉሮምን ይገድፉ ኣለው ዝብል ሕቶ መልሲ ክረክብ ኣለዎ።

ኣህጉራና ኣፍሪቃ ብባህሪያዊ ጸጋታት ሃብታም’ያ። ብዝሒ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ መንእሰይ፡ ንህይወታውያን ፍጡራት ዝሰማምዕ ክሌማ ወይ ኣየር፣ ገና ዘይተተንከፈ ድንግል መሬት ዝተዓደለት ክፍለ ዓለም እውን’ያ። ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ መጺእካ ግን ድኻ’ያ፡፡ ሓንቲ ሃገር ካብ’ታ ካልእ ሃገር መጠናዊ ፍልልይ’ኳ እንተሃለወ፡ ብወሳኒ መልክዑ ክምዘን እንከሎ ግን ኣፍሪቃ፡ ብሰሪ ስእነት ብሱላት ሓላፍነታውያን ፖለቲከኛታት፡ ንመሰሉ ብትብዓት ብዝተወደበ ኣገባብ ዝከራኸር ንቑሕ ህዝብን ትሕመስ ዘላ ኣህጉር’ያ። ገለ መንግስታት ኣብ ሓደ መድረኽ ጥዑም ይዛረቡ፡ ጽቡቕ ንጥፈታት የርእዩ.ሞ ርሑቕ ከይተጓዙ ይ

Add a comment