ተስካር ዝለመደ ሕሙም ርእዩ የምባሁቕ፡ ጽግዕተኛ ፖለቲካዊ ባህሪ ጎይታ ብምርካቡ ይስሕቕ፡

ስርቂ፣ ሓሶት፣ ፍሽኩልና፣ ተጸባይነት፣ ተንበርካኽነት፣ ጽግዕተኝነት ኣብ ኩሎም ብሄራትን ብሄረ ሰባትን  ህዝብታት ኤርትራ ቅቡል ኣይኮነን ጽዩፉን ውጉዝን’ዩ። ግን ከኣ ከም’ቲ ካብ ስርናይ ክርዳድ ዘይጠፍእ፡ሳሕቲ ብደረጃ ውልቀ ሰባት የጋጥም ወይ ይረአ’ዩ። ከምኡ እንከጋጥም ብሕብረተ-ሰብና ዝወሃቦ ስም ሕማቕኣማል ዝብል’ዩ። እቲ ሕማቕ ኣመል ካበይ መጺኡ ወይ ከመይ ማዕቢሉ ንምሕባር ከኣ ሕማቕ ማዕበያ ክብልይገልጾ። ሓቂ’ዩ ኩሉ ኣማል ወይ ጠባይ ናይ ሰባት ምስ ኣተዓባብያ ዝተኣሳሰረ’ዩ ዝብል ምሉእ መደምደምታንምሃብ ‘ኳ ዝኸብድ እንተኾነ፡ ማዕበያ ዝለዓለ እጃም ከም ዝወስድ ግን ዘከራኽር ኣይኮነን።

Add a comment

ህግደፋውያን ኣብ ነበርና ይነብሩ ህወሓት-ኢህወደግ ወሓዚ ታሪኽ ይሰርሑ

ወዲ-ሰብ ነባሪ ኣይኮነን። ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቀት ጉዕዞኡ ብሕጊ ተፈጥሮ ይዕገት’ሞ ኣካላዊ ህላወኡ ኣኽቲሙ ናብ ነበረን ታሪኽን’ዩ ዝቕየር። እዚ ሰናይ ፍቓድ፡ ወይ ሕመቕን መንፈዓትን ናይ ደቂ ሰባት ዘይኮነ ሕጊ ተፈጥሮ’ዩ። እንተኾነ በቲ ታሪኽ ዝወርስ ነበረ ኢሉ ዘዘንቱ ሕብረተ-ሰብ ቅቡል ክትከውን ነባሪ ታሪኽ ከተትርፍ እሩም ጸባይ፡ ሕጋዊ ኣካይዳ፡ ቅንዕናን ተወፋይነት ክህልወካ የድሊ። ምኽንያቱ ተግባርካ ድሕረኻ ይዛረብ’ዩ። ቅኑዕን ቅቡልን እንተነይርካ ኣብ ልዕ

Add a comment

ወተሃደራት ህግደፍ ብላዕሊ ንዝመጽኦም ትእዛዝ ናይ ዘይምቕባል ንቕሓት የማዕብሉ ከም ዘለው ተገሊጹ

ቅድሚ ሎሚ ካብ ላዕሊ ዝወርደሎም ትእዛዝ ወይ መምርሒ፡ ሕማቕን ጽቡቕን ከይመመዩ ተቐቢሎም ብትግሃት ዝትግብሩ ዝነበሩ ወተሃደራት ህግደፍ፡ ካብ’ዚ ቀረባ ግን፡ መምርሒ ክግለጽ እንከሎ ጽን ኢልካ ዘይምስማዕ፡ ኣብ ካልእ ዕላልን ጸወታን ምድሃብ፡ ኣብ ስራሕ ምስ ወፈረካ፡ ስራሕ ከምዘይጽብቕ ምግባር ሓድሽ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ የርእዩ ኣለው ክብል ንስለ ድሕነት ስድራ ቤቱ ስሙ ክግለጽ ዘይደለ፡ ነዊሕ ዓመታት

Add a comment

ክብረት ዝተሐረሞ ኤርትራዊ መንእሰይ

ህዝቢ ኤርትራ ወትሩ ምስ ተገፍዔ,ኣብ ከባቢ ሸግርኒ ብሐደጋ, ህልቀት መንእሰያት ምስ ሰማዕኩ,ወየ ወየ ደቀየ እንዳ በልኩ ማንታ ማንታ ነቢዔ,,

Add a comment

ስርዓት ህግደፍ፡ ስጋ ሰብ በሊዑ ደም ሰብ ስለዘጉስዕ፡ ተናዚዙ’ውን ኣይጸድቕን’

ማዕከናት ዜና ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብኣምባሳደር ዶናልድ ያማማቶ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኣመሪካ፡ ድሕሪ 14 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምፍጻም ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ምርኻቡ ብምጥቃስ፡ እቶም ከነጥፍኣኩም ኢና፡ ኣይንፈትወኩምን ኢናዝብሉና ዝነበሩ ጸላእትና፡ ጽንዓትናን ሓቅነትናን ስለዝሰዓረ፡ በጃኹም ተዓራረኹና ፍተዉናይብሉና ኣለው” ብምባል ዋጥየንን ኣቃጪጨንን። እንተኾነ ንዓይ ነንጭዋዶ ኣብ ለቆታ” ከም ዝበሃል፡ መርገጽን ሜላን መንግስቲ ኣመሪካ፡ ምስ ሃገራት ዝምስርቶ ዲፕሎማስያዊ፡ ቁጠባውን ወተሃደራውን መዳያት፡ ትማሊ ዝነበረ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ’ውን ዘይቅየር ፖሊሲ

Add a comment

መጸዋዕታ ንኩለን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተቀማጦ ጀርመን

Image result for frankfurt germany

ብመሰረት እቲ ኣብ ደንሃክ-ሆላንድ ብደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዝተጋብአ ዋዕላ ምርኩስ ብምግባር ኩሉናማሕበራትን  ውልቀ-ሰባትን ድቂኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ንነብረሉ ሃገራት ኣብ ህልዊ ኩነታት ደቂ ኣንስትዩ ዘተኮረሓደ ጥርኑፍ ዝኾነ ኣስራርሓ ንክህልወናን ስፍሕ ዝበለ ናይ ምርድዳእን ምይይጥ ባይታ ከነጣጥሕ ኣብ`ቲ ብቀዳም ዕለት 05/5/2018 ልክዕ ሰዓት 14:00 ድሕሪ ቀትሪ እነካይዶ ኣኼባና ክትሳተፋ ብክብሪ ንዕድም።

Add a comment

እዘን ውድባትን ሰልፍታትን ኣይውሓዳንዶ?

ውድብ ወይ ሰልፊ ምምስራት ካብ ምሕሳብ ካብ ምእማን ኢዩ ዝብገስ፡ ክንደይ እምነታት ክንደይ ኣተሓሳስባኸ ኣሎ ንዝብል ሰብ መልሱ ማእለያ የብሉን ኢዩ ፡ ስለዚ ክንደይ ውድባት ክፍጠራ ይኽእላ ንዝብል ሕቶ መልሱ ወሰን የብሉን። ኣብ ግብጺ ድሕሪ ዓርቢ ሓርነት 52 ሰልፍታት ፡ኣብ ጀርመን ድሕሪ ምፍራስ መንደቕ ጀርመን 82 ሰልፍታት፡ ኣብ ኢትዮጵያ 62 ሰልፍታት ተፈጢረን፡ እቲ ሕቶ ኣብ ምርጫ ክንደይ ሓሊፈን ኢዩ=====2

Add a comment

ህግደፍ ምስቲ ትማልን ሎሚን ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ክገልጾ ዝጸንሐ መንግስቲ ኣሜሪካ ብምስጢር ክዛተ ምጽንሑ ሓቢሩ

ሕንቃቐ ዘንቀሎ በሽቀጥቀጥ ደኣምበር፡ ናይ ብሓቂ ምስ ኣሜሪካ መሰረታዊ ባእሲ ከም ዘይብሉ ካብ ቀደሙ መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ’ኳ ርዱእ እንተነበረ፡ ብፍላይ ድሕሪ’ቲ ብምሉእ ስዕረቱ ዝተዛዘመ ኲናት ባድመን ውሳነ ኮሚሽን ዶብ 2003 ምስተዋህበን ብዱል ክመስል ምምሕዳር ዋሽንግቶን ዝብል ጽዑቕ ጎስጓሳት ከካይድ ጸኒሑ።

Add a comment

ንሐቂ ሐቂ ንጌጋ ጌጋ ካብ ምብል ኣይለቋርጽንየ

ውረ ውረ«ዓዲ  ጀጋኑ ኣያ ሲኢኑ«በዓል ስረ ተወረረ«፡ ኢሰያስ ብውሽጢ ኤርትራ፡«፡ብወገን ኢትዮጵያ ገለ ሳዲስቲ ተጋሩን ኣምሐራን ገለ ሙሁራት ኤርትራዊያንን« ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከውርዱና፡ዓይኒ ዘለዎ ይርኤ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ኣይበዝሔን ዶ ኣንድነት እንዳ በልካ ንብዓት ሐርገጽ ምንባዕ፡«፡

Add a comment

ፈጽሚ ውሳነ ዶብን ብይን እገዳን ኣይዛመዱን

ክልተ ዘተኣሳስር ዘይብሎም ነገራት ወይ ክስተታት ኣብ ሓደ ኣምጺእካ ከተዛምድ ምፍታን መጀመርያ ዘይ ስነ መጎታዊ’ዩ። ካልኣይ እቲ ጉዳይ መሊሱ ክተሓላለኽ’ሞ መሰረታዊ ፍታሕ ከይረኸበ ክቅጽል ድሌት ከምዘለካ ዘመልክት’ዩ። ሳልሳይ ንዘይመትከላዊ ስጊንጥራዊ ባህሪኻ ዝሕብር’ዩ። ራብዓይ ኣብ ህዝቢ ዘለካ ሕሉፍ ንዕቀት ዘርእዩ’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ባህርን ልምድን ከኣ፡ ዘይስነ-ፍልጠታውን ዘይንቡርን ብምዃኑ፡

Add a comment

ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ካናዳ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ጨንፈር ካናዳ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ  ንሰንበት ዕለት06/05/2018ኣቦ መንበር ውድብና ተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ዝምእከል፣ ብጉዳይህዝብንሃገርንኤርትራ ንምዝታይን፣ ኣብ ትሕቲ ጨኳኒ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ፣ ሃገርና ትሓልፎ ዘላ ኩነታትን ንምግምጋምን፣ ከምኡ’ውን ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዝቃለሱ ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ገድላዊ ዕማማት ንምድንፋዕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብሉ ሓሳባት ንምልውዋጥን፣ ኣገዳሲ ህዝባዊኣኼባኣብ ከተማ ቶሮንቶ ኣዳሊዩ ምህላዉ ብምሕባር፣ ኩሉ ብህዝቡን ሃገሩን ዝግደስኤርትራዊኣብዚ ተጸዊዑ ዘሎ ኣኼባ ንክሳተፍ ብክብሪይዕድም።

ብድሓንምጽኡ!!

ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ

ጨንፈር  ካናዳ

Add a comment

ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ዞባ ሰሜን ኣመሪካ፣ ንቀዳም ዕለት 21/04/2018 ብጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምዝታይን፣ ከምኡ’ውን፣ ኣብ ትሕቲ ጨቛኒ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ፣ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ኩነታትን፣ ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዝቃለሱ ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ቃልስን ንምሕብራን፣ ብተጋዳላይ ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝምራሕ ሰፊሕን ክፉትን ህዝባዊ ኣኼባ ኣዳልዩ ምህላዉ ይሕብር። ኩሉ ግዱስ ኤርትራዊ ኣብቲ ተጸዊዑ ዘሎ ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ንክሳተፍ ብክብሪ ንዕድም። ኣድራሻ፡ Oakland International high school 4521 Webster street CA 94609 ግዜ፡ ካብ ሰዓት 16.00 ክሳብ ሰዓት 20.00 ኢዩ። ”ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኹሉ !!” ብድሓን ምጽኡ!! ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዞባ ሰሜን ኣመሪካ

Add a comment

ግ ዜ እ ን ከ ለ ካ ግ ዜ ኣ ይ ት ጸ በ !

ኣ ብዚ እ ዋ ን ዚ ህ ዝ ቢ ኤ ር ት ራ ዘ ሕ ል ፎ ዘ ሎ ስ ግ ኣ ት ን ጸ ገ ምን ከ ምዚ ኢ ል ካ ክ ት ገ ል ጾ ዘ ስ ደ ምም እ ዩ ። ና ይ ዚ ጸ ገ ም ቀ ን ዲ ጠን ቂ ኣ ብ ኤ ር ት ራ ዘ ሎ ስ ር ዓ ት ምዃኑ ዘ ዳ ዲ ኣ ይ ኮ ነ ን ። ና ይ ዚ ጸ ገ ም መፍ ት ሒ ኣ ብ ምምጻ እ ሓ ላ ፍ ነ ት ን ረ ብሓ ን ዘ ለ ና ወገ ና ት ብዙ ሓ ት ኢ ና ። ኤ ር ት ራ ዊ ፖ ለ ቲ ካ ዊ ውድባ ት ን ማሕ በ ራ ት ን ከ ምኡ ከ ኣ ና ይ ቲ ወጽ ዓ ተ ሰ ካ ሚ ህ ዝ ቢ ኤ ር ት ራ እ ቶ ም ቀ ን ዲ ጸ ገ ማት ኣ ብ ምጽ ብጻ ብ ዘ ይ ኮ ነ ፍ ታሕ ኣ ብ ምምጻ እ ሓ ላ ፍ ነ ት ክ ን ወስ ድ ዝ ግ በ ኣ ና ኢ ና ። ዝ ያ ዳ ኩሉ ድ ማ ና ይ

Add a comment

ድሕሪ ተሐኤ ካብ 82 ክሳብ ሎሚ,ቅሳነት ዝሐረሞ ህዝቢ

.......ዉሽጡ ሑሩር ክዛረብየ ኣይብልን ትም)መንዩ ኣቶ ዳዊት መዋሊ መዝሙር ሰላም ,ኢትዮ ኤርትራ,ወያነ ካብ ኣፍደገ ኣስመራ እንታይ ዘምልስ ነርዎ,መዝሙር ሰላም ዶ,መዝሙር ጥልመት ምድግጋም,

Add a comment

ኤርትራ፣ ብናጽነት ፕረስ ንተኸታታሊ 10 ዓመታት ኣብ ድሕሪት ተሰሪዓ

ኤርትራ፣ ብናጽነት ፕረስ ኣብ ድሕሪት ከምእትስራዕ ሓድሽ ጸብጻብ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ኣመልኪቱ። እቲ ኣብ ፓሪስ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ፣ ካብ 180 ሃገራት ዓለም፣ ኤርትራ፣ ንሰሜን ኮርያ ጥራይ በሊጻ፣ ኣብ መበል 179 ከምእትስራዕ ኣገንዚቡ።

ኣብ ኣፍሪቃ'ውን ብናጽነት ፕረስ ድሕሪ ኩለን ሃገራት ተሰሪዓ እትርከብ ኤርትራ፣ ጋዜጠኛታት ብምእሳርን ሃለዋቶም ብምጥፋእን ግኑን ስም'ዩ ዘለዋ።

Add a comment

ብርክት ዝበሎ ፖለቲካዊ ውድባትን በርገስ ማሕበራት ዝተረኽብሉ ዋዕላ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ለንደን ተቓኒዑ።

ብርክት ዝበሎ ፖለቲካዊ ውድባት፡ በርገስ ማሕበራትን ሃገራውያን ውልቀ ባእታታትን ዝተሳተፍዎ፡ “ፖለቲካዊ ዘተ ንሓባራዊ ዕዮን ሕብረተ-ሰብኣዊ ጥምረትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጭርሖ፡ ኣብ ዕለት 7ን 8 ሚያዝያ 2018 ኣብ ከተማ ለንደን  ከም ዝተኻየደ፡ ብ8 ሚያዝያ 2018 ዝተዘርገሐ መግለጺ ናይ’ቲ ዋዕላ ኣፍሊጡ።

እቲ ዝተወስደ ተበግሶ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ዓቢ ድርኺት ዝፈጥር’ዩ ዝበለ እቲ መግለጺ፡  ገምጋም ሕሉፍ ተመክሮ ኣብ ኤርትራዊ ሓባራዊ ዕዮ፣ ሕድሕድ ምትእምማን ብኸመይ ክህነጽ ይኽእል ከምኡ’ውን ራእይ ደሞክራስያዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ናብ ዝብል ዘቕንዑ ብርክት ዝበሉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝቐረብሉ መድረኽ ከም ዝነበረ፡ ኣብ’ቲ ጽሑፋት መሰረት ብምግባር ኣብ ዝተኻየደ ምይይጥ፡ ከም’ዚ ዓይነት መድረኻት ቀጻሊ ክኸውን ከም ዝተራእየን ኣረዲኡ።

 

 ኣብ’ቲ ዋዕላ 10 ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታት ከምኡ’ውን 6 በርገስ ማሕበራት ከም ዝተሳተፋ፤ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝግበር ዘን ውጽኢቱን ብቐጥታ ኣብ ህዝቢ ምብጻሑን ዘይምብጻሑን ዝከታተሉ ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ ጸጊዕነት ዘይብሎም ነጻ ውልቀ-ሰባት ክህልው፡  ኩለን ምስ  ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ዝዋሳኣ ናይ ዜና ማዕከናት ንሓድነት ህዝቢ ከምኡ’ውን ንዕብየትን ሓያልነትን ደምበ ተቓውሞ፣ ቀዳምነት ሂበን ክሰርሓን ከም ዝጸወዐ’ውን እቲ መግለጺ ኣረጋጊጹ።

Add a comment

ኣገዳሲ ኣኼባ ኣብ ሆላንድ

ንቐዳም ዕለት12/05/2018 ብጉዳይህዝብንሃገርንኤርትራ ንምዝታይን፣ ከምኡ’ውን፣ ኣብ ትሕቲ ጨኳኒ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ፣ ሃገርና ትሓልፎ ዘላ ኩነታትን፣ ምእንቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዝቃለሱ ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ስራሓት ንምሕብራን፣ብሓላፊ ፖለቲካውን ስርዒታውን ጉዳያት ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ ብጻይ ነጋሽ ዑስማን ዝምራሕ፣ ብጨንፈር ግሃድኤ ኣብ ሆላንድሰፊሕንክፉትንህዝባዊኣኼባ ኣብ ከተማ ሮተርዳም ተዳሊዩ ኣሎ።

ኩሉግዱስ ኤርትራዊኣብዚ ተጸዊዑ ዘሎ ኣገዳሲ ህዝባዊ ኣኼባ ንክሳተፍ ብክብሪይዕድም።

”ድሕነትህዝብንሃገርንልዕሊኹሉ!!”

ብድሓንምጽኡ!!

ግንባርሃገራዊድሕነትኤርትራ

ጨንፈር  ሆላንድ

Add a comment

ፖለቲካዊ ምጽማም እንተነዊሑ፡ ናብ ፖለቲካዊ ዕሽነት ይቕየር፡

ኣብ ዝኾነ ዓውደ ስራሓት ዓንቀፍቀፍ ከጋጥም፡ ኣብ መንጎ ኣብ ሓደ ከባቢ ወይ ስራሕ ዝራኸቡ ሰባት ዘይምቅዳው እንክፍጠር፡ ድሌትን ክውንነትን ምጥዕዓም ኣብዩ ክላተም፡ ኣብ ክንዲ  ብዝመስለካ ወይ ዝሓዝካዮ ቅጽበታዊ ግብረ መልሲ ምሃብ፡ ብልቦና ብትዕግስቲ ክትሪኦ ክትምርምሮ ግዜ ምሃብ ሓላፍነታዊ ምዃንካ ዘመልክት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ’ዩ። መበገሲ ናይ’ቲ ዘይምቅዳው ካብ መሰረታዊ ናይ ባህሪ ፍልልይ ዝመንጨወ፡ ሓደ ብዋጋ ናይ’ቲ ካልእ ክነብር ዝዓለመ ኮይከውን ኣዳቒቕካ ምፍላጥ ከኣ፡ ልቦና ብዱል ወይ ብዱላት ዝሓትት’ዩ። ብዱል ወይ ብዱላት መበገስን መዕረፍን ናይ’ቲ ግጭት ብግቡእ ከየጽንዑ፡ በዳሊ ክሳብ ዝልብም ደረት ንዘይብሉ ግዜ ክጽመሙ እንተመሪጾም ግን፡ ልቢ ምዕባይ ዘይኮነ መርኣያ ዘይብስለት  ፖለቲካዊ ልምሰት’ዩ ዝኸውን።

Add a comment

"ኤርትራ ብሕሉፍ ምልኪ እትመሓደር ሃገር'ያ" ክብል ክፍሊ ጉ/ ወጻኢ ኣመሪካ ገሊጹ

us report"ኤርትራ ብሕሉፍ ምልኪ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ እትመሓደር ሃገር'ያ" ክብል ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ ገሊጹ። እቲ ክፍሊ ነዚ ዝገለጸ፣ ንዓመታዊ ጸብጻብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣመልኪቱ ብ23 ሚያዝያ ኣብ ዝዘርግሖ ሰፊሕ ጸብጻብ'ዩ።

ኣብቲ ሰፊሩ ዘሎ 25 ገጻት ዘለዎ ጸብጻብ፣ ኣብ ኤርትራ እቶም መሰረታውያን ዝብሃሉ መሰላት ክግሃሱ ምርኣይ ልሙድ ምዃኑ ኣስሚርሉ። 

ዜጋታት ኤርትራ ብሃውሪ ክእሰሩ፣ ናብ ቤት ፍርዲከይቀረቡ ወይ ጉዳዮም ሕጋዊ መስርሕ ከይተኸተለ ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ክበልዩን ደሃዮም ክጠፍእን ተደጋጋሚ ዝርአ ፍጻሜታት ምዃኑ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣመሪካ፣ ኣብ ርእሲኡ'ውን ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፣ ግዱድ ዕስክርና፣ ናጻ ናይ ጉልበት ምዝመዛን ዝኣመሰሉ ተርእዮታት ጠንቂ ስደት እታ ሃገር ይኾኑ ምህላዎም ኣገንዚቡ።

Add a comment

ዕዉት ስርሒት ኣብ ከባቢ ሩባ ዓንሰባ “ሃገርካ ክዝመት ዓይንኻ ነይዕመት” !!


ከም መቐጸልታ ነቲ ምስ ጨቋኒ ስርዓት ህግደፍ እነካይዶ ኩሉ መዳያዊ ግጥምያ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንኽሰላሰል ፍሉይ ኣቕልቦ ኣንቢርናሉን መደባት ሰሪዕናሉን ዝጸንሓና ገድላዊ ስራሓት ፍርያት እናሃበ ይመጽእ ምህላዉ ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ውድብ ኣብሪሁ። ድሕሪ’ቲ ኣብ 11/03/2015 ኣብ “ቀሓውታ” ዝተፈጸመ በርቃዊ መጥቃቲ፣ ዝተፈላለየ ስርሒታት ከም ዝተኻየደን፣ ከምኡ’ውን ኣብ ገለ ከተማታት ሃገርና ብፍላይ ድማ ኣብ
ኣስመራን፥ ምጽዋዕን ዓሰብን፣ ንህዝብና ንምብርባርን፣ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊኡ ብቐጻሊ ዝፍጸም ዘሎ

Add a comment

ኤርትራዊ ባህላዊ ፎርም ኣብ በርሚንጋሃም

ዕድሜ ን ኣኼባ ራቢጣ ሙንኸፈዳት ማሕበራዊ ውዕል ኣብ ኤርትራ ምሕደራዊ ሽግራትን ምፍታሕ ዝብል ኣምርመግለጺ ክህቡ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ዝስዕብ ዕለትን ማዓልትን ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ምሳና ሓቢርኩም ከተምስዩብትሕትና ን ዕድም።

ዕድሜ ን ኣኼባ ራቢጣ ሙንኸፈዳት ዕለት፡ ሰንበት 06/05/2018 ዕድሜ ን ኣኼባ ራቢጣ ሙንኸፈዳት ግዜ፡ ካብሳዓት2፡00-፡00 ዕድሜ ን ኣኼባ ራቢጣ ሙንኸፈዳት

(ቦታ፡ Birmingham Community Association,TheInstituition Jenkins Street, Small Heath, Birmingham, B10 0PQ

Add a comment

መግለጺ ዋዕላ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተ !!

ዋዕላ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተ ብተበግሶ በርገሳዊ ማሕበራት፣ “ፎሩም ኤርትራዊ ሃገራዊ ዘተን” “ማእከል ዜና ኤርትራን” ካብ ዕለት 7 ክሳብ 8 ምያዝያ 2018 እዞም ኣብ ትሕቲ ኣስማቶም ሰፊሩ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ፖለቲካዊ ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን ከምኡ’ውን ነጻ ሃገራውያን ባኣታትን ዝተሳተፍዎ ዋዕላ፣ “ፖለቲካዊ ዘተ ንሓባራዊ ዕዮን ሕብረተሰባኣዊ ጥምረትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፣ ኣብ ከተማ ሎንደን ተጋቢኡ። በዞም በርጌሳዊ ማሕበራት ዝተወስደ ተብግሶ ኣብ ታሪኽ ደምበ ተቓውሞና ኣውንታዊ ድርኺት ዝፈጥር ዓይነታዊ ተበግሶ ምዃኑ ብምራኣይ  ዋዕላ መጊሱ።

Add a comment

መጸዋዕታ ንኩለን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተቀማጦ ጀርመን

ብመሰረትእቲ ኣብደንሃክ-ሆላንድብደቂ-ኣንስትዮኤርትራውያንዝተጋብአዋዕላ ምርኩስብምግባርኩሉና ማሕበራትንውልቀ-ሰባትንድቂኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብንነብረሉሃገራትኣብህልዊኩነታትደቂኣንስትዩዘተኮረሓደጥርኑፍዝኾነኣስራርሓንክህልወናንስፍሕዝበለናይ ምርድዳእንምይይጥባይታከነጣጥሕኣብ`ቲ ቀዳምዕለት05/5/2018 ልክዕሰዓት12:00 ድሕሪቀትሪእነካይዶ ኣኼባና ክትሳተፋ ብክብሪንዕድም።

ዛዕባታትኣኼባ

 

1.      ናይሓባርራእይ ምቅማጥ

2.      ናይሓባርመደባትምስራዕ

3.      ናይሓባርመጽውዒወይመላለይስምምግባር

4.      መራከቢትሽማግለምምራጽ

 

ግዜ፡ ቀዳም ዕለት 05/05/2018 ልክዕ 12፡00 ድሕሪ ቀትሪ

ቦታ፡ Wilhelm-Leuschner str.12  

         

         60329 Frankfurt am Main

 

ብድሓንምጻ

Add a comment

እንተ ነፊዕካ

መዓስን ብከመይን ሃገር ኮይንካ ካብ መዓስ ‘ወ ብመነ መን ተገዚእካ ብመን ዝነበረካ ስኢንካ፡ ዘይነበረካ ረኺብካ ኣንጻር መን ብኸመይ ተቓሊስካ ኣብ’ቲ ዝተናወሐ ቃልሲ ናይ በረኻ እንታይ ከሲርካ እንታይ ከሲብካ።

Add a comment

ኣእምሮ ተሓለቕቲ (The mind of apologists)

ሽሕኳ ክንዲ ብጹሕ ውላድካ ኣይትምሓል እንተ ተባህለ፡ ኣደይ ለቱ ግን ነቲ እንኮ ውላደን፡ ኣብ ኩሉ ኩነታትን ኣጋጣምታትን እየን ዚሕለቓሉ ዝነበራ። ሓደ እዋን ብስርቂ ተኸሲሱ ምስ ተኣስረ፡ ወደይ ከምዚ ኣይገብርን እዩ፡ ዘጋገዩዎ ድማ እፈልጦም እየ፡ ደኣ እየን ዝበላ እምበር፡ ነቲ ንውላደን ከም ሰራቒ ወይ ፈገር ገይሩ ዚገልጾ መሪር ሓቂ ኪቕበላኦ ድሉውቲ ኣይነበራን። ሓደ መዓልቲ፡ ካብ ቤትማእሰርቲ ተፈቲሑ ገለ ኣቕራሽ ምስ ሰረቐን ግን፡ ቅሩብ ክጥንቀቓ ጀሚረን። ወድ ድሙስ ነይገድፍ ግብረ እሙ እዩሞ፡ ወደን ነቲ

Add a comment

ኣብ ጉዳይካ ካብ ምክሳስ ምድግጋፍ

ብሃገረ ደረጃ ዝፍጠር ሰብ ዘምጸኦ ይኹን ባህሪያዊ ሓደጋታት ዘኸተሎ ጸገም ንምፍታሕ፡ ኣብ መንጎ ግዳያት ምክሳስ ምውቕቓስ ዘይኮነ፡ ምድምማጽ ምድግጋፍ’ዩ ፍቱን መድሓኒቱ። እቲ ጸገም ሰብ ዘምጸኦ እንተደኣ ኮይኑ፡ ናይ’ቲ ጸገም በዓል ቤት መን? ስለምንታይ? ብኸመይ? ምፍላጥ የድሊ። ባህሪያዊ ሓደጋ ምስ ዝኸውን’ውን ከምኡ፡ መንቀሊኡ ፈሊጥካ ዝምከተሉ ውጥን ምጽናዕን ምውጻእን የድሊ። ኣብ’ዚ መሰረታዊ ረቛሒታት’ዚ እኹል ሓበራዊ ኣገንዝቦ ምስተታሕዘ ድማ፡ ናይ ተግባር መደባት ትስእልን ነብስኻ ከፋፊልካ፡ ዘድሊ ዕጥቂ ወኒንካ ትወፍር’ሞ ኣድማዒ ውጽኢት ከኣ ተመዝግብ። ዝወረደ ሓደጋ ብማዕረ ዝሃስየካን ብዘይ ናይ ኩልኻ ተሳተፎ ዘይምከት እናሃለወን፡ እቲ ጾር ክራገፈልካ ትደሊ፡ ተ

Add a comment

መሰረት ሓቀኛ ዕርቂ፡ ሕልናዊ ቅንዕናን መትከላዊ ንጹርነት’

ደቂ-ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታትን ኣጋጣሚታትን ብሓሳብ ይፈላለዩ’ዮም። እቲ ዝተፈላለየ ሓሳባት ለባም፡ ሓላፍነታዊ ኣላዪ እንተረኽቡ፡ ንሓባራዊ ሰላም፡ ሓባራዊ ልምዓታዊ ገስጋስ ዘገልግል ኣማራጺታት ዘመንጩ ደኣምበር ዝጉድእ ኣይከውንን። ንዝተፈጥረ ናይ ርእይቶ ዘይምቅዳው ብግቡእ ዝኣሊ ሓላፍነታዊ ልቦና በቲ ሓደ መዳይ፡ ነቲ ኣወንታዊ ቀላሲ ሓሳባት ዝቕበል ድልውነት ከኣ በቲ ካልእ ሸነኽ እንተዘይሃልዩ ግን፡ ናብ ኣካላዊ ረጽሚ ክሰጋገር

Add a comment

እዚ ሎኽመኛ ክሳብ ሎሚ መዓስ ምጸንሔ

ሳእንኻ ዝመስል ግን ኣብ እግርኻ ዘይኣቱ,ኤርትራዊ ተመሲሉ ምስ ሰወደ,ናብ ደቂ ሐወቡኡ ሱር ምስ ሰደደ,መንዩ ንዝኣመኖ ህዝቢ ዝከሐደ,ካብ ቀዳሞት ዳሕረዎት ዋላ ሐደ, ንኣርዮስ ዝኣሊ ዘይተወለደ,,

Add a comment

ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ ዘውጸኦ ሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን

ሚኒስትር ወጻኢ ኣሜሪካ ናይ 2017 ዓ/ም ኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ኩነታት ኣተሓሕዛ መሰላት ኣመልኪቱ ሪፖርት ኣውጺኡ ኣሎ። ገለ ካብ ትሕዝቶ’ቲ ሪፖርት እዚ ዝስዕብ ይርከቦ፣ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ትትግብር ሃገር’ያ። ገዛኢ ፓርቲ ወያናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢትዮጵያ (ኢህወዴግ) ኣብ’ቲ ቅድሚ 3 ዓመት ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ን547 መናብር ፓርላማ ሙሉእ ንሙሉእ ተዓዊቱ።

Add a comment

ኤርትራ፣ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተኣስሩ ክልተ ጋዜጠኛታት ተፈቲሖም

Abdelkadir and Mohamednur

ካብ መፋርቕ ወርሒ መጋቢት ኣትሒዞም ተኣስሮም ዝጸንሑ ክልተ ጋዜጠኛታት ሚኒስትሪ ዜና ከምዝተፈትሑ ተሓቢሩ።

ነባሪ ኣኽርያ ዝኾነ ህቡብ ጋዜጠኛ ዓብደልቓድር ኣሕመድን ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ኣልሓዲሳ መሓመድኑር ያሕያን፣ ድሕሪ ዝተኻየደሎም መርመራ ብሮቡዕ 4 ሚያዝያ ከምዝተፈትሑ'ዮም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

ጠንቂ መእሰሪኦም ዝተሓበረ ነገር እኳ እንተዘየለ ምስ ናይ ኣኽርያ ተቓውሞ ብዝተሓሓዝ ምዃኖም'ዮም እቲ ነዚ ሓበሬታ ዝልኣኹ ምንጭታት ዝእምንቱ።

Add a comment

ስለምንታይ ኣብ ደውታ ተኣትዩ፡ ህዝቢ ይሕተት መራሕቲ ውድባት ይመልሱ

ኣብ ሓባራዊ ዕዮ ዘድልዮ ሃገራዊ ጉዳይ፡ ሓታትን ተሓታትን ክህሉ ኣለዎ። ተሓታቲ ናይ’ቲ ሓባራዊ ሃገራዊ- ስራሕ መደባት ቀላሲ፡ ዕለታዊ ንጥፈታት ተቖጻጻሪ መራሒ ማለት’ዩ። ሓታቲ ድማ፡ መሰረትን በዓል ቤትን ናይ’ቲ ሓባራዊ ጠለብ ኮይኑ፡ ምንጪ ፍልጠት፡ ጉልበት፡ ገንዘብ ብምዃን በቲ መራሒ ስራሕ እናተኣልየ ጭቡጥ ዓቕሙን ዝነበረሉ ከባብን ብዝፈቕዶ መሰረት፡ ብዝተወደበ ኣገባብ ናቱ ምቅሊት ስራሕ ወሲዱ ኣብ ተግባር ዝዋሳእ ወሳኒ ሓይሊ’ዩ። ሓታትን ተሓታትን ብመንጽር ሓባራዊ ዛዕባኦምን ምቅሊት ስራሖምን

Add a comment

ኤርትራውያን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን

ኣብቲ ፈለማ ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ሓርነት ኤርትራ፡ እቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ዝዕዘቦም ዝነበርኩ ኤርትራውያን፡ ፖለቲካውን ርእዮተ ዓለማውን ፍልልያት ዳርጋ ኣይነበሮምን ኪብሃል ይከኣል። ኣብዚ ጽሑፍዚ፡ ኤርትራውያን ኪብሃል ከሎ፡ ንኹሉ ኤርትራዊ ዘይኮነስ ንመብዛሕትኡን፡ ብፍላይ ድማ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ዚነጥፍ ዝነበረን ዘሎን ዜጋ ይጥር

Add a comment

ዕድመ ድራር ውጉእት ሓርነት

ኣስዒብና ከምቲ ወርትግ እንገብሮ ድራር ነቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ጸሓይን ዶሮናን ሃገር ሱዳን ምስ ኵሉ መውጋእቲ ስቓይን : ተወሳኺ ጸቕጢ ደምን ሽኰርን ካልእ ሕማማትን ወዘተ….. ተሳቒዮም ዝነብሩ ዘለዉ ጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ኤርትራውያን
ኣሕዋትና ሓደ ምሸት ድራር ክንዝክሮም ናይ ኵላትና ኤርትራውያን ሓላፍነትን፤ ሓልዮትን ምዃኑ ንዓኺ/

Add a comment

ዝኣጎለ እንቋቚሖስ ይጎሓፍ፡ ዝኣጎለ ፖለቲካ እንተጋጠመኸ?

ብዙሓት ሰባት እንቋቚሖ ክገዝኡ እንከለው፡ ብኣፍልጦ ድዩ በዘልማድ ነቲ እንቋቚሖ በብሓደ እናልዓሉ ናብ ጸሓይ ኣንፈት ኣንቃዕሪሮም ጥዕናኡ ከረጋግጹ፡ ገለ ደስ ዘይብል ነገር ኣለዎ ኣብ ዝብል መደምደምታ እንተበጺሖም ከኣ ኣጒሉ ኢሎም ካልእ ኣማራጺ ክደልዩ ምርኣይ ዝተለመደ’ዩ። ምኽንያቱ እንቋቚሖ እንተኣጒሉ ተበላሽዩ ካብ ጠቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ማለት ስለዝኾነ፡ ንመግቢ ኣይገልግልን። ኣብ ከምዚ ኩነታት

Add a comment

ብስም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ፖለቲካዊ ወሻሽም ክቐያይር ዝመሰዮ መንግስታዊ ጉጅለ፡

መርሕነት ህግደፍ ትማሊ ባህጊ ህዝቢ ማእከል ዝገበረ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ መትከል ኣይነበሮን። ኣብ’ቲ ካብ ድሌት ህዝቢ ኤርትራ ፍጮ ዝወጽአ ናቱ ጸቢብ ጉጅላዊ ሕሳባት ከረጋግጸሉ ዝሓዞ ኣንፈት’ውን ቀጥ ኢሉ ዝኸይድ ዘይኮነ፡ ከከም ኩነታቱ ዝጋላበጥ’ዩ ነይሩ።

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት........................

ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት፡ ናህሪ ዕዳጋን ሕጽረት ገንዘብን ተወሲኽዎ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ከም ዝርከብ እሙናት ምንጭታት ሓቢሮም። ህዝብታት ኤርትራ ካብ ካልእ ግዝያት ብዝኸፍአ፡ ብዛዕባ ሽግሮም ኣመት ዝገብር ኣካል ኣብ ዘይብሉ ካብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ተነጺሎም ብሓያል ጥሜት ይግረፉ ከም ዘለው፡ ጉጅለ ህግደፍ ድማ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ከቢድ ጥሜት ኣብ እዝኒ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ከይበጽሕ ንምሕባኡ፡ ብጸጥታ ብምቁጽጻር፡

Add a comment

ብጃምላዊ መቕዘፍቲ ዜጋታቱ ዘይሓዝንን ዜናዊ መርድእ ዝነፍግን ጉጅለ ህግደፍ.............

ብጃምላዊ መቕዘፍቲ ዜጋታቱ ዘይሓዝንን ዜናዊ መርድእ ዝነፍግን ጉጅለ ህግደፍብልኡላዊ  መሬት ይግደስ ’የ ክብል ኣየምሕረሉን ክብሉ ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ኣፍሊጦም።ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገለ ዝተገፈፉ፡ ገለ ብዘይጭቡጥ ምኽንያት ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጒኖም ክሳቐዩዝጸንሑ ኣባላት ሰራዊት ዝኾኑ ዜጋታት፡ ኣብ መስመር ኣስመራ ባጽዕ ብዝጋጠመ ምግምጣል መኪና፡ ልዕሊ40 ሰባት ከም ዝተቐዝፉ፡ ልዕሊኦም ከኣ ብከቢድን ፈኲስክን ከም ዝተጎድኡን ዝገለጹ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ፡
በዚ ዘይስንብድን ብወግዒ መግለጺ ሓዘን ዘየውጽእን መንግስቲ መንግስቲ ኢልካ ክትገልጾ ኣጸጋሚ’ዩኢሎም።

Add a comment

ብኹረት ሲቪላዊ ትብዓት (civil courage)

ኣብዛ እንነብረላ ዓለም ደቂ ሰባት ኣበየ ዝነብርሉ ክፍልታት ዓለም ብደረጃ ከባቢኦም ነናቶም ፍሉይነት ደረጃ ሕብረተ-ሰብኣዊ  ምዕባለ ኣለዎም። ገለ ብኣማእታት ዓመታት ዝቐደመ ምዕባለ ክህልዎም እንከሎ ካልኦት ከኣ ብማዕሪኡ ንድሕሪት ተሪፎም ንርኢ። መኽንያት ናይዚ ፍልልያትዚ ብደቂቕ ክዛረበሉ ዘኽእል ኣፍልጦ የብለይንን። ምናልባት ኩነታት ኣየር ዓለምና ዓቢ ግደ ክህልዎ ይኽእል ይኸውን። ምስዚ ደረጃ ፍልልያት ሕብረተ-ሰብኣዊ ምዕባሌታት ጥቡቕ ዝምድና ይሃልዋ ኣይሃልዎ ፣ ብዘየገድስ፡ ኣብ ማሕበራዊ ልምድን ባህልን ኣነባብራ ዝተፈላለዩ ሃገራት፡ ከባቢታት ዓለምና ነናቶም ሕላገት ኣለዎም።

Add a comment

዗ይሕጋዊ ንግዴን ብልሽውናን ህግዯፍ ይቐላዕ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ከም ወትሩ ዯቒቕ መጽናዕቲ ኣካይድም፡ ዗ይሕጋዊ ንግዴን ብልሽውናን ህግዯፍ ይቐላዕ” ብዜብል ኣርእስቲ ንትካላት ህግዯፍ ዜምልከት ሰፊሕ ዜርዜራዊ ኣርእስቲ ብመርትዖ ኣሰንዮም ኣቕሪቦም ኣለዉ። ስለዙ 1ይ, 2ይ, ክፋል ---- ወ዗ተ እናበልና ንሰነዲቶም መሰረት ገይርና ብተኸታተሊ ከነቓልዖ ኢና።

Add a comment

ኤርትራ፣ ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ዝተኣስሩ ትሕቲ ዕድመ ተፈቲሖም

Haji Mussa

ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ዝተኣስሩ ትሕቶ ዕድመ፣ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዝተፈትሑ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቶም ኣብ ክሊ ዕድመ 12 ክሳብ 17 ዝርከቡ ትሕቶ ዕድመ፣ መብዛሕቶም ተማሃሮ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣልእስላሚያ ኮይኖም፣ ኣብ እዋን ስነ ስርዓት ቀርብሪ ሓጂ ሙሳ፣ ብኣልማማ ዝተገፈፉ'ዮም።

እቶም ትሕቲ ዕድመ፣ ኣብቲ ብ3 መጋቢት ኣብ መቓብር ሸኽ ኣላሚን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓጂ ሙሳ ድሕሪ ምስታፎም፣ ኣብ ዝፋነውሉ ዝነበሩ እዋን፣ ብጉዳይ መንቀሳቐሲ ወረቐት ተገፊፎም ከምዝተወስዱ ስድራቤታቶም ምሕባሮም ኣይርሳዕን።

Add a comment

ዮርሳሌም፣ እስራኤል ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝኸተመቶ ውዕል ምጥያስ ስደተኛታት ከተሐድስ ዝጽውዕ ሰለማዊ ሰልፊ ተኻይዱ

eri demo

ኣብ እስራኤል፣ ከተማ ዮርሳሌም፣ ቀ/ሚ ቤንያሚን ናታንያሁ፣ ምስ ሕቡራት ሃገራት ዝኸተሞ ውዕል ምጥያስ ስደተኛታት ከሐድስ ዝጽውዕ ሰለማዊ ሰልፊ ከምዝተኻየደ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቲ ብሮቡዕ 4 ሚያዝያ ኣብ ቀጽሪ መንበሪ ቤት እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተኻየደ ሰለማዊ ሰልፊ፣ ነቲ ሓደ መዓልቲ'ውን ከየቑጸረ ዝተቛረጸ ስምምዕ ምጥያስ ስደተኛታት ክሕደስ ኣብ ርእሲ ምጽውዑ፣ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ቅኑዕ ከምዘይኮነ'ውን ዝኹንን'ዩ።

Add a comment

ውሽጣዊ ተቓራኒ ሓይሊ (dialectics of growth) (2)

ኩሉ ለውጢ ወይ ሰውራ፡ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ወይ ተቕዋም ወይ ኣተሓሳስባ ወይ ቅርጺ (structure) ብምንጻግን ብምቅዋምን፡ ብምእዳምን እዩ ንጥፈታቱ ዚጅምር። እቲ ዝነበረ ንዘልኣለም ኪቕጽል ኣይክእልን።ብቐደሙውን ንዘልኣለም ኣይነበረን። ኩሉ ነገራት ይውለድ ወይ ይፍጠር ወይ ይድኰን፡ ብድሕርዚ ይዓቢ፡ኣብ መወዳእታ ድማ ይመውት ወይ ይበታተን። ካብዚ ሕግዚ ዘምልጥ ግዙፍ ወይ ረቂቕ ነገር የልቦን። እዚባህርያትዚ፡ ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ ነገራትን ኣብ ሰብን፡ ኣብቲ ሰብ ዘፍርዮ ሓሳባትን፡ ዚምስርቶ ማሕበራዊ ወይቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ወይውን ሃይማኖታዊ ትካላት ይኽሰት። በዚ መሰረትዚ፡ ትካላት ይድኰናን ይዓብያንይሞታን። መንግስቲ ይቐውም፡ ይዓቢ፡ ይበታተን። ሓሳባት ይፍጠሩን ይዓብዩን ይሞቱን፡ ብኻልእ ሓሳባትድማ ይትክኡ። ሃገራት ይፍጠራን ይዓብያን ይበታተናን ወይ ይጠፍኣን። ትካላት እምነትውን ብወገነንይውለዳን፡ ይዕምብባን ይቕምስላን ወይ ይብረዛን

Add a comment

ስዊዘርላንድ፣ ልዕሊ 3 ሽሕ ኤርትራውያን ክትሰጉግ ከምእትኽእል ትገልጽ

swiss

መንግስቲ ስዊዘርላንድ፣ ዘቕረብዎ ሕቶ ፖለቲካዊ ዑቕባ ዝተነጽጉ ኣስታት 3200 ኤርትራውያን ናብ ዓዶም ክሰጎም ከምዝኽእል SRF ዝተባህለት ሬድዮ እታ ሃገር ሓቢራ። እታ ሬድዮ ብሮብዕ 4 ሚያዝያ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፣ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝጸንሖ ፖሊሲ ብምቕያር፣ ነቶም ናይ ዑቕባ ሕቶኦም ንዝተነጽጉ፣ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓዶም ክስርዞ ጀሚሩ ምህላዉ ኣፍሊጣ።

ተመሳሳሊ ጉዳይ ናይ ዘለዎም 3200 ኤርትራውያን የጻሪ ከምዘሎ ዝሓበሩ ክፍሊ ኢምግሬሽን እታ ሃገር ናይነፍሲ ወከፍ ጉዳዩ ብንጽል ከምዝርአ ጠቒሱ።

Add a comment

ውሽጣዊ ተቓራኒ ሓይሊ (dialectics of growth)

ኩሉ ለውጢ ወይ ሰውራ፡ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ወይ ተቕዋም ወይ ኣተሓሳስባ ወይ ቅርጺ (structure) ብምንጻግን ብምቅዋምን፡ ብምእዳምን እዩ ንጥፈታቱ ዚጅምር። እቲ ዝነበረ ንዘልኣለም ኪቕጽል ኣይክእልን።ብቐደሙውን ንዘልኣለም ኣይነበረን። ኩሉ ነገራት ይውለድ ወይ ይፍጠር ወይ ይድኰን፡ ብድሕርዚ ይዓቢ፡ኣብ መወዳእታ ድማ ይመውት ወይ ይበታተን። ካብዚ ሕግዚ ዘምልጥ ግዙፍ ወይ ረቂቕ ነገር የልቦን። እዚባህርያትዚ፡ ኣብቲ ተፈጥሮኣዊ ነገራትን ኣብ ሰብን፡ ኣብቲ ሰብ ዘፍርዮ ሓሳባትን፡ ዚምስርቶ ማሕበራዊ ወይቁጠባዊ ወይ ፖለቲካዊ ወይውን ሃይማኖታዊ ትካላት ይኽሰት። በዚ መሰረትዚ፡ ትካላት ይድኰናን ይዓብያንይሞታን። መንግስቲ ይቐውም፡ ይዓቢ፡ ይበታተን። ሓሳባት ይፍጠሩን ይዓብዩን ይሞቱን፡ ብኻልእ ሓሳባትድማ ይትክኡ። ሃገራት ይፍጠራን ይዓብያን ይበታተናን ወይ ይጠፍኣን። ትካላት እምነትውን ብወገነንይውለዳን፡ ይዕምብባን ይቕምስላን ወይ ይብረዛን

Add a comment

ግፋ ከም ስልታዊ መሐለዊ ስልጣን ሓደ ሰብ

ሓደ ንሃገር ይመርሕ ኣለኹ ዝብል ፖለቲካዊ ሓይሊ፡ ንህዝቢ ካብ ኣፍልጦኡን ዕግበቱን ወጻኢ ኣገዲዱ ከ ስረሖ ኣይግባእን። ብፍላይ ከኣ ኣብ መዳይ ፖለቲካ። ሕጋዊ ደገፈይታን ኣብ ህዝቢ እምነት ዘለዎንመንግስቲ፡  ንህዝቢ ሃገራዊ ቅዋም ዝህቦ ስልጣን መሰረት ገይሩ፡ ሕጋዊ ኣገባብ ተኸቲሉ፡ ጭቡጥ መረዳእታኣ ቕሪቡን ኣዕጊቡን’ዩ ናብ ልምዓት ይኹን ናብ ኲናት ከንቀሳቕሶ ዘለዎ። ንዜጋታት ብሽፋን ሃገራዊ ነጻነትድዩ ልኡላውነት ብሃንደበት ብሓይሊ ገፊፍካ ኣብ ዘይፈልጥዎን ዘይኣምንሉን ስራሓት ከተዋፍሮ፡ በቲ ሓደንዕቀት ህዝቢ’ዩ፡ በቲ ካልእ ከኣ ገበን’ዩ።

Add a comment

ንሰላምን ምርግጋእን መርኣያ ዝኾነ ስጉምቲ

ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ብሓፈሻ፡ ኣብ ውሑዳት ዘይኮና ሃገራት ኣፍሪቃ ከኣ ብፍላይ፡ ድሕሪ ካብ ባዕዳዊ ግሉጽ መግዛእቲ ተላቒቐን ተዛምዳዊ ናጽነት ረኺበን ሂወተን ምምራሕ ካብ ዝጀመራሉ ግዜ ኣትሒዙ፡ ብሰንኪ ስእነት ቅዋማዊ ብቑዓትን ቅኑዓትን ስርዓታት፡ መመሊሰን ናብ ስዉር ምግዛእታዊ ህይወት እናተቖርና፡ ህዝብታተን ብከቢድ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ጸገማትን ሓሳረ-መከራታትን እናተሳቐዩ ዝመጹን ገና

Add a comment