ሎሚ እውን ምስ ህዝብና ኢና ብዝብል ጭርሖ ንዝኽሪ መበል 12 ዓመት ምስረታ ሰልፊ ናህዳ

ኤርትራ ምኽኒያት ብምግባር ኣብ ከተማ ሎንዶን ዓባይ ብሪጣንያ፡ ህዝባዊ ኣኼባ ተኻይዱ።ኣብቲ ትማሊ ቀዳም ዕለት 13-ጥሪ-2018 ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ጨንፈር ዓዲንግሊዝ ዝተዋሃሃደ ብዙሓት ኣባላትን ሰልፍን ዝተፈላለዩ ፖልርቲካውያን ውድባትን ዝተሳተፍዎ ሰፊሕ ህዝባዊ ኣኼባ ብዓወት ከምዝተዛዘመ ወኪል ክፍሊ ዜና ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ካብ ሃገረ ዓዲንግሊዝ ሎንዶን ሓቢሩ፡

Add a comment

ህልዊ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ዞባና ኣይንረብሓናን ንጉድኣትና

ትጎዪ ብርክን ንደላሎ ዝኽፈል ገንዘባዊ ዓቕምን ዝረኸበ ኤርትራዊ ካብ ኤርትራ ይወጽእ ኣሎ። ዶብ ዘስግር ዳንጋን መሰጋገሪ ዝኸውን ገንዘባዊ ደገፍን ዘይብሉ ከኣ፡ ብኣካል ኣብ ኤርትራ: ብሕልና ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ይነብር ኣሎ። እዚ ዝተጋነነ ገምጋም ኣይኮነን። ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ ዝምስክሮ’ዩ። ዓቕሚ ረኺቦም ካብ ኤርትራ ዝወጽኡ ኮነ ዘይወጽኡ ኤርትራውያን ክብረት ኣብ ሃገርካ ምዃኑ ስለዘይፈልጡ ኣይኮኑን ግን ዝስደዱን ናብ ስደት ገጾም ዘምባህቑ ዘለውን። ኣብ ማይ ቤቶም፡ ኣብ መሬቶም፡ ኣብ ሃገሮም ሰላም ስለ ዘየረኸቡ፡ ሰብኣዊ መሰሎም ብጉጅለ ውሑዳን ስለዝተደፍረ፡ ከም ናይ ውልቀ ንብረት ተቖጺሮም ብባርነት ከገልግሉ ስለዝተፈርዱ’ዮም፡ ኣብ ኤርትራ ምቕማጥ ተሳቒኻ ሞት፡ ካብ ኤርትራ ምውጻእ ግን ካልእ ዕድል ኣሎ ዝብል ጸቢብ ተስፋ ሰኒቖም ዝነፍጹ ዘለው።

Add a comment

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ዕዉት ሰሚናር ኣካይዱ!

ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ብጅምዓት 19.01.2018 ዕዉት ናይ መብርሂ ሰሚናር ኣካይዱ።  ብመጀመሪያ ኣቦ-ወንበር ጨንፈር ንኣኸበኛታት ናይ እንቋዕ ብዳሓን መጻእኩም ሓጺር መደረ ኣስሚዑ። ኣስዒቡ፡ ኣቦ-ወንበር ሰልፊ ሓው ኣንዋር ኢብራሂም ብዛዕባ ውጽኢት ሳልሳይ ጉባኤ መግለጺ ሂቡ። ኣቦ-ወንበር ኣብ መብሪህኡ ንሕሉፍ መስርሕ ሰልፊ ኣመልኪቱ፡ ነቲ ሰለስቲኡ መድረኻት፡ ማለት መስርሕ ኣራሚት ሽማግለ፡ መስርሕ ጉባኤን ድሕሪ ጉባኤ ዘሎ መደባት ሰልፊ ንኣኸበኛታት ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሂቡ።

Add a comment

ኣስሚዖም ዝጠልሙኻ?????

እዛ ምስላ እዚኣ ኣቦታትና ንከንቱ ኣይመሰልዋን. . ሓቅነታ ኸኣ እነሆ ህዝብና ኣብዚ ዘመነ ናጽነት ዝበሃል ዘሕልፎ ዘሎ መሪር ህይወት. . . ልዑላውነትና ድሕሪ ልዕሊ ዓቕምና መኽፈልቲ ዘረጋገጽናያ ሕኮት ተንጠልጢላቶ ዘላ. . . ደቂ ንሕናን ዕላማናን ህ.ግ.ደ.ፍ. እኳ እታ ናይ ንጉሶም ሀይለስላሴ. . ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ ኣየድልየንን ዝበላ ብግብሪ ስለ ዝትርጉሙዋ ዘለዉ. . . ጠሊሞም ክንብሎም፡ ኣብ ዕላማኦም ስለ ዘለዉ ኣሸጋሪ እዩ፡

Add a comment

መራሕ ጭፍራ ህግደፍ ከም ቀደሙ ካብ ዓጀው-ጀው ኣይወጸን

ተመስገን በርሀ ዝበሃል ቀደም ጀብሃ ኣብ ዒራቕ ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስድ ዝሰደደቶ ድሕሩ ግን ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ዝኸደ፣ ከም ተገዳላይ እቲ ቀዳማይ ጽፍዒት እሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐመሰ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ተለቪዥን ቃለ-ምልልስ ክገብር ከሎ እሳያስ ነቢ እዩ ኢሉ ክዛረብ ተሰሚዑ። ብተመሳሳሊ ሓደ ካብ’ቶም ስነ-ጥበባውያን ዳዊት ሽላን ዝበሃል ነቢ ዘርእስቱ

Add a comment

ግሉጽነት ዘይብሉ መምህር

ካብ ሕማም ደሐር

ኣይትምህር ኣይትመሃር,

ደቂ ኤረይ ራኢ ጀጋኑ ኣሎኒ ኣነ

ኣይተርፍን ሕድሮም ጋህዲ ከይኮነ

Add a comment

ንኣብ ዓዲ ኣብ ባርነት ዘሎ ህዝቢ ገዲፈ

ዉሽጡ ሑሩር ንኣብ ባርነት ዘሎ ህዝቢ ገዲፈ

በቲ ኣብ ስደት ኣብ ነጻነት ዘሎ ህዝቢ ክዛረብ

ብላንጋ ላንጋ ብስዉር ንጃንዳ ህግደፍ ዝምግብ፡

ኣብ ጀርመን ካብ 83 ክሳብ ሎሚ

ምስ ብጻተይ ተቓሊስና ብዘሎና ዓቕሚ

ሐገዝ ንቃልሲ መላዓሊ ወሲኸሉ ገጥሚ,

Add a comment

ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ እስራኤል መሰል ስዯተኛታት ክኸብር ጸዊዑ፡

ዕለት 09/ ጥሪ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስዯተኛታት ወሃቢ ቃል ዝኾነ ዊልያም ስፒንድለር (UNHCR William Spindler) ኣብ ጀነቫ ዝሃቦ መግለጺ፡ ናብ መንግስቲ እስራኤል ጥርዓን ከምዘቕረበ ገሊጹ። ትሕዝቶ ጥርዓኑ ብሓጺሩ ክግለጽ ከሎ፡ ንኤርትራውያን ይኹን ሱዳናውያን ስዯተኛታት ብዘይድሌቶም ብሓይሊ ናብ ኣፍሪቃ ከይመልሱዎም ተማሕጺኑ።

Add a comment

ኤርትራዊ ባህላዊ ፎርም ኣብ በርሚንጋሃም

ብዶክተር ኢድሪስ ኣቡበከር ዝተጻሕፈት “ ኤርትራዊ እስላማዊ ምንቅስቃስ” ካብ 1973-2012 ዝኣርእስታ መደብ  ምንባብ መጽሓፍ ሒዚልኩም ቀሪቡ ስለዘሎ ኩላትኩም ኤርትራውያን ተቀማጦን በርሚንጋሃምን ከባቢኣን ኣብዚ ተጠቂሱ ዘሎ ኣድራሻን ግዜን ምሳና ሓቢርኩም ከተምስዩ ብትሕትና ንዕድመኩም።

ብዳሓን ምጹ!

 
Add a comment

ወይ መሃር ወይ ተመሃር

ኣለኒ እንተኢልካ ጠቓሚ ሓሳባት

ሰብ ምዃንካ ፍለጥ ንበር ምሰባት

ሓደ’ዩ እቲ መንገዲ ኣይተብዝሕ ኣበራት

ኮይንካ ምርካብ’ዩ ከይደዋወስካ ነገራት።

Add a comment

ኣምሓዳሪ ከሰላ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ምእካብ ተዓዊቱ፡

ብ- 19/ January/ 2018 ኣምሓዳሪ ምብራቕ ሱዳን ከሰላ ኣደም ጃማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ብመሰረት ህጹጽ ኣዋጃ፡ ካብ 5/ ጥሪ/ 2018 ቕልጡፍ ወሃብ ደገፍ ሰራዊት ንከሰላ ኣትዩ ዶብ ኤርትራ ምዕጻዉ ይሕብር።

Add a comment

መራሕቲ ኤርትራን ግብጽን፣ ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ተፈጢሩ ብዛዕባ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ዘትዮም

egyptt

መራሕቲ ኤርትራን ግብጽን፣ ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ብዝምልክተ ዘትዮም። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብሰሉስ 9 ጥሪ ናብ ካይሮ ድሕሪ ምእታው ምስ ፕረዚደንት ግብጺ ዓብደልፈታሕ ኣል ሲሲ ብምርኻብ፣ ኣብቲ ንኢትዮጵያ፣ ግብጽን ሱዳንን ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣጠቓቕማ ናይልን ምህናጽ ዲጋን ብዝምልከት ድሕሪ ምምይያጦም፣ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘዳውባ ከባቢታት ንምዕጻው ዝወሰደቶ ስጉምቲን ክህሉ ዝኽእል ስግኣታትን ተዘራሪቦም።

Add a comment

ህጹጽ ሓበሬታ” ንኤርትራውያን ተቐማጦ ከሰላ

ምንጭታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ብመንግስቲ ሱዳን ብፍላይ ብምምሕዳር (ኣውራጃ) ወላየት ከሰላ፡ ካብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ዝተዋህበ ሓበሬታ ከምዚ ዝስዕብ ይገልጹዎ። ብዕለት 16/ January/ 2018 ብክፍሊ ኢሚግረሽን (ጀዋዛት) ከሰላ ዝወጸ መምርሒ፡ ኣብ ከሰላ ዝርከቡ ኤርትራውያን ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም፡ ካብ ዕለት 16/ጥሪ/ 2018 ክሳብ ሸውዓተ (7) መዓልታት ዝጸንሕ፡ ዝኾነ ስደተኛ ናብ ክፍሊ ኢሚግረሽን ከሰላ ከይዱ፡ ብሕጋዊ ኣገባብ ክምዝገብ ዕድል ከምዘሎዎ

Add a comment

ሪፖርታጅ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ - ሕድሪ ኣብ ውዕሎ መኽፈቲ ጉባኤ 10 ታሕሳስ 2017

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ - ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 2ውድባዊ ጉባኤኡ ካብ ዕለት 10 - 16 ታሕሳስ  2017 ብህዱእ መንፈስ ኩለ መዳያዊ ገምጋም ኣካይዱ። ነቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ሓንኳሊ ውሽጣዊ መስገደላትን ካልእ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ብትብዓትን ውሕሉል ኣገባብን ተጠቒሙ ሰጊሩ ጉባኤ ብዓወት ዛዚሙ ዕማሙ
ከም ዘጠቓለለ ይፍለጥ።

Add a comment

ህዝብን ኣመሉ ዘይገድፍ መንግስትን

ኣብ ዝኾነ፡ ህዝቢ ወይ እኩብ ሰብ ዚነብረሉ ክልል፡ ስርዓትን ርግኣትን ንኺህሉ፡ ህዝቢ ድማ ብሰላም ሓሪሱን ነጊዱን መታን ኪነብር፡ ሓደ ብላዕሊ ኾይኑ ዘመሓድር ኣያ”ን ንኣኡ ምስ ታሕቲ ዘራኽቡዎ ደገፍትን ኣውታራትን ኪህልዉ ግድን እዩ። እዚ ድማ መንግስቲ ይብሃል። እንስሳታት ከይተረፉ፡ ብወገኖም ከም ዕስለ ወይ ጉጅለ ኮይኖም ኪነብሩ ኸለዉ፡ ሓደ ዚመርሖም ሽደን ወይ ኣያ ይደልዩ እዮም። ብዘይ መራሒ፡ ዝኾነ

Add a comment

ካብ ሕዲሽ ውዲት ንጠንቀቕ

ነዚ ስእልታት ሪኢኹም ፍረዱ

ብመን ተወኪሎም ዮም ንሽዋ ዝኸዱ

ደገፍ ንህግደፍ ዶ ንኣርዮስ ከውርዱ,

Add a comment

መራሒ ህግደፍ’ዶ ዘወግዓዊ ኣፈኛ ዓብደል ፋታሕ ኣልሲሲ?

ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃን ገማግም ማያት ቀይሕ ባሕርን ብዘለዎ ጂኦ-ፖለቲካዊ ኣገዳስነት ዓይኒ ናይ ዓለም ርእሰ ሓያላን ምስ ሰሓበ’ዩ። ወትሩ ርጉእ ጸጥታዊ ኩነታት ዘይብሉ ቅድም ክብል ኤውሮጳውያን ኣስፋሕፋሕቲ፡ ደሓር ኣብ’ቲ ብመድረኽ ዝሑል ኲናት ዝፍለጥ፡ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ደምበ ሃይጸይነትን ብሶቬት ሕብረት ዝምራሕ ደምበ ደሴትን መን ክሳዳዊ ስትራተጂካዊ ቦታ ሒዙ ዓብላልነቱ ኣረጋገጸ

Add a comment

ሱዳን ምስ ዶብ ኤርትራ ዘሎ መተሓላለፊ መስመራት ክዕጾ ከምዝአዘዘት ተገሊጹ

ገዛኢ ከተማ ከሰላ ሱዳን ምስ ዶብ ኤርትራ ዘሎ መተሓላለፊ መስመራት ክዕጾ ከምዝአዘዘ መንግስታዊ መሓውራት ዜና ሱዳን ሱና ሓቢሩ። ብመሰረት ሓበሬታ ሱና እቲ ምዕጻው ኸም አካል ናይቲ ኣንጻር ዘይሕጋዊያን ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ግዝኣታት ሰሜን ኩርዳፍን ከሰላን ዝተአወጀ ናይ ሽዱሽተ ወርሒ ህጹጽ ጊዜ አዋጅ ፕረዚደንት ዑመር ኣል በሸር ምዃኑ'ዩ።

Add a comment

መንግስቲ ሱዳን ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ዝተረኽበ ሸቐጣት ብወግዒ ክህግር ጀሚሩ።

መንግስቲ ሱዳን ጥቡቕ ምቁጽጻር ክገብረሉ ዘይጸንሐ ብመሓውር ህግደፍ ካብ ሃገሩ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ሸቐጣት ብወግዒ ክህግሮ ከም ዝጀመረ፡ እዚ ግብራዊ ስጉምቲ ድሕሪ ምዕጻው ዶብ ብምዃኑ፡ ንጉጅለ ህግደፍ ኣዝዩ ዘቐንዙ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽፍዒት’ዩ ይብሉ ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ኣብ ዝሰ

Add a comment

“እንተዯይ ኣሳኒዩ ኣየናቁትን`ዩ”

“ ሃይማኖታዊ ጎንጺ ዝበሃል የለን“ ………… ካብዚ እምነት`ዚ`የ ክብገስ፤ እቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ተረዯኦና ዗ሎ ጸህያይ ከኣ ክዕጸድ ኣለዎ።

Add a comment

ሆላንድ፣ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ካብ ሃገራ ክወጽእ ኣዚዛ

Embassy of Eritrea in Holland

መንግስቲ ሆላንድ ንፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ፣ ኣቶ ተኸስተ ገብረመድህን ዘሙይ ካብ ሃገሩ ክወጽእ ኣዚዙ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሆላንድ ዛይልስትራ ዝተዋህበ ነቲ ላዕለዋይ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ክወጽእ ዝኣዘዘሉ ምኽንያት፣ ኣብ ሆላንድ ዘይሕጋዊ ምእካብ ግብሪ ከተግብር ምጽንሑ ብመርትዖ ድሕሪ ምርግጋጽ'ዩ።

Add a comment

ብዞባን ዓለምን ደረጃ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝረአ ዘሎ ምፍኽኻር፡ ንፍትሓዊ ቃልሲ ናይ ህዝብታት ይጎድእ ኣሎ ክብል ፈጻሚ ኣካል ደግሓኤ ገሊጹ።

ካብ 30 ታሕሳስ 2017 ክሳብ 2 ጥሪ 2018 ኣብ ዝነበረ መዓልታት ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባኡ ዘሰላሰለ ፈጻሚ ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) ብደረጃ ዞባ ኮነ ብደረጃ ዓለም ላዕለዋይ ኢድ ዝሓዙ ሃገራት ኣብ ዝገብርዎ ዘለው ውድድር፡ ኣብ’ዚ ከባቢ ንዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ቃልሲ ናይ ህዝብታት ይጎድእ ምህላው ከም ዝተገንዘብ ኣብ ዘውጸኦ ደምዳ

Add a comment

ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሆላንድ ተዓጽዩ፡

 ኣብ ሃገረ ሆላንድ ዛንዳም (Zaandam) ኣብ ዝተባህለ ከተማ ብኣገልገልቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ 2017 ተዳልዩ ዝነበረ ፌስታ ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ኮይኑ ዕግርግርን ረበሻን ከምዘልዓለ፡ እቲ ጉዳይ ካብ ቁጽጽር ፖሊስ ወጻኢ ኮይኑ ሄሊኮብተራት ከምዝተሳተፍኦን፡ ኣብታ ሃገር ናይ መራኸቢ ብዙሓን መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ከምዝነበረን ብዕለት 29 ታሕሳስ 2017 ኣብ ዝዘርጋሕናዮ ዜና ሓቢርና ምንባርና

Add a comment

መንግስቲ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘዳውቦ ከባቢታት ዓጽዩ

janjawidመንግስቲ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘዳውቦ ከባቢታት ከምዝዓጸዎ፣ መንግስታዊ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር ገሊጸን። ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝተዘርገሐ ዜና፣ ኣመሓዳሪ ዞባ ከሰላ ነቲ ዝተዘርገሐ ዜና ናይ ኣሉታ መልሲ ሂቡሉ’ኳ እንተነበረ፣ ትማሊ ቀዳም 6 ጥሪ ምስ መንግስታዊ ማዕከን ዜና’ታ ሃገር ኣብ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ፣ ካብ ፕረዚደንት ብዝመጾ ትእዛዝ መሰረት፣ ካብ ዕለት 5 ጥሪ ምሸት ጀሚሩ፣ እቲ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ ደቡባዊ ምብራቕ ዶብ ሱዳን ከምዝተዓጽወ ኣፍሊጡ።

Add a comment

ሕጂኸ እንታይ ትብሉ?

Image result for question mark

 

 

 

ኣብ ኤርትራ ተኸፊቱ ዘሎ ሽፍትት. . . ንሃገራዊ ናጽነት ዘይኮነ ንሃገራዊ ሕከት ጽንተት ከም ምዃኑ ወፍሩ ካብ መፋርቕ 1974 ኣትሒዘ. . እዚ ሕጆ ጻጸ ዘሎ ስርርዕ ቁማል ከይኮነ ይድሃኽ ብዝተረፈ ምስ ቆመለ ጭባት ብምዝራእን ምፍራይን ግዳፋ ቁማል ከይገብረና ኢለ ዝተጣራዕክዎ ሰማዒ እዝኒ ብምስኣን. . እነሆ ሎሚ ንሱ ፍርዙን ትዃን ዝርኣቱ ቁማል ከኣ ዝዘርእዎም ጭባት ተራቢሖም ወሪሮም ኣውሪሮም. . ከምቲ ንርስሓትካ ከተጽሪ ማይ ትደሊ. . . ኣብ ኤርትራ እቲ ማይ ዝበሃል እውን ስለ ዝሓከለ. . ኩላ ስድራቤት በብዝጠዓማ ንጽርየት ከተናዲ ኣብ ፍቖዶ ዓለም ተዘሪግና ንነብር ኣሎና።

Add a comment

ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ-ኣካል (ደግሓኤ)

ጀጋኑ ውጹዓት ተቓለስቲ ህዝብታት ኤርትራ! ፈጻሚ-ኣካል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ /ደግሓኤ/ ካብ 30 ታሕሳስ 2017-02 ጥሪ 2018 ኣብ ዘሎ ግዝያት ካልኣይ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣሰላሲሉ። ፈጻሚ-ኣካል ኣብ’ዚ ብድሕሪ’ቲ ዕዉት ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝካየዶ ካልኣይ ኣኼብኡ’ዚ፡ ንህልዊ ዓለማውን ከባብያውን ሃገራውን ውድባውን ኩነታት ብዕምቆት ገምጊሙን ኣገደስቲ ውሳነታት ኣመሓላሊፉን።

Add a comment

ገለ ካብ ወትሃዯራዊ ፍጻሜታት ኤርትራ

ምንጭታታ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ኣብ ዶባት ሱዲን ይኹን ኤርትራ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ሰራዊትን ኣጽዋርን መመሊሱ ይዯራረብ ስለዘሎ፡ እቲ ወትሃዯራውን ጸጥታውን ወጥሪ ይውስኽ ምህላዉ ኣረጋጊጾም። ምስዚ ዝተኣሳሰር ዝተፈላለዩ ምልክታት ከምዘለዉ ምንጭታትና ይሕብሩ፡

Add a comment

ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልዯትን 2018

ንመላእ ኣህዛብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ድማ ብፍላይ ርሑስ ሓድሽ ዓመትን በዓል ልዯትን 2018 ዝብል ክቡር መልእኽተይ የመሓላልፍ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ሓድሽ ዓመት ብፍላይ’ውን በዓል ልዯት 2018 ዘለዎ ረዚን መንፈሳዊ ክብርታትን ትርጉምን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ንመላእ ኣህዛብ ኤርትራን ኢትዮጵያን በዓል ሰላም፡ ራህዋ፡ ፍቕሪ፡ ዕርቂ፡ ሕውነትን ምድግጋፍን ክኸውን ድማ ሰናይ

Add a comment

ሱዳን፣ ናብ ኤርትራ ክሰግር ዝተታሕዘ መግብን ሃለኽቲ ነገራትን ትህግር

Aljazeera

ፖሊስ ሱዳን ናብ ኤርትራ ንምስጋር ዝተታሕዘ'ዩ ዝበልዎ ሃለኽቲ ነገራት ከምዝሃገሩ መደበር ቴሌቪዥን ኣልጀዚራ ሓቢራ። እዚ ተሃጊሩ ዘሎ ሃለኽቲ ነገራት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ንምስጋር ዝተዳለወ ምንባሩ እታ ማዕከን ዜና ንፖሊስ ሱዳን ብምጥቃስ ገሊጻ። ሱዳን ምስ ኤርትራ ዘዳውባ ከባቢታት ብ5 ጥሪ ድሕሪ ምውጻዋ፣ ናብ ኤርትራ ዝተበገሳ ሓያሎ ናይ ጽዕነት መካይን ተዓጊተን ከምዝጸንሓ ይፍለጥ።

Add a comment

ንግዝያዊ ረብሓን ዝናን ክበሃል ሓሶት ምዝራብ፡ ወትሩ ዘየቕስን ዘይተኸፍለ ዕዳ’ዩ።

ንገዛእ ርእሶም ውሽጣዊ ነጻነት ኮነ፡ ናትና ዝብልዎ ዋሕስ ዝኾኖም ትካላዊ ኣሰራርሓ ዘይብሎም፡ ብኩለንተናኦም ኣብ ትሕቲ ምሉእ ምሕረት ሓደ ሰብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝወደቑ፡ ግበሩ ፈጽሙ ዝተባህልዎ ብዘይ ዝኾነ ሕቶን ርእይቶን ዝፍጽሙ፡ ኣብ ትሕቲ ህይወት ዘይብሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብጉልባብ ዲፕሎማሲ ኣብ ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ተሰዲዶም ዝነብሩለን ሃገራት ተጸፍዮም፡ ንኤርትራውያን ኣብ ምስላይን ምስቓይን ካብ ዝርከቡ ኣባላት ህግደፍ ኣስታት 200 ዝኾኑ፡ ካብ 21 ክሳብ 29 ታሕሳስ 2017 ብመንግስቲ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ክዕዘቡ ኣብ ዝ

Add a comment

መግለጺ ግሃድኤ-ሕድሪ ብዛዕባ ቃለ-ምልልስ መራሕ ጭፍራ ህግደፍ

 ብሓፈሽኡ ዓለምና ኣብ ኣዝዩ ተሃዋሲ ዝዀነ ኲነታት እያ ዘላ። ካብ’ቲ ክልተ ደምበ ዝበሃል ዝነበረ ወጺኡ ሓደ ደምበ ኰይኑ ዝብል ኣበሃህላ መራሕቲ ኣመሪካ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ቅኑዕ ከም ዘይኰነ እንዳበርሀ ይመጽእ ኣሎ። ኣብ ኣመሪካ ዘሎ መራሒ ትረፍ ዓለም ክመርሕስ ንኽብሩ ክሕሉ ዘይክእል ኣብ ኣፉ ዝመጽኦ ዝዛረብ መራሒ
ንርኢ ኣለና። ብዙሓት ሃገራት ኣነባ ኣነባ ሓያል ኢለን ኣብ ዝወዳደራሉ ዘለዋ እዋን ኢና ዘለና። እዚ ከም’ዚ

Add a comment

ፖሊስ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ን95 ኤርትራውያን ካብ ነጋዶ ሰብ ነጻ ኣውጺኦም።

ፖሊስ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ነዊሕ ግዜ፣ ጻዕርን ወጻኢታትን ዝሓተተ ኣንጻር ነጋዶ ሰብ ከካይድዎ ኣብ ዝጸንሑ ተፍትሽ፡ ብጅሆ ተታሒዞም ዝጸንሑ ዝበዝሓ ቆልዑ ዝሓዛ ደቂ-ኣንስትዮ ዝርከባኦም 95 ኤርትራውያን ነጻ ከም ዝወጽኡ ማዕከናት ዜና ሱዳን ንዘቃለሓኦ ዜና ምርኩስ ብምግባር ምንጭታት ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ካብ ሱዳን ኣብ ዝሰ

Add a comment

ሕማምካ ምስ ፈለጥካ፡ መድሓኒትካ ብግቡእ ዘይምውሳድ ምስ ምንታይ ይቑጸር?

ሕልናዊ ኮነ ኣካላዊ ሕማም ከጋጥም ባህሪያዊ’ዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ምሕደራ ኮነ ማሕበራዊ ህይወት ዝተዘባዐ ኣረኣእያ ክትውንን ድማ ናይ ዝንባሌን ዓቕምን ጉዳይ’ዩ። ባህሪያዊ ሕማም ኮነ ናይ ኣረኣእያ ምዝባዕ ክልቲኦም ፍወሳ ዘድልዮም’ዮም። ዘብጽሕዎ ጉድኣት ቃንዛኦም ኮነ መድሓኒቶም ግን ሓደ ኣይኮነን። እቲ ሕልናውን ኣካላውን ሕማም ሽለል ኢልካ ክትሓልፎ እንተደለኻ’ውን ብውሽጣዊ ቃንዛ ኣቢሉ ባዕሉ ስለ ዘዘኻኽረካን ናይ መግቢ ሽወሃትካ ዓጽዩ ኣካልካን ልሳንካን ኣዳኺሙ ዳግማይ ናብ ዘይትምለሰሉ መንገዲ ሞት ስለዝወስደካን፡ ንዘይምማት ንምቕናይ ብምሉእ ዓቕሚኻ ኢኻ ኣንጻሩ ትረባረብ። ናብ

Add a comment

ሕልሚ ፈሪሕካ ከይደቀስካ ኣይሕደርን’

ሕልሚ ኣብ ዝደቀስካሉ ግዜ ብዓይኒ ሕልናኻ ዝረኤ ዘይጭበጥ ሕልናዊ ሓሳባት እዩ። ደቂ ሰባት ድማ ነዚ ኣብ ሕልሞም ዝተራእዮም ሕልናዊ ክስተት’ዚ፡ ምስ ሕሉፍን ህልውን መጻእን ማሕበራውን ነገራውን ኩነታቶም ብምዝማድ፡ ንገሊኡ ብኣወንታ ንገሊኡ ድማ ብኣሉታ ነናይ ገዛእ ርእሶም ትርጉምን መፍትሕን ብምሃብ ኣካል መንፈሳውን መለኮታውን እምነቶም ብሂሎምን ገቢሮም ዝርእይዎ ጉዳይ እዩ።

Add a comment

ለኹመኛ በልዎ ዝበለ ቃል ስዉእ ዶክተር በየነ ሐርበኛ ወደ ቦይ ኪዳነ,

ንህላወ ውድባት ምስ ከሐደ

ብህላወ ኣሃዱታትና ዝሰንበደ

ደም ደቀባት ከፍስስ ዝተሃንደደ

 

ደሞም ክፍስስ ኣገሪሁ ዝዓረደ,

Add a comment

ኣብ ሞንጎ ሱዳንን ኤርትራን ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ወጥሪ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሕብሩዎ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘይርጉእ ሃዋሁውን ከቢድ ወጥርን ተፈጢሩ ከምዘሎ ኣረጋጊጾም። ኣቐዲሙ ኣመሓዳሪ ከሰላ ኣዯም ጃማ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ፡ ብኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንግዲ ምስግጋር ኮንትሮባንዳ ወቒሱ ኣብ ዶባት ኤርትራ ጽኑዕ ምቊጽጻር ከምዝግበር ኣፍሊጡ ነይሩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ጸጥታ ከሰላ ዓሰርተ ሓዯ (11) ናይ ንግዲ መካይን ምስ ጽዕነተን ይኹን 23 ነጋዶን ከምዝኣሰሩ፡ ብተወሳኺ ኣብ ሱዳን ብጸጥታ ኤርትራ

Add a comment

ትምክሕቲ ከም ኣረኣእያ ድሕረት’ዩ፡ ውጽኢቱ ከኣ ዕንወት።

ትምክሕቲ ኣተሓሳስባ’ዩ። ኣንጻር ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባር’ዩ። ኣንጻር ስኒት’ዩ። ዝግለጸሉ ከኣ መን ከማይ ወይ ከማና ዝብል ስነ-መጎት ሓይሊ’ዩ። ትምክሕቲ ውጽኢት ስነ-ኣእምሮኣዊ ድኽነት ስለዝኾነ፡ ነገራት ይዕበዩ ይንኣሱ፡ መሰረታውያን ይኹኑ ዘይመሰረታውያን ብትሕትና፡ ብፍልጠት፡ ብሓይሊ ሓሳብ ናይ ምእላይን ምምሕዳርን እምነት ኮነ ብቕዓት የብሉን። በዚ ሕማም’ዚ ዝተለኽፉ ሰባት ብሓይሊ ጥራሕ’ዮም ዝረዳድኡ። ንዓታቶም ፍልጠት ማለት ጭዋዳታት ምሕባጥ ወይ ምትራር’ዩ። ዝተራቐቐ ኣጽዋር ኲናት ምውናን’ዩ። ካብ ናትካ ዝተፈልየ ርእይቶ ንዘለዎ ሰብ ብቕልጽምካ ወይ ብዝሓዝካዮ ብረት ብኣካል ካብ

Add a comment

ኣብ ከባቢ ዓዲ ሓሎ ዝርከቡ ወነንቲ ጀራዲን ሸውዓተ ዓድታት፣ ጀራዲኖም ንመንግስቲ ከረክቡ ይእዘዙ

adi haloኣብ ከባቢ ዓዲ ሓሎ ዝርከቡ ወነንቲ ጀራዲን ሸውዓተ ዓድታት፣ ጀራዲኖም ንመንግስቲ ከረክቡ ከምዝተኣዘዙ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።  እቶም ወነንቲ፣ ንሓያሎ ዓመታት ከካይድዎ ዝጸንሑ ጀራዲን ንመንግስቲ ከረክቡ ተኣዚዞም ጥራይ ዘይኮነ፣ ሓደ ሽሕ ናቕፋ ወርሓዊ ደሞዝ እናተኸፍሎም ኣብቲ ብመንግስቲ ተመንዚዑ ዝመሓደር ዘሎ ጀራዲን ክሰርሑ ይግደዱ ከምዘለዉ እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ጠቒሶም።

Add a comment

መንግስቲ ሱዳን መንግስታት ኤርትራን ግብጽን ብሓባር ኣብ ምብራቓዊ ክፍሊ ሃገረይ ጸጥታዊ ሽግር ይፈጥሩ ኣለው ክብል ወቒሱ።

ጸጥታዊ ኩነታት ንኤርትራን ሱዳንን ዘራኽብ ዶባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበላሸወ መጺኡ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብትእዛዝ ፕረሲደንት ዑመራል በሽር ሕጹጽ ግዜ ኣዋጅ ተኣዊጁ ከም ዝተዓጽወ፡ ምኽንያት ናይ’ቲ ስጉምቲ ዘይሕጋዊ ንግድን ካልኦት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ገበናዊ ተግባራት ንምቁጽጻርን ምዃኑ’ኳ ተሓቢሩ እንተነበረ፡ ብ11 ጥሪ 2018 ኣብ ዘውጸኦ ወግዓዊ መግለጺ ግን፡ ብወገን ምብራቕ: ኤርትራን ግብጽን ተሻሪኸን

Add a comment

1ይ፡ 2ይ, 3ይ, 4ይ,ኣብ ሐቂ ዝተመርኮሰ ሕቶን መልስን ዋዛ ምስ ቁምገገር

1ይ, ክፋል, ሕቶን መልስን, ኣባ ብልሐቱን,ውሽጡ ሑሩርን, ሕቶ ኣባ ብልሐቱ, ኣቱም ኤርትርዊያን ክሳብ ሎሚ መራሒ ከይመረጽኩም, መልሲ ውሽጡ ሑሩር, ንሕና ደኣ ወትሪ ምስ ተገራህና, ብዘይ ቅዋም  ን26 ዓመት ብግዝያዊ መንግስቲ, ይጸንት ኣሎ ህዝብና,

Add a comment

ሱዲን፡ ካብ ግብጽን ኤርትራን ጸጥታዊ ስግኣት ምህላዋ ገሊጻ

ብሓሙስ 11/ ጥሪ /2018 ስበ ስልጣናት ሱዲን Rappid Support forces RSF- ብኣሽሓት ዝቑጸር “ ቅልጡፍ ዯገፍ ወሃቢ ሰራዊት” ኣብ ዶብ ኤርትራ ተዘጊሑ ከምዘሎ ንመጀመርያ ግዜ ብወግዒ ኣሚኖም። ንሱ ድማ ካብ ግብጽን ኤርትራን ዘለዎም ወትሃዯራዊ ስግኣት ከምዝብገስ ምስ ምኽንያቱ ይገልጹዎ። ንሱ ድማ፡ ቀዲማይ ምክትል ፕረሲዯንት በክሪ ሓሰን ሳልሕ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ፡ 20/December/2017 ዯሚርካ ንኤርትራ ክልተ ግዜ ከምዝበጽሐ፡ ካብ ኤርትራን

Add a comment

ኣተሓሳስባና እንተዘይማዕቢሉ፡ ዓመት ብዓመት ምትካኡ ዘምጸኦ ፋይዳ የለን።

ሰዓት፣ ዕለት፣ ወርሒ፣ ዓመት፣ ዘመን ….ወዘተ ወዲ-ሰብ ነመለክዒ ግዜ ዝፈጠሮም’ምበር፡ ባዕሎም ንምንቅስቓሳት ወዲ-ሰብ ዝቆጻጸሩ፡ ኣእምሮ ሰብ ዘማዕብሉ ወይ ዝብክሉ ኣይኮኑን። ወዲ-ሰብ እንተደለየ ክጥቀመሎም እንተዘይደለየ ድማ ዘይክጥቀመሎም ዝኽእል፡ ብኣሃዛት ዝግለጹ መሳርሒታት’ዮም። ስለዚ ሓደ ሰዓት ሓሊፉ ብካልእ ሰዓት እንተተከአ፡ ዓመተ 2017 ሓሊፉ፡ ብዓመተ 2018 እንተተቐየረ ወዲ-ሰብ ምበር እቲ ኣሃዛት ዝፈልጦ የብሉን። ስለምንታይ? ኣሃዛት ባዕሉ ንባዕሉ ዝፈልጠሉ ህይወት

Add a comment

መግለጺ ብኣጋጣሚ ዓመታዊ ዝኽሪ መስዋእቲ ሓርበኛ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም

መስዋእቲ ዓቢ ሃገራዊ መራሒ ተጋዳላይ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያም ድሮ እነሆ ሓደ ዓመት ኣቕጺሩ ይርከብ። ስዉእ ዶር. ሃብተ ብዕለት 13/01/2017 ኣብ ከተማ ቦን (ጀርመን) ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ብመሳዋእቲ ተፈልዩና።  ሓርበኛ ስዉእ ዶር. ሃብተ ሓደ ካብ’ቶም ልሉያት  መራሕቲ ሰውራናን ውድብናን ኮይኑ፡ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ዕድሜኡ ብምሉኡ ዘወፈየ ሃገራዊ ኢዩ።

 

 

Add a comment

ምግሃስ ሰብኣዊ መሰል “ትሕቲ ዕዴመ

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዗ካየደዎ መጽናዕቲ ከም዗ረጋግጾ፡ ኣብ ትሕቲ ዕዴመ ኤርትራውያን ዜፍጸም ዗ሎ ማእሰርቲ፡ ብዴሕሪኡ ብምግዲዴ ናብ ወትሃዯራዊ ታዕሊም ምስዲዴ፡ ምስ ኣህጉራዊ ሕጊ ዕዮ ዜጻረር ከቢዴ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ከም዗ሎ ብመርትዖ ምንጭታትና ኣቕሪቦሞ ኣለዉ ። ስለዙ እስከ መጀመርያ ነቶም ትሕቲ ዕዴመ ዜገልጽ ዜርዜር ኣስማትን ዴሕረ ባይታን፡ ተኣሲሮሙሉ ዜነበሩ ቦታ፡ ሕጂ ዜዕለሙሉን ዗ለው ወትሃዯራዊ መዯበርን ዜገልጽ ሰሌዲ ከነቕዴም።

Add a comment

ኣቦ ሓርነት... ኣቦይ ሓጂ ሙሳ

ኣውሊዔይ ኣውሊዔይ ኣውሊዔየ
ኣብ ኣኽሡያ.ሰውሢ ሓርነት ቧባሡዓ
ኣውሊዔይ ኣውሊዔይ ኣውሊዔየ
ኣብ ኣስመሢ...ሸግ ሓርነት በሡሃ

Add a comment

መጸዋዕታ ንህዝባዊ ኣኸባ ኣብ ፍራንክፈርት

ንቀዳም ዕለት 13.01.2018 ብኣገደስትን ኣድለይትን ኣርእስትታን መደባትን ህዝባዊ ኣኸባ ክንገብር መዲብና ከምዘለና ንሕብር።

ስለዚ ሕጅውን ኩሉ ብህዝቡን ብሃገሩን ዝግደስ ኤርትራዊ ወይ ኤርትራዊት ደላይ ፍትሒ ተቐማጣይ ከተማ ፍራክፈርትን ከባቢአን በዚ ዕለቱን ሰዓቱን ኣዳራሹኡን ኣብ ታሕቲ ተጻሒፉ ዘሎ ብተገዳስነት ክትርከቡ ብኽብሪ ንዕድም።

ዝግበረሉ ዕለት ፡ ቀዳም ዕለት 13.01.2018

ዝጅመረሉ ሰዓት ፡ 15፡00 ድሕሪ ቀትሪ

ዝግበረሉ ኣዳራሽ ፡ ሳልባው ግሪስሃይም

SAALBAU Griesheim
Schwarzerlenweg  57
65933 Frankfurt am Main                                                                                                                                                                                                

ብድሓን ምጹ

ህዝባዊ ሽማግለ ፍራንክፈርትን ከባቢን

Add a comment

መንግስቲ ሱዳን፡ ህግደፍ ብዝተፈላለየ ጉልባብ ኣብ ስለያዊ ስራሓት ኣዋፊርዎም ዘሎ ሰባት ይሃድን ከም ዘሎ ተገሊጹ።

ህግደፍ ልክዕ ከም ግዝኣቱ ናይ ጸጥታን ዘይሕጋዊ ንግድን መሓዋራቱ ዘርጊሑ፡ ብቁጠባ ክምዝምዛ፡ ብጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈላለዩ ገበናዊ ተግባራት ብምፍጻም፡ ፖለቲካዊ ምስላ ክሳብ ምብልሻው ዝበጽሕ ዝባኑ ቀሊዑ ክዕንድረላ ዝጸንሐ ሱዳን፡ ዘይተጸበዮ ኣደብ ግበር ዝብል መልእኽቲ ከመሓላልፈሉ ጀሚሩ ከም ዘሎ፡ ከም ጭቡጥ ኣብነት ከኣ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ መንገዲ ከም ዝተዓጸወን ካብ’ታ ሃገር ዝወጽእ ዘሎ ዜናዊ

Add a comment