ተቛውሞና ንጸለመ ኣብ ልዕሊ ተኽልዜጊ ዐቕባልዯት...........

ተቛውሞና  ንጸለመ ኣብ ልዕሊ ተኽልዜጊ ዐቕባልዯት  ብኣማኒኤል ኢያሱ ዯለይቲ ፍትሕን ግደሳትን ነበርቲ ሚላኖ ተኽለዜጊ ዐቕባልዯት (ወዱ ዐቕባልዯት) መን እዩ? ተቓዋማይ ዯላይ ፍትሒ ኢዩ፣

Add a comment

ወፍሪ ድሕነት

እቲ ዝነበረ ኣካይዳ ቃልሲ ተገምጊሙ ከድምዕ ከም ዘይክእል ተኣመነሉ፡ ውድብ ከኣ ሓድሽ ጭርሖ ንቃልሲ ኣነሃሂሩ፡ ክዕወት ተደልየ፡ በዚ ከኣ ዝኽኣለ ይጉየ፡ ክጎዪ ዘይክእል ይሳለ፡ ዝተሸኽለ ይተኣለ፡ ዝብል ጭርሖ ኣልዓለ፡፡ እንተኾነ ነዚ እውን ካልእ ዕንቅፋት ተረኺብዎ፡ ገለ ካብ እቲ ቃልሲ ለመም እንዳበለ ክኸይድ ረብሓ ዝነበሮም፡ ገሊኦም ካኣ ነባራት ኣብ ቃልሲ ስለዝነበሩ ብነባርነቶም ንዝሓዝዎ ቦታ ቃልሲ ከይስእኑ ብምሕሳብ፡ ገሊኦም ምሁራት ኢና ብምባል ናይ ምሁር ኣካል ቦታ ክትሓዘሎምን ዋጋ ክኽፈሎም ካብ እቲ ቃልሲ ዝጽበዩን ነበሩ፡፡

Add a comment

ሪፓርታጅ መዓልቲ ጀበርቲ 2016

ዓመት መጸት፡ ብዙሓት ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዓለም ኣብ ሙንቸንግላትባኽ (ጀርመን) ተራኺቦም ንዘሕልፉወን መዓልታት ብህንጡይነት ኢዮም ዝጽበዩ፡፡ ተራኺቦም ጉዳያቶም ዝመኻኸሩሉን ኣዝዮም ኣገድስቲ ኣርእስታት ብምልዓል`ውን ዝዝትዩሉን ወርቃዊ ኣጋጣሚ መራኸቢት ቦታ ብምዃን ዘይሕከኽ ታሪኻዊ ጦብላሕታ ትገድፍ ኣላ፡፡ እዚ ዓመት-ዓመት ዝውደብ ኣጋጣሚ፡ መርኣያ ናይ መንነትካን ክብርታት ሕ/ሰብካን ንምዕቃብ ዝግበር ሓያል ኤርትራዊ ተበጉሶ ኢዩ፡፡ መንነት ሓያል ኢዩ፡፡ ጉዱሳት ደቂ ብሄረ-ጀበርቲ ብዛዕባ ዲናውን ባህላውን ክብርታቶም፣ ብሄራውን ሃገራውን መንነታቶም፣ ከምኡ`ውን ማሕበራውን ፓለትካዊን ሕቶታት ንምዝታይ ኣብ ሙንችንግላትባኽ ዝገብርዎ ርክብ ብኣወዳድብኡን ትሕዝትኡን ንምዕባዩ ብሓያል ኒሕ ተበጊሶም ኣለው፡፡

Add a comment

መግለጺ ሓዘን በይ- ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ

በይ-ኤርያ ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ልወጢ ነቲ ብሰንበት ሚያዝያ 3 2016 ኣብ ሕንብርቲ ከተማ ኣስመራ ዘጋጠመ ባርባራዊ ቅዝፈት መንእሰያትና ዝተሰማዓና መሪር ሐዘን እናገለጽና ንቤተሰብ ግዳያት ጽንዓት ይሃብ ንብል። በይ-ኤርያ
ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ስቃይ እቲ ኣብ ማእከል ስርዓት ህግደፍ ኾይኑ ሐሳረ መከርኡ ዝሪኢ ዘሎ ህዝብና ንከብቅዕን ኩሉቲ ብስርዓት ህግደፍ ዝግበር ኣረሜናዊ ግፍዕታትን ካብ ምቅላዕን ምቁዋምን ሐንቲ ካሊእት’ውን ትኹን ዓዲ
ውዒሉ ኣይፈልጥን። ስለዝኾነ ድማ  ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ኣረሜናዊ ፍጻሜ ሐዘና ንምግላጽ ጥራሕ ዘይኾነስ ንህዝብና መጸዋዕታና እነቕርበሉ ሰዓት እውን’ዩ።

Add a comment

በዓል ዕንክሊሎ !!! ህ.ግ.ደ.ፍ!!! ብኸመይ?ብመን ይዕሎ

ብዙሕ`ሲ ኢልኩምእንታይ`ከ ገበርኩም?ኢለ ከም መእተው ናይ ሎሚ ጽሕፈተ መልእኽተይ ተጠቂመ  ክሓተኩም ዘደረኸኒ፤ ሽሕ`ኳ ብዓይኒ ሓቂ ይኹን ብኣማን ፍትሒ … ወላ…. ሓንቲትኹን መልሳ እምበር ኩልና እንፈልጦን እነረጋግጾን፡ ኣብ ሕልመ ስልጣን ተዋሒጥኩም ዘይተበራበርኩም ምህላውኩም ኩሉ ዝምስክሮ ኩሉ ዘዕልሎ ከም ዝኾነ ንስኹም እውን እትፈልጥዎ ስለ ዝኾንኩም ..... እንታይ ኮን ትብሉ ዝብል ክስምዕ ስለ ዝደለኹ እየ እሞ ከይትሐልሙ! …………… .ኣይብለኩምን..... መስልኩም ስለ ዝኾነ ::

Add a comment

ኣብ ሽወደን ዝቐመጡ ነበራት ኤርትራውያን ካብ ሓደስቲ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘይግቡእ ገንዘብ ከም ዘኽፍሉ ተገሊጹ

ኣብ ሃገረ ሽወደን ዝቕመጡ ነባራት ኤርትራውያን ካብ ሓደስቲ ስደተኛታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ፡ ካብ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ኣብ ክንዲ ተቐቢሎም ዝሕግዝዎምን ሞራል ዝህብዎምን፡ ብኣንጻሩ ንመርከቢ ገንዘብ ይጥቀምሎም ከም ዘለው፡  ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤውሮፓ፣ ፕሮጀክት ምንጋር ሓቀኛ ታሪኽ ኩነታት ስደተኛታት ብዝብል ኣርእስቲ፣ ብሰንበት 3 ሚያዝያ 2016 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ኣብ ሺስታ ኣብ ዘቃንዖ ኣኼባ ከም ዝሓበረ ረድዮ ኤረና ብ6 ሚያዝያ 2016 ጸብጺባ።

Add a comment

ተጠቀምቲ ዘመናዊ መራኸቢታት ክኒዮ ቴክኒካዊ ብቕዓት፡ ብፖለቲካውን ስነ-ምግባራውን ሓላፍነት ክግርሑ ይግባእ።

መራኸቢታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ርቀትን ስፍሓትን እናወሰኸ ንቕድሚት ይውንጨፍ ኣሎ። ክትስከሞ ዘይኸብድ ከም ባጤራ ኣብ ጁባኻ ዝኣቱ፡ ክትግልገለሉ ብዙሕ ዘየጸግም፡ ክሳብ ብናይ ኣደ ቋንቋ መልእኽትኻ ተመሓላልፈሉን ትቕበለሉን፣ ብግዜ ኣንጻር ብደቓይቕ ኣብ ዝደለኻዮ ኩርናዕ ናይ ዓለም ምስ ዝርከብ ቤተ-ሰብካ፡ ዓርክኻ፣ መተዓቢትኻ፣ ናይ ቃልሲ ብጻይካ፡  መማህርትኻ፣ ናይ ንግዲ መሻርኽትኻ ….ወዘተ ብቃልን ብምስል ትራኸበሉ፡ ሓሳብ ንሓሳብ ትላዋወጠሉን፣ ከቢድ ገንዘባዊ ወጻእን ጉልበታዊ ድኻምን ዘይሓተት እናኾነ ይሕንበብ ኣሎ። ከም’ዚ ዝበለ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ምምጻኡ፡ ነቶም ንዓመታት ጽዒሮም ዕውታት ዝኾኑ ተመራመርቲ ናይ’ዚ ዓውዲ ኣመስጊንካ ሓንጎጎፋይ ኢልካ ትቕበሎ፡ ብብዙሕ ሽነኹ  ካብ ሃልኪ ጉልበት፡ ገንዘብን ግዜን ዘድሕን ፍርያት ብምዃኑ እሰይ፡ እፎይ ዘብል’ዩ።

Add a comment

እቲ መፍትሒ ሜላ ምቕያር ዘይኮነስ፡ ሰጢምካ ምስራሕ’ዩ።

ኣብ  ዝኾነ  ስራሕ  ናብ’ቲ  ክትበጽሖ  ትደሊ  ናይ  መወዳእታ  ሸቶ  ዝወስደካ  ሜላ  ሃሰስ  ክትብል፡  እቲ  ዝቐደመ እንተዘያዐወተካ    ካልእ  መንገዲ  ወይ  ጥበብ  ክትወስድ  ቅኑዕን  ክግበር  ዘለዎን’ዩ።  ሜላ  ዕላማ  ስለዘይኮነ  ቀዳማይን
ካልኣይ  ፈተነታትካ  እንተዘየዓወተካ፡  ሳልሳይ  ራብዓይ  ፈተነታት  ምግባር’ውን  ነውሪ  ኣይኮነን።  እዚ  ዓለምና  ዝልውጥ ዘሎ  ዓይነተ  ብዙሕ  ፍርያት  ሳይንስን  ተክኖሎጂን  ውጽኢት  ናይ  ተደጋጋሚ  ፈተነታት  ምኳኑ  ንገዛእ  ርእሱ  ጭቡጥ
ኣብነት’ዩ።

Add a comment

ሞንቲ ሳልቫኒ፡ ቅዋም መሰረታዊ መሰላትን ነጻነታትን ደቢኻ ዝጋባእ ኣኼባታትን ዝስማዕ መደረታትን ከንቱ’ዩ።

ንሕና ኤርትራውያን ነሕልፎን ንሓልፎን ዘለና ሃገራዊ ማሕበረ-ፖለቲካዊ ግዜን መድረኽን ብዓይነቱን ጽንኩርነቱን ኣይኮነን ካብ ርሑቕ ብእዝኒ ሰሚዕካ፡ ብቐረባ ብዓይኒ ርኢኻ ንኽትኣምኖ’ውን ከቢድ’ዩ። እዚ ነሕልፎን ንሓልፎን ዘለና ፖለቲካውን ምሕደራውን  መሪር ህይወት፡  ካብ ግዳም ዝመጸና መግዛእታዊ ኣርዑት ዘይኮነ፡ ውላድኩም’የ ካብ ዝብል ዘቤታዊ ምልኪ’ዩ።

Add a comment

ኣብ ኤርትራ ምፍራስ ኣባይቲ ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ።

 ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኣስመራ፡ ብጤሳ  ንመንበሪ ኣባይቲ ተዓዲሉ ዝተሰርሐ ገዛውቲ  ናይ ምፍራስ መስርሕ ይቕጽል ከም ዘሎ፡ በዚ መሰረት ኣብ በዓል ጎዳይፍን መርሓኖን ብኣማኢት ዝቑጸረ ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ገና መስርሕ ምዕናው ይቕጽል ምህላውን ረድዮ ኤረና ሓቢራ።

Add a comment

ብዘይቅኑዕ ፖሊሲኡን ፋሽሽታዊ ተግባሩን ዝሕበን መንግስቲ፡

ህይወት ዘለዎ ዝሰርሕ ዝንቀሳቐስ ሰብኣዊ ፍጡር፡ ዓቢ ድዩ ንእሽቶ፡ መሰረታዊ ድዩ ዘይመሰረታዊ ጌጋ እንተጋጠሞ ወይ ጌጋ እንተፈጸመ፡ ተመሳሳሊ ስሕታን ከይፍጽም ክመሃረሉ ደኣ ድልዊ ክኸውን ኣለዎ ’ምበር ዘገርም ኣይከውንን። “ካብ ዝቐደመስ ዝደሓረ” ከም ዝበሃል፡ ከቖጥዕ ከገርም ዝኽእልሲ ካብ ዝቐደመ ጉድለት ክትመሃር ንዝበደላዮ ድማ ይቕረታ ካብ ምሕታት ምሕንጋድን ኣብ ልዕሊ’ቲ  ጌጋ ዕውት መሲልካ ምድባልን ምስ ዘጋጥም’ዩ። ብዝፈጸምካዮ ጉድለት ምጠዓስ፡ ንዝበደልካዮ ሰብ ወይ ህዝቢ ልባውን ትሕትና ብዝተለበሳን ኣገባብ ይቕረ በለለይ ምባል ግን፡ ብድሌት ጥራሕ ዝፍጸም፡ ኩሉ ዝኽእሎ ፈኲስ ተግባር ኣይኮነን። ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ጌጋ ከም ዝፈጸምካ ምእማን መግለጺ ኣወንታዊ ልቦናን ነገራት ናይ ምምዝዛን ብልሕን’ዩ። ብዝፈጸምካዮ ጌጋ ተጣዒስካ ንዝብደልካዮ ብወግዒ ይቕረታ ምሕታት፡ ዘይምሕታት ከኣ፡ ካብ መሰረታዊ ባህርን ባህልን ዝምንጩ’ዩ።

Add a comment

ጋዜጣዊ መግለጺ ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ ዋዕላ ናይሮቢ

ብውጽኢት ምምኻራዊ ዋዕላ ናይሮቢ ዝቖመ ግዜያዊ ኣካል ርኽክብ፡ ካብ 1-3 ሚያዝያ 2016 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣኼባኣኡ ኣካይዱ።  ኣብ ምጅማር ኣኼባ፡ ኣቦ መንበርን ሓለፍቲ ጉጅለታት ዕማምን፡ ናይ ዝሓለፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ዕዮ ጸብጻብ ኣቕሪቦም። እቲ ኣኼባ ድማ፡ ናይ ትግባረ ዕማማት ወድዓዊ ገምጋም ብምክያድ፡ ዝሓለፈ መድረኽ፡ ብሳላ’ቲ ካብ ተሳተፍቲ ውድባት ዋዕላ ናይሮቢ ዝረኸቦ ደገፍን፡ ናይ ሰፊሕ ህዝቢ ኤርትራ ተቐባልነትን፡ ብመላኡ ኣወንታውን፡ ኣፍራይን ምንባሩ፡ ኣስሚሩሉ።  ኣብ ገምጋም ናይቲ ድሕሪ ዋዕላ ናይሮቢ ዝሰዓበ መድረኽ፡ ካብ ገለ ሸነኻት፡ ኣብ ተረድኦ ዋዕላ ናይሮቢን ዕማማቱን ዘይምርዳእ ወይ ምድንጋር ተፈጢሩ ምንባሩ ተመልኪቱ። እዚ ምድንጋር’ዚ ምናልባት መስርሕ ዋዕላ ናይሮቢን ምስንዳእ ካልኣይ ጉባኤ ሃገራዊ ባይቶን ናይ ግዜ ምትእትታው ብምንባሩ ይኸውን ብምባል ድማ ንምብራህ ዝኣክል፥

Add a comment

ካብ መርገጻትን ጽልዋን ሸኽ ከቢረ

ብኣወልኼር ዓ/ ሓፊዝ-ሸኽ ዓ/ ቃድር ከቢረ ኣብ`ታ ብፍልጠትን ብሃብትን ብሃገራውነትን ሙቅልልነትን ጸብለል ኢሎም ዝተራእዩላ ከተማ ኣስመራ፤ ዋላ ንሓንቲ መዓልቲ`ውን ትኹን ንመግዛእቲ ተማእዚዞም ጃጂዮም ካብ ዝነብርዋ፤ በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ብምዃን ሰንበት 27/03/1949 ብደሞም ኣርውዮማ፤ ዘይመሓው ኣሰር ተወፋይነት ገዲፈሙላ ኣብ 47 ዕድመኦም ተሰውኡ ።

Add a comment

መዓልቲ ከቢረ” ኣብ እስቶክሆልም-ሽወደን

ብተኸታታሊ ንሓሙሻይዓመት ይካየድ አሎ፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት (2016) ቴማፍትሒ ኣብ ሕብረተ ሰብ ኤሪትሪያ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ኣስተምህሮ ክህቡና ተዳልዮም ዘለው ዕዱማትና ሓውና ዶክተርሙስጠፋ ሌስዳይን ሓፍትና ጋዜጠኛ ሜሮን ስቲፋኖስን እዮም።

Add a comment

ዓገብ !!! ዓገብ

ምውቅን ዕሙርን ሃገራውን ሕውነታውን ሰላምታይ ከምቅደም ነዛዕረ እናጠዓመኒ ዘመሐላልፈልኩም ዘለኩ ቅልዕቲ ደብደበይ ካብ ሐልዮትን ታሪኽ ደቂጀበርቲ ፍልጠትን ተበጊስ ከምቲ አፍንጫ እንተተወቅዔት ዓይኒ ነበዔት ዝበሃል አብ ዝሐለፈ ወርሒ አብ ዕዳጋ መርበብ ኢንተርነታት ውሸጠ ግርጭትኩም ከዛርብ ዝቀነየ ንዓይ ንሐውኩም መማስሕቲ መሬትኩም ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ እቲ አብ ፍትሕን ሐድነትን ዝአምን ስምባደ ከምዘተአታተወልና ክሳዕ ብሰላሕታ አእደው ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍን ብበተነ ህዝቢ ኤርትራ መኽስቦም ዓለምትን ተአታቲው ኽይከውን አጠራጡሩ እዩ፡፡

Add a comment

መዓልቲ ከቢረ” ኣብ እስቶክሆልም-ሽወደን

ብተኸታታሊ ንሓሙሻይዓመት ይካየድ አሎ፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት (2016) ቴማፍትሒ ኣብ ሕብረተ ሰብ ኤሪትሪያ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ኣስተምህሮ ክህቡና ተዳልዮም ዘለው ዕዱማትና ሓውና ዶክተርሙስጠፋ ሌስዳይን ሓፍትና ጋዜጠኛ ሜሮን ስቲፋኖስን እዮም።

Add a comment

ህግደፍ ሰሙን መመላእታ ኣብ ምቕዛፍ ሂወትን ኣብ ምዝራግ ናብራን

ህግደፍ ካብ’ቲ ብሰለስተ ማዝያ 2016 ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና ዝፈጸሞ ገበን ካብ ኣቓልቦ ህዝቢ ንምስዋር፡ ንምህዳምን፡ ንምርስሳዕን ብምሕላን፡ ብቐጥታ ኣብ ምፍራስ ገዛውቲ ቀሓውታ ካብ ረፋድ 04 ማዝያ / 2016 ጀሚሩ ክሳብ ክሳብ 05 ማዝያ ይቕጽሎ ከም ዝነበረ፣ ኣብ ዝሓለፈ ዜናዊ ንጥፈታትና ዘርዚርና ኔርና፡፡ እንሀ ከኣ እቲ ኣገባብ ኣፈራርሳን መስሪሑን ሙሉእ ጸብጻብ በጺሑና በምህላዉ፣ ነቕርበልኩም ኣለና፡፡

Add a comment

ንኤርትራን ሱዳንን ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ጽዑቕ ወትሃደራዊ ምንቅስቓስ ይርአ ምህላዉ ተሓቢሩ

Kassala

መንግስቲ ሱዳን፣ ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዳውብ ከባቢታት ምብራቕ ጽዑቕ ወትሃደራዊ ምንቕስቓስ የካይድ ምህላዉ ምንጭታት ዜና ካብቲ ቦታ የመልክቱ።

ንሱዳንን ኤርትራን ዘዳውብ መስመር ከሰላ ተሰነይ'ውን ተዓጽዩ ከምዘሎ እቶም ምንጭታት ይጠቕሱ።

ጠንቒ'ቲ ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ዝርአ ዘሎ ወትሃደራዊ ምንቅስቓስ ብጽኑር ክፍለጥ እኳ እንተዘይክኣለ፣ ካብ ኤርትራ ገኒኑ ንዝርአ ዘሎ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዝርከብዎም ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ክኸውን ከምዝኽእል ይግመት።

Add a comment

ጸላም መዓልቲ፡ ጸላም ሰንበት ተዂሲ ጠያይትን ዳርባ ኣእማንን ኣብ ማእከል ኣስመራ፡

ብሰንበት 5 ሚያዝያ 2016  ወተሃደራት ስርዓት ኤርትራ፡ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ከባቢ ሹቕ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ መካይን ጽዒኖም ዘጓዕዝዎም ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ኣድራጋ ጠያይቲ ብምኽፋት ዛጊት ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተፈልጡ ግዳያት ክቡር ህይወቶም ስኢኖም ከም ዘለው ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እዞም ግዳይ ኮይኖም ዘለው ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ’ቲ ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ዝርከብ ወተሃደራዊ መዓስከር ዝተዋህቦም ታዕሊም ድሕሪ ምፍጻሞም፡  ኣብ’ቲ ብኢማራት ዓረብ ውጥን ተታሒዝሉ ዘሎ፡ ጽርግያ ምጽዋዕ ዓሰብ ከም ናይ ጉልበት ሸቃሎ ኮይኖም ንከገልግሉ ተባሂሎም ኣብ ጉዕዞ ዝነበሩ ምዃኖም’ዩ ዝግምት።

Add a comment

መልሰይ ንውጹእ ጸለመን ጠቐነን ኣማኑኤል ኢያሱ!!

ተኽልዝጊ ዑቕባልደት መን ኢዩ ዘይኮነስ፡ "ኣማኒኤል ኢያሱ መን'ዩ!" እዩ  ክበሃል ዘለዎ። ኣማንኤል እያሱ ብገንዘብ ህዝቢ መርበብ ሓበሬታ  ወኒኑ፡ ንሰብ ብሓሶት ኣጸሊሙ፡ ጸለሎ  ዝቐብእ  ዘሎ ፍጡር እዩ። እነሆ ‘ኳ ንዓይ ብንጹሀይ፡ ኣብ ርእሲ መሪር ሓዘን ሞት በዓልቲ ቤተይ፡ ኣብ ክንዲ ደበሱን ምጽንንዑን ጸለሎ ቀቢኡ ክድውነኒ ተሃንዲዱ። እንተ ኣነ ውዒሉ ሓዲሩ ሓቀይ ስለዘውጽኣኒ፡ ክንድ ፍረ ኣድሪ እውን ይኹን ሕርኽርኽ ዝብለኒ ነገር የብለይን፣ እንተ ንሱ ግን ተጋግዩ፡  ሕማቕ መዓልቲ ውዒሉ፣ ሕማቕ መዓልቲ ውዒልካ ከኣ እብሎ።

Add a comment

ኣገዳሲ ሓበሬታ

ኣስዒብና  ከምቲ  ወርትግ  እንገብሮ  ድራር  ነቶም  ምእንቲ  ህዝቦምን ሃገሮምን  ልዕሊ 37 ዓመታት  ኣብ  ጸሓይን  ዶሮናን  ሃገር ሱዳን  ምስ ኵሉ መውጋእቲ  ስቓይን  ተወሳኺ ጸቕጢ ደምን  ሽኰርን  ካልእ ሕማማትን ወዘተ….. 

Add a comment

መግለጺ ሓዘን ኣብ ኣስመራ ንዝተፈጸመ ቅዝፈት መንእሰያት

ግንባር  ሃገራዊ  ድሕነት  ኤርትራ-ሕድሪ፡  ንእከይ  ተግባራት  ገባቲ  ስርዓት  ህግደፍ፡  ኩናኔኡ  እንዳ  ኣስመዐ፡  ብግብሪ ገጢሙ  ክስዕሮ  ቃልሱ  ኣትሪሩ  ዝቅጽለሉ  ዘሎ  ምኽንያት፡  ህግደፍ  ንመሰል  ህዝቢ  ኤርትራ  ጊሂሱ፡  ንመላእ ሕብረትሰብና  ኣብ  ክንዲ  ናብ  ጉዑዞ  ብልጽግናን  ዕብየትን  ናብ  ድኽነትን  ሕሱም  ናብራን፡  ኣብ  ክንዲ  ናብ ትምህርትን  ዘመናውነትን  ናብ  ድንቁርናን  ድሕረትን፡  ኣብ  ክንዲ  ናብ  ጉዑዞ  ሰላምን  መስተርሆትን  ናብ  ውግእን ሽግርን፡  ሸሚምዎ  ከይኣክል፡፡  ናይ  ኣስገዳድ  ውትህድርና  ብምእዋጅ  ብነጻ  ጉልበት  ዜጋታት  ንምምዝማዝ  ንኣፍራዪ መንእሰያዊ  ሓይሊ፡  ኣብ  ሽቑረራ  ከምዝነብር  ብምግባር፡  ኣብ  ፈቐዶ  በረኻታትን  ኣብ  ኩሉ  መስመራት  ዶባት ሃገርናን  ብምኽንያት  ስግረ-ዶብ  ብዓረር ዝምንጥሎም  ዘሎ  መንእሰያት ዊሒዶምዎ፡  ማዝያ  03/ 2016 ኣብ  ማእከል ርእሰ-ከተማታትና ዝኾነት ኣስመራ ኣብ ቅድሚ ወለዲ ንዝፈጸሞ ባርባራዊ ግፍዕን ቅዝፈትን ብጽኑዕ ይኹንን፡

Add a comment

መንግስተ ሰማይ የዋርስኪ ልኡል ሓፍተይ

ኣዋን ኣቶእቶ ኣጋምሸት

መርድእኪ ሰሚዔ ልበይ ተመሸተት

ምእማኑ ሲኢነ እዝነይ ተለኮተት

ንርእሳ ኢላ መሬት ከምኣመላ ወግሔት

መሬት ምስወግሔ ዝገደደ ኮይኑኒ

ሓመድ ኣዳም ከየልብሰኪ ዓዲሪሑቁኒ

 

Add a comment

ኣብ ኣስመራ፣ ተዓላሞ ንምህዳን ኣብ ዝተኸፍተ ተዅሲ ሓደ ቆልዓን ሓንቲ ጓለነስተይትን ዝርከብዎም 6 ሰባት ከምዝተቐትሉ ተረጋጊጹ

Mai abshawl

ብሰንበት 03 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ፣ ኣብ ኣስመራ ካብ መኪና እናዘለሉ ክሃድሙ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ተዓላሞ ብዝተኸፍተ ተዅሲ ሓደ ቆልዓን ሓንቲ ጓለነስተይንትን ዝርከቦም ብውሕዱ ሽዱሽተ ሰባት ከምዝተቀትሉ ተረጋጊጹ።

እቲ፣ ኣብቲ ኣብቲ ፍጻሜ ዝተቐትለ ቆልዓ፣ ናብ እንዳ ዱኳን ተላኢኹ እናተምልሰ ሃንደበት ብዝተፈንወ ቶኽሲ ከምዝተቐትለ'ዮም ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ዘረድኡ።

Add a comment

ናይ ሓዘን መግለጺ፣

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ንመንእሰያት ኤርትራ፡ ብዘይድሌቶም ኣብ ግዱድ ናይ ዕስክርና ሂወት ካብ ዝሸሞምን ከም ጊላ ኣብ ናይ ግዜ ደረት ዘይብሉ ወፍሪ ባርነት ኣኽቲቱ ኣብ ዘይፍትሓዊ  ኲናት ክሃልቁ ይገብሮም ከም ዝጸንሐን ዘሎን ካብ መላእ ህዝብታት ኤርትራን ሕብረተ-ሰብ ዓለምን ዝተሰወረ ኣይነበረን።

Add a comment

ቀንዲ ጠንቂ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ደኣምበር ቁጠባዊ ኣይኮነን

ድሕሪ  ካልኣይ  ኲናት  ዓለም  ንመጀመርያ  ግዜ  ብዝሒ  ፍልሰት  ስደተኛታት  ናብ  ዝመዕበላ  ሃገራት  ምዕራብ ብሓፈሻ፡  ብቀንዱ  ከኣ  ናብ  ኤውሮጳ፡  ዜጋታት  ናይ’ተን  ብግብረ-ሽበራውያን  ሓይልታት  ዝሕመሳን ብመለኽቲ ስርዓታት ዝግዘኣ ዘለዋ ሃገራት  ምዃኑ ብሩህ’ዩ። ዜጋታት ናይ’ዘን ብከም’ዚ ሰላመን  ዝተዘርገ ሃገራት ብዘይተጸንዐ ኣገባብ ካብ መረበቶም እናተፈናቐሉ፡ ከቢድ ናይ ባሕሪ፣ ምድረበዳ፣ ነጋዶ ሰብን፡ ግብረ-ሽበራውያን ሓይልታት ሓደጋታት መሰናኽላት እናሰገሩ፡ ዕድል ዘይገበሩ ድማ  ኣብ ጉዕዞ ህይወቶም  እናሳኣኑ ብቐጻልን ብኣሽሓትን ናብ ምድሪ ኤውሮጳ ሰጊሮም ፖሎቲካዊ  ዕቑባ ክሓቱ  ጸኒሖምን ኣለዉን’ዮም፡፡

Add a comment

መንግስቲ ኤርትራ፣ 13 መራሕትን ኣገልገልትን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኣሲሩ

Er Or

መንግስቲ ኤርትራ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ልዕሊ 13 ዝኾኑ ሓለፍቲ ኣብያተ-ክርስቲያንን (ሊቃነ-መናብርት) ኣገልገልትን ካህናትን ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ከምዝኣሰረ መርበብ ሓበሬታ ተዋህዶ ኣፍሊጡ።

እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣስመራ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንበጽሖ ሓበሬታ ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ብተወሳኺ፣ እቲ መንግስቲ ኣቡን ቄርሎስ፥ ኣቡን ዮሓንስን ኣቡን ሰላማን ዝተበሃሉ ሰለስተ ጳጳሳት ካብ ምዱብ ስርሖም ክእለዩ ከምዝገበረ ሓቢሩ።

Add a comment

ካብ መሳርዕ ህግደፍ ካብ መኪና ዘሊሎም ከምልጡ ፈቲኖም ዝተባህሉ ብርክት ዝበሉ ወተሃደራት፡ ካብ ሓለውቶም ብዝተተኮሰሎም ኣድራጋ ጠያይቲ ከም ዝቖሰሉ ተገሊጹ።

ስርዓት ህግደፍ፡ ስርዓት ወያነ ክሃርመኒ ይዳሎ ‘ሎ ዝብል ጎስጓስ ኣብ ዘየካደሉ ዘሎ ወቕቲ፡ ብግፋ ተወሲዶም ታዕሊም ወዲእኩም ተባሂሎም ካብ ከባቢ ኣቑርደት ብመንገዲ ኣስመራ  ናብ ከባቢ ዓሰብ ብመካይን ይጎዓዙ ካብ ዝነበሩ ግዱዳት ወተሃደራት፡ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ካብ መካይን ዘሊሎም ከምልጡ ኣብ ዝፈተንሉ፡ ካብ ሓለውቶም ብዝተተኮሰሎም ኣድራጋ ጠያይቲ፡ መንነቶም፡ ቁጽሮምን ደረጃ ማህረምቶምን ንግዝየኡ ብልክዕ ዘይተነጸረ፡ ብከቢድን ፈኲስን ቆሲሎም ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ኣብ መርበብ መስከረም ኔት ዝረኸብናዮ ጽሑፍ ሓቢሩ።

Add a comment

የማነ ገብረመስቀል ሓቂ ቀቢሩ ሓሶት የተኣናግድ

Image result for yemane gebremeskel

የማነ ገብረመስቀል ድሕሪ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝተፈጸመ ጨፍጫፍ ንኣስታት ሓሙሽተ መዓልታት ኣስቂጡ ድሕሪ ምጽናሕ ኣፉ ከፊቱ። እንተኾነ ኣፉ ዝኸፈተሉ  ሓቂ ቀቢሩ ሓሶት ንምዝራእ ደኣምበር፡ ሓቂ ንምዝራብ ኣይኮነን።  ስርዓት ህግደፍ ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ፡ ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ካልኦት ሶላማውያን  ዜጋታትን ብኣድራጋ ጠያይቲ ተቖሊቦም ዝተቐዝፍሉ ኣዝዩ ዘሕዝን መዛረቢ ዛዕባ፡ ዋላ ሓንቲ ነገር ከምዘየጋጠመ፡ ንዕኡ ኣመልኪቱ ብጩቕ ከየበለ ቀኒዩ።

Add a comment

ዝተመኽነየ ይመኽነ ልኡላውነት መሬት ኤርትራ ክሳብ ምሻጥ ዘብጸሐ ናይ ስልጣን ዕውረትን ዕብዳንን ‘ምበር ካልእ ኣይኮነን።

ካብ ደቡባዊ ሸነኽ ቱርኪ ማለት ካብ’ቲ  ንዒራቕ፣ ኢራን፣ ኣፍጋኒስታን፣ ፓኪስታን ዘራኽብ ቦታታት መበገሲኡ ዝገበረ፡ ከምኡ’ውን  ብመትረብ “ሻጥ ኤል ዓረብ” ንቐጠር ሕቡራት ዒማራት ዓረብ ወሲኹ ብመጻብቦ ሖርሙጽ፡ ክሳብ ዖማን  ዝምጠጥ፡ ብባሕሪ ዓረብ ተዃሊሉ ንጎቦ ጓርደፋይ ሕቖኡ ሂቡ፡ ብመጻብቦ ባብ ኤል መንደብ ጌሩ ንኤርትራ፣ የመን፣ ስዑዲያ ሓቚፉ፡ ኣንፈት ሰሜን ናብ መትረብ ስወጽ ድሕሪ ምምርሑ ከኣ፡ ናብ ደቡባዊ ባሕሪ ሜዲትራኒያን ዝዝርጋሕ’ሞ፡ እስራኤል፡ ሊባኖስን ሶርያን ዝጥርንፍ ሓደ ኣዝዩ ሰፊሕን ስትራተጂካውን ቦታ ኣሎ። እዚ ዞባ ኣብ ካርታ ክትዕዘቦ እንከለኻ ቅርጹ ንፍርቂ ወርሒ ስለ ዝመስል ዞባ ፍርቂ ወርሒ ተባሂሉ’ዩ ዝልለ።  እዚ ሰፊሕ ስትራተጂካዊ ዞባ ብምኽንያት ማሕበረ-ፖለቲካዊ ተነቃፍነቱ፡ ዞባ ቀጻሊ ዘይምርግጋእ ብዝብል’ውን ይግለጽ’ዩ። እዚ ዞባ ብከም’ዚ ዝበለ መጸዊዑ ካብ ዝፍለጥ እንተወሓደ 40 ዓመት ኣለዎ።

Add a comment

እንኮስ ተሰማዕነት ዘለወን ሃገራት ንፕረሲደንትነት ኢሳያስ ከምዘለዎ ክቕጽል ይተሓባበረ ደኣምበር፡ ህግደፍ ኣተሃድማ ዕቡያት ንክሃድም ድልዊ’ዩ።

ስርዓት ህግደፍ ኣብ’ዚ እዋን በትረ ስልጣን ጨቢጡ ንዝዓንደረሉ ዓመታት፡ “ብሩራዊ ኢዮቤሉ” ኣጠሚቑ ንክጽንብል ኣብ ምድላው ይርከብ።  ነዚ ከም’ዚ ዝበለ  ካብ ምቕናይ ስልጣን ሓሊፉ ካልእ ጣቋ ዘይብሉ  ሸበድበድ፡ ኮንትነቱ ዘይርዳእ ኣዝዩ ውሑድን ብጠቕምን ካልእ ድሑር ስምዒታትን ዝተኣሳሰረ ጥራሕ’ዩ ክኸውን ዝኽእል። እቲ ኣብ እንዳ ህግደፍ ብስም 25 ዓመት ዝግበር ሸበድበድ ብመሰረቱ ብህዝብን ሃገር ናይ ዝግደሱ ሓላፍነታውያን መደብ ዘይኮነ፡ ፍሉያት ሰብ ረብሓ ህዝቢ ንምድንጋር ኢሎም ዝሸባሸብሉ ዘለው መደብ ምዃኑ ተግባሮም ምስክር’ዩ።

Add a comment

ኣብ ኣስመራ ዝተፈጸመ ቅትለትን ተወሳኺ ዝርዝራቱን::

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፣ ኣብ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ኣብ ቅድሚ ብዙሕ ህዝቢ ብዕለት 03/ ሚያዝያ/ 2016 ካብ መካይን ዘሊሎም ከምልጡ ምስፈተኑ፣ ብጨካን ኣገባብ ብተመልከተለይ  ኣብ ልዕሊ ንጹሃት መንእሰያት ዜጋታትና ብጥይት ሃሪሞም ዝፈጸሙዎ ገበን ኣንጻር ሰብኣዊ ሕልና ስለዝኾነ ሕጋውነት ዝጠሓሰ ተግባር እዩ። ከም ሳዕቤኑ ገለ ተቐቲሎም፣ ገለ ከምዝቖሰሉ ገለ’ውን ካብ ማኪና ናብ ጽርግያ ክዘሉ ምስፈተኑ መጉዳእትን ሓደጋን ከምዘጋጠሞም ገሊጽና ነይርና።

Add a comment

ኤርትራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ/ ጨንፈር ስዊደን

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ጨንፈር ስዊደን ብዛዕባ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክግበር ተወሲኑ ንዘሎ ካልኣይ  ጉባኤ ባይቶ ሓፈሻዊ ሓበረታ ንሕዝቢ ክህብ ስለዝኾነ ንኩሎም ግዱሳት ኤርትራውያን  ካብ ምልክነት ክሳብ ደሞክራስያ ንዝቃለሱ ደለይቲ ፍትሒ ብአኽብሮት ይዕድም።

Add a comment

ሪፓርታጅ መዓልቲ ጀበርቲ 2016

ዓመት መጸት፡ ብዙሓት ደቂ ብሄረ ጀበርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዓለም ኣብ ሙንቸንግላትባኽ (ጀርመን) ተራኺቦም ንዘሕልፉወን መዓልታት ብህንጡይነት ኢዮም ዝጽበዩ፡፡ ተራኺቦም ጉዳያቶም ዝመኻኸሩሉን ኣዝዮም ኣገድስቲ ኣርእስታት ብምልዓል`ውን ዝዝትዩሉን ወርቃዊ ኣጋጣሚ መራኸቢት ቦታ ብምዃን ዘይሕከኽ ታሪኻዊ ጦብላሕታ ትገድፍ ኣላ፡፡ እዚ ዓመት-ዓመት ዝውደብ ኣጋጣሚ፡ መርኣያ ናይ መንነትካን ክብርታት ሕ/ሰብካን ንምዕቃብ ዝግበር ሓያል ኤርትራዊ ተበጉሶ ኢዩ፡፡ መንነት ሓያል ኢዩ፡፡ ጉዱሳት ደቂ ብሄረ-ጀበርቲ ብዛዕባ ዲናውን ባህላውን ክብርታቶም፣ ብሄራውን ሃገራውን መንነታቶም፣ ከምኡ`ውን ማሕበራውን ፓለትካዊን ሕቶታት ንምዝታይ ኣብ ሙንችንግላትባኽ ዝገብርዎ ርክብ ብኣወዳድብኡን ትሕዝትኡን ንምዕባዩ ብሓያል ኒሕ ተበጊሶም ኣለው፡፡

Add a comment

ደለይቲ ፍትሒ ቤይ ኤርያ ነቶም አብ 03 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ዝተረሸኑ ብግብሪ ዘኪሮሞም

ሰንበት ዕለት 3 ወርሒ ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ዳግማይ ጸላም ሰንበት ህልቂት ኣቑርደት ኮይና ተመዝጊባ'ያ ሓሊፋ። ኣብ መላእ ዓለም ዝነብር ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ መዓንጣ ከብዱ ተቐሪጹ ብጓሂ ሕርር ኩምትር ኢሉ ንረኽቦ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ መሪርን ኣሰልካይን ቃልሲ ናጽነቱ ምስ ተጎናጸፈ ከምዚ ዓይነት ባርባራዊ ህልቂት ዳግማይ ክወርዶ ፍጹም ኣይተጸበየን፡ እሞ ድማ በቶም ንስለኻ ንስለ ናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ተጋዲልና ዝበልዎ ጠላማት ሕድሪ ዝኾኑ መራሕቲ ህግደፍ።

Add a comment

ኣብ ከናዳ ዝርከቡ ኣባላት ግሃድኤ-ሕድሪ ሓዱሽ ስርርዕ ይገብሩ

ኣባላት ግንባር ሃገራዊ  ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ነበርቲ ከናዳ፡ ህዝብን ሃገርን ምድሓን ልዕሊ ኩሉ ዝብል መሪሕ ስነ-ሓሳብ ምርኩስ ብምግባር፡ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ሓዱሽ ስርርዕ ጌሮም፡፡ እዞም ኣብ ከናዳ ዝርከቡ ተቓለስቲ እቲ ሓዱሽ ስርርዕ ዘድለዮም ምኽንያት ክገልጹ ከለዉ፡ ንዝሓለፍዎ ኣካይዳ ስርርዕ ብጉቡእ ድሕሪ ምምዛን እሞ ነቲ ዝነበረ ተኸቲሎም ነዚ ኣብ እዚ ሕጂ እዋን ክጭበጥ ዘለዎ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ክዓትርዎ ከምዘይክእሉ ብምግምጋሞም ምዃኖም ኣነጺሮም፡፡

Add a comment

መግለጺ ሓዘንን ጽንዓትን

ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብ1991 ስልጣን ህዝቢ ብዓመጽ መንዚዑ መንበረ ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ ዝጨበጠሉ እዋን ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ማእለያ ዘይብሉ ግህሰታትን ግፍዕታትን ክፍጽም ምጽንሑ ስውር ጉዳይ ኣይኮነን። ብስንኪ’ዚ ድማ ህዝብና ብፍላይ’ውን መንእሰይ ወለዶ ዝፈትዋ ሃገሩ ራሕሪሑ ኣብ ስደት ዘምርሓሉ ኩነታት ምህላውና ዝፍለጥ’ዩ።

Add a comment

03 ማዝያ /2016/ ኣረመንነት ህግደፍ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣስመራ

ኣብ  ዝሓለፈ  ሰለስተ  ኣዋርሕ  ካብ  መላእ  ኩርናዕ  ኤርትራ  ተገፊፎም  ኣብ  ጋሽ-ባርካ  ክዕለሙ  ከም  ዝጸንሑ እሞ  መደብ  ናይ  ኣስገዳድ  እዋን  ዕስክርነኦም  ኣብ  ዓሰብ  ስለ  ዝኾነ  ማዝያ  03 / 2016  ብ  18  በጠሓት (ክፉታት  ናይ  ንብረት  ዓበይቲ  መካይን)  ተጻዒኖም    ዝግዕዙ  ዝነበሩ  ልዕሊ  4200  ዜጋታትና  ዕራርቦ  ኣብ ኣስመራ  ምስ  በጽሑ፡  እቲ  ጉዑዞ  ኣብ  ትሕቲ  ጽኑዕ  ሓለዋ  እኳ  እንተ  ነበረ፡  ብፍላይ  ኣብ  ኣስመራ  ከባቢ ማይ  ኣባሻውል  ምስበጽሑ  ግን  ካብ  እተን  መካይን  ዘዘሊሎም  ዝስወሩ  መንእሰያት  እንዳበርከቱ ብምምጽኦም፡  ብኡ  ንቡኡ  ከኣ  ብተመልከተለይ  ተኹሲ  ስለ  ተኸፍተሎም  6  መንእሰያት  ሻድሸይቶም  ጓል ብዓረር  ህግደፍ  ተቐዚፎም  ምህላዎም  ምንጭታትና  ካብ  ኣስመራ  ይሕብሩ  ኣለዉ፡፡

Add a comment

ጉጅለ ፍረን ሃይም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣኼቡኡ ኣካይዱ

ጀርመን ጉጅለ ፍረን ሃይም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዕለት 10/4/2016  ኣብ ከተማ ፍረን ሃይም ሰለስተ ሳዓት ዝወሰደ ምዱብ ኣኼቡኡ ኣካይዱ። ካብቲ ቀንዲ ዘልዓሎም ነጥብታት

Add a comment

ኣብ ኣስመራ ካብ ማኪና ዘሊሎም ከምልጡ ዝፈተኑ ዜጋታትና ዛጊት 6- ከምዝሞቱ ተረጋጊጹ ኣሎ።

ምንጭታት ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከምዝሓበሩዎ፣ ተገፊፎም ኣብ ዝተፈላላየ ቦታትት ናይ ጋሽ ባርካ ክዕለሙ ዝጸንሑ ዜጋታትና ንዓሰብ ተመዲቦም ብ-18 መካይን ይንቐሳቐሱ ነይሮም። ሓንቲ ካብኤን ናይ ጋራጅ ተንቐሳቐሲት መኪና
ነይራ። Mobile Garage

Add a comment

ናይ ወርሒ ሚያዝያ/ 2016 ፍጻሜታት ኣብ ኤርትራ

ስልጡን መንእሰይ ወለዶ ንምህናጽ ዝብል ጭርሖ ዘለዎ፣ ንመንእሰያት ኤርትራ ትምህርቲ ካድር ንምሃብ ካብ ሳዋ ዝተዋጽኡ ክልተ ሚእትን ሰማንያን ሓሙሽተን ( 285) መንእሰያት ኣብ እማባትካላን ደንጎሎን ዓስኪሮም ኣለዉ።  ኣብ መኽፈቲ መዓልቲ ኢሰያስ መጺኡ ዕላማ ትምህርቲ ካድርን መንእሰያት ክስከሙዎ ዝግባእ ሓላፍነትን ዝምልከት ን-20 ደቓይቕ መግለጺ ሂቡ። ኣብቲ መኽፈቲ ኣኼባ ጀነራል ፊሊጶስ፣ ብሪ- ጀነራል ስምኦን ገብረድንግልን ናይ ውሽጢ ሃገር ጸጥታ ሓላፊ፣ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል ናይ ወጻኢ ጸጥታ ሓላፍን ተረኺቦም ነይሮም። እቲ ናይ መንእሰያት መደብ ትምህርቲ ካድር ድሮ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ተጀሚሩ ኣሎ። ብናይ ትምህርቲ ግዜ ከኣ ካብ 2- 3 ኣዋርሕ ዝውድእ መደብ እዩ

Add a comment

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ

ብዕለት 26 /03/2016 ነዛ አወንታዊት አርእስቲ ጠቒሰ መልእከተይ አመሓላሊፍፈ ምንባረይ ዘኪረ እቶም ዘንበብኩሙዋን እቲ ጹሑፍሐዘል ርእይቶኩም ክትህቡሉ ተጸባይ ኮይነ ፤ሕጂ እውን ደጊመ ነታ ጽሕፍቲ ብዓቐመይ ዝፈቕዶ ራኢ ክገልጻ መቐጸልታ ኤመሐላልፈልኩም ስለ ዘለኩ ነታ ክጽሕፋ ዝደረከኒ ርእስ ዓንቀጽ ነጥብታት ቅድሚ አብ መቐጸልታ ጹሑፍ ምእታወይ ክጠቅስ አፍቅዱልይ ፤፤

Add a comment

ራሕመቱላህ ዓለይክ ያኡስታዝና መምህር መማህርን ዓ/ቃድር ስዒድ

ዓቢ ሰብ ነይሩ ፈታው ሰቡ
ብጉዳይ ሃገሩ ብጉዳይ ሕብረ-ተሰቡ
ኣብ ኩሉ ሙናሰባት ኣለኹ ኣጆኾም ክብለና
ካብ   ገጹ  ዘይትፍለ   ፍሽኽታ መምህርና
እንታይ   ዳኣ መምህረይ ኪድካ ኣገሪህካና
ፍቃድ ረቢ ኮይኑ እንታይ ክንብል ኮይና
ረቢ ርሓመልካ ናዓና ካኣ ሰብሪ ሃበና

Add a comment

ተገፊፎም ክዕለሙ ዝጸንሑ መንእሰያት፣ ኣብ ኣስመራ ከባቢ ባር ትብለጽ፣ ካብ መካይን እናዘለሉ ክሃድሙ ኣብ ዝፈተንሉ፣ ብዝተኸፍተ ተዅሱ ሓይሎ መንእሰያት ቆሲሎም

Run Army

ተገፊፎም ክዕለሙ ዝጸንሑ መንእሰያት፣ ብመንገዲ ኣስመራ ናብ ከባቢ ዓሰብ እናምርሑ እንከለዉ፣ ካብ መካይን እናዘለሉ ክሃድሙ ኣብ ዝፈተንሉ፣ ብዝተኸፍተ ተዅሱ ቁጽሮም ዘይተፈልጡ ሓያሎ መንእሰያት ከምዝቖሰሉ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም።

እቶም ኣብ 15 ዝኾና መካይን ተጻዒኖም ኣብ ከባቢ ኣቑርደት ካብ ዝርከብ መደበር ታዕሊም ዝተበግሱ መንእሰያት፣ ብመንገዲ ኣስመራ ናብ ዓሰብ እናምርሑ’ዮም፣ ትማሊ ሰንበት 03 ሚያዝያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ባር ትብለጽ እናዘለሉ ክሃድሙ ፈቲኖም።

Add a comment

ሲቪካዊት ማኅበር ፍትሒ ንሰላም ተመስሪታ

ንናይ ኤርትራውያን ሰብኣዊ መሰላትን ፍትሕን እትጣበቕን፡ ንሕጋውን ዲሞክራስያውን መሰላትን ንቕሓትን ስነ-ፍልጠትን ንምሕያል፡ ሕጋዊ-ፖሊቲካዊ-ፍልስፍናዊ (ግብረ-ገብነታዊ) ስነ-ፍልጠት ብምቕራብ ብዕላማ እትሰርሕን፣ ብኸምዚ ሞያዊ መገዲ’ዚ፡ ማዕረ-ማዕረ’ቲ ፍትሕን ዲሞክራስያዊ መሰላትን ንምጭባጥ ዝቕጽል ዘሎ ሕዝባዊ ቃልሲ ኮይና፡ ጊደኣ እተበርክትን፡ ሲቪካዊት ማኅሕበር ፍትሒ ንሰላም፡ ብዕለት 03 ሚያዝያ 2016 ኣብ ለንደን ተመስሪታ።

Add a comment

ኣኼባ ጉጅለ ሙንሽን ጀርመን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

ኣኼባ ጉጅለ ሙንሽን ጀርመን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣኼባ ጉጅለ ሙንሽን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ከተማ ሙንሽን ዕለት 02/04/ 2016  ተሰላሲሉ።

Add a comment