ሰማእታትና ዝቐስኑን ህዝብታት ኤርትራ ዝድበሱን፡ ዝወደቕሉ ህዝባዊ ሓርነታዊ ዕላማ መሊኡ ሽትኡ ምስ ዝወቅዕ ጥራሕ እዩ፡

ኤርትራ ከም ሓንቲ ጥምርቲ ሃገር ብመግዛእቲ ጣልያን ካብ ዝቖሞትሉ፡ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ገዛእቲ ስርዓታት ኤርትራዊ ጉልበት ክምዝምዙን ባህርያዊ ሃብታ ክብዝብዙን ብሓይሊ ብረት ጨቚኖም ካብ ዝሓዙሉ ግዜ፡ ህዝብታት ኤርትራ ምእንቲ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎምን ሓርነቶምን ክብሉ፡ ንከባቢ  ምኢቲ /100/ ዓመት ዝኸውን ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ክኸፍሉ ከም ዝተገደዱ ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ። ብፍላይ ከኣ ኣብቲ ድሒሩ ኣንጻር ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንሳላሳ ዓመት ዝተኻየደ ዝተናውሐ ሓርበኛዊ