ፈጻሚ ስርሕ ገዛኢ ሰልፊ ኢትዮጵያ ኢህወደግ........................

ፈጻሚ ስርሕ ገዛኢ ሰልፊ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሉእ ንምሉ ከም ዝትግብር ብወግዒ ገሊጹ። ፈጻሚ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያናይ ደሞክራስያዊ ግንባር ( ኢህወደግ) ከባቢ 20 ዓመት ዝገበረ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኣይሰላም ኣይኲናት ኩነታት፡ ንክልቲኣቶም ኣሕዋት ህዝብታት ይጎድእ ከም ዘሎ፡ ስለዚ ከኣ ንናይ ክልቲኣቶም ኣሕዋት ህዝብታት ረብሓ ክበሃል፡ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ምሉእ ብም