ቆላሕታ ዘድልዮ ቅዱስ ተግባር

ልእላውነትሃገርናብብዙሕመስዋእትንስንክልናንዝተረጋገጸን ፥ክቡርታሪኽናንሓበናንጥራይዘይኮነስ፥ ክንዕቅቦንክንሕብሕቦንዘሎና፥ ሃገራዊ ሓላፍነትን፡ ግዴታንከምዘለናኩሉኤርትራዊ  ክፈልጦዝግባእሓቂኢዩ። ንጀጋኑ ስውኣት ሞጐስ ፥ ንኣካለ ስንኩላና ድማ : ኣብ ጸገሞም ኣለናልኩም ክንብሎም ፥ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ ሃገራዊ ሓላፍነት ምዃኑ ምዝኽኻር ዘድልዮ ኣይመስለና።