ናይ መግለጺ ሓዘን ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ

እዛ ትስዕብ ናይ ሓዘን መግለጺ፡ ኣብቲ ብቀዳም  ዕለት 10/03/2018 ብሓልዮትኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ጨንፈር ሪያድ ዝተዳለወ ዝኽሪ ጀግና ስውእ ሓጂ ሙሳ መሓመድኑር ፡ ብሰልፊ ናህዳ ኤርትራ-መሰረት ጨንፈር ሪያድ ዝቀረበት መግለጺ ኮይና፡ ብሰንኪ ገለ ዘይፍትሓውያን ገበርትን ሓደግትን ናይቲ ኣኼባ፡ ንዝደለይዎ ዕድል ሂቦም ንዘይደለይዎ ድማ ብናይ ግዜ ምስምስ ዕድል ዝሳኣነት መልእኽቲ እያ።  ትሑዝታኣ ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ.....................