ራብዓይ ጉባኤ ነጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቀ-ኣንስትዮ ንሰላምን ደሞክራስን ኣብ ደንማርክ ተኻይዱ

ብዕለት 9 መጋቢት 2018 ራብዓይ ጉባኤ ነጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቀ-ኣንስትዮ ንሰላምን ደሞክራስን ኣብ ከተማ ሰንደርቦርግ ደንማርክ ተኽይዱ:: ማሕበርና ድሕሪ እቲ ብዕለት 8 መጋቢት 2018 ኣብ ከተማ ሀይግ ሆላንድ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ደቂ ኣንስትዮ ደለይቲ ፍትሒ ንድርኡ ብምክያዱ: ዝያዳ ሓቦን ድርኽትን ለቢሱ ጉባኤኡ ብጽፉፍ ኣሰላሲሉ ::