ድሕሪ ቀብሪ ጂግና ኣቦና ሓጂ ሙሳ ማሓመድ ኑር !!!

ድሕሪ ቀብሪ እቦና ሓጂ ሙሳ ስጋዕ ትማሊ ዓርቢ ምሸት ሓሓሊፉ ተኹሲ ይስማዕ ዝለ ዝቀነይ ህዝቢ ካብ ፍርሓት ዝነቀለ ገዙኡ ዓጽዩ ከምእውን ብርክት ዝበሉ ወነንቲ ድካናት ዓጽዮም እዩም ቀንዩም፣ ምኽንያቱ ኣብ ማዓልቲ ቀብሪ ኣቦናን ሓርበኛን ጂግና ሓጂ ሙሳ ማሓመድ ኑር፣ ከባቢ ሽሕ ዝኾኑ መንእሰያት ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ከም ዝተኣስሩ ይፍለጥ። እቲ መቓብር ብኣላት ፖሊስ ብኽፍሊ ሰራዊት 59 ናይ ዞባ ማእከል ብፍሊጶስ ወልደዮሃንስ ዝእዘዝ ብቪላ ጂዳ፣ ብመዳ እንዳስላሴ፣ ብቤት ትምህርቲ ቁርኣን ነበር ፣ ብመስጊድ ካልድ፣ ኣኽቢቦም ስጋ ቀብሪ ስነስርዓት ዝውዳእ ብምጽባይ፣ ብመጉልሒ ድምጺ ገሮም፣ ኮፍያን ዕማመትን ዘለኩም ውጹ፣ ማለት ንዓበይቲ፣ መንእሰያት ግን ካብ 10