ኣብ ህልው ፖለቲካ ኤርትራ ፍትሓውን መትከላውን መርገጽ ዘይብሎም ኤርትራውያን፡ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሚዛናዊ ርእይቶ ክህቡ ትጽቢት ኣይግበርን።

ኣብ ኤርትራ ነጊሱ ንዘሎ ጸረ-ህዝቢ ኣረኣእያን ፋሽሽታዊ ተግባርን ዘይኹንኑ፡ ብኣንጻሩ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ዝድግፉ ዘተባብዑ ወገናት ፖለቲካዊ ሚዛን ዘይብሎም’ዮም። ህዝብታት ኤርትራ ንዘልዕልዎ ሕቶ መሰል ሕቶ ደሞክራሲ ከይዕወት ዝዕንቅፉ ካብኡ ሓሊፎም ከኣ ዝጭፍልቑ ድማ’ዮም።