ሰብኣዊ ክብሪ ዘይብሉ፡ ሓቀኛ ሃገራዊ ስምዒት ክውንን ኣይክእልን።

ሰብ ንሰብ ይኽብር’ዩ። ከምኡውን ዜጋታት ሃገሮም ይፈትው’ዮም። ሰብ ንሰብ ክፈቱ ወይ ከኽብር እንከሎ፡ ወላዲ፡ ውላድ፡ ሓው፡ ሓፍቲ ፡ እሙን ዓርኪ መሓዛ ስለዝኾነ/ዝኾነት ዝሓድረካ ፍቕርን ትህቦ ኣኽብሮትን ሓደ ነገር’ዩ። ብግዳማዊ ተኽለ-ሰብነት ብግዝያዊ ጾታዊ ስምዒት ተደፋፊእካ ምምራኽ’ውን የጋጥም’ዩ። ካብ ልሳኑ/ልሳና ብዝወጽእ ረዚን ሓሳብ/ርእይቶ ተበጊስካ ምፍታው፡ ምድናቕን ምኽባርን’ውን ኣሎ። እዚ ካብ ሃናጺ ሓሳብ ተበጊስካ ምፍታው፡ ምድናቕ፡ ምኽባር፡ ሚዛን ዘለዎን ኩሉ ሰብ ድማ ክኸተሎ ዝግባእን’ዩ። ካብ’ዚ ዝበለጸ ናይ ግድን ኣኽብሮት ክትህበሉን ክትረኽበሉን ዝግባእ ድማ ኣሎ። ማ