ደምዳሚ መግለጺ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መርሕነት ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ)

ሕጂ‘ውን ነዚ ኣዝዩ ጽንኩርን በዳህን መድርኽ ብደሞክራስያዊ ቓልሲ ክንሰግሮ ኢና!!! ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ 3ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ መርሕነት፡ ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ)፡ ካብ 14-21 ሕዳር 2017 ኣብ ከተማ ዓዲ-ግራት ብዓወት ተሰላሲሉ፡፡
ማእከላይ-መሪሕነት፡ ኣብ 3ይ ስሩዕ ኣኼብኡ፤ ኩነታት ህዝብን ሃገርን ደምበ-ሰውራን ብሓፈሻ፡ ህልዊ ኩነታት ውድብና ደምሳኤ ድማ ብፍላይ፡ ኣመልክቱ ሰፊሕን ዓሚቕን ገምጋም ኣካይዱ፡፡ ኣገዳስቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ብምሕላፍ ከኣ፡ ኣኼብኡ ብዓወት
ዛዚሙ፡፡