ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ)

4ይ መዓልውዕሎ ኣብ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ናይ ትማሊ ናይ 3ይ መዓልቲ ሓበሬታና፡ ኣብቲ ዝቐረበ “ንድፊ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮመሰረት ብምግባር ምሉእ መዓልቲ ብሕኑን መንፈስ ክቕጽል  ከምዝወዓለ፡ኣብ መዛዘሚ ናይቲ መዓልቲ ድማ ብምርድዳእ ነቲ ደሞክራስያዊ መደብ-ዕዮብምሉእ ድምጺ ኣጽዲቑ ከምዝሓለፈ፡ ጉባኤ ናብ ናይ ሎሚ 4ይ መዓልቱ ክቕጽል ምዃኑ ምሕባርና ዝዝከር ኢዩ።