ሓድሽ ተረኽቦ ንክቡር ፈላስፋ

ብምቕጻል ነቲ ግርማይ ወዲ ፊሊፖ ዘቕርቦ ዝቐነየ ኣጉል ክስታትን ዘይልዙብ ዘለፋታትን መበገሲ ብምውሳድ፡ ብ26 ሰነ 2017 ናይ ኣቶ ግርማይ ኪዳነ ወዲ ፊሊፖ ሕቶ ብውድባት ክምለስ ዝግብኦ ማእከላይ ሕቶ’ዩ ብዝብል ኣርእስቲ ብሓው ጎይትኦም ክፍሎም ዝተደረሰ ጽሑፍ ኣብ ዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታ ተዝርጊሑ ንንባብ በቒዑ ምህላዉ ይፍለጥ። ሓው ጎይትኦም ክፍሎም ኤርትራዊ ሃገራዊ ዋዕላ 2010 ንምድላውን ንምዕዋትን ሓደ ካብቶም ኣባላት ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዝተሓርዩ ባእታታት ምንባሩ ይዝኸር። ኣብቲ ብሓው ጎይትኦም ክፍሎም ዝተደርሰ ጽሑፍ ካብቲ ንግርማይ ወዲ ፊሊፖ ከም ሓደ ዓቢ ጽሓፋይን ስነ ጥበበኛን ዝውርቕ ትሕዝቶ ኣትሒዙ፡ ብዙሕ ንፈላለየሉ ነጥብታት’ኳ እንተሎ ኣብ ገሊኡ ግን ንሰማምዓሉ ከም ዘሎ ክሕብር ይፈቱ። ኣብቶም ፍልልይ ዘለዎም ነጥብታት ክሳብ ብልዙብ መንገዲ ዝቐረበ ከም ባህርያዊ ብምውሳድ ካብ ምኽባር ወጻኢ ብኡ ዝፍጠር ቂምን ቅርሕንትን ኣይህሉን’ዩ።