ብሰንኪ ሕማም ኮለራን፣ ግፍዕኛ ኣተሓሕዛ ስርዓት ህግደፍን፣ ኤርትራውያን እሱራት ህይወቶም ይስእኑ ኣለዉ።

ብዘተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ “ሕሽፈራይ” (ከባቢ ሓጋዝ) ተኣሲሮም ዝነበሩ፣ ብሰንኪ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ተዘርጊሑ ዝርከብ ተላጋቢ ሕማም ኮለራ ብዙሓት ብከቢድ ተጠቒዕም ምህላዎም ተፈሊጡ። ካብኣቶም 21 ዝኾኑ ኣብ ሆስፒታል “ግላስ” ተወሲዶም ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ምክትታል ከም ዝርከቡን፣ ሰለስተ ካብ’ቶም ዝተረፉ እሱራት ድማ ህይወቶም ከም ዝሳኣኑን ተረጋጊጹ። ምኽንያት ሞት ናይ’ዞም ሰለስተ ከኣ፣ ኣብ መንጎ ሓካይምን ኣብ መንጎ ናይ ጸጥታ መርመርትን ብሰንኪ ዘይ ምስምሞዖም ምኻኑ ተሓቢሩ።እቶም መርመርቲ፣ ናይ’ቲ ተኣሲሮሙሉ ዘለዉ ጉዳይ ብዝምልከት ዝካየድ ዘሎ መርመራ ብግቡእ ሰለ ዘይተወደአ፣ ንሕክምና ኣይወጹን ኢዮም ኢሎም ክውስኑ ከለዉ፣ እቶም ሓካይም ከኣ፣ ቀልጢፎም ናብ ሕክመና እንተ ዘይተላኢኾም ኩነታቶም ኣዚዩ ኣስጋኢ ስለ ዝኾነ ብቅጽበት ናብ ሆስፒታል ክለኣኹ ኣለዎም ዝብል ርእይቶ ኣቕሪቦም። ዝምልከቶም ሓካይም እዚ ኢሎም ከብቅዑ፣ ጸጥታ ህግደፍ ግን ህይወት ናይ ዜጋታት ፈጺሙ ዘይገድሶም ምዃኑ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ ስለ ዝኾነ፣ ነቲ ብሓካይም ዝቐረበ ርእይቶ ብምንጻግ እቶም ሰልስት እሱራት ህይወቶም ከም ዝስእኑ ገይሮም ክብሉ ምንጭታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ’ቲ ቦታ ዘመሓላለፍዎ ጸብጻብ ሓቢሩ።