ውሁድ ተበግሶን ትብዓትን መሰረት ኣንጻባራቒ ፖለቲካዊ ዓወት

ይዕበ ይንኣስ ንብዙሓት ዝምልከት ስራሕ፡ ዝተወሃሃደ ሓባራዊ ትልሚ፡ ነቲ ትልሚ ናብ ተግባር ዝትርጉም ኣወዳድባ፡ ኣነ ንእምነተይ ንመሰለይ ዝብል ውሽጣዊ ሕራነን እንተረኺቡ ከድምዕ ከስምዕ ውሁብ ነገር’ዩ። ከም’ቲ ዝተጠምራ ኣጻባዕ ኣርቃይ የንጸበዓ” ዝበሃል ምስላ ውጹዓትን ብዙሓትን ጸላእን ፈታውን ኣለልዮም፡ ጸገማቶም ቀዳማይን ካልኣይ ሰሪዖም ሓባራዊ ኣገንዝቦ ኣማዕቢሎም፡ ሓባራዊ ተበግሶን እንተወሲዶም መደባት ጸላኢኦም ከበርዕኑ ኣንጸባራቒ ዓወት ድማ ክሓፍሱ ከም ዝኽእሉ፡ ኣንጻር መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ዝተሰለፉ