ንገዛይ ሰለስተ ግዜ ተሳሊመ ተፋኒየያ

ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ/ኣንበብቲ፡ ሎሚ’ውን ካብ’ቲ ብርሃነ ወዲ ጋሽ ባርካ ኤርትራዊ ሓጎስ ክረክብ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞ” ብዝብል ኣርእስቲ ንውዕሎኡ፡ ብደሆታቱ፡ ትዕዝብቱን ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዘለዎ ድሌትን ድልውነትን ኣመልኪቱ ኣብ ፈይስቡክ ዘመሓላልፎ ዘሎ መልእኽትን ኣይወጻእኩን። ስለምንታይ’ሲ ብርሃነ ኣብ ናይ ስደት ጉዕዞኡ ካብ ዝተዓዘቦ ተበጊሱ ብዙሕ ትምህርቲ ክሕፈሰሉ ዝኽእል ቁም-