መዓልቲ ከቢረ


መዓልቲ ከቢረኣብ እስቶክሆልም-ሽወደን ብተኸታታሊ ንሻድሻይ ዓመት ይካየድ አሎ፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት (2017)ቴማ ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ኣስተምህሮ ክህቡና ተዳልዮም ዘለው ዕዱማትና
ሓውና ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፍሊፖ) ከምኡዊን ገዲም ተጋዳላይ ኢብራሂም ማሕሙድ ገደም እዮም።
ዕዱማትና ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” አብ ዝብል ኣርእስቲ ዝገበርዎ መጽናዕትን ዘሎዎም ተሞክሮታትን ብምቅራብ፡
ኣብቲ ንኹሉ ግዱስ ክፉት ዝኾነ መዓልቲ ከቢረ ስፍሕ ዝበለ ኣስተምህሮ ክህቡና እዮም።
ከምኡ ውን አብ መንጎ አስተምህሮታት ዋዛ ምስ ቁምነገር ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ማዓልቲ ድማ ንኣብነታውያን ዝኾኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብ ምምራጽ፡ ዛዕቦኦምን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ብምግላጽ
ሽልማት ከቢረንሽልመሉ መዓልቲ እዩ።
መዓልቲ ከቢረ 2017
ዕለት 8 Aprilቀዳም 28-03-2015
ሰዓት 17:00 - 20:00
ቦታ Kista träff
ብደሓን ምጹ
ኣዳለውቲ
ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤሪትሪያውያን ኣብ ሽወ

D

A

Y

 

O

F

 

K

E

B

I

R

E

 

2

0

1

7

ብፈጻሚ ቤ/ጽ/ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጺ ሓዘን

ብምኽኒያት ትማሊ ዕለት 08 መጋቢት 2017 ብሞት ዝተፈለየና ሓውናን ናይ ቃልሲ ብጻይናን ዶ/ር ምስግና ገብረመድህን ኣብዙ እዙ እዋንዙ ዲይረክተር ኢቫንጀሊካል ኮለጅ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ነበር ፡ እቲ ኣብ 1946 ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ዓዱ ቐይሕ ዝተወልዯ፡ ምሁር ናይ ካልቸራል ኣንትሮፖሎጂስት ዓሚቕ መጽናዕታዊ ፍልጠት ናይ ብዘሕ ሃይማኖታት ዝነበሮ፡ ክቡር ሓውናን ተዯናጋጺ ሰልፍናን ብዘጋጠሞ ሃነዯበታዊ ሕማም ፡ ኣብ ትሕቲ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ዓሪፉን ብሓሙስ 09 መጋቢት ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዱስ ኣበባ ተፈጺሙን ።