ብፈጻሚ ቤ/ጽ/ ሰልፊ ናህዲ ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጺ ሓዘን

ብምኽኒያት ትማሊ ዕለት 08 መጋቢት 2017 ብሞት ዝተፈለየና ሓውናን ናይ ቃልሲ ብጻይናን ዶ/ር ምስግና ገብረመድህን ኣብዙ እዙ እዋንዙ ዲይረክተር ኢቫንጀሊካል ኮለጅ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ነበር ፡ እቲ ኣብ 1946 ኣብ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ከባቢታት ዓዱ ቐይሕ ዝተወልዯ፡ ምሁር ናይ ካልቸራል ኣንትሮፖሎጂስት ዓሚቕ መጽናዕታዊ ፍልጠት ናይ ብዘሕ ሃይማኖታት ዝነበሮ፡ ክቡር ሓውናን ተዯናጋጺ ሰልፍናን ብዘጋጠሞ ሃነዯበታዊ ሕማም ፡ ኣብ ትሕቲ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ ዓሪፉን ብሓሙስ 09 መጋቢት ስነ ስርዓት ቀብሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዱስ ኣበባ ተፈጺሙን ።