መዓልቲ ከቢረ


መዓልቲ ከቢረኣብ እስቶክሆልም-ሽወደን ብተኸታታሊ ንሻድሻይ ዓመት ይካየድ አሎ፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት (2017)ቴማ ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ክኸውን እንከሎ፡ ኣስተምህሮ ክህቡና ተዳልዮም ዘለው ዕዱማትና
ሓውና ግርማይ ኪዳነ (ወዲ ፍሊፖ) ከምኡዊን ገዲም ተጋዳላይ ኢብራሂም ማሕሙድ ገደም እዮም።
ዕዱማትና ”ሓድነት ህዝቢ ኤሪትሪያ” አብ ዝብል ኣርእስቲ ዝገበርዎ መጽናዕትን ዘሎዎም ተሞክሮታትን ብምቅራብ፡
ኣብቲ ንኹሉ ግዱስ ክፉት ዝኾነ መዓልቲ ከቢረ ስፍሕ ዝበለ ኣስተምህሮ ክህቡና እዮም።
ከምኡ ውን አብ መንጎ አስተምህሮታት ዋዛ ምስ ቁምነገር ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ማዓልቲ ድማ ንኣብነታውያን ዝኾኑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብ ምምራጽ፡ ዛዕቦኦምን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ብምግላጽ
ሽልማት ከቢረንሽልመሉ መዓልቲ እዩ።
መዓልቲ ከቢረ 2017
ዕለት 8 Aprilቀዳም 28-03-2015
ሰዓት 17:00 - 20:00
ቦታ Kista träff
ብደሓን ምጹ
ኣዳለውቲ
ማሕበር ብሄረ ጀበርቲ ኤሪትሪያውያን ኣብ ሽወ

D

A

Y

 

O

F

 

K

E

B

I

R

E

 

2

0

1

7

ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ምጭራሕ እቲ ዝቐለለ ኢዩ

እዚ ናይ ሎሚ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መዋእል ዘመነ ብረታዊ ተጋድሎኡ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ናይ ነጻነት ጩራ ኣብ ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን እውን ከይተረፈ፡ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ፡ ኣብዝሓ ሰልፊ ዝኽተል ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክህነጽ፡ መሰል ደቂ ሰባት ዝኸብረሉ፡ ሰላምን ቅሳነትን ዝዓሰሎ ፡ ህዝብን ሃገርን ምህናጽ ማእከላይ ዕላምኡ ገይሩ ከምዝመጸ ዋናታቱ ዝምስክርዎ