ዝማዕበለ ኣተሓሳስባ ሒዝና ምስ ኩነታት ንመርሽ፡

ሎሚ ኣብ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ’ዚ ርብዒ ዘመን ክዝመረሉ ካብ ዝጸንሐ ገዛኢ ኣተሓሳስባታት፡ ብመልክዑ ፍልይ ዝበለ ተርእዮታት ይንጸባረቕ ኣሎ። ድሕሪ ምዝዛም ዝሑል ኲናት ዓለም ብወሳኒ መልክዑ ንዝተወሰኑ ዓመታት በተሓሳስባን ብተግባርን ብሓደ ዳኛ’ያ ክትምራሕ ጸኒሓ።