ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

መልቐስ ወድና ዓወት ተኽለብርሃን ዮሴፍ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ዝተነበ

ብሓቂ ሎሚ ኣብ ዘሕዝን ኣጋጣሚ ሓደጋ ሞት ንእሱ ወድና ዓወት ተኽለብርሃን ዮሴፍ ከም ሰቡ ክመስል ማሰ ክንብለሉ ንጽበዮ ዝነበርና ግዜ ፡ ካልኣይ ዘይብሉ ሞት ሕሱም ኮይኑ መጺኡ ወየ ወየ ልቅሾ ኮይኑና። ኣብ ምፍናው ዓወት ብኣካል ክመጽእ ብዘይምኽኣለይ ከኣ በዛ ሓጻር መልቐስ  መልእኽቲ ክፋነዎ መልእኽተይ የመሓላልፍ።