"ከምቲ ቀደም፣ ሎሚ’ውን ቀለስቲ ሓድነት ኣለዉና’ሞ ነለልዮምን ነኽብሮምን።" ኡስታዝ ሑሴንን ኣቶ ምሉእ ብርሃንን

ብምምዓድ ብምስትምሃር ዝፍለጡ ምሁር ዶክተር ምስግና ገብረመድህን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓሪፎም፡ ምስቶም ምሁር ኣብ 2013 ዝገበርናዮ ነዊሕ ቃለ መሕትት ንዘለዎም ልቦናት ትምህርትን ዘንጸባርቕ እዩ። እብዚ ኣብ ኣውስትራሊያ ብቐረባ ምስዝፈልጥዎምን ዘድንቕዎምን ብዛዕባኦምን ኣተሓሒዝና ምስ ምልላይን ምኽባርን ዓበይትንናን ዝምልከት ዕላል ምስ ኡስታዝ ሑሴንን ኣቶ ሙሉእ ብርሃንን ዕላል ኣካይድና ኣለና ክትከታተሉ ንዕድም፡