ምዕባሌ ሕብረተሰብ መንነት

ዓይነታትን ኣተሃናንጻን

I

d

e

n

t

i

t

y

 

T

y

p

e

s

 

a

n

d

 

f

o

r

m

a

t

i

o

n

Demonstration

18 Mar 2017

Demonstration in the City Center of The Hague in The Netherland, organized by Eritrean Refugees and Peace Loving Dutch Eritreans Against the Policy of the government of Israël towards the Eritrean Asylum Seekers.